Časopis Těšínsko

1992V roce 1957 začalo muzeum v Českém Těšíně vydávat vlastivědný časopis Těšínsko, kde byly zveřejňovány výsledky vlastivědného bádání, přehledy kulturního dění. Od té doby vychází časopis nepřetržitě 4x ročně. Přináší zajímavé a vědecky hodnotné články a obrazový materiál z oblasti společenských a přírodních věd a sehrává v této národnostně smíšené oblasti významnou úlohu.

 

Časopis Těšínsko začal vycházet především zásluhou doc. dr. Andělína Grobelného, CSc. ze Slezského ústavu v Opavě a vlastivědných pracovníků Ladislava Báči, Bedřicha Havlíčka, Karla Gaury, Vladislava Baďury, Huberta Laštůvky. V současné době je vydáván Muzeem Těšínska, p. o., výkonným redaktorem je prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., rektor Slezské univerzity v Opavě, odpovědným redaktorem PaedDr. Zbyšek Ondřeka, ředitel Muzea Těšínska, tajemníkem redakce PhDr. Radim Jež a redaktorem PhDr. David Pindur, Ph.D., oba historikové.

 

Členy redakční rady jsou: PhDr. Karel Bogar; prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.; prof. doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc.; doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.; doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.; prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.; PhDr. Jaromír Kalus; prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.; Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.; PhDr. Karel Müller a Mgr. Jiřina Veselská.

 

Péčí členů redakce i redakční rady je v časopise Těšínsko zachycena minulost i současné dění, přírodní poměry, jazykové zvláštnosti, specifika lidové kultury, zajímavé osobnosti, kulturní památky a zajímavosti z obcí, ležících na území historického Těšínska.

 

V roce 1976 byl vydán I. díl „Bibliografie časopisu Těšínsko“, který obsahuje záznamy o článcích a studiích, publikovaných od r. 1957 do r. 1974. Druhý díl z roku 1984 obsahuje anotované záznamy z let 1975-1984. Bibliografii I. a II. dílu zpracovala Mgr. Jiřina Veselská. Na její práci navázaly knihovnice muzejní knihovny Silesia, Mgr. Gabriela Chromcová a Bc. Marta Holoušková, které zpracovaly bibliografii časopisu za léta 1985–2006, vydanou Muzeem Těšínska u příležitosti padesátého jubilea časopisu v roce 2007.

 

S finanční podporou Moravskoslezského kraje v rámci Programu rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji byla ve stejném roce vydána také elektronická bibliografie na CD-ROMu obsahující v úplnosti články vydané v letech 1957–2006. Záznamy jsou utříděny abecedně. Nechybí rejstříky a hypertextové odkazy, které umožňují jednoduchým způsobem vyhledávat záznamy článků. Tato databáze obsahuje 3892 záznamů. Digitální podobu všech ročníků Těšínska do roku 2002, zpracovanou ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, najdete také v rubrice Časopis Těšínsko-Archiv (http://camea.svkos.cz/search/i.jsp?pid=uuid:d7859560-7512-11dd-830b-0013d398622b) na našich webových stránkách.

 

I když je toto periodikum vázáno na poměrně úzký region, setkává se s ohlasem nejen u regionálních pracovníků, učitelů a čtenářů, ale i zájemců o dění v regionu a odborníků mimo Těšínsko. I tato skutečnost mj. přispěla k tomu, že byl časopis Těšínsko zařazen v roce 2008 mezi neimpaktovaná recenzovaná periodika České republiky, mezi nimiž obstál i při revizi Rady pro výzkum, vývoj a inovace České republiky v první polovině roku 2010.

 

1968
1987
1994
2008
Registrace
Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Otevírací doba
MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00

 


Letní sezona (duben–září)

Historická část areálu otevřena

Prohlídky expozic ve vstupní budově

 

Navštivte náš nový web

www.archeoparkchotebuz.cz

 

Věnujte zvýšenou pozornost těmto odkazům: omezení provozu, výlukový jízdní řád

 

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Otevírací doba

 

ÚT–PÁ

 

8–12

 

12.30–16.00

SO 9–13
NE
13.00–17.00
SEZONNÍ PROVOZ

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena