všechny záznamy: ANO / NE
IDA MÜNZBERG (1876-1955) ZÁTIŠÍ, KRAJINA, DUŠE
od 08.03.2016 do 24.07.2016

Zatímco v loňském roce uplynulo 60 let od úmrtí významné těšínské malířky první poloviny 20. století, letos si připomínáme 140 let od jejího narození. Ida Leontine Münzberg spatřila světlo světa v malebné podhorské Stříteži 19. února 1876 jako dcera arcivévodského lesního. V roce 1903 přichází za uměleckým studiem do hlavního města rakousko-uherské monarchie. Ve Vídni navštěvovala uměleckou školu pro paní a dívky a Akademii výtvarných umění. Tvořila a zdokonalovala se pod vedením profesorů Hanse Tichého a Rudolfa Jettmara. Po přechodném zájmu o drobnou kovovou plastiku ve skupině studentů pod vedením Gustava Klimta ji natrvalo upoutalo malířství a kreslení. Od roku 1912 působila šest let jako učitelka kreslení na dívčím gymnáziu v Těšíně. Rozpad Rakousko-Uherska a následné dělení Těšínska mezi Československo a Polsko zamíchal životními kartami rovněž Idy Münzberg. Po ukončení činnosti školy, v níž působila, žila v poměrně skromných poměrech v Českém Těšíně. Odkázána především na prodej svých obrazů si příjmy vylepšovala soukromou výukou malby a kreslení. Mezi soudobými těšínskými výtvarnými umělci měla již tehdy pevné místo a společně s nimi se účastnila některých výstav v regionu i za jeho hranicemi.

 

Svébytné dílo Idy Münzberg již na první pohled představuje vysoký standard uměleckého projevu. Ve všech jejich obrazech se zrcadlí snaha o realistické zobrazení viděného světa. Od realismu umělkyně neupustila po celé půlstoletí své tvorby. Příznačnou pro ni zůstala především poctivá a řemeslná práce, pečlivě provedená kresba a dobře sladěná barevnost. Skutečnost, že byla nucena se živit prodejem svých obrazů, vedla k tomu, že velkou část jejího díla tvoří vedle portrétu zákazníky tolik žádaná květinová zátiší. Uměleckou kvalitou se vyznačují její portréty, které přesvědčují svou pravdivostí a citlivým zachycením modelů včetně vystižení jejich nitra. Historickou a dokumentační hodnotu pak mají portréty významných osobností kulturního a společenského dění na Těšínsku. Pro nesporné umělecké kvality jsou obrazy střítežské rodačky a absolventky vídeňských uměleckých škol období secese stále více ceněny a vyhledávány.

 

PhDr. David Pindur, Ph.D.

 

Výstava potrvá do 24. července 2016

"SOUZNĚNÍ" V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
od 13.05.2016 do 10.06.2016

Již třetí ročník mezigenerační výstavy výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů Moravskoslezského kraje je letos umístěna do Českého Těšína. Tématem navazuje na uplynulé dva ročníky a přináší různorodé pohledy na vztahy mezi generacemi, mezi vrstevníky i v rodině.


Pohledy a pocity mohou být s ohledem na věk tvůrců různé, avšak vzájemné sdílení prostřednictvím této výstavy již samo o sobě souzněním je.


Společné téma "SOUZNĚNÍ" volně navazuje na již realizována témata "Místo kde žiji" (2014) a "Štěstí, jak je vidím já" (2015), a umožňuje ho rozvinout o rozměr harmonie i disharmonie vztahů k lidem, přírodě, duchovnu či víře.

 


všechny záznamy: ANO / NE
Kolektivy objednávejte předem na uvedených kontaktech!
od 01.01.2016 do 31.12.2016
JARO JE TADY
od 21.03.2016 do 17.06.2016

Jarní pracovní listy a kreativní tvoření, určeno MŠ a 1. a 2. třídám ZŠ

KRAJINA IDY M.
od 01.04.2016 do 30.09.2016

Formou zábavné doplňovačky zjistíte odpověď na otázku, který datovaný obraz Idy Münzberg je nejstarší

 

Zábavná hra pro veřejnost

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
od 04.04.2016 do 10.06.2016

Po předchozí domluvě je možné zajistit pro studenty SŠ a 9. tříd ZŠ prohlídku výstavy věnované Idě Müzbergové s komentářem autora výstavy PhDr. Davidem Pindurem, Ph.D.

ŽENY KARLA IV.
od 30.05.2016 do 17.06.2016

Povídání o Karlu IV. a jeho ženách, spojeno s tvůrčí aktivitou, určeno MŠ a I. stupni ZŠ

 

Vstup zdarma

všechny záznamy: ANO / NE
Obrázky z minulosti Těšínského Slezska

Stálá expozice českotěšínské pobočky Muzea Těšínska představuje průřez historií, lidovou kulturou a přírodními poměry regionu. Exponáty z vybavení domácnosti, nářadí a kroje přibližují každodenní život a způsoby obživy předchozích generací. Archeologické nálezy dokládají nejstarší osídlení nedaleké lokality v Chotěbuzi-Podoboře. Fragmenty z vybavení šlechtických sídel vypovídají o životě dávných vyšších vrstev obyvatelstva.

 

Zdejší historii výrazně formovalo také náboženství, což připomíná soubor předmětů s církevní tématikou, například zpěvník duchovních písní Cithara Sanctorum Jiřího Třanovského či unikátní sakrální plastiky. Mistrovství zdejších řemeslníků reprezentují jejich hodnotné výrobky, mezi nimiž vynikají výrobky šperkařů (doplňky k lidovým krojům), puškařů (zdobené pušky těšínky), zámečníků či hrnčířů.

 

Vstupné


Pražská 3/14
73701 Český Těšín

Telefon: +420 558 436 047
Email:

Pracovní doba:

 

PO–PÁ

8–12 12.30–16.00
NE

13.00–17.00

 

 

 

24. 5. 2016 ZAVŘENO

 

20. 5. 2016 OTEVŘENO 18.00-24.00

Útvar výstavních síní a expozic (ÚVSE)

Budínská Gabriela
kustod
+420 558 436 047

Szarowská Olga
kustod
+420 558 436 047

Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Pracovní doba

 

MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00

3.-4. 6. Z PROVOZNÍCH DŮVODU ZAVŘENO

 

Poslední prohlídka s průvodcem je možná 1 h před zavírací dobou


Základní prohlídka vstupní budovy a historického areálu trvá cca 1,5 h

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Součástí hospodářství byl větrný mlýnek, kterému se ve zdejším kraji říká „viatrak“ a jehož dva mlýnské kameny mlely nejčastěji žitná a ovesná zrna.
Pracovní doba

SEZONNÍ PROVOZ

KVĚTEN-ŘÍJEN

ÚT–PÁ 8–12 12.30–16.30
SO 9–13
NE
13.00–17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena