Přednášky

všechny záznamy: ANO / NE
Ptačí oblast Beskydy a Horní Vsacko aneb co lítá v Beskydech
26.01.2017
Daniel Křenek

Přednáška představuje vzácné a ohrožené druhy ptáků žijící v CHKO Beskydy, které jsou předmětem ochrany ve dvou ptačích oblastech. Vyhlášení těchto oblastí znamená pro hospodařící subjekty různá omezení, ale také možnosti získání financí. Posluchači se dozví o zajimavých výzkumech, probíhajících projektech, o tom co ptákům škodí, prospívá a rovněž informace o možnostech zapojení občanů do jednotlivých aktivit.

Neznalé báby a vzdělaní lékaři? Raně novověké porodnictví mezi porodní bábou a porodníkem
09.02.2017
Mgr. Hana Jadrná Matějková, Ph.D.

Období raného novověku tvoří významný předěl v dějinách porodnictví a v roli, která v něm příslušela tradičním pomocnicím při porodu, porodním bábám. Od počátku 16. století na pole po staletí vyhrazené ženám stále intenzivněji  pronikají muži, zprvu pouze jako autoři pojednání o těhotenství a porodu či jako oficiální dozorčí orgány nad činností porodních bab, posléze však také jako jejich konkurenti a oponenti v rámci tzv. kompetenčního sporu. Cílem přednášky bude nastínit vývoj tohoto kompetenčního sporu až do vzniku akademického porodnictví v 18. století a rozdílné přístupy a role, které v něm příslušely porodním bábám a mužům - porodníkům.

Olomoucká pevnost v časech Františka Josefa I.
23.02.2017
doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.

 

Olomouc patřila ke klíčovým pevnostním městům habsburské monarchie. V 19.století byla v podstatě jedinou pevností, která mohla zastavit (resp. zpomalit) průchod nepřátelských armád Moravou ve směru na hlavní město monarchie. Přednáška bude věnována především modernizaci Císařsko-královské hlavní hraniční pevnosti Olomouce v 18. a v 19. století, a sice v kontextu vývoje tehdejšího fortifikačního vývoje i změn na mezinárodněpolitické scéně. Stranou však nezůstane ani výklad ke každodennosti a fungování pevnostního města ve sledovaném období.
Hříšný člověk a kultura ve středověku a raném novověku
02.03.2017
Mgr. Radim Červenka

Člověk hřeší od doby, kdy si vymyslel civilizaci a jeho vztah k této morální zpronevěře má nejen bohatou historii, ale i bujarou současnost. Mimo to je hřích tradičním prvkem křesťanství, který ho odlišuje od odstatních světových náboženství. Důkladný pohled do historie ukáže, že se nejedná jen o náplň debat učených teologů, ale projevil se také v každodenním životě prostých lidí. Přednáška představí hřích jako badatelský fenomén a nabídne pohled do českých a moravských středověkých a novověkých pramenů, které s ním pracovaly vskutku nejruznějšími způsoby.

O středověkých iluminacích vážně i nevážně
23.03.2017
Mgr. Petr Zajíček
Dálkový průzkum Země a jeho užití pro ekologii
06.04.2017
PhDr. Martin Hais, Ph.D.
Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Pracovní doba
MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00

 
Zimní sezona (říjenduben)

Historická část areálu uzavřena

Prohlídky expozic ve vstupní budově

 

Navštivte náš nový web

www.archeoparkchotebuz.cz

 

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Pracovní doba

SEZONNÍ PROVOZ

KVĚTEN-ŘÍJEN


ÚT–PÁ 8–12 12.30–16.30
SO 9–13
NE
13.00–17.00

 

ZAVŘENO

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena