Přednášky

všechny záznamy: ANO / NE
Program KMT omezen
od 05.05.2017 do 31.08.2017

Z provozních důvodů (oprava budovy na Pražské ulici v Českém Těšíně) byl omezen program KMT do konce srpna. Neuskuteční se tak plánované přednášky Vlčí populace v Evropě, 1866 a Obnova ekosystému na uhelných výsypkách a exkurze Fryštát - středověké město. Členům KMT děkujeme za pochopení. O programu, který v současné době připravujeme na druhé pololetí roku 2017 vás budeme včas informovat.

Biologie v kriminalistice
07.09.2017
Mgr. Petr Pyszko

Mgr. Petr Pyszko, odborný pracovník přírodovědného oddělení Muzea Těšínska, přednese přednášku na atraktivní a neobvyklé téma biologie v kriminalistice.

 

Mgr. Petr Pyszko, přírodovědec Muzea Těšínska

 

Čítárna a kavárna Avion, 17.00

Vstup zdarma

 

Spoluorganizátorem akce je Městská knihovna Český Těšín

Těšínské listy, Těšínské minuty
21.09.2017
Mgr. Dorota Havlíková

Městský zpravodaj Těšínské listy získal několik republikových ocenění za kvalitu grafického i obsahového zpracování. Jeho autorka a zároveň tisková mluvčí města Český Těšín Dorota Havlíková promluví nejen o zákulisí tvorby tohoto informačního buletinu, ale také o dalších cestách, kterými od ní směrem k médiím a následně čtenářům a divákům plynou informace o dění v Českém Těšíně.

 

Mgr. Dorota Havlíková, tisková mluvčí města Český Těšín

 

Čítárna a kavárna Avion, 17.00

Vstup zdarma

 

Spoluorganizátorem akce je Městská knihovna Český Těšín

Jiří Třanovský – život, dílo a odkaz
05.10.2017
PhDr. David Pindur, Ph.D.

K nejvýznamnější rodákům a osobnostem Těšínska patří Jiří Třanovský, evangelický kněz, básník a spisovatel, vrstevník Jana Amose Komenského, s nímž ho pojí ronvěž podobné životní osudy. Jeho neznámějším dílem je Cithara Sanctorum. V letošním roce si připomínáme 380 let od jeho úmrtí.

 

PhDr. David Pindur, Ph.D., historik Muzea Těšínska

 

Čítárna a kavárna Avion, 17.00

Vstup zdarma

 

Spoluorganizátorem akce je Městská knihovna Český Těšín

Petr Bezruč
19.10.2017
Mgr. Helena Macurová

V letošním roce si připomínáme 150. výročí narození a zároveň 60. výročí úmrtí známého slezského barda Petra Bezruče. Muzeum Těšínska u této příležitosti připravilo výstavu ve své karvinské pobočce. Na přednášce k životu a dílu Petra Bezruče promluví její autorka, pracovnice vědecké knihovny Silesia, Mgr. Helena Macurová.

 

Mgr. Helena Macurová, knihovnice Muzea Těšínska

 

Čítárna a kavárna Avion, 17.00

Vstup zdarma

 

Spoluorganizátorem akce je Městská knihovna Český Těšín

Šancmajstři a šancknechti aneb jak se budovaly pevnosti
02.11.2017
Mgr. Martin Krůl

Mgr. Martin Krůl představí, jakým způsobem probíhala výstavba opevnění a kdo všechno se na ni podílel - od inženýrů přes řemeslníky až po kopáče. Na příkladu stavebních prací na Velké šanci v Mostech u Jablunkova bude pozornost věnována rovněž účasti jednotlivých řemeslníků, kteří se rekrutovali z okolních obcí a měst.

 

Mgr. Martin Krůl, historik Muzea Těšínska

 

Čítárna a kavárna Avion, 17.00

Vstup zdarma

 

Spoluorganizátorem akce je Městská knihovna Český Těšín

Nemocnice v Českém Těšíně – k 80. výročí založení
16.11.2017
Mgr. Ilona Pavelková

Do první světové války nemocniční péči o obyvatelstvo Těšínska zabezpečovala nemocnice v Cieszynie. Po rozdělení Těšínska v roce 1920 město Český Těšín a jeho okolí ovšem zůstalo bez nemocnice. Bylo zapotřebí vybudovat novou nemocnici, což se podařilo položením základního kamene 1. 10. 1933 a dne 3. 6. 1937 byla nemocnice slavnostně otevřena.

 

V letošním roce si touto přednáškou připomeneme významné 80. výročí vzniku nemocnice.

 

Ilona Pavelková, historička Muzea Těšínska

 

Čítárna a kavárna Avion, 17.00

Vstup zdarma

 

Spoluorganizátorem akce je Městská knihovna Český Těšín

Astronomie
07.12.2017
Bc. Martin Podžorný

Na aktuální astronomické téma promluví Bc. Martin Podžorný, kterého můžete potkávat na českotěšínské hvězdárně.

 

Bc. Martin Podžorný, přírodovědec Muzea Těšínska

 

Čítárna a kavárna Avion, 17.00

Vstup zdarma

 

Spoluorganizátorem akce je Městská knihovna Český Těšín

Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Pracovní doba
MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00

 
Zimní sezona (říjenduben)

Historická část areálu uzavřena

Prohlídky expozic ve vstupní budově

 

Navštivte náš nový web

www.archeoparkchotebuz.cz

 

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Pracovní doba

SEZONNÍ PROVOZ

KVĚTEN-ŘÍJEN


ÚT–PÁ 8–12 12.30–16.30
SO 9–13
NE
13.00–17.00

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena