Přednášky

všechny záznamy: ANO / NE
S holocaustem za zády — téma holocaustu v české a zahraniční literatuře pro děti a mládež v letech 1989-2016
04.05.2017
prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

V české a překladové knižní produkci literatury pro děti a mládež se v polistopadovém období objevuje více než pět desítek titulů, které se různí svou genezí, funkcemi, vztahem k osobní, etnické a kolektivní paměti, odlišují se žánrově, formou vyprávění i dalšími aspekty. Především na nás silně zapůsobila opožděná vydání deníků židovských dětí, dále očitá svědectví pamětníků, kteří se odhodlali rekonstruovat své životní příběhy a formou vzpomínek se vracejí k tragickým válečným létům. Třetí skupinu vydávaných děl tvoří fikční literární svět, většinou se jedná o společenské prózy, které se sice mohou opřít o vlastní zážitky a zkušenosti autorů, avšak nejedná se v nich o autobiografie. Poslední početnou skupinu děl tvoří knihy vytvořené druhou či třetí generací autorů, kteří již nezažili válku, zajímají se však o problematiku, čerpají inspiraci z archivních zdrojů a dokumentů, nebo ztvárňují téma nacistického holocaustu po svém. Zpracování se mohou stát čtenářsky přitažlivá, často jsou také medializovaná, avšak hrozí jim četná jiná úskalí.

Zapomenuté sklářství
18.05.2017
Bc. Lenka Zajíčková
Ve stínu války: život ve válečném roce 1866
15.06.2017
Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.
Obnova ekosystému na uhelných výsypkách
29.06.2017
prof. RNDr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Pracovní doba
MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00

 
Zimní sezona (říjenduben)

Historická část areálu uzavřena

Prohlídky expozic ve vstupní budově

 

Navštivte náš nový web

www.archeoparkchotebuz.cz

 

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Pracovní doba

SEZONNÍ PROVOZ

KVĚTEN-ŘÍJEN


ÚT–PÁ 8–12 12.30–16.30
SO 9–13
NE
13.00–17.00

 

1. 5. ZAHÁJENÍ SEZONY

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena