Přednášky

všechny záznamy: ANO / NE
Pivovarnictví v rakouském (českém) Slezsku v 19. a v 1. polovině 20. století
15.09.2016
Přednáší PhDr. Radoslav Daněk

Pivovarnictví českých zemí se svojí staletou tradicí prošlo v 19. století rozsáhlou proměnoua technicko–technologickou modernizací. Z málo rozvinuté výrobní činnosti s převahou řemeslné rukodělné práce a silnou vazbou na zemědělství se během několika desetiletí stala moderní průmyslová velkovýroba, založená na tovární organizaci práce a vědeckých metodách. Zvláště odstranění starodávných privilegií a výrobně obchodních monopolů, nazývaných souhrnně propinací, urychlilo po roce 1869 proces industrializace pivovarnictví. V důsledku volné konkurence v poslední třetině 19. století i vlivem dalších faktorů pak v tomto potravinářském oboru sílily tendence ke koncentraci výroby a kapitálu, jejichž vyústěním byla kartelizace pivovarnictví

na počátku 20. století. Rakouské (české) Slezsko se počtem pivovarů ani objemem výroby neřadilo zrovna k největším pivovarnickým centrům habsburské monarchie, potažmo později samostatného Československa. Přesto však právě zde probíhalo zprůmyslnění výroby piva nejintenzivněji ze všech českých zemí a dalo vzniknout i několika podnikům, jimž v historii moderního průmyslového pivovarnictví náleží významné místo.

Soubory ke stažení:
Svatý Václav
22.09.2016
Přednáší Mgr. Jiří Václavínek

- současný pohled na knížete

 

- vzestup Přemyslovců

 

- jak se stát svatým

 

- ekonomika

 

- tehdejší zbraně

 

- oblečení

Soubory ke stažení:
Renesanční domy v Těšíně
06.10.2016
Mgr. Ondřej Haničák
Zlomená hrdost – devastace zámků na Těšínsku
20.10.2016
Mgr. Romana Rosová
Evangelické sepulkrální památky tolerančního období na Těšínsku
03.11.2016
PhDr. David Pindur, Ph.D.
Židé v Jablunkově
16.11.2016
Ing., Mgr. Josef Byrtus
Cestovatelská beseda na téma „Vanuatu“
01.12.2016
Ing. Stanislav Vincour
Ten vánoční čas
15.12.2016
Mgr. Eva Hovorková
Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Pracovní doba

 

MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00


 

Poslední prohlídka s průvodcem je možná 1,5 h před zavírací dobou


Základní prohlídka vstupní budovy a historického areálu trvá cca 1,5 h

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Pracovní doba

SEZONNÍ PROVOZ

KVĚTEN-ŘÍJEN


ÚT–PÁ 8–12 12.30–16.30
SO 9–13
NE
13.00–17.00

 

 

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena