Přednášky

všechny záznamy: ANO / NE
Evangelické sepulkrální památky tolerančního období na Těšínsku
03.11.2016
PhDr. David Pindur, Ph.D.

Území historického Těšínského knížectví, jenž bylo v polovině 16. století silně zasaženo novým náboženským učením Martina Luthera, představuje prostor, v němž se vedle katolických sepulkrálních památek dochovalo rovněž nezanedbatelné množství památek evangelické provenience. Vedle celé řady dokladů funerální hmotné kultury z 16.–18. století (především malovaných epitafů) Těšínsko disponuje rovněž nečetným, avšak pozoruhodným souborem evangelických sepulkrálních památek z prvních desetiletí po vyhlášení tolerančního patentu. V této době vznikají první luterské sbory mimo město Těšín (zde ustaven již v roce 1709 v souvislosti s vyhlášením exekučního recesu k Altranstädtské smlouvě). Badatelsky donedávna opomíjená materie má přitom úzkou vazbu na počátky nejstarších tolerančních sborů na Těšínsku a osobnosti s nimi spjaté (především Bystřice a Komorní Lhotka) a sehrává významnou roli ve vytváření stop evangelické identity v historické paměti regionu. Přednáška si klade za cíl představit dochované sepulkrální památky, které povětšinou náleží místním evangelickým elitám (pastorům a jejich rodinným příslušníkům, učitelům či šlechtě). Prezentované téma nabývá na aktuálnosti s ohledem na ne vždy dobrý fyzický stav těchto památek.

Soubory ke stažení:
Židé v Jablunkově
16.11.2016
Ing., Mgr. Josef Byrtus

Přednáška s názvem Židé v Jablunkově se zaměřuje na život komunity jablunkovských židů od jejího počátku až po tragický zánik v době holocaustu. Uvádí účastníky do širšího dějinného kontextu života komunity, provází mystikou židovských svátků, odhaluje tajemství macev (náhrobků) jablunkovského židovského hřbitova a mapuje jeho poválečnou devastaci, provází židovskou částí Jablunkova i významnými dějinnými milníky života této komunity.

Cestovatelská beseda na téma „Vanuatu“
01.12.2016
Ing. Stanislav Vincour

Obrázky českotěšínských cestovatelů z nevšedního putování po ostrovním státu Vanuatu.
Džunglí, za aktivními sopkami a místními obyvateli na druhé straně zeměkoule Vás provede Stanislav Vincour.

Ten vánoční čas
15.12.2016
Mgr. Eva Hovorková

Lidový zvykoslovný cyklus vánoční začínal  tzv. Adventem  - obdobím očekávání příchodu Mesiáše. Přípravná  doba na Vánoce zahrnovala prvé čtyři neděle  církevního roku (před Štědrým dnem), Byla dobou postní, v níž platily zásady střídmosti v pití a jídle, intenzivního zbožného rozjímání a zákazu zábav, tance a zpěvu. Přesto se o Adventu konaly četné lidové obřady a zvyky, které postní zásady porušovaly.

Přednáška Vás seznámí s nejvýznamnějšími svátky Adventu i samotných svátků vánočních tak, jak následovaly za sebou v kalendáři.

Den sv. Ondřeje – 30. listopad - se považoval pro věštění budoucnosti v lidové víře vedle Štědrého dne za nejdůležitější. V předvečer svátku sv. Barbory – 4. prosince – obchůzky  "Barborek" - ženy a děvčata zahalené do bílých  prostěradel či šatů se závojem nebo rouškou přes obličej. Děvčata dávala větvičky třešní - "barborky" do vody, jejich prostřednictvím věštila jméno ženicha.  Se svátkem sv. Mikuláše – 6. prosince – jsou spjaty mikulášské obchůzky v maškarách,  spojené s obdarováváním dětí. Sv. Lucie – 13.prosinec - ochránkyně před očními nemocemi a čarodějnicemi .Zvyky, obchůzky masek, kontrola tradičních zákazů byly dávány do souvislosti s předením lnu a ochranou dobytka i domácnosti před zlými kouzly. Další část přednášky je věnována vánočním svátkům 24. – 26. prosince : „vigilii“ –tj. štědrému dni  (24.12.), Božímu hodu vánočnímu (25.12.) a  dni sv. Štěpána (26.12.). Tyto dny byly spjaty s věštěním budoucnosti a ženicha ,  koledováním, obchůzkovými vánočními hrami   přáním všeho dobrého a zdraví, vánočním stromečkem a betlémy, svátečními pokrmy. Poslední den v roce – 31. prosinec – den  sv. Silvestra  chodili lidé do kostela, aby poděkovali za vše dobré v uplynulém roce a aby si vyprosili požehnání do roku nového. Konec starého a začátek nového roku provázel vždy a všude přípitek s přáním zdraví a štěstí. Tak činili lidé nezávisle na čase, majetku a víře. Od středověku dostávali na Nový rok – 1. ledna drobné dárky čeledíni a děvečky od hospodáře, děti od rodičů a duchovní správci od věřících farníků. Městské rady posílaly pozdravy a někdy i dar radám sousedních spřátelených měst. Známé jsou také "minuce" - malovaná a často ve verších složená přání. Forma přání se postupně vyvíjela až do dnešní podoby. Cyklus  vánočních svátků  končil  svátkem sv. Tří králů – 6. ledna – spojený s obchůzkou faráře s ministranty, světil dům, označil na dveřích písmena K+M+B a datum. Hrály se také divadelní hry o narození  Krista a příchodu Tří králů a chodilo se po koledě.

Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Pracovní doba

 

MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00


 

Poslední prohlídka s průvodcem je možná 1,5 h před zavírací dobou


Základní prohlídka vstupní budovy a historického areálu trvá cca 1,5 h

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Pracovní doba

SEZONNÍ PROVOZ

KVĚTEN-ŘÍJEN


ÚT–PÁ 8–12 12.30–16.30
SO 9–13
NE
13.00–17.00

 

 

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena