Přednášky

všechny záznamy: ANO / NE
Renesanční domy v Těšíně
06.10.2016
Mgr. Ondřej Haničák

Těšínská raně novověká architektura ve světle soudobé stavební produkce moravsko-slezského pomezí.

Přednáška představí doposud opomíjený segment kulturního dědictví regionu na hranici dnešní České republiky a Polska ­– měšťanský dům v období renesance. Posluchači se seznámí jak s fungováním, tak vzhledem domů budovaných

a užívaných měšťany v průběhu 16. a na počátku 17. století nejen v Těšíně, ale také v dalších slezských městech. Osvětlení výtvarného výrazu sledovaných staveb nás ovšem zavede

do vzdálenějších lokalit v dnešním Německu, Polsku, Rakousku či Itálii. Srovnání soudobých architektonických prvků v  širším středoevropském prostoru posléze umožní definování regionálně podmíněných specifik a podpoří návazné úvahy

o jejich stylových souvislostech. Během přednášky si tedy odpovíme na otázky, jak měšťanské domy v období renesance vypadaly, zda byly podobné také domům v jiných městech, co měly společného s dalšími soudobými stavebními typy (sakrální

a residenční architekturou), kolik a případně v jaké míře autenticity se jich dochovalo dodnes.

Zlomená hrdost – zkáza a záchrana zámků na Těšínsku
20.10.2016
Přednáší Mgr. Romana Rosová

Na území Těšínska se ještě donedávna nacházelo několik zámků, jimž hrozil zánik. Přestože se jednalo o někdejší perly zámecké architektury (např. zámky v Ostravě-Kunčicích a Rychvaldu měly dochované renesanční jádro, zámek v Hnojníku je příkladem empírového zámečku postaveného podle návrhu významného vídeňského architekta Josefa Kornhäusela), měla většina z nich jen velmi malou naději na záchranu. Těšínsku, které vlivem důlní a průmyslové činnosti neoplývá přemírou památek, tak hrozilo, že přijde o významné dominanty, kterými by se mohlo právem pyšnit. Naštěstí se v nedávné době některé z nich podařilo zachránit a rekonstruovat, stále jsou však zde objekty, které na záchranu teprve čekají. Přednáška se bude věnovat historii a současnosti zámků z obou těchto skupin.

Soubory ke stažení:
Evangelické sepulkrální památky tolerančního období na Těšínsku
03.11.2016
PhDr. David Pindur, Ph.D.
Židé v Jablunkově
16.11.2016
Ing., Mgr. Josef Byrtus
Cestovatelská beseda na téma „Vanuatu“
01.12.2016
Ing. Stanislav Vincour
Ten vánoční čas
15.12.2016
Mgr. Eva Hovorková
Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Pracovní doba

 

MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00


 

Poslední prohlídka s průvodcem je možná 1,5 h před zavírací dobou


Základní prohlídka vstupní budovy a historického areálu trvá cca 1,5 h

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Pracovní doba

SEZONNÍ PROVOZ

KVĚTEN-ŘÍJEN


ÚT–PÁ 8–12 12.30–16.30
SO 9–13
NE
13.00–17.00

 

 

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena