Přednášky

všechny záznamy: ANO / NE
Hříšný člověk a kultura ve středověku a raném novověku
02.03.2017
Mgr. Radim Červenka

Člověk hřeší od doby, kdy si vymyslel civilizaci a jeho vztah k této morální zpronevěře má nejen bohatou historii, ale i bujarou současnost. Mimo to je hřích tradičním prvkem křesťanství, který ho odlišuje od ostatních světových náboženství. Důkladný pohled do historie ukáže, že se nejedná jen o náplň debat učených teologů, ale projevil se také v každodenním životě prostých lidí. Přednáška představí hřích jako badatelský fenomén a nabídne pohled do českých a moravských středověkých a novověkých pramenů, které s ním pracovaly vskutku nejrůznějšími způsoby.

O středověkých iluminacích vážně i nevážně
23.03.2017
Mgr. Petr Zajíček

Přednáška se bude věnovat tématu středověké knižní malby z poněkud odlehčeného úhlu pohledu. V běžném povědomí máme témata středověké figurální malby zařazené možná trochu schématicky: iluminace středověkých knih, to jsou přece vážné tváře církevních otců, povznesení svatí či majestátní vládci. Autor by rád v této před-aprílovské přednášce představil obraz jiný, ve kterém se středověké iluminace hemží veselými i podivnými scénami, skrytými vtípky a dvojsmyslnými symboly. Vedle vyobrazení humorných se bude hovořit o kresbách, které sice nejsou prvoplánově vtipné, ale přesto se nějak vymykají našemu obecnému vnímání středověkého umění. Základní sdělení přednášky pak spočívá v tom, že středověcí umělci tvořící knižní malby nám byli možná bližší, co se týče myšlení a smyslu pro humor, než se na první pohled zdá.

Dálkový průzkum Země a jeho užití pro ekologii
06.04.2017
RNDr. Martin Hais, Ph.D.

Jedná se o populárně-naučnou přednášku o tom, jak mohou družicové systémy pomoci při řešení ekologických problémů. Bude ukázáno, jaká data a moderní metody se používají. Zvláštní pozornost bude věnovány datům s vysokou kvalitou, které jsou však poskytovány zdarma. Budou ukázány různé aplikace využití družicových dat na příkladech z České republiky i ze světa, současné trendy a výhledy do budoucna. Bude ukázána také řada aplikací na řešení otázky šíření lýkožrouta smrkového na Šumavě i to, jestli je možné předpovídat pomocí družicových dat, které lesní porosty zmíněný škůdce napaden následujících letech. Budou zmíněny i zajímavé aplikace termovize v ekologii, dále využití navigačních družicových systémů (GPS, GALILEO, GLONAS) pro přírodovědné účely a některé kuriozity v této oblasti s upozorněním i na možná rizika, která hrozí běžnému uživateli.

Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Pracovní doba
MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00

 
Zimní sezona (říjenduben)

Historická část areálu uzavřena

Prohlídky expozic ve vstupní budově

 

Navštivte náš nový web

www.archeoparkchotebuz.cz

 

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Pracovní doba

SEZONNÍ PROVOZ

KVĚTEN-ŘÍJEN


ÚT–PÁ 8–12 12.30–16.30
SO 9–13
NE
13.00–17.00

 

ZAVŘENO

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena