Služby

 

Dle Článku 1 Knihovního řádu Muzejní knihovny Silesia Muzea Těšínska, příspěvkové organizace (dále jen knihovní řád, viz nabídka Ke stažení) je Muzejní knihovna a studovna Silesia Muzea Těšínska, příspěvkové organizace, v souladu se zřizovací listinou muzea veřejně přístupnou muzejní knihovnou se specializovanými fondy ve smyslu § 3, odst. c./d. zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

 

Vstup do knihovny je bezplatný, registrační poplatky nejsou vybírány.

 

Při první návštěvě knihovny a při případných návštěvách v dalších kalendářních letech vyplní návštěvník/badatel „Badatelský list“ (viz nabídka Ke stažení).

 

Dle Článku 4 knihovního řádu poskytuje knihovna výpůjční služby v souladu se svým posláním a zásadami ochrany knihovních fondů. Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu pouze do studovny. Vzácnější materiály se půjčují pouze jednotlivě. Prezenční výpůjčky jsou možné pouze u předmětů, u nichž to dovoluje jejich fyzický stav.

 

Publikace dle tematického zaměření, oblasti zájmu apod. jsou badatelům připravovány po předchozí domluvě (telefonicky či emailem) na dohodnutý den. Důvodem tohoto opatření je umístění fondů v depozitárních prostorách v jiném objektu.

 

Vzhledem k mimořádným událostem z ledna roku 2017 je provoz Muzejní knihovny a studovny Silesia Muzea Těšínska, p. o., omezen. Otevírací doba není určena. Pro návštěvu knihovny je bezpodmínečně nutné se ohlásit předem (telefonicky na +420 558 761 233 nebo emailem silesia@muzeumct.cz) a sdělit své požadavky.

Registrace
Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Otevírací doba
MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00

 


Letní sezona (duben–září)

Historická část areálu otevřena

Prohlídky expozic ve vstupní budově

 

Navštivte náš nový web

www.archeoparkchotebuz.cz

 

Věnujte zvýšenou pozornost těmto odkazům: omezení provozu, výlukový jízdní řád

 

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Otevírací doba

 

ÚT–PÁ

 

8–12

 

12.30–16.00

SO 9–13
NE
13.00–17.00
SEZONNÍ PROVOZ

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena