Časopis Těšínsko

1992

Na podzim roku 1957 začalo muzeum v Českém Těšíně vydávat vlastivědný časopis Těšínsko, ve kterém byly zveřejňovány výsledky vlastivědného bádání či přehledy aktuálního kulturního dění. Od té doby vychází časopis nepřetržitě, od roku 2015 dvakrát ročně. Přináší zajímavé a vědecky hodnotné články a obrazový materiál z oblasti společenských a přírodních věd a sehrává v této národnostně smíšené oblasti významnou úlohu.

 

Časopis Těšínsko začal vycházet především zásluhou doc. dr. Andělína Grobelného, CSc., ze Slezského ústavu v Opavě a vlastivědných pracovníků Ladislava Báči, Vladislava Baďury, Karla Gaury, Bedřicha Havlíčka, Huberta Laštůvky a dalších. V současné době je vydáván Muzeem Těšínska, výkonným redaktorem je prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., ze Slezské univerzity v Opavě, odpovědným redaktorem PaedDr. Zbyšek Ondřeka, ředitel Muzea Těšínska, tajemníkem redakce PhDr. Radim Jež, Ph.D., a redaktorem PhDr. David Pindur, Ph.D.

 

Členy redakční rady jsou: PhDr. Karel Bogar; prof. doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc.; dr hab. Wacław Gojniczek; doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.; prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.; prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.; PhDr. Jaromír Kalus; prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.; doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.; PhDr. Karel Müller a Mgr. Jiřina Veselská.

 

Péčí členů redakce i redakční rady je v časopise Těšínsko zachycena minulost i současné dění, přírodní poměry, jazykové zvláštnosti, specifika lidové kultury, zajímavé osobnosti, kulturní památky a zajímavosti z obcí, ležících na území historického Těšínska i v blízkém sousedství.

 

V roce 1976 byl vydán první díl „Bibliografie časopisu Těšínsko“, který obsahuje záznamy o článcích a studiích, publikovaných v letech 1957–1974. Druhý díl z roku 1984 obsahuje anotované záznamy z let 1975–1984. Tyto bibliografie zpracovala Mgr. Jiřina Veselská. Na její práci navázaly knihovnice muzejní knihovny Silesia, Mgr. Gabriela Chromcová a Bc. Marta Holoušková, které sestavily bibliografii časopisu za léta 1985–2006, vydanou Muzeem Těšínska u příležitosti padesátého jubilea časopisu v roce 2007.

 

S finanční podporou Moravskoslezského kraje v rámci Programu rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji byla téhož roku vydána také elektronická bibliografie na CD obsahující v úplnosti citace článků vydaných v letech 1957–2006. Záznamy jsou utříděny abecedně. Nechybí rejstříky a hypertextové odkazy, které umožňují vyhledávání jednoduchým způsobem. Tato databáze obsahuje 3 892 záznamů. Digitální podobu všech ročníků Těšínska do roku 2002, zpracovanou ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, najdete také v rubrice Časopis Těšínsko-Archiv (http://camea.svkos.cz/search/i.jsp?pid=uuid:d7859560-7512-11dd-830b-0013d398622b) na našich webových stránkách.

 

I když je toto periodikum vázáno na poměrně úzký region, setkává se s ohlasem nejen u regionálních pracovníků, kronikářů, učitelů a čtenářů, ale i zájemců o dění v regionu a odborníků mimo Těšínsko včetně zahraničí. I tato skutečnost mj. přispěla k tomu, že byl časopis Těšínsko zařazen v roce 2008 mezi neimpaktovaná recenzovaná periodika České republiky, mezi nimiž obstál i při revizi Rady pro výzkum, vývoj a inovace České republiky v první polovině roku 2010.

 

 

 

1968
1987
1994
2008
Registrace
Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Otevírací doba
MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00

 

AKROPOLE UZAVŘENA

Probíhá rekonstrukce dřevěné palisády. Návštěvníky žádáme, aby dbali zvýšené opatrnosti a řídili se pokyny průvodců!

 

UPOZORŇUJEME

omezení provozu

výlukový jízdní řád

 

Navštivte náš nový web

www.archeoparkchotebuz.cz

 

 

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Otevírací doba

 

ÚT–PÁ

 

8–12

 

12.30–15.30

SO 9–13
NE
12.00–16.00
SEZONNÍ PROVOZ

 

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více

MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena

 

Ochrana osobních údajů GDPR