Aktuality

10.08.2018

Archeopark omezil provoz

Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře bude až do konce srpna pro veřejnost uzavřen ve středy a v pátky odpoledne (12.00-17.00). Důvodem jsou probíhající opravy dřevěných fortifikací a práce s tím spojené. Návštěvníky, kteří se k nám chystají 15., 17., 22., 24., 29. a 31. srpna proto žádáme, aby zvolili dopolední termín (9.00-12.00). Víkendová programová nabídka i otevírací doba mimo zmíněné termíny zůstávají v platnosti. Upozorňujeme ale, že pohyb po areálu je kvůli opravám částečně omezen. Děkujeme za pochopení.

07.08.2018

Výstava k výročí vzniku ČSR

Výstava, kterou Muzeum Těšínska připravilo jako součást oslav letošního 100. výročí vzniku ČSR, je od srpna do konce října k vidění ve vitrínách města Český Těšín na nábřeží Míru a v Sikorově parku. Od středy 8. 8. bude rovněž možné stejnou výstavu zhlédnout v prvním patře českotěšínské radnice. Díky velkému zájmu veřejnosti a četným reakcím těch, kteří žijí mimo město či jim zdravotní stav nedovoluje přijít si výstavu prohlédnout osobně, jsme se rozhodli zveřejnit také její elektronickou verzi. Přehled jednotlivých panelů najdete zde.

Více informací
02.08.2018

Začtěte se do Těšínska

Právě vyšlo první číslo 61. ročníku časopisu Těšínsko. Jelikož si v letošním roce Karviná připomíná 750 let své psané historie, byly do něj zařazeny studie o dosud neznámých či méně známých tématech z její bohaté minulosti. Například z dějin Fryštátu v 17. století nebo historie karvinského pivovaru Larisch-Mönnichů. Jistě zaujme i text o osudech zámku v Chotěbuzi, nyní jedné z nejohroženějších památek Moravskoslezského kraje. Nové Těšínsko přibližuje i dramatický průběh ozbrojeného střetu skupiny banderovců s příslušníky SNB v beskydské lokalitě Bílý kříž.

 

Počátkům mariánského kostela a farnosti v dnešní ostravské části Radvanice se věnoval Pavel Březinský. Historik Radim Jež představil první část edice pozůstalosti kněžny Alžběty Lukrécie z roku 1653, jde o evidenci pozůstatků zbrojnice a arzenálu ze zničeného těšínského zámku či některých oděvů. Zmiňme také pojednání o počátcích železničního provozu na Těšínsku a v samotném Těšíně nebo připomínku 150 let existence zděné budovy bývalé evangelické školy v třinecké části Guty. Nechybí rovněž několik recenzí a zpráv o nejnovější české a polské literatuře se vztahem k regionu.

 

Cena výtisku: 100 Kč

K dostání v pobočkách Muzea Těšínska

 

Distribuce a objednávky:

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Masarykovy sady 103/19

737 01 Český Těšín

 

+420 558 761 225

michaela.piechova@muzeumct.cz


Více informací
31.07.2018

V souladu s harmonogramem

V plném proudu jsou stavební práce v budově Muzea Těšínska na Hlavní ulici v Českém Těšíně. Všechny kroky se zatím daří plnit podle stanoveného harmonogramu. Na místě nyní pracuje především těžká technika. Zbourány byly všechny drobné přízemní stavby ve dvoře ve vnitrobloku. Omezen je také průchod po chodníku v okolí budovy. Stavebníci, stejně jako ostatní obyvatelé i návštěvníci města, se musejí rovněž potýkat s řadou momentálně platných dopravních omezení v centru města. Otevření pro veřejnost plánujeme na rok 2020, v roce 100. výročí založení města.

30.07.2018

Výstava k výročí vzniku ČSR

Muzeum Těšínska společně s Městem Český Těšín připravilo v rámci letošních oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa (proběhnou v pátek a v sobotu 28. a 29. září 2018) panelovou výstavu na nábřeží Olše. Od 27. července se návštěvníci nábřeží Míru a Sikorova parku mohou seznámit s historickými fakty souvisejícími se vznikem republiky i města Český Těšín prostřednictvím devíti tabulí. Ty jsou rozmístěny v úseku od kulturního střediska Střelnice až po východ v zadním traktu parku. K vidění tu budou až do konce letošního října.

24.07.2018

Začala oprava fortifikací

V Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře byla po řadě jednání a příprav zahájena oprava chátrajících dřevěných fortifikací – palisád, věže a komorové slovanské hradby.   V červnu došlo k výběru dodavatele opravy, kterým je třinecká akciová společnost Beskydská stavební a následnému předání staveniště. Zároveň došlo ke sjednání dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu, který musí opravám předcházet. Zajistí jej Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně. Končí tím doba předchozích administrativních a projektových příprav.

 

Pokud nedojde k nepředvídaným okolnostem, budou stavební práce probíhat až do závěru roku 2019, kdy by měl být celý opravený areál předán Muzeu Těšínska k užívání. Obnova dřevěných palisád a hradeb se může uskutečnit díky finančním prostředkům, poskytnutým z evropského projektu česko-polské přeshraniční spolupráce s názvem Toulky údolím Olše / Wędrówki Doliną Olzy. Celá oprava si vyžádá náklady přesahující 25 milionů korun. Muzeum uspělo se svou žádostí o dotaci společně se svým partnerem –nedalekou polskou obcí Hażlach. Také polský partner již v realizaci pokročil a vybral dodavatele na opravu historické sýpky, v níž vznikne Dům přírodovědce. I zde budou náklady kryty z evropské dotace, jejich výše je srovnatelná s náklady na českou část projektu. Obě místa spojí díky uvedenému projektu také cyklotrasa a v budoucnu i řada společných aktivit pro veřejnost, zejména pro rodiče s dětmi a mládež.

 

Po dobu oprav nedojde k uzavření Archeoparku. Nadále je plně k dispozici nová vstupní budova s expozicemi, dílnou a promítacím sálem. V souvislosti s předáním prostoru staveniště dodavateli v tzv. akropoli ale muselo Muzeum Těšínska přistoupit k omezením v programové nabídce. Návštěvníci se také musí připravit na omezení pohybu po areálu repliky slovanského hradiska pro zachování jejich bezpečnosti. Na druhé straně mohou právě v době realizace oprav nahlédnout přímo v terénu pod ruce skutečných archeologů. A také získat i nevšední možnost pozorovat při práci tesaře a další odborné pracovníky dodavatelské firmy.


Více informací
07.06.2018

Kouzlo starých hrníčků

Zpestřete si prázdninové měsíce návštěvou Kotulovy dřevenky v Havířově! Pokud k nám zavítáte v červenci a v srpnu a donesete s sebou hrníček na náš laťkový plot, nebudete za sebe muset platit vstupné! Na prázdniny jsme pro vás v Kotulově dřevěnce připravili řadu výtvarných aktivit, například malování vzorů bludovické keramiky nebo výrobu svíček z včelího vosku. Přijďte nasát atmosféru nejstrarší dochované původní zástavby na území dnešního Havířova a dozvědět se mnoho zajímavého ze života jejích obyvatel!

05.06.2018

Petr Bezruč

Název odvozený od jména básníka Petra Bezruče nese v naší republice 311 místních názvů. Nejen Bezručovu známou básnickou sbírku Slezské písně přestaví výstava Petr Bezruč ve výstavní síni v Orlové. Od 9. srpna tu budou k vidění nejrůznější knižní vydání Bezručova díla a další související tiskoviny, ale například přehled míst na Těšínském Slezsku, která jsou s jeho životem spojená a další zajímavosti. Výstava potrvá do 31. prosince 2018

05.06.2018

V žáru výhně

Technickém muzeu Petřvald můžete navštívit výstavu V žáru výhně. Představuje kovářství, jedno z nejstarších řemesel, které v hmotné kultuře zastupuje významnou roli a dodnes se zachovalo v prakticky nezměněné podobě. Sledovat budete moci historii řemesla od pravěku do současnosti, vývoj výrobních postupů i samotné výrobky. Výstava je uzpůsobena návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním. Výstavní projekt je spolufinancovám Moravskoslezským krajem. Výstava potrvá do 31. prosince 2018

05.06.2018

Die Weiße Rose - Bílá růže

Výstava Bílá růže, která byla v Památníku životické tragédie v Havířově-Životicích zpřístupněna 24. července, je českým překladem stejnojmenné výstavy německé nadace Weiße Rose e. V. Na 35 panelech představuje osudy sourozenců Schollových, jejich přátel a pomocníků. Vypráví o jednotlivých odbojových akcích proti nacistickému režimu, motivaci studentů i jejich konci. Výstavu zapůjčila společnost Antikomplex. Navštívit ji můžete každé úterý (po dohodě i v jiných termínech) až do 11. prosince 2018.

15.05.2018

Netopýři tajemní a zranitelní

Od úterý 5. června je v naší výstavní síni v Jablunkově přístupná putovní panelová výstava Netopýři tajemní a zranitelní. Přijďte se jejím prostřednictvím seznámit s netopýry a vrápenci, kteří žijí na našem území jako chráněné až kriticky ohrožené druhy. Součástí výstavy jsou i ukázky výzkumných pomůcek a některé interaktivní prvky. Výstavu vytvořila Česká společnost pro ochranu netopýrů za podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Navštívit ji můžete až do 23. srpna letošního roku.

11.05.2018

Těšínské minuty z historie

Město Český Těšín ve spolupráci s historiky Muzea Těšínska a kabelovou televizí IFK natáčí cyklus krátkých medailonků Český Těšín – vznik a výstavba města v období první republiky (1918–1939). První díl věnovaný zrodu města byl odvysílán v rámci zpravodajské relace Těšínské minuty v úterý 15. května. V dalších devíti částech se každé dva týdny můžete těšit na informace například o městských mostech, kostelích, radnici, kavárně Avion nebo zdejších školách. Všechny díly budou postupně k vidění také na webu Českého Těšína. Klikněte pro zobrazení dílů.

 

První díl Zrod města

Druhý díl Uprostřed řeky jest hranice

Třetí díl Kavárna Avion

Čtvrtý díl Bez radnice není město

Pátý díl Český Těšín – centrum okresu

Šestý díl Sakrální stavby

Sedmý díl Školství


Více informací
22.03.2018

První republika v Musaionu

Výstava V novém státě – éra první republiky (nahlédněte) v naší havířovské výstavní síni Musaion připomíná 100. výročí vzniku Československé republiky. Představuje základní politické události a aktéry, pokouší se postihnout atmosféru kulturního a společenského života v meziválečném období. Doba první republiky náleží k světlejším etapám trvání české, resp. československé státnosti. Byla to éra kulturního, hospodářského a politického rozmachu, který zajistil novému státu pevné místo v Evropě. Výstava bude kromě sobot přístupná denně až do 31. 10. 2018.


Více informací
16.03.2018

Karviná na pohlednicích

Ve čtvrtek 5. dubna jsme v naší karvinské výstavní síni zpřístupnili výstavu Karviná na nejstarších pohlednicích. Výstava, která je připravena u příležitosti letošního výročí 750 let od první písemné zmínky o území dnešní Karviné, představuje nejstarší karvinské pohlednice z bohaté sbírky Muzea Těšínska a také staré fotografické přístroje nebo alba na fotografie a pohlednice. Upozorňuje také na osobnosti, které stály za vznikem výroby pohlednic v našem regionu. Výstava potrvá do 16. září 2018. Nahlédněte zde.

06.12.2017

Ověnžok zapsán na seznam

Muzeum Těšínska dosáhlo zapsání svérázného horalského tance ověnžoku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje. Naše žádost byla schválena Radou Moravskoslezského kraje 10. října 2017. Tento unikátní tanec byl rozšířený v horské oblasti Jablunkovska a Třinecka v první polovině 20. století. Dnes mu hrozí vymizení, udržují ho už pouze regionální folklorní soubory. Muzeum Těšínska usiluje o rozšíření tohoto archaického tance, například v roce 2016 proto pořádalo díky podpoře ministerstva kultury zvláštní taneční kurz.

 

Ověnžok je typický točivý tanec horalů ze slezsko-polsko-slovenského pomezí (horské části Jablunkovska). Zahrnuje archaické pohybové prvky a skládá se z těchto částí: Po předzpěvu následovalo „zachození“ – obcházení tanečníků kolem sebe volným pomalejším krokem po elipse. Poté se ve dvojici tančilo rychlé zvrtané víření a po něm většinou následovala rychlá dohrávka „kulaný“.


Ověnžok byl nejvýznamnějším párovým tancem slezské goralské oblasti, tančil se při všech příležitostech (obřadní tanec, pracovní forma, taneční hry). Byl spojen s písněmi příslušného charakteru. V 50. letech minulého století Ivo Stolařík zapsal kolem 100 ověnžokových písní (monografie Hrčava). Postupem času se od Hrčavy, Istebné, Bukovce až po Nýdek vytvořily různé taneční formy ověnžoku.


Původně se používal také název „ťelenci“. Dle lidové etymologie byl odvozen od goralských krpců z hovězí kůže, které se na tanec užívaly a musely hodně vydržet. Dalším vysvětlením může být, že tanečníci ověnžoku se musí při tanci pohybovat v prostoru, který není větší než rozložená hovězí kůže. Hudební doprovod obstarává „gajdoš“, dudák, kterého doprovází jeden nebo dva houslisté. Nejznámějšími nositeli této hudební tradice byl na našem území muzikantský rod Zogatů, který stále aktivně přispívá k záchraně této hudební formy.

 

Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.


Více informací
04.09.2017

Máte staré snímky Vratimova?

Muzeum Těšínska a Městský úřad Vratimov se obracejí na veřejnost s prosbou o spolupráci formou zapůjčení dobových pohlednic, fotografií či negativů (příp. diapozitivů atp.) z rodinných archivů, jakéhokoliv dalšího obrazového i písemného materiálu vztahujícího se k dějinám Vratimova a Horní Datyně, životu a obyvatelům v dávné i nedávné minulosti.

 

Vedení města Vratimova iniciovalo v první polovině tohoto roku přípravu monografie, která by měla obsáhle mapovat minulost i současnost Vratimova a místní části Horní Datyně (původně samostatné obce). Vydavatelem knihy je Muzeum Těšínska. Knihu autorsky připravuje tým pěti odborníků pod vedením historika PhDr. David Pindura, Ph.D. Náplní připravované publikace by mělo být syntetizující zachycení zdejší minulosti dovedené až do naší současnosti, dále by zde mělo být např. pojednáno o vývoji názvů Vratimova a Horní Datyně a jejich obecní symbolice. Samostatná kapitola bude věnována rovněž přírodním poměrům a životnímu prostředí ve Vratimově a blízkém okolí. Vydání publikace je plánováno na rok 2021.

 

V případě zapůjčení tohoto materiálu, jenž bude po digitalizaci v pořádku vrácen, bychom uvítali co nejpřesnější popis jeho obsahu, který pak usnadní další redakční práci. Uvedené podklady je možno předat vedoucí Kulturního střediska Vratimov Bc. Táni Slavíkové, případně se kontaktovat přímo s Davidem Pindurem z Muzea Těšínska, a to až do konce roku 2019.

 

PhDr. David Pindur, Ph.D., spoluautor, hlavní redaktor

david.pindur@muzeumct.cz; 558 761 228

 

Bc. Táňa Slavíková, vedoucí Kulturního střediska Vratimov

tana.slavikova@ksvratimov.cz; 595 700 753


Více informací
Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj
RegistraceVíce informací


Těšínsko


MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena

 

Ochrana osobních údajů GDPR