všechny záznamy: ANO / NE
V ŽÁRU VÝHNĚ
od 17.07.2018 do 31.12.2018

Kovářství patří k jednomu z nejstarších řemesel a dodnes zastupuje v hmotné kultuře významnou roli. Bylo velice hojně zastoupeno na vesnicích, ale také ve městech, kde se kováři sdružovali do cechů.

 

Výstava postihuje v obecné rovině historii řemesla od pravěku do současnosti, nastiňuje vývoj jeho výrobních postupů i samotných výrobků. Formou exponátů představí kov jako tvárný materiál a možnosti jeho využití od tradiční výroby užitkových předmětů a nářadí, přes zdobné stavební, popř. konstrukční prvky až po odvětví uměleckého řemesla, které je v současnosti velice živé a populární.

 

Výstava je přizpůsobena návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním

 

Výstavní projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem

 

Výstava potrvá do 31. 12. 2018

Leták v PDF

všechny záznamy: ANO / NE
Kolektivy objednávejte předem na uvedených kontaktech!
od 01.01.2017 do 31.12.2018
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
od 03.09.2018 do 31.10.2018

Komentované prohlídky výstavy V žáru výhně určené pro ZŠ, SŠ a veřejnost

ZIMNÍ A LETNÍ SPÁNEK ZVÍŘAT
od 04.10.2018 do 09.10.2018

Přednáška přírodovědkyně Venduly Woznicové pro MŠ a ZŠ, PDF

KAŠTÁNCI
od 10.10.2018 do 13.10.2018

Výroba zvířátek z kaštanů, pro MŠ, I. stupeň ZŠ, PDF

TGM – PEDAGOG, FILOZOF, SOCIOLOG
od 16.10.2018 do 17.10.2018

Přednáška Mgr. Petra Zajíčka pro II. stupeň ZŠ a SŠ, PDF

HALOWEEN
od 18.10.2018 do 25.10.2018

Výroba svícnů ze skleniček, pro I. stupeň ZŠ, PDF

NAUČNÝ KVÍZ K 100. VÝROČÍ ČSR
od 24.10.2018 do 28.10.2018

Kvíz pro veřejnost, PDF

VZNIK ČSR
28.10.2018

Promítání filmu T. G. M. na Těšínsku, pro veřejnost, PDF

všechny záznamy: ANO / NE
Kouzelný svět tramvají

EXPOZICE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ DOČASNĚ UZAVŘENA

 

Funkční model tramvajového vozu ev. č. 7 M.D.O.K. vás zve k projížďce minulým stoletím.

 

Tramvaj nás provází již třetím stoletím. Od svých prvních krůčků až po současnost naplňuje touhu lidí zkrátit vzdálenost mezi městy, vesničkami a lidmi, přání bezpečně, rychle a pohodlně cestovat ať již za prací nebo za poznáním v potřebné četnosti a prostorové dostupnosti. Tramvaj je symbolem technického pokroku, která má také v dnešní době v oblasti přepravy osob své nezastupitelné místo a budoucnost. V minulosti i současnosti ovlivňuje stavební charakter měst a patří k jejich koloritu, vnáší poezii do našich životů.

 

Na Ostravsku a Karvinsku se tramvajová doprava stala fenoménem, který obsáhl tramvaje normálního rozchodu (1435 mm) a tramvaje úzkorozchodné (760 mm). Tramvaje zajišťovaly přímé propojení nejvýznamnějších sídel ostravskokarvinského uhelného revíru.

 

Stavebním provedením i režimem provozu se úzkorozchodné veřejné dráhy pohybovaly na pomezí tramvaje a místní dráhy. Některé tratě byly vedeny téměř výhradně po vlastním tělese a silniční komunikace jen protínaly, velikost a provedení vozidel odpovídalo spíše železnici. V oblasti mezi Ostravou, Bohumínem a dnešní Karvinou existovaly čtyři provozy veřejných drah rozchodu 760 mm. Nejstarší z nich byla městská dráha v Bohumíně provozovaná jako jediná veřejná úzkorozchodná dráha na území dnešní ČR postupně v koňské, parní i elektrické trakci (1902). Následovala trať HrušovPolská Ostrava, která se později stala součástí Slezských zemských drah. V roce 1909 vznikl subjekt Místní dráha OstravaKarviná, o tři roky později Slezské zemské dráhy. Bohumínský provoz byl koncesován jako malodráha (Kleinbahn), ostatní tři byly založeny jako místní dráhy (Localbahn). Přechod do kategorie drah pouličních či drobných se uskutečnil během 2. světové války a umožnil provozovatelům některé daňové úlevy a změkčení požadavků na technické povedení a stav vozidel.

 

Sloučením původně samostatných provozovatelů hromadné dopravy na základě zákona o komunálních podnicích vznikl Dopravní podnik města Ostravy. Předchozí zmíněné dráhy byly již součástí DPMO, když v roce 1953 do něj byly začleněny jako poslední drobná dráha Vítkovice-Zábřeh (VítkoviceZábřeh pískové doly) a místní dráha Mariánské horyBrušperk (Zábřeh poštaHrabová Ščučí) s rozchodem kolejí 1435 mm, které do té doby patřily Vítkovickým železárnám. Skutečnost, že řada tramvajových tratí obou rozchodů ležela mimo vlastní území města Ostravy, byla jedním z důvodů jejich likvidace v 60.80. letech 20. století. Značná část příměstských autobusových linek zůstala ve správě nově vzniklého podniku ČSAD Ostrava, respektive jeho závodů v jednotlivých okresech.

 

Počátkem 50. let došlo k poslednímu rozšíření úzkorozchodné sítě a vytvoření dalších rozvojových záměrů. Již v roce 1961 byl zastaven provoz na nejmladší části dráhy od nádraží v Karviné do sídliště Stalingrad Karviná. Definitivní konec úzkorozchodných tramvají přinesl rok 1973. Normálně rozchodné tramvaje provozoval a provozuje rovněž Dopravní podnik Ostrava. Jejich základem se staly tratě parní tramvaje, vybudované Společností brněnských místních drah. Společnost zahájila v roce 1894 provoz na trati od tehdejšího Severního nádraží v Přívoze (dnes Ostravahlavní nádraží) přes Moravskou Ostravu do Vítkovic. V roce 1901 byly tratě parní tramvaje elektrifikovány. V pozdějších letech se pro ostravský provoz B.L.E.G. začal používat název Mährisch Ostrauer Local Bahnen (M.O.L.B).

 

 

 

 

Vstupné

Tradice hornictví/Tradycje górnictwa

Černé uhlí je jedním z úžasných darů přírody. Jeho existence, objev a následné využití přineslo lidem netušené možnosti, ohromující průmyslový rozmach i změnu životního stylu. Černouhelné hornictví je součástí každodenního života obyvatel Těšínského Slezska už po více než dvě staletí. První nesmělé krůčky a nálezy uhlí byly učiněny a písemně doloženy v údolí Burňa v Polské (dnes Slezské) Ostravě v roce 1763, o 13 let později pak v Karviné.

 

Expozice seznamuje s dolováním černého uhlí, s jeho počátky i technickým pokrokem v dobývání, řadou důlních podniků, životem v koloniích, těžbou uhlí v současnosti, změnami krajiny a dalšími zajímavostmi. Představuje hornické tradice i slavnosti, které jsou dodnes živé a které jsou spojeny s hornickými kapelami a spolky. Expozice znázorňuje hornický život v celé jeho každodennosti i pestrosti.

 

Węgiel kamienny jest jednym ze wspaniałych darów przyrody. Jego istnienie, odkrycie i wykorzystanie otwarło przed ludzkością niebywałe możliwości, spowodowało rozwój przemysłu i zmianę stylu życia. Już ponad dwieście lat górnictwo węgla kamiennego towarzyszy życiu codziennemu obywateli Śląska Cieszyńskiego. Pierwsze informacje pisane pochodzą z 1763 roku, kiedy w dolinie Burnia w Polskiej (obecnie Śląskiej) Ostrawie odkryto poklady węgla, trzynaście lat później węgiel odkryto również w Karwinie.

 

Ekspozycja zaznajamia z wydobyciem węgla kamiennego, z początkami i zmianami technologicznymi jego wydobycia, z całym szeregiem zakładów górniczych, z życiem w koloniach, z obecnym wydobyciem węgla, zmianami w krajobrazie oraz wieloma ciekawostkami. Pokazuje tradycje górnicze i uroczystości, które do dzisiaj przetrwały i związane są z orkiestrami górniczymi i stowarzyszeniami. Ekspozycja jest obrazem codzienności i barwności życia górniczego.

 

Název projektu / Tytuł projektu: Dvě města - jedna tradice / Dwa miasta - jedna tradycja
Registrační číslo / Numer rejestracyjny: CZ.3.22/3.3.05/10.02025
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ERDF za pośrednictwem Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

 

VSTUP ZDARMA

Technické skvosty - hrací strojky

Chceme představit bohatství, rozmanitost i jedinečnost našich sbírkových fondů. Hrací strojky, které je možné nyní shlédnout na pobočce MT v Technickém muzeu v Petřvaldě, udivují svou krásou, technickou dokonalostí a umem našich předků. Hrací strojky naplňovaly touhu lidí sestrojit takové hudební nástroje, jejichž ovládání nevyžaduje zručnost ani hudební znalosti - mechanické hudební nástroje. Nálezy z Asie a Egypta nám dokládají jejich existenci již ve starověku, z Evropy v 15. století. Hrací strojky byly zpočátku součástí šlechtických interiérů, posléze se přesunuly do měšťanského a lidového prostředí, byly zdrojem obživy pro mnohé vojenské vysloužilce po Velké válce a například orchestriony těšily svými melodiemi ještě v 60. letech 20. století návštěvníky výletních a restauračních zařízení.

 

 

Ve fondech Muzea Těšínska jsou uchovány desítky těchto hracích strojků. Prezentujeme technické typy, z nichž nejstarší pocházejí z 2. poloviny 19. století. Nosičem hudebního záznamu strojků jsou například dřevěné hrací válce s kovovými kolíčky, kovové desky nebo perforované papírové pásy. Všechny tyto typy nosičů vystavujeme. Pozornost poutá Symfonion z 80. - 90. let 19. století, Polyfon se zvonkohrou z přelomu 19. a 20. století, ze stejného období Ariosa nebo Fonograf z konce 19. století - první přístroj na světě pro nahrávání a reprodukci hlasu (předchůdce gramofonu). Většina hracích strojků je vložena do dřevěné schránky bohatě zdobené perletí, rytím a zdobnými kovovými prvky. Nejrozměrnějším typem je Orchestrion – a tady můžeme obdivovat secesní malbu na jeho skleněných dvířkách, které rovněž vystavujeme. V rámci prezentace hracích strojků se návštěvníci seznámí s jejich vývojem, fungováním mechanismů, výrobci i dílnami, kteří je vyráběli a zdokonalovali, užitím doma i ve světě, hudebními skladateli, kteří pro ně skládali hudbu, uměleckou výrobou dřevěných schránek a mnohými dalšími zajímavostmi.

 

Vstupné


K Muzeu 89
73541 Petřvald

Telefon: +420 596 541 092
Email:

Otevírací doba:

 

PO–PÁ

 

8–12

 

12.30–16.00

NE

13.00–17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobočky

Petřvald
průvodce
+420 596 541 092

Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Otevírací doba
MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00

 

KAŽDOU STŘEDU A PÁTEK

 

OD 12 H AŽ DO ODVOLÁNÍ

 

AKROPOLE UZAVŘENA


Upozorňujeme návštěvníky, že v akropoli právě probíhá rekonstrukce dřevěné palisády. Důrazně žádáme, aby všichni návštěvníci dbali zvýšené opatrnosti a striktně se řídili pokyny průvodců!

 

Věnujte zvýšenou pozornost těmto odkazům: omezení provozu, výlukový jízdní řád

 

Navštivte náš nový web

www.archeoparkchotebuz.cz

 

 

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Otevírací doba

 

ÚT–PÁ

 

8–12

 

12.30–16.00

SO 9–13
NE
13.00–17.00
SEZONNÍ PROVOZ

 

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více

MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena

 

Ochrana osobních údajů GDPR