Aktuality

06.02.2017

Mnichov, okupace, osvobození

Putovní dokumentační panelová výstava Mnichov, okupace, osvobození je výsledkem projektu, jenž vznikl zásluhou učitelů a studentů Střední průmyslové školy Ostrava–Vítkovice ve spolupráci s Městským výborem Českého svazu bojovníků za svobodu za finančního přispění Magistrátu města Ostravy u příležitosti 70. výročí začátku druhé světové války a tragických událostí, které ji provázely. Výstavu je možné navštívit v úterky v Památníku životické tragédie v Havířově-Životicích od 14. února až do 16. července letošního roku.

02.02.2017

Těšínsko na pohlednicích

Proměnu podoby jednotlivých lokalit na dobových pohlednicích ze sbírkového fondu Muzea Těšínska přibližuje nová výstava v Technickém muzeu Petřvald.  Hospodářský rozvoj se výrazně podepsal na podobě jednotlivých lokalit. Původním sakrálním a jiným dominantám začaly v průběhu 19. století konkurovat objekty průmyslových podniků, hutí a šachet. Přírodu přetvářely dopady průmyslové výroby a fotografové tento proces dokumentovali. Do dob dávno minulých můžete nahlédnou až do 30. dubna 2017.

12.01.2017

Výstavní síň uzavřena

Českotěšínská výstavní síň na Pražské ulici je od 12. ledna uzavřena z důvodu technické havárie v budově. V souvislosti s tím byla předčasně uzavřena výstava o legionáři Janu Čapkovi. Veřejnosti je nepřístupná také stálá expozice a muzejní knihovna Silesia. Termín obnovení provozu zatím není znám, ale předpokládáme, že budova bude uzvřena minimálně několik měsíců. Návštěvníky žádáme o pochopení.

09.01.2017

O založení Fryštátu

Počátky Fryštátu, historického jádra dnešní Karviné, sahají až do středověku. Výstava O založení Fryštátu v karvinské výstavní síni představuje různé aspekty spojené se založením středověkého města. Provádí návštěvníka kroky, které vedly od fundačního aktu přes vyměření městského půdorysu a stavby domů až k institucionálnímu zakotvení a hospodářskému růstu nového sídla. Nabízí pohled na obecný dobový kontext zakládání středověkých měst i na konkrétní příklady fryštátské aglomerace, její topografie a první staletí jejího městského života. Výstava potrvá do 31. srpna 2017

12.12.2016

Právě vyšlo nové Těšínsko

V uplynulých dnech spatřilo světlo světa druhé číslo 59. ročníku časopisu Těšínsko. Obálku tohoto čísla čítajícího celkem 128 stran zdobí detail malované truhly z Tyry z roku 1865, která je součástí rozsáhlého sbírkového fondu lidového nábytku Muzea Těšínska. Obsah čísla je rozčleněn do několika rubrik. Nejvýznamnější z nich tvoří články a studie. Toto číslo časopisu Těšínsko obsahuje i šest recenzí a anotací nejnovější české a polské literatury se vztahem k regionu. Nahlédněte s námi do obsahu:

 

Nejnovější číslo přináší čtyři obsáhlé příspěvky renomovaných historiků z České republiky a Polska. Jejich řadu zahajuje druhá a závěrečná část obsáhlé studie historika Jana Saheba věnovaná životním osudům moravského šlechtice Jana Němčického z Němčic, jenž se na počátku 17. století výrazným způsobem prosadil ve službách knížete Adama Václava coby hejtman těšínského komorního panství. V letech 1606–1613 byl držitelem statku Řepiště.

 

Eleazaru Tilischovi, autorovi první kroniky těšínských Piastovců, se v pokračování přehledu místní historiografie věnuje Janusz Spyra. Podrobně analyzuje obsah díla vydaného v roce 1588 v saském Freibergu, aby např. objasnil vznik legendy o založení Těšína.

 

Historik David Pindur věnoval tentokráte pozornost frýdeckému rodáku Mons. Ottovi Furchovi (1916–2002) u příležitosti letošního stoletého výročí od jeho narození. Nelehké životní osudy tohoto sekretáře apoštolské administratury v Českém Těšíně, oblíbeného vyučujícího tamějšího gymnázia a posléze těžce zkoušeného politického vězně 50. let kopírují novodobé dějiny římskokatolické církve v české části Těšínska ve 20. století.

 

Ludmila Hůrková a Klára Mezihoráková z pražského Ústavu dějin umění Akademie věd ČR představily výsledky výzkumu architektonického a urbanistického vývoje obce Ropice v 19. a v první polovině 20. století. Dospěly k závěru, že svým specifickým vývojem se Ropice stala jedním z důležitých dokladů proměn venkovské architektury na Těšínsku. Doložily ho řadou konkrétních příkladů, přičemž jejich pozornost byla zaměřena především na méně nápadné či dosud zcela opomíjené, avšak hodnotné příklady architektonického i historického dědictví Ropice (školní budovy, nádraží, obytné domy, evangelická hřbitovní kaple aj.).

 

Problematiku narození v 19. století v někdejších samostatných obcích Darkov, Ráj a Staré Město, které jsou dnes součástí města Karviná, zkoumal z demografického hlediska především na základě podrobného studia matrik Marek Laryš. Bioložky Jana Glombová a Kateřina Janová zveřejnily další poznatky svého dlouhodobého výzkumu horního toku řeky Ostravice. Tentokráte zaměřily pozornost na výskyt obratlovců v údolí Černé Ostravice.


Z kratších příspěvků vybíráme například připomínku 80 let od založení reálného gymnázia v Jablunkově (původně Spolkové československé reálné gymnázium Ústřední Matice školské v Jablunkově) a jeho další osudy, trnitou cestu k výstavbě nové Bezručovy chaty KČT na Lysé hoře, která byla slavnostně otevřena v loňském roce, představení Diakonického a vzdělávacího centra Vladislava Santariuse s Muzeem protestantismu v Českém Těšíně či Pamětní síně v Tyře. Nechybí ani ohlédnutí za loňským 60. výročím existence folklorního souboru Slezan z Českého Těšína či v neposlední řadě připomínka významného životního jubilea frýdlantské výtvarnice a místecké rodačky Ledy Pešatové.

 

ISSN 0139-7605

 

Cena výtisku: 100 Kč

Roční předplatné: 200 Kč + poštovné

 

Distribuce a objednávky:

Muzeum Těšínska, p. o.

Masarykovy sady 103/19

737 01 Český Těšín

 

+420 558 761 225

michaela.piechova@muzeumct.cz

www.muzeumct.cz/eshop/


Více informací
30.05.2016

Z historie pivovarnictví

Nová výstava v jablunkovské výstavní síni přibližuje pivovarnictví od počátků k dnešku. Pozornost se upírá na dokumentaci vývoje pivovarnictví a pivovarů na území Těšínska. Tradice vaření piva v českých zemích společně s jeho oblibou a způsoby užití v gastronomii, činí z tuzemského pivovarnictví evropský fenomén. Výstava potrvá do 28. února 2016

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj
RegistraceVíce informací
Celé česko čte dětem
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena