Aktuality

07.02.2018

Zkamenělý život v novém

Dne 22. února 2018 jsme na nové adrese otevřeli výstavní síň v Orlové. Dosud sídlila v DDM, nyní se nachází na Polní ulici v areálu Gymnázia a Obchodní akademie. Provoz jsme zahájili výstavou představující paleontologii a období karbonu na území Těšínska, kdy vznikalo černé uhlí. Návštěvníci uvidí paleontologické rekonstrukce seznamující se stavem tehdejšího klimatu, paleogeografickou situací a společenstvy organismů. Po dobu výstavy běží experiment představující dopady tehdejší koncentrace kyslíku na živé organizmy. Každý si bude moci zkusit najít v karbonských břidlicích vlastní zkamenělinu. Výstava potrvá do 29. 7. 2018.

01.02.2018

Návrat ztraceného lesku

Řada předmětů z našich sbírek prošla odborným restaurováním. Například dřevořezbě Panny Marie z Petřvaldu byla navrácena podoba z přelomu 15. a 16. století. Ztracený lesk získala i barokní socha Neposkvrněného početí Panny Marie, dále bohatě členěný oltářní rám s vyobrazením svatých pomocníků, doplněný o původní hlavní obraz Panny Marie Loretánské, či nábytek z původního mobiliáře zámku v Ropici. Výstava v Technickém muzeu Petřvald od 22. 2. představí i další předměty, stejně jako umožní nahlédnout do tajů práce restaurátorů a konzervátorů. Výstava je pořádána k 70. výročí založení Muzea Těšínska. Výstava potrvá do 29. 6. 2018.

01.02.2018

České stopy ve Skotsku

Panelová výstava České stopy ve SkostkuPamátníku životické tragédie ukáže cestu československých vojáků, kteří byli vybráni pro plnění nebezpečného poslání v nepřátelském týlu. Jejich pouť začínala většinou právě ve Skotsku. Naprostá většina z nich plnila zpravodajské, organizátorské, kurýrní, spojovací a diverzní úkoly, a to nejen v okupované vlasti, ale i na území Francie, Itálie a Jugoslávie. Svým nadšením, vlastenectvím, ale především svými činy zde Čechoslováci zanechali nesmazatelnou stopu. Výstava bude zpřístupněna 13. 2. a potrvá do 26. 6. 2018.

01.02.2018

Dokud dýchám, doufám

Panelová výstava Dum spiro spero (Dokud dýchám, doufám) v Památníku životické tragédie dokumentuje na více než stovce unikátních fotografií nasazení 601. skupiny speciálních sil generála Moravce v Kuvajtu, Iráku a zejména v Afghánistánu. Skupina navazuje na své předchůdce, československé parašutisty vysazované v letech druhé světové války ze Západu i Východu na okupované území Československa a je zamýšlena rovněž jako hold prostějovského útvaru lidickým obětem. Výstava bude zpřístupněna 13. 2. a potvá 26. 6. 2018.

17.01.2018

Vstupte do našeho klubu!

Máte rádi historii a svůj region? Staňte se členy Klubu Muzea Těšínska! Za roční členský poplatek 250 Kč získáte dvě čísla vlastivědného časopisu Těšínsko (zasíláme poštou), slevu 50 % na všechny publikace vydané Muzeem Těšínska, poštovní či elektronický informační servis o akcích pořádaných ve všech pobočkách Muzea Těšínska. Klub Muzea Těšínska pořádá rovněž odborné přednášky věnované historii Těšínského Slezska. Více informací zde.

12.12.2017

Obří komiks v Archeoparku

Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře láká i v zimní sezoně na pestrý víkendový program, který nyní jeho návštěvníkům zpestří také devět velkoformátových panelů se vzdělávacím komiksem o archeologii a životě Slovanů. Zapůjčeny byly z Archeologického ústavu AV ČR, Brno. Komiks byl vytvořen v rámci projektu Velká Morava – 1150 let křesťanství ve středu Evropy. Prohlédnout si ho můžete až do konce března 2018. Pro školní kolektivy nabízíme související vzdělávací program.

06.12.2017

Ověnžok zapsán na seznam

Muzeum Těšínska dosáhlo zapsání svérázného horalského tance ověnžoku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje. Naše žádost byla schválena Radou Moravskoslezského kraje 10. října 2017. Tento unikátní tanec byl rozšířený v horské oblasti Jablunkovska a Třinecka v první polovině 20. století. Dnes mu hrozí vymizení, udržují ho už pouze regionální folklorní soubory. Muzeum Těšínska usiluje o rozšíření tohoto archaického tance, například v roce 2016 proto pořádalo díky podpoře ministerstva kultury zvláštní taneční kurz.

 

Ověnžok je typický točivý tanec horalů ze slezsko-polsko-slovenského pomezí (horské části Jablunkovska). Zahrnuje archaické pohybové prvky a skládá se z těchto částí: Po předzpěvu následovalo „zachození“ – obcházení tanečníků kolem sebe volným pomalejším krokem po elipse. Poté se ve dvojici tančilo rychlé zvrtané víření a po něm většinou následovala rychlá dohrávka „kulaný“.


Ověnžok byl nejvýznamnějším párovým tancem slezské goralské oblasti, tančil se při všech příležitostech (obřadní tanec, pracovní forma, taneční hry). Byl spojen s písněmi příslušného charakteru. V 50. letech minulého století Ivo Stolařík zapsal kolem 100 ověnžokových písní (monografie Hrčava). Postupem času se od Hrčavy, Istebné, Bukovce až po Nýdek vytvořily různé taneční formy ověnžoku.


Původně se používal také název „ťelenci“. Dle lidové etymologie byl odvozen od goralských krpců z hovězí kůže, které se na tanec užívaly a musely hodně vydržet. Dalším vysvětlením může být, že tanečníci ověnžoku se musí při tanci pohybovat v prostoru, který není větší než rozložená hovězí kůže. Hudební doprovod obstarává „gajdoš“, dudák, kterého doprovází jeden nebo dva houslisté. Nejznámějšími nositeli této hudební tradice byl na našem území muzikantský rod Zogatů, který stále aktivně přispívá k záchraně této hudební formy.

 

Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.


Více informací
19.09.2017

Jak se budovaly pevnosti?

Nová dočasná výstava Šancmajstři a šancknechti aneb Jak se budovaly pevnosti představuje v jablunkovské výstavní síni proces výstavby opevnění a profesí, které se na ní podílely. Na příkladu stavebních prací realizovaných na Velké šanci v Mostech u Jablunkova je pozornost věnována i počtu a účasti jednotlivých řemeslníků a pracovníků, kteří se rekrutovali z okolních obcí a měst, nářadí a náčiní těchto stavitelů, ale i nálezům dokumentujícím stavební činnost, včetně dokladů každodenního života v pevnosti. Ukázka zde. Výstava potrvá do 28. února 2018

04.09.2017

Máte staré snímky Vratimova?

Muzeum Těšínska a Městský úřad Vratimov se obracejí na veřejnost s prosbou o spolupráci formou zapůjčení dobových pohlednic, fotografií či negativů (příp. diapozitivů atp.) z rodinných archivů, jakéhokoliv dalšího obrazového i písemného materiálu vztahujícího se k dějinám Vratimova a Horní Datyně, životu a obyvatelům v dávné i nedávné minulosti.

 

Vedení města Vratimova iniciovalo v první polovině tohoto roku přípravu monografie, která by měla obsáhle mapovat minulost i současnost Vratimova a místní části Horní Datyně (původně samostatné obce). Vydavatelem knihy je Muzeum Těšínska. Knihu autorsky připravuje tým pěti odborníků pod vedením historika PhDr. David Pindura, Ph.D. Náplní připravované publikace by mělo být syntetizující zachycení zdejší minulosti dovedené až do naší současnosti, dále by zde mělo být např. pojednáno o vývoji názvů Vratimova a Horní Datyně a jejich obecní symbolice. Samostatná kapitola bude věnována rovněž přírodním poměrům a životnímu prostředí ve Vratimově a blízkém okolí. Vydání publikace je plánováno na rok 2021.

 

V případě zapůjčení tohoto materiálu, jenž bude po digitalizaci v pořádku vrácen, bychom uvítali co nejpřesnější popis jeho obsahu, který pak usnadní další redakční práci. Uvedené podklady je možno předat vedoucí Kulturního střediska Vratimov Bc. Táni Slavíkové, případně se kontaktovat přímo s Davidem Pindurem z Muzea Těšínska, a to až do konce roku 2019.

 

PhDr. David Pindur, Ph.D., spoluautor, hlavní redaktor

david.pindur@muzeumct.cz; 558 761 228

 

Bc. Táňa Slavíková, vedoucí Kulturního střediska Vratimov

tana.slavikova@ksvratimov.cz; 595 700 753


Více informací
15.08.2017

Renesanční Jaroslav Zahradník

Výstavu Duše hořící. Jaroslav Zahradník pořádá Muzeum Těšínska v havířovské výstavní síni Musaion u příležitosti 40. výročí úmrtí této významné postavy regionální vlastivědy, publicistiky a školství. Výstava ukáže výsledky jeho zájmu o Těšínsko se zvláštním zaměřením na cykly akvarelových kreseb těšínských lidových staveb, krajiny i obyvatel. Vernisáž proběhne 31. října v 17.00 hodin a výstavu bude možné s výjimkou sobot navštívit až do 4. března 2018.

15.08.2017

Život a dílo Petra Bezruče

Karvinská výstavní síň připomíná od 14. září 2017 výstavou letošní 150. výročí narození a blížící se 60. výročí úmrtí Petra Bezruče. Výstava prezentuje velkého slezského barda a jeho vazbu na zdejší region. Ukazuje řadu zajímavostí z jeho života, různá vydání jeho jednotlivých básní i známé sbírky Slezské písně či ohlasy k jeho tvorbě. Doplňují ji také příležitostné tisky a sborníky reagující na Bezručovu tvorbu či oslavy jubileí a snímky z míst na Těšínsku se vztahem k Bezručovi nebo jeho veršům. Výstava potrvá do 25. února 2018

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj
RegistraceVíce informací


Celé česko čte dětem
Celé česko čte dětem
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena