Aktuality

13.10.2017

Kniha o nacistických táborech

Ve čtvrtek 26. října v 17.00 proběhne v sídle Muzea Těšínska v Masarykových sadech v Českém Těšíně prezentace publikace Čas – místa – lidé s podtitulem Systém nacistických táborů v letech druhé světové války. Kniha je výstupem česko-polského vědecko-výzkumného projektu realizovaného pracovníky Muzea Těšínska a Hornoslezského muzea v Bytomi (PL) v letech 2015–2016, jehož součástí byla putovní výstava, ke které byl vydán katalog, a mezinárodní konference uspořádaná v Českém Těšíně.

 

Muzeum Těšínska ve spolupráci s Hornoslezským muzeem v Bytomi (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu) vydává novou publikaci nazvanou Čas – místa – lidé s podtitulem Systém nacistických táborů v letech druhé světové války, na níž se podílel mezinárodní autorský kolektiv odborníků na danou problematiku z České republiky, Německa a Polska. Obsahuje 16 příspěvků rozdělených do tří tematických celků. Z mnoha úhlů pohledu představuje výsledky nejnovějších výzkumů zaměřených na internační tábory (koncentrační, zajatecké či jiné) a s tím spjatou kolektivní paměť společnosti, ve které je hrůzný systém realizovaný nacistickou Německou říší trvale zapsán. Jelikož na území dnešního Českého Těšína existoval kmenový tábor pro válečné zajatce, je mu v knize věnováno hned několik příspěvků popisujících jeho stavebně-historický vývoj, lékařskou péči poskytovanou zajatcům, resp. jejich evakuaci na konci války.

 

Další část knihy pak přibližuje poválečný táborový systém – nerestriktivní tábory pro osvobozené válečné a koncentrační zajatce (tzv. displaced person) zřizované v Německu, hornoslezské pracovní tábory či místa internace osob vysídlených na východ. Nechybí ani texty prezentující paměťové instituce, jež nabízí edukační programy zaměřené na tuto problematiku.

 

Součástí brožované publikace, která čítá celkem 288 stran, je bohatý obrazový doprovod, tvořený mj. reprodukcemi dochovaných plánů internačních táborů, rejstříky a resumé v angličtině.

 

Kniha je výstupem česko-polského vědecko-výzkumného projektu realizovaného pracovníky obou institucí v letech 2015–2016, jehož součástí byla putovní výstava, ke které byl vydán katalog, a mezinárodní konference uspořádaná v Českém Těšíně. Tyto akce byly podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci projektů Česko-polského fóra.

 

Prezentace publikace se za účasti odborných redaktorů – Martina Krůla a Joanny Lusek – uskuteční ve čtvrtek 26. října 2017 v 17 h ve správním sídle Muzea Těšínska v Českém Těšíně (o den dříve, 25. října 2017 v 17 h, v Muzeum Górnośląskie w Bytomiu).

 

Martin Krůl – Joanna Lusek et al.: Čas – místa – lidé. Systém nacistických táborů v letech druhé světové války / Czas – miejsca – ludzie. Nazistowski system obozowy w latach drugiej wojny światowej. Bytom – Český Těšín 2017, 271 (+ XVI) s., ISBN 978-83-65786-01-2 (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu), ISBN 978-80-86696-46-1 (Muzeum Těšínska)

 

Distribuce a objednávky:

Muzeum Těšínska, p. o.

Masarykovy sady 103/19

737 01 Český Těšín

 

+420 558 761 225

michaela.piechova@muzeumct.cz

www.muzeumct.cz/eshop/


Více informací
10.10.2017

Ke Dni vzniku Československa

V úterý 24. října v 16.00 hodin zve Muzeum Těšínska širokou veřejnost k účastni na slavnostním aktu položení květin k pomníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v českotěšínských Masarykových sadech. Vzpomínkový akt k 99. výročí vzniku Československa v roce 1918 si tu zástupci Muzea Těšínska připomenou společně se studenty místního gymnázia Josefa Božka na Frýdecké ulici a členy Klubu vojenské historie Chotěbuz v dobových uniformách.

26.09.2017

Expozice dočasně uzavřena

Z technických důvodů je od 26. září 2017 dočasně uzavřena expozice Kouzelný svět tramvají v Technickém muzeu v Petřvaldě. Expozice Tradice hornictví/Tradycje górnictwa i haptická výstava Dotkni se přírody - včely je veřejnosti přístupná i nadále. Děkujeme za pochopení.

22.09.2017

Mezinárodní den archeologie

V rámci akce Měsíc regionální historie, na jehož programu se Muzeum Těšínska podílí spolu s Městskou knihovnou Český Těšín, a současně u příležitosti Mezinárodního dne archeologie pořádáme v Archeoparku v sobotu 21. října přednášku Miriam Nývltové Fišákové z Archeologického ústavu AV ČR Brno s názvem Archeologické objevy na hradisku z pohledu přírodověných analýz. Přednášející se zabývá archeozoologií a paleontologií velkých svaců. V tento den zde bude také možné projít areál hradiště s výkladem archeologa.

21.09.2017

Měsíc regionální historie

Muzeum Těšínska pravidelně spolupracuje s Městskou knihovnou Český Těšín na programu říjnové akce Měsíc regionální historie. Muzeum Těšínska k němu přispívá řadou přednášek, které se budou konat v Čítárně a kavárně Avion na Hlavní ulici v Českém Těšíně a začínají v 17.00 hodin. Vstup je volný. Nahlédněte do programu a vybírejte.

 

ČTVRTEK 5. 10.

JIŘÍ TŘANOVSKÝ – ŽIVOT, DÍLO, ODKAZ

PhDr. Pindur David, Ph.D. (Muzeum Těšínska)

Před 380 lety zemřel v Liptovském Mikuláši tamější evangelický farář Jiří Třanovský (1592–1637), rodák z Těšína. Přednáška přiblíží přehlednou formou neklidné životní osudy, literární dílo i posmrtný odkaz tohoto Slezana, jenž byl nazván Slovanským Lutherem a zařadil se mezi významné osobnosti české historie první poloviny 17. století. Připomenut bude rovněž Třanovského vrstevník a muž podobného údělu Jan Amos Komenský (1592–1670). Přednáška se koná v rámci programu Klubu Muzea Těšínska.

 

ÚTERÝ 10. 10.

PARTYZÁNSKÉ SKUPINY NA TŘINECKU A JABLUNKOVSKU V LETECH 1941–1945

PhDr. Petr Majer (Československá obec legionářská)

Jde o ucelený pohled na tři partyzánské skupiny:

1) Partyzánská skupina Karola Pszczolki (Lipa; 1940–1941)

2) Nad Olzou (1941–1945), které velel  Pavel Rusz („Palo“) z Bystřice a také Alexandr  Michajlovič Griněvskij („Hrubý Mišo“).

3) Partyzánskou skupinu Čantoryje - "Czantoryja" (1941–1943), kterou založil Karol Schreiber ("Jestřáb").

Přednáška bude doplněna o dosud nezveřejněné fotografie a příběhy paní Heleny Steblové, která za pomoc partyzánovi byla na udání s celou rodinou zatčena a prošla třemi koncentračními tábory; dále příběhy rodiny Gorzolkových a další z Bystřice. Zmíněna bude osobnost MUDr. Józefa Mazurka, bystřického lékaře  a čsl. legionáře, který zanechal vcelku podrobný archiv obětí 2. světové války na Těšínsku.

 

ČTVRTEK 19. 10.

PETR BEZRUČ

Mgr. Helena Macurová (Muzeum Těšínska)

Petr Bezruč (vlastním jménem Vladimír Vašek) se narodil 15. září 1867 v Opavě (před 150 lety) a zemřel 17. února 1958 v Olomouci (před 60 lety). Přednáška, kterou připravila při příležitosti těchto dvou výročí knihovnice Muzejní knihovny a studovny Silesia Muzea Těšínska, příspěvkové organizace, Mgr. Helena Macurová, prezentuje jeho život a dílo a vztah k Těšínsku, o němž psal své verše, a také na jeho území na Ostravici pobýval. Přednáška se koná v rámci programu Klubu Muzea Těšínska.

 

ÚTERÝ 24. 10.

700 LET OD SMRTI VIOLY TĚŠÍNSKÉ

Mgr. Petr Zajíček (Muzeum Těšínska)

Přednáška představí populárně naučnou formou život a dobu Violy Těšínské (1290–1317), dcery těšínského knížete Měška I., jejíž 700. výročí smrti si letos připomínáme. Viola Těšínská se stala v mladém věku ženou českého krále Václava III., posledního Přemyslovce, a proto její osobnost symbolizuje protnutí slezské a české politiky. Po olomoucké vraždě se ovšem královna-vdova z dobové politiky neztratila a stihla sehrát ještě další důležitou kapitolu v chaotickém příběhu začátku 14. století. Vzhledem k nedostatku pramenů nelze vždy nahlížet detailně její osobnost, o to větší pozornost přednáška věnuje kontextu dramatických dějin, ve kterých se tato urozená těšínská šlechtična pohybovala.


Více informací
19.09.2017

Jak se budovaly pevnosti?

Nová dočasná výstava Šancmajstři a šancknechti aneb Jak se budovaly pevnosti představí v jablunkovské výstavní síni proces výstavby opevnění a profesí, které se na ní podílely. Výstava bude zahájena 17. října v 17.00 hodin. Na příkladu stavebních prací realizovaných na Velké šanci v Mostech u Jablunkova bude pozornost věnována i počtu a účasti jednotlivých řemeslníků a pracovníků, kteří se rekrutovali z okolních obcí a měst, nářadí a náčiní těchto stavitelů, ale i nálezům dokumentujícím stavební činnost, včetně dokladů každodenního života v pevnosti. Výstava potrvá do 28. února 2018

04.09.2017

Obsah schránky překvapil

Ze základního kamene Základní školy s polským jazykem vyučovacím v Oldřichovicích z roku 1906 byla u příležitosti zahájení nového školního roku za účasti starostky Třince Věry Palkovské a Zbyška Ondřeky, ředitele Muzea Těšínska, vyjmuta kovová schránka. Akce se v podnělí 4. září 2017 kromě místních pedagogů, žáků a dalších hostů účastili také odborní pracovníci Muzea Těšínska, historik David Pindur a konzervátor David Ševeček. Kromě listin a rakousko-uherské koruny z roku 1900 v ní byla nalezena také československá koruna z roku 1970 a zřejmě také listiny z té doby.

 

„Pravděpodobně byla schránka otevřena po roce 1970 a někdo do ní dodatečně vložil další věci. Zároveň nejstarší listinu uzavřel do igelitového sáčku. Všichni jsme si však mysleli, že obsah schránky bude původní,“ okomentoval nález na místě Zbyšek Ondřeka, ředitel Muzea Těšínska.

 

Schránka dále obsahovala fotografii školní budovy a listinné materiály, jejichž stav ukazuje na začátek minulého století. Uložena v ní byla i zakorkovaná láhev s dalšími dokumenty. Předměty i listiny dle zákona převzalo do péče Muzeum Těšínska, kde budou v souladu s příslušnými zákony zrestaurovány. Kopie nalezených předmětů a listin budou uloženy zpět společně se současnými materiály. Originály rozšíří sbírky Muzea Těšínska.

.


Více informací
04.09.2017

Máte staré snímky Vratimova?

Muzeum Těšínska a Městský úřad Vratimov se obracejí na veřejnost s prosbou o spolupráci formou zapůjčení dobových pohlednic, fotografií či negativů (příp. diapozitivů atp.) z rodinných archivů, jakéhokoliv dalšího obrazového i písemného materiálu vztahujícího se k dějinám Vratimova a Horní Datyně, životu a obyvatelům v dávné i nedávné minulosti.

 

Vedení města Vratimova iniciovalo v první polovině tohoto roku přípravu monografie, která by měla obsáhle mapovat minulost i současnost Vratimova a místní části Horní Datyně (původně samostatné obce). Vydavatelem knihy je Muzeum Těšínska. Knihu autorsky připravuje tým pěti odborníků pod vedením historika PhDr. David Pindura, Ph.D. Náplní připravované publikace by mělo být syntetizující zachycení zdejší minulosti dovedené až do naší současnosti, dále by zde mělo být např. pojednáno o vývoji názvů Vratimova a Horní Datyně a jejich obecní symbolice. Samostatná kapitola bude věnována rovněž přírodním poměrům a životnímu prostředí ve Vratimově a blízkém okolí. Vydání publikace je plánováno na rok 2021.

 

V případě zapůjčení tohoto materiálu, jenž bude po digitalizaci v pořádku vrácen, bychom uvítali co nejpřesnější popis jeho obsahu, který pak usnadní další redakční práci. Uvedené podklady je možno předat vedoucí Kulturního střediska Vratimov Bc. Táni Slavíkové, případně se kontaktovat přímo s Davidem Pindurem z Muzea Těšínska, a to až do konce roku 2019.

 

PhDr. David Pindur, Ph.D., spoluautor, hlavní redaktor

david.pindur@muzeumct.cz; 558 761 228

 

Bc. Táňa Slavíková, vedoucí Kulturního střediska Vratimov

tana.slavikova@ksvratimov.cz; 595 700 753


Více informací
15.08.2017

Renesanční Jaroslav Zahradník

Výstavu Duše hořící. Jaroslav Zahradník pořádá Muzeum Těšínska v havířovské výstavní síni Musaion u příležitosti 40. výročí úmrtí této významné postavy regionální vlastivědy, publicistiky a školství. Výstava ukáže výsledky jeho zájmu o Těšínsko se zvláštním zaměřením na cykly akvarelových kreseb těšínských lidových staveb, krajiny i obyvatel. Vernisáž proběhne 31. října v 17.00 hodin a výstavu bude možné s výjimkou sobot navštívit až do 4. 3. 2018.

15.08.2017

Život a dílo Petra Bezruče

Karvinská výstavní síň připomíná od 14. září 2017 výstavou letošní 150. výročí narození a blížící se 60. výročí úmrtí Petra Bezruče. Výstava prezentuje velkého slezského barda a jeho vazbu na zdejší region. Ukazuje řadu zajímavostí z jeho života, různá vydání jeho jednotlivých básní i známé sbírky Slezské písně či ohlasy k jeho tvorbě. Doplňují ji také příležitostné tisky a sborníky reagující na Bezručovu tvorbu či oslavy jubileí a snímky z míst na Těšínsku se vztahem k Bezručovi nebo jeho veršům. Výstava potrvá do 25. února 2018

04.08.2017

Přednášky v čítárně Avion

Dvě příjemné novinky po prázdninách čekají na členy Klubu Muzea Těšínska. Přednášky se budou ve druhém pololetí letošního roku konat v prostorách kavárny a čítárny Avion na Hlavní třídě v Českém Těšíně. Spoluorganizátorem těchto akcí je Městská knihovna v Českém Těšíně, jejíž spolupráci velmi vítáme. Vstup na přednášky bude bezplatný. Tradiční čtvrteční termíny a 17.00 hodina zahájení zůstávají nezměněny. Program Klubu Muzea Těšínska najdete zde.

02.08.2017

Výstavní síň zrušena

Muzeum Těšínska od konce července nemá v Českém Těšíně výstavní prostory. Budova dočasného sídla výstavní síně a stálé expozice na Pražské ulici byla k 28. červenci 2017 předána z rozhodnutí zastupitelstva Moravskoslezského kraje (zřizovatel MT) městu Český Těšín. Nové výstavní prostory v Českém Těšíně Muzeum Těšínska znovu zpřístupní v horizontu dvou let, tentokrát už ale ve stálém sídle v reprezentativní budově na Hlavní třídě, která mezitím projde celkovou rekonstrukcí.

 

V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro staronové sídlo výstavní budovy. Následovat bude výběrové řízení na dodavatele interiérů.

 

V souvislosti s faktickým prozatímním zánikem českotěšínských výstavních prostor však nekončí provoz vědecké knihovny Silesia, která rovněž sídlila v budově na Pražské ulici. Badatelé a zájemci o muzejní knihovní fondy se mohou dále obracet na pracovnici knihovny, paní Helenu Macurovou.

 

Budova na Pražské ulici byla vinou havárie vody v lednu tohoto roku veřejnosti kvůli sanaci škod uzavřena. Novým majitelem budovy se stalo město Český Těšín, radnice je na tuto budovu stavebně napojena.


Více informací
07.07.2017

Nález pamětního spisu

Za účasti a pod odborným dohledem pracovníků Muzea Těšínska byl 13. června 2017 vyňat pamětní kámen ze základů budovy bývalé české školy v Nýdku-Hluchové. Podle očekávání přítomných ukrýval pamětní spis, jenž byl do kamene vložen v uzavřeném plechovém tubusu 20. května 1934. Samotný kámen byl pak vsunut do základů tehdy nové školní budovy o čtyři dny později. Autorem písemného poselství byl tehdejší správce této školy Ladislav Báča (1908–1990), pozdější zakladatel a první ředitel dnešního Muzea Těšínska. Dokument byl sepsán 18. května 1934.

 

Jeho obsah líčí působení české školy v Nýdku-Hluchové, která zde působila od roku 1923 jako expozitura české školy v Nýdku. O tři roky později se stala samostatnou institucí. V letech 1933–1934 získala nové důstojné sídlo v podobě moderní budovy postavené Františkem Filipcem z Dolních Tošanovic podle vítězného projektu pražského architekta Josefa Hlaváčka. Zajímavostí je, že tehdejší patronát nad touto školou udržoval odbor Klubu československých turistů v Dolní Suché. Dokument kromě Ladislava Báči tehdy podepsalo rovněž 11 členů odboru Slezské Matice osvěty lidové, jediného meziválečného českého spolku v Nýdku-Hluchové.

 

Samotnou akci inicioval se souhlasem vlastníka (Město Třinec) Pavel Báča, syn tehdejšího správce školy, který objevil zmínku o uložení pamětního spisu ve školní kronice. Z jeho popudu bylo do kamene vloženo 16. června téhož roku nové poselství, jež obsahuje i pojednání o dalších osudech této školy, která byla zrušena v roce 1974 a dnes slouží jako turistické středisko Domu dětí a mládeže v Třinci. Zajímavostí je, že akce se zúčastnil i současný nýdecký místostarosta Adam Morcinek, který byl posledním vyučujícím v této škole. Nalezený originál pamětního spisu z roku 1934 byl trvale uložen ve Státním okresním archivu Frýdek-Místek, kde se nachází i archiv této zaniklé nýdecké školy.


Více informací
03.07.2017

Nové číslo Těšínska

V červenci vychází první číslo 60. ročníku časopisu Těšínsko. Z hlavních témat, která přináší, vybíráme: Kauza obležení paskovské tvrze v roce 1484. Beneš a Dobeš Černohorští z Boskovic v zápase o lenní statek Paskov * Ženy a sociální demokracie na Ostravsku a Karvinsku před rokem 1907 * K perzekuci českých důlních úředníků na Těšínsku za první světové války * Reálné gymnázium v Místku a jeho studenti v letech 1918–1938 * Využití migračních koridorů v okolí Jablunkova velkými savci v letech 2011–2014 * Masarykovy pomníky v Bohumíně * Regenerace paskovského zámku.

 

Cena výtisku: 100 Kč

Roční předplatné: 200 Kč + poštovné

 

Distribuce a objednávky:

Muzeum Těšínska, p. o.

Masarykovy sady 103/19

737 01 Český Těšín

 

+420 558 761 225

michaela.piechova@muzeumct.cz

www.muzeumct.cz/eshop/


Více informací
22.05.2017

Čtivé cestovatelské tipy

Už druhým rokem přináší Moravia magazín čtivé cestovatelské tipy. Neprodejná vydání jsou k mání mimo jiné ve vlacích Pendolino či na letištích. Není divu, ve velmi kvalitním balení přinášejí cenné cestovatelské, ale i historické a vlastivědné informace doplněné atraktivními fotografiemi. Jedno z posledních čísel se díky Muzeu Těšínska věnuje také Slezsku a Těšínsku. Pokud se zrovna nechystáte cestovat vlakem či letadlem, můžete se ihned začíst  prostřednictvím www.moravia.tips.

19.05.2017

Expozice o Trojmezí?

Město Jablunkov hodlá zrekonstruovat tzv. knížecí dům. S tímto záměrem oslovilo Muzeum Těšínska s nabídkou spolupráce pro adaptaci této budovy pro výstavní účely. Současné prostory Muzea Těšínska v těsném sousedství, v budově na Mariánském náměstí, kde sídlí výstavní síň, jsou nedostačující. „Záměr spolupráce kraje s městem Jablunkovem a adaptace budovy pro potřeby Muzea Těšínska byl projednán s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Lukášem Curylem a následně ve vedení kraje, které jej podporuje,“ uvedl PaedDr. Zbyšek Ondřeka, ředitel Muzea Těšínska.

 

Pro adaptaci budovy je třeba připravit v součinnosti s Muzeem Těšínska žádost o dotaci, jejíž součástí bude i projektová a interiérová dokumentace. Tyto kroky zajistí město Jablunkov. „Včera, ve čtvrtek 18. května, byli o situaci informování jablunkovští zastupitelé. O konkrétních krocích budeme hlasovat na dalším setkání,“ potvrdil Jiří Hamrozi, starosta Jablunkova. Doplnil, že o náklady na projektovou dokumentaci se podělí město a Moravskoslezský kraj, náklady na její pořízení se odhadují na 1,5 milionu korun.

 

Právě Moravskoslezský kraj by měl být žadatelem o poskytnutí dotace z IROP. „Pokud se vše podaří, na přelomu roku 2017 bude jasné, zda a v jaké výši bude dotace přidělena. Její přiznání by otevřelo cestu nejen k opravě objektu takzvaného knížecího domu, ale také k rozšíření činnosti Muzea Těšínska na Jablunkovsku. Nově vzniklá expozice s názvem Krajina a lidé by měla být věnována Trojmezí,“ upřesnil ředitel Muzea Těšínska.

 

Nebude to první dotovaná oprava knížecího domu. Jablunkov už získal 350 tisíc na loňskou opravu zadní části objektu, celkové náklady byly přibližně 800 tisíc. Další oprava v podobné výši a se stejnou dotační podporou má proběhnout letos. „Plánujeme opravu fasády, oblouků, vstupních dveří a instalaci tří lamp v historickém stylu,“ popsal starosta Jablunkova.

 

Tzv. knížecí dům (č. p. 150, nároží ulice plk. Velebnovského a Mariánského náměstí) byl postaven v 16. století. V zadní části budovy bylo od roku 1873 sídlo okresního soudu. Nejrůznější zdroje uvádějí, že v domě pobývala těšínská kněžna Kateřina Sidonie, manželka těšínského knížete Václava III. Adama. V dalších letech zde měla pobývat kněžna Alžběta Lukrécie. Jde však o tvrzení, která nejsou doložena archivními prameny.


Více informací
09.05.2017

Výhodná nabídka publikací

Řadu publikací z produkce Muzea Těšínska v současné době nabízíme ke koupi s výraznými slevami. Podrobnosti a přesnou výši slev přináší přiložený leták a také e-shop na webu Muzea Těšínska. Publikace lze rovněž zakoupit ve všech pobočkách Muzea Těšínska. Zakoupením publikací z produkce Muzea Těšínska podpoříte naši další ediční činnost. Nahlédněte

 

Nabídka publikací

 

Distribuce a objednávky

Muzeum Těšínska, p. o.

Masarykovy sady 103/19

737 01 Český Těšín

+420 558 761 225

michaela.piechova@muzeumct.cz


Více informací
26.03.2017

Muzeum se vrátí na Hlavní

Po více než 16 letech příprav, zpracovávání projektových dokumentací, studií, žádostí a především soudních jednání s cílem vypořádání restitučních nároků a majetkových podílů s menšinovými vlastníky konečně dojde k dokončení rekonstrukce historické výstavní budovy muzea na Hlavní třídě v Českém Těšíně. Muzeum Těšínska obdrželo informaci o kladném rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které na základě žádosti a projektové dokumentace, podané prostřednictvím Moravskoslezského kraje, rozhodlo o poskytnutí dotace na dokončení opravy této budovy a vybudování nové expozice věnované dějinám Těšínského Slezska.

 

Dotace ve výši více než 117 milionů korun je poskytnuta v rámci dotačního programu IROP z prostředků EU. Celkové náklady budou ještě o něco vyšší, předpokládá se, že přesáhnou 120 milionů korun. Rozdíl bude pokryt zčásti ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele Muzea Těšínska, kterým je Moravskoslezský kraj.

 

Čerpání dotace je rozděleno v zásadě do tří etap – nejprve dojde ke stavebním úpravám, které by měly být zahájeny po výběru dodavatele pokud možno ještě letos, ukončeny by měly být na podzim roku 2018. Poté přijde na řadu vybavování interiéru budovy a nakonec instalace exponátů a budování moderních expozic. Součástí proměny této krásné historické budovy bude i adaptace podkroví, určeného muzejní pedagogice a práci s veřejností. Upraven bude i muzejní dvůr, v němž vznikne prostor např. pro pořádání kulturních aktivit.

 

Pokud nedojde k nepředvídaným zdržením, veřejnosti by se měla budova a její expozice otevřít v roce 2020. Muzeum Těšínska a potažmo Moravskoslezský kraj přinesou městu Český Těšín nepřehlédnutelný dar ke stému výročí jeho vzniku. V roce 1920 totiž došlo k rozdělení Těšínska mezi Československo a Polsko a rozdělen byl i Těšín, z jehož předměstí na levém břehu řeky vyrostl v meziválečném období, přesněji do roku 1938, Český Těšín. Také tento příběh přiblíží návštěvníkům připravovaná nová moderní muzejní expozice.


Více informací
Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj
RegistraceVíce informací
Celé česko čte dětem
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena