Aktuality

30.05.2016

Madona z (v) Petřvaldu

Pozdně gotická dřevořezba Panna Maria z Petřvaldu, vytvořená neznámým umělcem, patří k nejhodnotnějším sbírkovým předmětům Muzea Těšínska. V roce 2012 byla kompletně restaurována akademickou malířkou Romanou Balcarovou z Opavy. Nyní je až do konce června k vidění v Technickém muzeu Petřvald, a to včetně Noci kostelů (10. června 2016 do 20.00 hodin). V neděli 29. května 2016 se nakrátko vrátila do farního kostela sv. Jindřicha v Petřvaldu, odkud byla roku 1968 získána do muzejních sbírek. Byla sem zapůjčena na žádost faráře P. Víta Zatloukala za účelem ukončení měsíce mariánské úcty.

 

Trůnící Panna Marie byla vytvořena pod vlivem doznívajícího gotického slohu v době kolem roku 1500 a je jedním z nejhodnotnějších předmětů sbírek Muzea Těšínska. Nevelká polychromovaná soška o přibližných rozměrech 79 x 25 cm je vyřezána z lipového dřeva. Nalezena byla počátkem 70. let 20. století při systematickém výzkumu církevních objektů Těšínska na půdě zděného petřvaldského kostela sv. Jindřicha mezi dalším odloženým kostelním vybavením.

 

Odborníci jsou si jisti, že nebyla pořízena pro vybavení tohoto kostela, vystavěného v letech 1835-1837. Možná pocházela z jednoho ze dvou zdejších starších dřevěných svatostánků, jistě to však říci nelze. Znalci se však vzhledem k relativně dobrému stavu, v němž byla nalezena, domnívají, že vystavována byla vždy jen v interiéru. A také, že uskladnění na půdě kostela ji zachránilo před úplným zničením. Restaurátorského ošetření se jí dostalo až 40 let po jejím nalezení.

 

Autentický vzhled plastiky byl poškozen hrubou naivní přemalbou. Lesklý olejový nátěr šatu vrásnily hluboké krakely, původní jemnou modelaci tváře potlačovala neumělá přemalba očí a rtů. Materiál byl poškozen také působením dřevokazného hmyzu, o čemž svědčily četné výletové otvory.

 

Záchrana sošky byla v roce 2012 svěřena opavské restaurátorce, akademické malířce Romaně Balcarové. Odstranění naprosto nevhodného nátěru odkrylo původní polychromii, jemné rysy tváře, další linie vlasů i dalších detailů dřevořezby, které jednoznačně svědčí o tom, že figura byla součástí většího kompozičního celku.

 

Posazení na trůně a sklon jejího těla napovídají, že se nacházela v početnější skupině ikonografického schématu. O které šlo konkrétně, lze jen spekulovat. Mohlo jít o Korunování Panny Marie, ale také o Seslání Ducha Svatého nebo o Zvěstování. Podle velikosti figury je těžké usuzovat na rozsah celé kompozice. S jistotou můžeme tvrdit jen to, že Panna Marie byla součástí početnějšího celku, že se nejspíše nacházela ve společnosti tzv. Kristovy rodiny i dalších světců a světic, že snad mezi nimi mohli být přítomni i další adoranti.


Více informací
30.05.2016

Z historie pivovarnictví

Nová výstava v jablunkovské výstavní síni přiblíží pivovarnictví od počátků k dnešku. Vernisáž výstavy proběhne 14. června 2016 v 17.00 hodin. Pozornost tu bude upřena na dokumentaci vývoje pivovarnictví a pivovarů na území Těšínska. Tradice vaření piva v českých zemích společně s jeho oblibou a způsoby užití v gastronomii, činí z tuzemského pivovarnictví evropský fenomén. Výstava potrvá do 31. prosince 2016

29.05.2016

Den dětí u Slovanů

Malé i velké návštěvníky čekají rozšířené zábavné prohlídky historického areálu, spousta aktivních her a soutěží se slovanským nádechem, tvůrčí dílny, během kterých si budou děti moci vyrobit různá zvířátka i dobové ozdoby a pobaví se také u divadelního představení Pověsti pro štěstí, které v kulisách historického areálu odehraje nezávislá divadelní scéna SemTamFór. Na závěr si děti budou moci také změřit své síly a vědomosti v rámci hravého Slovanského desetiboje. Akce proběhne v neděli 5. června od 9.00 do 17.00.

27.05.2016

Uzavření budovy ředitelství

Z provozních důvodů bude v pátek 3. června 2016 budova ředitelství v Českém Těšíně uzavřena. Dále bude v tento den uzavřena Výstavní síň Jablunkov a Musaion, Kotulova dřevěnka a Archeopark Chotěbuz-Podobora  (3., 4. 6. 2016). Děkujeme za pochopení.

27.05.2016

Knižní jarmark

V úterý 7. června 2016 pořádá Muzeum Těšínska knižní jarmark - prodej publikací z naší produkce s možností výběru dalších knih a časopisů zdarma. Akce proběhne před budovou na Hlavní třídě 115/15 v Českém Těšíně v době od 10.00 do 16.00. V případě nepříznivého počasí se jarmark bude konat v prostorách pravého křídla budovy, kde dříve sídlil Klub Muzea Těšínska.

19.05.2016

Muzeum hledá konzervátora

Hledáme pracovníka na pozici „konzervátor – konzervátorka“ s možností zaměstnání na plný úvazek.  Požadujeme odborné vzdělání v oboru. Termín nástupu dle dohody. Bližší informace na tel. čísle  + 420 558 761 210 (Mgr. Kateřina Stenchlá, nebo na e-mailu:  Katerina.Stenchla©muzeumct.cz.

15.05.2016

Historický nábytek

Výstava v Technickém muzeu Petřvald představí nábytkářské umění v průběhu historických období. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 2. června 2016 v 10.00 hodin. Návštěvník se seznámí se slohovými proměnami nábytku, vhodnými materiály pro výrobu nábytkových kusů a s odbornou terminologií odvětví. Výstava s interaktivním stanovištěm, určená také spoluobčanům se zdravotním postižením, je spolufinancována ze zdrojů MSK. Přístupná bude do 31. prosince 2016

05.05.2016

Výstava Očima generací

Již třetí ročník mezigenerační výstavy výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů Moravskoslezského kraje je letos s podtitulem Souznění umístěna do výstavní síně Muzea Těšínska v Českém Těšíně na Pražské ulici. Navazuje na předchozí ročníky a přináší různorodé pohledy na vztahy mezi generacemi, mezi vrstevníky i v rodině. Pohledy a pocity mohou být s ohledem na věk tvůrců různé, avšak vzájemné sdílení prostřednictvím této výstavy již samo o sobě souzněním je. Výstava bude přístupná v otevíracích hodinách výstavní síně od 13. května do 10. června 2016.

 

Více infomací k projektu Očima generací zde.


Více informací
04.05.2016

Muzeum hledá aranžéra

Muzeum Těšínska, p. o. hledá aranžéra - aranžérku, příp. výtvarníka - výtvarnici na realizaci muzejních výstav a expozic od 1. 1. 2017. Bližší informace podá Mgr. Kateřina Stenchlá, tel. + 420 558 761 210.

27.04.2016

Zajatecké tábory Teschen

Výstava v Památníku životické tragédie představuje zajatecké tábory Stalag Teschen pro zajaté spojenecké vojáky, které se nacházely na území dnešního Českého Těšína a jeho pracovní komanda. Přibližuje nejen vývoj táborů, ale i život v nich na základě kulturních, sportovních a jiných aktivit, které jsou dokladem, že i v zajetí dokázala přežít nezlomná lidská víra a touha po svobodě. Výstava potrvá do 15. ledna 2017.

27.04.2016

Zapomenuté Javoříčko

Nová výstava v Památníku životické tragédie přibližuje hrůznou událost, která se odehrála na konci války v moravské obci Javoříčko nedaleko hradu Bouzov. Obec nacisté vypálili 5. května 1945 a povraždili 38 jejich mužských obyvatel. Pozapomenutou tragédii připomíná panelová výstava zapůjčená z Památníku Lidice. Výstava potrvá do 15. ledna 2017.

12.04.2016

Přijďte do Archeoparku!

Zveme všechny přátele archeologie a Muzea Těšínska do Archeoparku Chotěbuz-Podobora, který byl po dvouleté pauze 30. dubna 2016 opět zpřístupněn veřejnosti! Školní skupiny je však nutno (po předchozím sjednání a potvrzení termínu na tel. čísle 552 309 133) objednat prostřednictvím webového formuláře, který je součástí rezervace.

 

Bližší informace naleznete zde.

 

Formulář ke stažení


Více informací
07.04.2016

Místa utrpení, smrti a hrdinství

Výstavní síň Muzea Těšínska v Havířově 5. dubna zpřístupnila unikátní výstavu připravenou historickou skupinou Osvětim ve spolupráci s Památníkem Terezín. Mapuje koncentrační a vyhlazovací tábory, které fungovaly v období nacismu. Je doplněna dobovými materiály těchto institucí a obsahuje autentické vzpomínky lidí, kteří běsnění fašistů přežili. Výstavu doplní řada besed s pamětníky. Výstava potrvá do 31. května 2016

01.04.2016

Kouzla konzervátorů textilu

Výstavní síň Muzea Těšínska v Orlové zpřístupnila výstavu Kouzelná proměna textilních sbírek v rukou konzervátora, která návštěvníky seznamuje s postupy konzervátora při záchraně textilních sbírek před jejich postupnou degradací. Jak vypadá textilní sbírka před zásahem konzervátora? Je důležité určit složení materiálu, vazbu, dostavu konzervovaného předmětu? Jaké pomůcky používá konzervátor při práci? Nejen na tyto otázky dostane návštěvník odpovědi. Výstava potrvá do 30. června 2016

22.02.2016

Malířka Ida Münzberg

Výstava Ida Münzberg (1876-1955) Zátiší, krajina, duše představuje v českotěšínské výstavní síni tvorbu těšínské malířky u příležitosti 140. výročí jejího narození. Ida Münzberg se věnovala především malbě zátiší a krajiny, stěžejní část jejích děl představují portréty. Celou její tvorbou se prolínala snaha o realistické zobrazení světa. Velkého úspěchu doznala její samostatná výstava na radnici v Českém Těšíně v prosinci 1933, kde prezentovala na 80 svých prací. Výstava potrvá do 24. července 2016

16.02.2016

Když Evropou nesla se secese

Secese je posledním z univerzálních mezinárodních výtvarných stylů, jemuž se podařilo vtisknout svůj umělecký řád všem projevům a věcem moderního života. Secese ovládla životní styl a módu na konci 19. a začátku 20. století. Její rysy se odrazily především v umění, architektuře a užitém umění. Půvabům tohoto stylu se věnuje výstava Muzea Těšínska ve výstavní síni v Karviné. Výstava potrvá do 18. září 2016

29.01.2016

Změna otevírací doby poboček

S platností od 1. 2. 2016 dochází ke změně otevírací doby u některých poboček Muzea Těšínska. Jde o Výstavní síň Český Těšín, Technické muzeum Petřvald, Výstavní síň Orlová, Výstavní síň Jablunkov, Výstavní síň Karviná a Výstavní síň Musaion v Havířově. Otevřeno bude od pondělí do pátku 8.00-12.00 a 12.30-16.00 a v neděli 13.00-17.00 hodin. V sobotu budou tyto pobočky uzavřeny. Změna se netýká Kotulovy dřěvěnky a Archeoparku.

05.01.2016

Těšínsko 2/2015

Na sklonku uplynulého roku vyšlo druhé číslo 58. ročníku časopisu Těšínsko. Jeho obsah je rozčleněn do několika rubrik. Nejvýznamnější z nich tvoří články a studie. Nejnovější číslo přináší čtyři obsáhlé příspěvky renomovaných historiků z České republiky a Polska. Nechybí ani řada drobných příspěvků z regionu a recenze a zprávy o literatuře. Všechny texty se týkají Těšínského Slezska a přilehlých oblastí.

 

Z obsahu upozorňujeme především na nejrozsáhlejší články. První z nich z pera Martina Krůla je věnován zajištění pitné vody vojenské posádce na tzv. Velké šanci v Mostech u Jablunkova v 17. a 18. století. Dochovanou hmotnou památkou k této problematice je kus dřevěného potrubí z dané lokality. Díky dendrochronologické analýze bylo zjištěno, že pochází z kmene jedle sťaté v Beskydech v roce 1724. Stavba tohoto gravitačního vodovodu souvisí s přestavbou opevnění v letech 1724–1729.

 

Michal Valeček přibližuje politické aktivity poslanců z Těšínska ve Frankfurtském národním shromáždění v letech 1848–1849. Popisuje působení Karla Kotschyho, Adolfa Kolaczeka, Josefa von Kalchberga, Karla van der Strasse a Johanna Nepomuka Demela von Elswehr.

 

Jak se z Polské Ostravy stalo moderní město Slezská Ostrava osvětluje Dan Gawrecki. Na základě bohatého archivního materiálu přináší okolnosti změny názvu obce a složitou cestu za udělením městských práv v prvních dvou desetiletích 20. století, včetně barvitých výpovědí zainteresovaných.

 

Nový seriál s názvem Osobnosti těšínského dějepisectví otevírá životopisný portrét saského právníka Zachariáše Starcka, který pobýval na přelomu let 1579/1580 u dvora kněžny Sidonie Kateřiny v Těšíně. Během svého pobytu mj. sestavil přehled nejdůležitějších mezníků z dějin Těšínského knížectví. Autorem příspěvku je Janusz Spyra.

 

Sbírku mariánských poutnických kramářských tisků uložených v Muzeu Těšínska prezentuje v rubrice Materiály Monika Szturcová. Z drobných příspěvků lze zmínit například připomínku výročí 150 let posvěcení kostela sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích či zprávy o vědeckých konferencích věnovaných památkám Těšínského knížectví a osobnosti evangelického pastora Vladislava Santariuse. V rubrice o nové literatuře (nejen) o Těšínsku je v tomto čísle časopisu představeno dalších devět knižních titulů se vztahem k těšínskému Slezsku. Například anotace třídílné publikace Radana Láška, nazvané Jednotka určení SOS, připomíná, že autor popisuje nejen to, co se dělo v československém pohraničí v osudovém roce 1938 na hranicích s Německem, ale i na hranicích s Maďarskem a Polskem., Kniha totiž přetiskuje desítky stran svědeckých výpovědí očitých svědků – většinou československých vojáků, kteří v jednotkách tzv. Stráže obrany státu v roce 1938 stáli při obraně své vlasti proti nepříteli bezprostředně na hranicích a čelili nevyhlášené válce, jakou proti československému státu postupně vedly jak Německo, tak Maďarsko a Polsko. Čtenáři Těšínska si v anotaci mohou přečíst i ve zkrácené podobě poměrně rozsáhlé svědecké výpovědi o tehdejších nevybíravých útocích polských bojůvek, přecházejících na československé území na Těšínsku přes tzv. zelenou hranici s cílem destabilizovat místní poměry, například o útoku polské bojůvky na malou horskou obec Hrčava. Smyslem anotací je nejen nabídnout čtenářům Těšínska přehled o tom, co a kde se o Těšínsku mohou dočíst, ale především je vyzvat k četbě anotovaných knih jako takových.

 

ISSN 0139-7605

 

Cena výtisku: 100 Kč

Roční předplatné: 200 Kč + poštovné

 

Distribuce a objednávky:

Muzeum Těšínska, p. o.

Masarykovy sady 103/19

737 01 Český Těšín

 

+420 558 761 225

michaela.piechova@muzeumct.cz

www.muzeumct.cz


Více informací
Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj
RegistraceVíce informací
Celé česko čte dětem
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena