Aktuality

20.04.2018

Dřevěnka otevírá v květnu

V den státního svátku, v úterý 1. května, zahajuje sezonní provoz Kotulova dřevěnka v Havířově. Navštivte ji zdarma! Uvidíte živá hospodářská zvířata, hrát bude lidová muzika. Připravena je i bohatá přehlídka řemesel. Při práci budete moci sledovat provazníka, flétnaře, řezbáře, košíkářku, perníkářku, dráteníka či kováře, uvidíte výrobu sýra salašnickým způsobem, zpracování kostí, výrobu keramiky a mnoho dalšího. Otevřeno máme od 9.00 do 17.00 hodin.

17.04.2018

Zahájení letní sezony

O víkendu 28. a 29. dubna zahajujeme dvoudenním programem v podání historických skupin letní sezonu chotěbuzského Archeoparku. Spolky Tizon (sobota) a Velkomoravané (neděle) dají příchozím nahlédnout do života pradávných obyvatel tohoto slovanského hradiště. Oba celodenní komponované programy proběhnou mezi 9.00 a 17.00 hodinou a doplní je doprovodné aktivity určené malým návštěvníkům Archeoparku. Příchozí budou také moci nahlédnout do stálé expozice v bezbariérové budově s moderním zázemím.

22.03.2018

První republika v Musaionu

Výstava V novém státě – éra první republiky (nahlédněte) v naší havířovské výstavní síni Musaion připomíná 100. výročí vzniku Československé republiky. Představuje základní politické události a aktéry, pokouší se postihnout atmosféru kulturního a společenského života v meziválečném období. Doba první republiky náleží k světlejším etapám trvání české, resp. československé státnosti. Byla to éra kulturního, hospodářského a politického rozmachu, který zajistil novému státu pevné místo v Evropě. Výstava bude kromě sobot přístupná denně až do 31. 10. 2018.


Více informací
16.03.2018

Karviná na pohlednicích

Ve čtvrtek 5. dubna jsme v naší karvinské výstavní síni zpřístupnili výstavu Karviná na nejstarších pohlednicích. Výstava, která je připravena u příležitosti letošního výročí 750 let od první písemné zmínky o území dnešní Karviné, představuje nejstarší karvinské pohlednice z bohaté sbírky Muzea Těšínska a také staré fotografické přístroje nebo alba na fotografie a pohlednice. Upozorňuje také na osobnosti, které stály za vznikem výroby pohlednic v našem regionu. Výstava potrvá do 16. září 2018. Nahlédněte zde.

15.03.2018

Dřevěnku obsadil štáb ČT

Dnes dopoledne přijela do Kotulovy dřevěnky v Havířově neobvyklá návštěva. Televizní štáb v naší pobočce natáčel další díl populárního dětského pořadu Draci v hrnci. Jeho odvysílání je plánováno 29. dubna tohoto roku. Draci v hrnci se vysílají vždy v neděli dopoledne v 9.00 hodin na dětské stanici České televize Déčko. Jste také zvědaví, co tentokrát Oskar a jeho dračí kamarádi uvaří? Tak se nezapomeňte dívat! Pokud by vám premiéra utekla, lze se k pořadu dostat ze záznamu na jeho webových stránkách.

08.03.2018

Zahradníkova díla o Těšínsku

Ve čtvrtek 15. března 2018 jsme v naší jablunkovské výstavní síni zahájili výstavu Duše hořící - Jaroslav Zahradník. Zapálený národopisec, učitel a novinář Jaroslav Zahradník zasvětil svůj život Těšínsku. Dějinám kraje a místní lidové kultuře věnoval řadu studií a publikací. Působil jako redaktor regionálních periodik, angažoval se v oblasti muzejnictví a ve spolkovém dění. Výstava prezentuje Zahradníkův nadšený zájem o Těšínsko, a to především z výtvarné stránky, jeho cykly akvarelových kreseb těšínských lidových staveb, krajiny a obyvatel (video). Navštívit ji můžete do 20. května 2018.

07.02.2018

Zkamenělý život v novém

Dne 22. února 2018 jsme na nové adrese otevřeli výstavní síň v Orlové. Dosud sídlila v DDM, nyní se nachází na Polní ulici v areálu Gymnázia a Obchodní akademie. Provoz jsme zahájili výstavou představující paleontologii a období karbonu na území Těšínska, kdy vznikalo černé uhlí (video). Návštěvníci uvidí paleontologické rekonstrukce seznamující se stavem tehdejšího klimatu, paleogeografickou situací a společenstvy organismů. Po dobu výstavy běží experiment představující dopady tehdejší koncentrace kyslíku na živé organizmy. Každý si bude moci zkusit najít v karbonských břidlicích vlastní zkamenělinu. Výstava potrvá do 29. 7. 2018.

01.02.2018

Návrat ztraceného lesku

Řada předmětů z našich sbírek prošla odborným restaurováním. Například dřevořezbě Panny Marie z Petřvaldu byla navrácena podoba z přelomu 15. a 16. století. Ztracený lesk získala i barokní socha Neposkvrněného početí Panny Marie, dále bohatě členěný oltářní rám s vyobrazením svatých pomocníků, doplněný o původní hlavní obraz Panny Marie Loretánské (video), či nábytek z původního mobiliáře zámku v Ropici. Výstava v Technickém muzeu Petřvald představuje i další předměty a dává nahlédnout do tajů práce restaurátorů a konzervátorů. Výstava je pořádána k 70. výročí založení Muzea Těšínska a potrvá do 29. 6. 2018.

01.02.2018

České stopy ve Skotsku

Panelová výstava České stopy ve SkostkuPamátníku životické tragédie ukazuje cestu československých vojáků, kteří byli vybráni pro plnění nebezpečného poslání v nepřátelském týlu. Jejich pouť začínala většinou právě ve Skotsku. Naprostá většina z nich plnila zpravodajské, organizátorské, kurýrní, spojovací a diverzní úkoly, a to nejen v okupované vlasti, ale i na území Francie, Itálie a Jugoslávie. Svým nadšením, vlastenectvím, ale především svými činy zde Čechoslováci zanechali nesmazatelnou stopu. Výstava potrvá do 26. 6. 2018.

01.02.2018

Dokud dýchám, doufám

Panelová výstava Dum spiro spero (Dokud dýchám, doufám) v Památníku životické tragédie dokumentuje na více než stovce unikátních fotografií nasazení 601. skupiny speciálních sil generála Moravce v Kuvajtu, Iráku a zejména v Afghánistánu. Skupina navazuje na své předchůdce, československé parašutisty vysazované v letech druhé světové války ze Západu i Východu na okupované území Československa a je zamýšlena rovněž jako hold prostějovského útvaru lidickým obětem. Výstava potvá 26. 6. 2018.

06.12.2017

Ověnžok zapsán na seznam

Muzeum Těšínska dosáhlo zapsání svérázného horalského tance ověnžoku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje. Naše žádost byla schválena Radou Moravskoslezského kraje 10. října 2017. Tento unikátní tanec byl rozšířený v horské oblasti Jablunkovska a Třinecka v první polovině 20. století. Dnes mu hrozí vymizení, udržují ho už pouze regionální folklorní soubory. Muzeum Těšínska usiluje o rozšíření tohoto archaického tance, například v roce 2016 proto pořádalo díky podpoře ministerstva kultury zvláštní taneční kurz.

 

Ověnžok je typický točivý tanec horalů ze slezsko-polsko-slovenského pomezí (horské části Jablunkovska). Zahrnuje archaické pohybové prvky a skládá se z těchto částí: Po předzpěvu následovalo „zachození“ – obcházení tanečníků kolem sebe volným pomalejším krokem po elipse. Poté se ve dvojici tančilo rychlé zvrtané víření a po něm většinou následovala rychlá dohrávka „kulaný“.


Ověnžok byl nejvýznamnějším párovým tancem slezské goralské oblasti, tančil se při všech příležitostech (obřadní tanec, pracovní forma, taneční hry). Byl spojen s písněmi příslušného charakteru. V 50. letech minulého století Ivo Stolařík zapsal kolem 100 ověnžokových písní (monografie Hrčava). Postupem času se od Hrčavy, Istebné, Bukovce až po Nýdek vytvořily různé taneční formy ověnžoku.


Původně se používal také název „ťelenci“. Dle lidové etymologie byl odvozen od goralských krpců z hovězí kůže, které se na tanec užívaly a musely hodně vydržet. Dalším vysvětlením může být, že tanečníci ověnžoku se musí při tanci pohybovat v prostoru, který není větší než rozložená hovězí kůže. Hudební doprovod obstarává „gajdoš“, dudák, kterého doprovází jeden nebo dva houslisté. Nejznámějšími nositeli této hudební tradice byl na našem území muzikantský rod Zogatů, který stále aktivně přispívá k záchraně této hudební formy.

 

Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.


Více informací
04.09.2017

Máte staré snímky Vratimova?

Muzeum Těšínska a Městský úřad Vratimov se obracejí na veřejnost s prosbou o spolupráci formou zapůjčení dobových pohlednic, fotografií či negativů (příp. diapozitivů atp.) z rodinných archivů, jakéhokoliv dalšího obrazového i písemného materiálu vztahujícího se k dějinám Vratimova a Horní Datyně, životu a obyvatelům v dávné i nedávné minulosti.

 

Vedení města Vratimova iniciovalo v první polovině tohoto roku přípravu monografie, která by měla obsáhle mapovat minulost i současnost Vratimova a místní části Horní Datyně (původně samostatné obce). Vydavatelem knihy je Muzeum Těšínska. Knihu autorsky připravuje tým pěti odborníků pod vedením historika PhDr. David Pindura, Ph.D. Náplní připravované publikace by mělo být syntetizující zachycení zdejší minulosti dovedené až do naší současnosti, dále by zde mělo být např. pojednáno o vývoji názvů Vratimova a Horní Datyně a jejich obecní symbolice. Samostatná kapitola bude věnována rovněž přírodním poměrům a životnímu prostředí ve Vratimově a blízkém okolí. Vydání publikace je plánováno na rok 2021.

 

V případě zapůjčení tohoto materiálu, jenž bude po digitalizaci v pořádku vrácen, bychom uvítali co nejpřesnější popis jeho obsahu, který pak usnadní další redakční práci. Uvedené podklady je možno předat vedoucí Kulturního střediska Vratimov Bc. Táni Slavíkové, případně se kontaktovat přímo s Davidem Pindurem z Muzea Těšínska, a to až do konce roku 2019.

 

PhDr. David Pindur, Ph.D., spoluautor, hlavní redaktor

david.pindur@muzeumct.cz; 558 761 228

 

Bc. Táňa Slavíková, vedoucí Kulturního střediska Vratimov

tana.slavikova@ksvratimov.cz; 595 700 753


Více informací
Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj
RegistraceVíce informací


Těšínsko


MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena