všechny záznamy: ANO / NE
Z HISTORIE PIVOVARNICTVÍ
od 14.06.2016 do 28.02.2017

Technologie výroby piva byla objevena patrně za přispění náhody již ve starověké Mezopotámii. Voda, která se dostala do hliněných nádob, v nichž bylo skladováno obilí, zapříčinila kvasný proces, jehož výsledkem byl nápoj s příjemnou omamnou chutí. Ve třetím tisíciletí př. n. l. již byla cílená výroba a konzumace piva rozšířeným zvykem. Krátce po změně letopočtu začali patrně Keltové nebo Germáni přidávat do piva chmel, čímž nápoj získal typickou nahořklou chuť. Pivo představovalo ve středověku původně součást každodenní stravy (formou hutné pivní polévky) s výrazně nižším obsahem alkoholu. Teprve později se tento nápoj vyprofiloval rovněž jako doplněk stravy a jeho výroba se plošně rozšířila zejména do měst. Kvalita piva i jeho distribuce byla dlouho závislá na libovůli vrchnosti. V roce 1516 vypracovaný zákon o čistotě piva, jehož platnost se vztahovala zejména na území Říše, totiž pouze kodifikoval všeobecně přijímanou zásadu, že pivo má obsahovat výhradně chmel, slad, pivní kvas a vodu. Se zánikem feudalismu v polovině 19. století postupně vzrostl počet soukromých pivovarů a konkurence zapříčinila zkvalitnění jakosti piva.

 

Na území českých zemí připravovali kvašený nápoj podobný pivu již ve druhém století př. n. l. Keltové, poté Germáni a později přejali technologii výroby piva rovněž Slované. Nejstarším doloženým pivovarem na našem území byl klášterní pivovar v Břevnově, kde tamní mniši vyráběli pivo patrně již koncem 10. století. V období středověku se výroba piva koncentrovala (kromě klášterů) do královských a posléze i poddanských měst, která disponovala kromě várečného rovněž mílovým právem (tj. de facto monopolem). Od poloviny 16. století se rozvíjela výroba piva rovněž ve šlechtických pivovarech. Ve druhé polovině 19. století byla zahájena průmyslová výroba sladu a piva, vznikaly měšťanské, akciové a soukromé pivovary a jejich produkce si brzy získala věhlas nejen v rámci podunajské monarchie, ale i v zahraničí. Po roce 1948 došlo k zestátnění pivovarů, jejich redukci a centrálnímu řízení výroby piva, což se změnilo opět po roce 1989.

 

Výstava přiblíží fenomén pivovarnictví od jeho počátků k dnešku. Hlavní pozornost bude upřena na dokumentaci vývoje pivovarnictví a pivovarů na území historického Těšínska. Dlouholetá tradice vaření piva v českých zemích společně s jeho oblibou a způsoby užití v gastronomii, činí z tuzemského pivovarnictví skutečný evropský fenomén.

 

Výstava potrvá do 28. února 2017

SLADKÉ POKUŠENÍ
od 23.03.2017 do 24.09.2017

Slavnostní zahájení 23. 3. 2017

 

Výstava o sladkých pokrmech, převážně pečivu, moučnících a cukroví, které připravovaly naše babičky a maminky. Nabízí nejen inspiraci pro obohacení kulinářského umění o další druhy, ale snaží se podnítit k zamyšlení nad významem těchto pokrmů v naší kultuře. Zprostředkovává návody na přípravu jednotlivých výrobků a seznamuje s kuchyňským nádobím a náčiním, jež bylo pro přípravu a servírování pokrmů rovněž velice důležité.

 

Výstava potrvá do 24. 9. 2017

 

Leták v PDF

všechny záznamy: ANO / NE
Kolektivy objednávejte předem na uvedených kontaktech!
od 01.01.2016 do 31.12.2017
ČAS BĚŽÍ…
od 13.02.2017 do 28.02.2017

Výtvarná dílna, hodiny z papíru, určeno MŠ a ZŠ

VESELÉ VELIKONOCE!
od 03.04.2017 do 07.04.2017

Velikonoční dílničky pro MŠ

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
od 10.04.2017 do 12.04.2017

Výroba velikonoční dekorace, pro ZŠ, vstup zdarma

 

Akce se koná za finanční podpory města Jablunkov

VÍTÁNÍ JARA
od 18.04.2017 do 28.04.2017

Tvořivé dílny s jarní tématikou, pro MŠ a ZŠ

všechny záznamy: ANO / NE
Z minulosti Jablunkova a okolí

Muzeum Těšínska má jednu ze svých poboček také v Jablunkově, ve městě, které bylo roku 1560 povýšeno na knížecí. Bezpochyby se tak stalo i díky jeho výjimečné strategické poloze v rámci Těšínského knížectví. Blízkost Jablunkovského průsmyku a výhodná poloha města na starobylé obchodní cestě vytvářely podmínky pro jeho rychlý rozmach, což se projevovalo také na rozvoji zdejší řemeslné výroby. Měšťanům, řemeslníkům i pastevcům se díky čilému obchodnímu ruchu dobře dařilo a mohl se proto příznivě rozvíjet také jejich kulturní a společenský život. Dřívější obyvatelé městu zanechali několik architektonických památek a pyšnili se také osobitým krojem. Díky četným stříbrným doplňkům a šperkům patřil k nejbohatším oděvům své doby. Zdejší stálá expozice se proto může chlubit originálními horalskými (gorolskými) kroji a mistrně provedenými výrobky kovářů, tkalců, hrnčířů, tesařů a truhlářů, stejně jako bohatým nehmotným odkazem – významnými a jinde neznámými tradicemi.


Mariánské náměstí 14
73991 Jablunkov

Telefon: +420 558 359 533
Email:

Pracovní doba:

PO–PÁ

8–12 12.30–16.00
NE

13.00–17.00

Útvar výstavních síní a expozic (ÚVSE)

Lipovská Miluše
kustod
+420 558 359 533

Raszková Denisa
kustod
+420 558 359 533

Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Pracovní doba
MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00

 
Zimní sezona (říjenduben)

Historická část areálu uzavřena

Prohlídky expozic ve vstupní budově

 

Navštivte náš nový web

www.archeoparkchotebuz.cz

 

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Pracovní doba

SEZONNÍ PROVOZ

KVĚTEN-ŘÍJEN


ÚT–PÁ 8–12 12.30–16.30
SO 9–13
NE
13.00–17.00

 

ZAVŘENO

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena