všechny záznamy: ANO / NE
KDYŽ EVROPOU NESLA SE SECESE
od 01.03.2016 do 18.09.2016

Secese je posledním z univerzálních mezinárodních výtvarných stylů, jemuž se podařilo vtisknout svůj umělecký řád všem projevům a věcem moderního života. Secese ovládla životní styl a módu na konci 19. a začátku 20. století. Její rysy se odrazily především v umění, architektuře a užitém umění.

 

Styl vznikl kolem roku 1890 díky spojení různorodých umělců, návrhářů a řemeslníků, kteří již nechtěli přetvářet zaběhnuté výtvarné motivy stylů předcházejících desetiletí, ale měli potřebu vytvořit něco nového. V Evropě se projevil mnoha odlišnými způsoby, které odrážely rozdílný charakter jednotlivých zemí. Proto je také znám pod různými názvy: Le Style Métro ve Francii, Jugendstil v Německu, Secession v Rakousku, La Stile Liberty v Itáli, Modernista ve Španělsku a Art Nouveau ve Velké Británii a Spojených státech.

 

K hlavním znakům secese náleží ornamentálnost, plošnost a záliba ve výrazných a zajímavých barvách a estetickém využití rozličných materiálů. Vláčný secesní ornament vyjadřuje zvláštní kvalitu secesního cítění. Secesní linie je plynulá vlnící se křivka, jež vyvolává dojem nenásilného pohybu v ploše, jejíž jednotvárnost se vyrovnává barevností. Vyhledává neobvyklé barevné odstíny a váže je podle principu harmonie a kontrastu. Ústředním znakem je stylizace a obrací se přímo k přírodním tvarům, jako jsou listy, květy, lidské a zvířecí tělo. Řada secesních výtvorů představuje metamorfózu a spojení lidských tvarů s přírodním světem. Příroda bývá považována za hlavní inspiraci tohoto stylu, i když ji spíše podnítila komplexní reakce na velmi těžké a přezdobené umělecké styly předcházející.

 

Byla vytvořena originální díla s vysokou uměleckou hodnotou, ale i běžné předměty denní potřeby. Secese se neopakovatelně odráží i v architektuře mnoha evropských měst – např. Berlínu, Mnichovu, Paříži, Praze či Vídni. Stala se neodmyslitelnou součástí nejen evropské kultury. Vysoký umělecký standart, který secese nastolila, se však nepodařilo udržet a po zhruba 15 letech tento styl zcela odezněl.

 

Výstava představí charakteristické znaky secesního slohu v rámci jednotlivých odvětví užitého umění, jako jsou v našem případě především keramika, sklo, kov, textil a grafika.

 

 

SECESNÍ ZASTAVENÍČKO - soutěž (test v PDF)

 


Zábavná hra o secesní ceny pro celou rodinu pořádána Muzeem Těšínska ve spolupráci se statutárním městem Karviná, probíhá ve dnech 1. 5. – 31. 8. 2016 jako doprovodný program výstavy Když Evropou nesla se secese.

 

Správné odpovědi zasílejte výhradně na emailovou adresu soutez@muzeumct.cz

spolu se jménem a platnou poštovní adresou.

 

Losování proběhne 13. 9. 2016. Vylosované ceny budou po dohodě s výherci předány osobně, popř. zaslány poštou.

 


všechny záznamy: ANO / NE
Kolektivy objednávejte předem na uvedených kontaktech!
od 01.01.2016 do 30.12.2016
SECESNÍ ZASTAVENÍČKO
od 01.05.2016 do 31.08.2016

Zábavná hra o secesní ceny pro celou rodinu pořádána Muzeem Těšínska ve spolupráci se statutárním městem Karviná, probíhá ve dnech 1. 5. – 31. 8. 2016 jako doprovodný program výstavy Když Evropou nesla se secese.

 

Správné odpovědi zasílejte výhradně na emailovou adresu soutez@muzeumct.cz spolu se jménem a platnou poštovní adresou.

 

Losování proběhne 13. 9. 2016. Vylosované ceny budou po dohodě s výherci předány osobně, popř. zaslány poštou.

 

Test ke stažení ZDE

ZA POZNÁNÍM TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA
od 01.07.2016 do 31.08.2016

Určování kulturních památek jednotlivých měst, určeno pro děti a mládež

PRÁZDNINY JEŠTĚ NEKONČÍ
od 01.08.2016 do 31.08.2016

Soutěže, hádanky, doplňovačky, zábavné dopoledne i odpoledne pro děti a mládež

KDYŽ BABIČKY VYPRÁVĚLY
od 01.09.2016 do 18.09.2016

Posezení u nejkrásnějších regionálních pověstí, určeno MŠ a I. stupni ZŠ. Akce se uskuteční v rámci projektu Karviná – naše město, vstup zdarma

 

Projekt je finančně podporován Statutárním městem Karviná

ŘEMESLA STARODÁVNÉHO FRYŠTÁTU
od 01.09.2016 do 18.09.2016

Besedy a kvíz o ceny, určeno pro ZŠ. Akce se uskuteční v rámci projektu Karviná – naše město, vstup zdarma

 

Projekt je finančně podporován Statutárním městem Karviná

VS UZAVŘENA
od 19.09.2016 do 30.12.2016

POZOR! OD 19. 9. 2016 BUDE AŽ DO ODVOLÁNÍ VÝSTAVNÍ SÍŇ Z DŮVODU REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ UZAVŘENA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

všechny záznamy: ANO / NE
Střípky z dějin Karviné

Karvinská výstavní síň Muzea Těšínska sídlí v prostorách někdejších Larisch-Mönnichových koníren, v krásném prostředí fryštátského náměstí a má bezbariérový přístup. Jeho stálá expozice připomíná všechny významné milníky z historie města, které vzniklo spojením původně samostatných měst a obcí – Fryštátu, Karvinné, Ráje, Darkova a Starého Města, od středověku, přes církevní vývoj, zaniklé i současné sakrální objekty, řemeslnou a cechovní tradici. Opomenuta samozřejmě není ani zdejší šlechta, především rod Larisch-Mönnichů, jehož členové přímo psali historii nejen Karviné, ale také širšího regionu.

 

Ke Karviné neodmyslitelně patří také hornické a další průmyslové tradice, zdravotnictví a lázeňství, které expozice zdejší výstavní síně rovněž připomíná.

 

Mezi zdejší nejvýznamnější exponáty patří středověké a raně novověké nálezy z Fryštátu, liturgické předměty ze zaniklého farního kostela sv. Jindřicha, barokní votivní dary vztahující se k milostnému obrazu Panny Marie Fryštátské, části mobiliáře zaniklých zámků Solca a Ráj, kamenný erb Larisch-Mönnichů, dobové hornické uniformy, hornický oltář sv. Barbory, předměty z původních jodobromových lázní v Darkově z konce 19. století–30. let 20. století či funkční klavírový orchestrion značky Dalibor, vyrobený firmou J. Klepetář Praha kolem roku 1905.

 

Vstupné


Masarykovo náměstí 10/8
73301 Karviná-Fryštát

Telefon: +420 596 311 425
Email:

Pracovní doba:

PO–PÁ

8–12 12.30–16.00
NE

13.00–17.00

BEZBARIÉROVÝ VSTUP

 

 

Útvar výstavních síní a expozic (ÚVSE)

Příhodová Kamila, Ing.
kustod
+420 596 311 425

Šlezar Zédová Hedvika
kustod
+420 596 311 425

Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Pracovní doba

 

MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00


 

Poslední prohlídka s průvodcem je možná 1,5 h před zavírací dobou


Základní prohlídka vstupní budovy a historického areálu trvá cca 1,5 h

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Pracovní doba

SEZONNÍ PROVOZ

KVĚTEN-ŘÍJEN


ÚT–PÁ 8–12 12.30–16.30
SO 9–13
NE
13.00–17.00

 

 

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena