Muzeum

Muzeum Těšínska je jedním ze čtyř krajských muzeí a příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Sídlí v Českém Těšíně a v regionu české části Těšínského Slezska provozuje celkem 10 poboček a výstavních síní. Jeho součástí je také studijní knihovna Silesia a Klub Muzea Těšínska. Svou činností je Muzeum Těšínska zaměřeno na bohatou historii, přírodovědu a vlastivědu zmíněné oblasti.

 

Muzeum Těšínska bylo založeno po II. světové válce v roce 1948 v Českém Těšíně, avšak jeho činnost navazuje na mnohem starší muzejní tradice. Ty sahají až do roku 1802, kdy bylo v někdejším Těšíně otevřeno nejstarší muzeum na Moravě a ve Slezsku. Muzeum Těšínska dnes s Muzeem Těšínského Slezska v Těšíně (Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn) čile spolupracuje na mezinárodních vědeckých projektech a publikacích. Stejně plodné partnerství udržuje také se dvěma slovenskými institucemi - Kysuckým muzeem v Čadci a s Oravským muzeem Pavla Országha Hviezdoslava v Dolním Kubíně a mnoha dalšími.

 

 

 

 

VÝZNAMNÉ MILNÍKY V HISTORII MUZEA TĚŠÍNSKA

 


1948

V Českém Těšíně zřízeno muzeum pod vedením Ladislava Báči

 

1951

 

Muzeum institucí města Českého Těšína

 

1952

 

Muzeum okresní institucí okresu Český Těšín (do roku 1960)

 

1953

 

Kruh vlastivědných pracovníků ustaven z dobrovolníků pod vedením Bedřicha

 

Havlíčka

 

1954

 

Začaly vycházet Zprávy Okresního muzea v Českém Těšíně

 

1955

 

Slavnostní odhalení pomníku Josefa Mánesa ve Stříteži, o jehož vybudování

 

se muzeum výrazně zasloužilo

 

1957

 

Začal vycházet vlastivědný zpravodaj Těšínsko

 

1958

 

Muzeum získalo pod svou správu knihovnu Silesia

 

1963

 

Ředitelem Okresního vlastivědného ústavu v Českém Těšíně Bohumil Čepelák

 

Otevřeno Muzeum boje proti fašismu se stálou expozicí v Havířově-Životicích

 

v budově životického zámku, které působilo pod správou muzea

 

1965

 

Muzeum působilo pod názvem Vlastivědný ústav okresu Karviná

 

se sídlem v Českém Těšíně

 

Zahájení dlouhodobé spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně

 

a systematického archeologického výzkumu v Chotěbuzi-Podoboře

 

pod vedením Pavla Kouřila

 

Historická budova na dnešní Hlavní třídě 13 začala sloužit účelům muzea

 

Do roku 1973 k muzeu přičleněno Muzeum socialistické výstavby v Havířově

 

(dnešní výstavní síň Musaion v Havířově)

 

1967

 

Slavnostní otevření expozice Těšínsko od pravěku k dnešku

 

1970

 

Na historické budově muzea obnovena fasáda

 

1972

 

Začaly vycházet svazky ediční řady Studie o Těšínsku, od roku 1999 jsou

 

v ní publikovány samostatné monografie

 

1973

 

Slavnostní shromáždění k 25. výročí založení muzea bylo pořádáno

 

ve Slezském domě v Českém Těšíně

 

1976

 

Ředitelem muzea Karel Rzyman

 

Otevření nové expozice Život lidu naTěšínsku – revoluční a pokrokové tradice

 

1978

 

Muzeum přejmenováno na Vlastivědné muzeum okresu Karviná

 

1981

 

Ředitelem muzea Bohuslav Javorek

 

1982

 

Zahájena výstavba budovy Památníku životické tragédie v Havířově-Životicích,

 

dokončena v roce 1984

 

1984

 

Ředitelkou muzea Věra Tomolová

 

1985

 

Otevření výstavní síně na zámku v Karviné-Fyštátě (od ledna 1999 je výstavní síň

 

na Masarykově náměstí)

 

1989

 

Pod správu muzea se vrátil opět Památník životické tragédie v Havířově-Životicích

 

a výstavní síň v Havířově (původní Muzeum socialistické výstavby v Havířově)

 

1990

 

Muzeum získalo název Muzeum Těšínska

 

1993

 

Muzeum Těšínska navštívil prezident republiky Václav Havel

 

1994

 

Reinstalace expozice v Památníku životické tragédie s názvem Okupace a odboj

 

na Těšínsku

 

1995

 

Muzeum Těšínska připravilo výstavu Partnerské město Orlová/Partnerstadt Orlová

 

ve švýcarském Effretikonu

 

1996

 

Zahájení činnosti Regionálního informačního centra, které působilo při Muzeu

 

Těšínska do roku 2010

Muzeum bylo jedním z hlavních spolupořadatelů Veletrhu muzeí České republiky,

 

jehož hlavním organizátorem je i nadále Muzeum Vysočiny v Třebíči

 

1997

 

Otevřeno Technické muzeum v Petřvaldě jako pobočka Muzea Těšínska


Muzeum Těšínska ve spolupráci s  Valašským muzeem v přírodě v Rožnově

 

pod Radhoštěm vydalo první díl monografie Těšínsko

 

1998

 

Vystěhování budovy muzea na Hlavní třídě 15 z důvodu plánované rekonstrukce


Zahájení činnosti Výstavní síně v Orlové na Starém náměstí č. 74, v roce 2005

 

přestěhována do prostor DDM v Orlové-Lutyni

 

1999

 

Generální rekonstrukce Kotulovy dřevěnky


Ředitelem muzea Jaroslav Keller

 

2001

 

Zahájena výstavba Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře


Zahájen provoz Výstavní síně v Českém Těšíně v náhradních prostorách na Hlavní

 

třídě 3 dlouhodobou výstavou Obrázky z minulosti Těšínského Slezska


Otevření pobočky muzea v Jablunkově se stálou expozicí Z minulosti Jablunkova

 

a okolí

 

2002

 

Zřizovatelem muzea Moravskoslezský kraj

 

2003

 

Ředitelem muzea Zbyšek Ondřeka


Vydáno první číslo česko-polského sborníku Cieszyńskie Studia Muzealne/Těšínský

 

muzejní sborník jako výsledek vzájemné spolupráce Muzea Těšínska

 

a Muzeum Śląska Cieszyńskiego

 

2004

 

Účast Muzea Těšínska na výstavním projektu Poklady Moravskoslezského kraje

 

190 let muzejnictví, jehož organizátorem byl MSK, akce proběhla v Domě

 

umění v Ostravě

 

2006

 

Veřejnosti zpřístupněn Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře

 

2007

 

K 50. jubileu časopisu vyšla Bibliografie časopisu Těšínsko 1985–2006 v tištěné

 

i elektronické verzi

 

2008

 

Zahájen provoz výstavních prostor na Pražské ulici 3/14 dlouhodobou expozicí

 

Obrázky z minulosti Těšínského Slezska a výstavou Město Český Těšín

 

2009

 

Zahájena dlouhodobá spolupráce mezi Muzeem Těšínska a Kysuckým múzeem

 

v Čadci


Otevření nové expozice Střípky z dějin Karviné ve výstavní síni Karviná

 

2010

 

Zřízen Klub Muzea Těšínska pro dospělé zájemce o vlastivědu Těšínska


Muzejní knihovna Silesia představila nově vybavené prostory na Pražské ulici 3/14

 

v Českém Těšíně


Pořádání mezinárodní vědecké konference Český Těšín 1920–1989 ve spolupráci

 

se Slezskou univerzitou v Opavě


Odhalení pomníku T. G. Masaryka v Masarykových sadech,  jehož realizaci Muzeum

 

Těšínska iniciovalo


Muzeum Těšínska společně s Těšínskou oblastí Matice slezské vydalo sborník

 

přednášek z let 2008–2009 Těšínsko v proměnách staletí

 

2011

 

Slavnostní otevření prostor Klubu Muzea Těšínska na Hlavní třídě 15 v Českém

 

Těšíně


Zpřístupnění reinstalované hornické expozice Tradice hornictví v Technickém muzeu

 

Petřvald


 

Vydána publikace Muzeum na hranici k 10. výročí trvání pobočky v Jablunkově

 

2012

 

Muzeum Těšínska spoluorganizátorem 44. prestižního sympozia Archeologie

 

středověku pořádané Archeologickým ústavem AV ČRv Brně, které se konalo

 

v KaSS Střelnice v Českém Těšíně

 

2013

 

Slavnostní otevření pobočky Musaion v  nových prostorách na Pavlovově ulici 583/2

 

v Havířově


 

V areálu  Archeoparku se natáčelo dokudrama Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů

 

65. výročí Muzea Těšínska a 105. výročí narození jeho zakladatele Ladislava Báči

 

Vydán pátý svazek Těšínského muzejního sborníku/Cieszyńskie Studia Muzealne

 

s názvem V dobách umění bez hranic/W czasach sztuki bez granic

 

2014

 

Vydán katalog Malovaný nábytek ve sbírkách Muzea Těšínska, prezentující především

 

kolekci lidových truhel, která je chloubou národopisné sbírky. Připravila jej etnografka

 

muzea Mgr. Wiesława Branna

 

Zahájena dostavba moderní vstupní a výstavní budovy v Archeoparku v Chotěbuzi

 

a dvou replik slovanských staveb, železné pece a kultovního objektu v prostoru tamní

 

akropole

 

2015

 

V průběhu roku se vedení a pracovníci muzea stěhovali do uvolněných prostor

 

v budově bývalé hotelové školy v Masarykových sadech. V tomto objektu se nacházejí

 

kanceláře vedení muzea, odborných pracovníků a depozitární prostory

 

Časopis Těšínsko vstoupil s 58. ročníkem do nové etapy své existence – ve formátu

 

B5 vychází dvě čísla ročně tištěná barevně, obsah, členěný do několika rubrik (Články

 

a studie, Materiály, Rozmanitosti, Z nové literatury (nejen) o Těšínsku), se rozšířil

 

na 128 stran

 

Ve dnech 30. září – 1. října se konala mezinárodní vědecká konference s názvem „ČAS

 

– MÍSTA – LIDÉ“ Systém nacistických táborů v letech 2. světové války / „CZAS

 

– MIEJSCA – LUDZIE“ Nazistowski system obozowy w latach II wojny światowej.

 

Organizátory byli Muzeum Těšínska a Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Akce byla

 

realizována k 70. výročí ukončení druhé světové války

 

Vydána publikace Světla a stíny barokní církve ve Slezsku, autora PhDr. Davida

 

Pindura, PhD., historika Muzea Těšínska

 

2016

 

Dne 30. dubna byl nově otevřen Archeopark v Chotěbuzi. Návštěvníkům je k dispozici

 

moderní výstavní budova se zázemím, archeologickou a přírodovědnou expozicí,

 

keramickou dílnou a multifunkčním sálem, dvě nové repliky slovanských objektů,

 

železná pec a kultovní objekt na akropoli a kovová lávka v korunách stromů.

 

Archeopark může být tak v celoročním provozu. Projekt finančně podpořil

 

Moravskoslezský kraj. Projekt získal v 10. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského

 

kraje zvláštní ocenění – Cenu hejtmana MSK

 

V rámci putovní výstavy Místa utrpení, smrti a hrdinství, probíhaly ve Výstavní síni

 

Musaion besedy s pamětníky druhé světové války – Michaelem Salomonovičem

 

(vězeň koncentračního tábora) a Asafem Auerbachem (jeden z dětí zachráněných

 

Nicholasem Wintonem). Besed se účastnilo celkem 293 žáků především 8. a 9. tříd ZŠ

 

Dne 25. dubna proběhlo v Muzeu Těšínska pracovní setkání účastníků mezinárodního

 

projektu Elevator, zaměřeného na vzdělávání dospělých v oblasti přístupného

 

cestovního ruchu. Muzeum Těšínska přispělo k této problematice zkušenostmi

 

z realizací výstav, které jsou již od roku 2008 zaměřeny rovněž na návštěvníky

 

se zdravotním postižením

 

V Technickém muzeu Petřvald byla vystavena pozdně gotická dřevořezba Panny Marie

 

z Petřvaldu z doby kolem roku 1500 ze sbírek Muzea Těšínska. Také věřící mohli tuto

 

dřevořezbu obdivovat ve farním kostele sv. Jindřicha v Petřvaldě při nedělní

 

bohoslužbě 29. května. Alespoň tak se na chvíli vrátila na místo, kam patřila

 

V červnu byla slavnostně otevřena stálá muzejní expozice v prostorách domu

 

Pod Zeleným dubem v Bohumíně připravená pracovníky Muzea Těšínska. Je zaměřena

 

na historii Starého Bohumína

 

V září zavítal na nádraží v Českém Těšíně Legiovlak – replika legionářského vlaku

 

z let 1918 – 1920 s mobilním muzeem mapující historii čs. legií v Rusku. Muzeum

 

Těšínska se zapojilo četnými doprovodnými akcemi připomínající legionářskou

 

problematiku. Především se jednalo o výstavu Jan Čapek, bratr a legionář a sérii

 

tematických přednášek

 

U příležitosti 70 let od založení kamenné mohyly na beskydském hřebeni Ivančena

 

vydalo Muzeum Těšínska publikaci s názvem Ivančena, kamenné svědectví hrdinství

 

a odvahy (autoři: Mečislav Borák, Tomáš Foldyna, Zbyšek Ondřeka, David Pindur)

 

2017

 

Dne 12. ledna došlo k havárii vody v dočasném sídle Muzea Těšínska na ulici

 

Pražská a objekt byl zcela vytopen. Muzeum v důsledku toho opustilo provizorní

 

výstavní prostor a momentálně žádný v Českém Těšíně nemá

 

Zahájena realizace projektu s názvem Toulky údolím Olše, jenž muzeum vypracovalo

 

společně s polským parterem, obcí Hažlach, z programu podpory česko-polské

 

přeshraniční spolupráce. V rámci projektu Muzeum Těšínska dokončí opravy

 

dřevěných staveb v Archeoparku v Chotěbuzi

 

Ve dnech 26.–27. dubna proběhla mezinárodní vědecká konference Dům, palác

 

a zámek v hmotné kultuře Slezska, kterou v rámci realizace společného projektu

 

Hmotná a duchovní kultura pořádalo Muzeum Śląska Cieszyńskiego a Muzeum

 

Těšínska

 

Vydán 23. svazek publikace v rámci řady Studie o Těšínsku s názvem Jazyk

 

a národnost ve sčítáních lidu na Těšínsku v letech 1880–1930, jejímž autorem je prof.

 

Dan Gawrecki

 

Muzeum Těšínska 19. května hostilo setkání členů Polsko-české vědecké společnosti.

 

Odborníci z knihoven, univerzit a dalších institucí se zde sešli na svém pravidelném

 

zasedání

 

Paní Blažena Slováčková z Českého Těšína obdržela od Rady Moravskoslezského kraje

 

na základě návrhu Muzea Těšínska titul Mistr rukodělné výroby Moravskoslezského

 

kraje za uchovávání řemeslné tradice: práci s textilem – bílou ruční výšivku

 

a plastickou kovovou výšivku

 

Registrace
Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Pracovní doba
MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00

 
Zimní sezona (říjenduben)

Historická část areálu uzavřena

Prohlídky expozic ve vstupní budově

 

Navštivte náš nový web

www.archeoparkchotebuz.cz

 

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Pracovní doba

SEZONNÍ PROVOZ

ZÁŘÍ–ŘÍJEN


ÚT–PÁ 8–12 12.30–16.00
SO 9–13
NE
12.00–16.00

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena