Muzeum

Muzeum Těšínska je jedním ze čtyř krajských muzeí a příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Sídlí v Českém Těšíně a v regionu české části Těšínského Slezska provozuje celkem 10 poboček a výstavních síní. Jeho součástí je také studijní knihovna Silesia a Klub Muzea Těšínska. Svou činností je Muzeum Těšínska zaměřeno na bohatou historii, přírodovědu a vlastivědu zmíněné oblasti.

 

Muzeum Těšínska bylo založeno po II. světové válce v roce 1948 v Českém Těšíně, avšak jeho činnost navazuje na mnohem starší muzejní tradice. Ty sahají až do roku 1802, kdy bylo v někdejším Těšíně otevřeno nejstarší muzeum na Moravě a ve Slezsku. Muzeum Těšínska dnes s Muzeem Těšínského Slezska v Těšíně (Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn) čile spolupracuje na mezinárodních vědeckých projektech a publikacích. Stejně plodné partnerství udržuje také se dvěma slovenskými institucemi - Kysuckým muzeem v Čadci a s Oravským muzeem Pavla Országha Hviezdoslava v Dolním Kubíně a mnoha dalšími.

 

 

 

 

 

VÝZNAMNÉ MILNÍKY V HISTORII MUZEA TĚŠÍNSKA

 


1948

V Českém Těšíně zřízeno muzeum pod vedením Ladislava Báči

 

1951

 

Muzeum institucí města Českého Těšína

 

1952

 

Muzeum okresní institucí okresu Český Těšín (do roku 1960)

 

1953

 

Kruh vlastivědných pracovníků ustaven z dobrovolníků pod vedením Bedřicha

 

Havlíčka

 

 

1954

 

Začaly vycházet Zprávy Okresního muzea v Českém Těšíně

 

1955

 

Slavnostní odhalení pomníku Josefa Mánesa ve Stříteži, o jehož vybudování

 

se muzeum výrazně zasloužilo

 

1957 Začal vycházet vlastivědný zpravodaj Těšínsko

 

1958

 

Muzeum získalo pod svou správu knihovnu Silesia

 

1963

 

Ředitelem Okresního vlastivědného ústavu v Českém Těšíně Bohumil Čepelák

 

Otevřeno Muzeum boje proti fašismu se stálou expozicí v Havířově-Životicích

 

v budově životického zámku, které působilo pod správou muzea

 

 

1965

 

Muzeum působilo pod názvem Vlastivědný ústav okresu Karviná

 

se sídlem v Českém Těšíně

 

Historická budova na dnešní Hlavní třídě 13 začala sloužit účelům muzea

Do roku 1973 k muzeu přičleněno Muzeum socialistické výstavby v Havířově

 

(dnešní výstavní síň Musaion v Havířově)

 

 

1967

 

Slavnostní otevření expozice Těšínsko od pravěku k dnešku

 

1970

 

Na historické budově muzea obnovena fasáda

 

1972

 

Začaly vycházet svazky ediční řady Studie o Těšínsku, od roku 1999 jsou

 

v ní publikovány samostatné monografie

 

 

1973

 

Slavnostní shromáždění k 25. výročí založení muzea bylo pořádáno ve Slezském

 

domě v Českém Těšíně

 

 

1976

 

Ředitelem muzea Karel Rzyman

Otevření nové expozice Život lidu naTěšínsku – revoluční a pokrokové tradice

 

1978

 

Muzeum přejmenováno na Vlastivědné muzeum okresu Karviná

Zahájení dlouhodobé spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně

 

a systematického archeologického výzkumu v Chotěbuzi-Podoboře

 

pod vedením Pavla Kouřila

 

 

1981

 

Ředitelem muzea Bohuslav Javorek

 

1982

 

Zahájena výstavba budovy Památníku životické tragédie v Havířově-Životicích,

 

dokončena v roce 1984

 

 

1984

 

Ředitelkou muzea Věra Tomolová

 

1985

 

Otevření výstavní síně na zámku v Karviné-Fyštátě (od ledna 1999 je výstavní síň

 

na Masarykově náměstí)

 

 

1989

 

Pod správu muzea se vrátil opět Památník životické tragédie v Havířově-Životicích

 

a výstavní síň v Havířově (původní Muzeum socialistické výstavby v Havířově)

 

 

1990

 

Muzeum získalo název Muzeum Těšínska

 

1993

 

Muzeum Těšínska navštívil prezident republiky Václav Havel

 

1994

 

Reinstalace expozice v Památníku životické tragédie s názvem Okupace a odboj

 

na Těšínsku


 

1995

 

Muzeum Těšínska připravilo výstavu Partnerské město Orlová/Partnerstadt Orlová

 

ve švýcarském Effretikonu

 

 

1996

 

Zahájení činnosti Regionálního informačního centra, které působilo při Muzeu

 

Těšínska do roku 2010

 

Muzeum bylo jedním z hlavních spolupořadatelů Veletrhu muzeí České republiky,

 

jehož hlavním organizátorem je i nadále Muzeum Vysočiny v Třebíči

 

 

1997

 

Otevřeno Technické muzeum v Petřvaldě jako pobočka Muzea Těšínska


Muzeum Těšínska ve spolupráci s  Valašským muzeem v přírodě v Rožnově

 

pod Radhoštěm vydalo první díl monografie Těšínsko


 

1998

 

Vystěhování budovy muzea na Hlavní třídě 15 z důvodu plánované rekonstrukce


Zahájení činnosti Výstavní síně v Orlové na Starém náměstí č. 74, v roce 2005

 

přestěhována do prostor DDM v Orlové-Lutyni

 

 

1999

 

Generální rekonstrukce Kotulovy dřevěnky


Ředitelem muzea Jaroslav Keller

 

2001

 

Zahájena výstavba Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře


Zahájen provoz Výstavní síně v Českém Těšíně v náhradních prostorách na Hlavní

 

třídě 3 dlouhodobou výstavou Obrázky z minulosti Těšínského SlezskaOtevření pobočky muzea v Jablunkově se stálou expozicí Z minulosti Jablunkova

 

a okolí


 

2002

 

Zřizovatelem muzea Moravskoslezský kraj

 

2003

 

Ředitelem muzea Zbyšek Ondřeka


Vydáno první číslo česko-polského sborníku Cieszyńskie Studia Muzealne/Těšínský

 

muzejní sborník jako výsledek vzájemné spolupráce Muzea Těšínska

 

a Muzeum Śląska Cieszyńskiego

 

 

2004

 

Účast Muzea Těšínska na výstavním projektu Poklady Moravskoslezského kraje

 

190 let muzejnictví, jehož organizátorem byl MSK, akce proběhla v Domě

 

umění v Ostravě

 

 

2006

 

Veřejnosti zpřístupněn Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře

 

2007

 

K 50. jubileu časopisu vyšla Bibliografie časopisu Těšínsko 1985–2006 v tištěné

 

i elektronické verzi

 

 

2008

 

Zahájen provoz výstavních prostor na Pražské ulici 3/14 dlouhodobou expozicí

 

Obrázky z minulosti Těšínského Slezska a výstavou Město Český Těšín


 

2009

 

Zahájena dlouhodobá spolupráce mezi Muzeem Těšínska a Kysuckým múzeem

 

v Čadci

 


Otevření nové expozice Střípky z dějin Karviné ve výstavní síni Karviná

 

2010

 

Zřízen Klub Muzea Těšínska pro dospělé zájemce o vlastivědu Těšínska


Muzejní knihovna Silesia představila nově vybavené prostory na Pražské ulici 3/14

 

v Českém Těšíně

 


Pořádání mezinárodní vědecké konference Český Těšín 1920–1989 ve spolupráci

 

se Slezskou univerzitou v Opavě

 


Odhalení pomníku T. G. Masaryka v Masarykových sadech,  jehož realizaci Muzeum

 

Těšínska iniciovalo

 


Muzeum Těšínska společně s Těšínskou oblastí Matice slezské vydalo sborník

 

přednášek z let 2008–2009 Těšínsko v proměnách staletí


 

2011

 

Slavnostní otevření prostor Klubu Muzea Těšínska na Hlavní třídě 15 v Českém

 

Těšíně

 


Zpřístupnění reinstalované hornické expozice Tradice hornictví v Technickém muzeu

 

Petřvald

 


Vydána publikace Muzeum na hranici k 10. výročí trvání pobočky v Jablunkově

 

 

2012

 

 

Muzeum Těšínska spoluorganizátorem 44. prestižního sympozia Archeologie

 

středověku pořádané Archeologickým ústavem AV ČRv Brně, které se konalo

 

v KaSS Střelnice v Českém Těšíně

 

 

2013

 

Slavnostní otevření pobočky Musaion v  nových prostorách na Pavlovově ulici 583/2

 

v Havířově

 


V areálu  Archeoparku se natáčelo dokudrama Cyril a Metoděj – Apoštolové

 

Slovanů

 


65. výročí Muzea Těšínska a 105. výročí narození jeho zakladatele Ladislava Báči
Registrace
Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Pracovní doba
MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00

 
Zimní sezona (říjenduben)

Historická část areálu uzavřena

Prohlídky expozic ve vstupní budově

 

Navštivte náš nový web

www.archeoparkchotebuz.cz

 

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Pracovní doba

SEZONNÍ PROVOZ

KVĚTEN-ŘÍJEN


ÚT–PÁ 8–12 12.30–16.30
SO 9–13
NE
13.00–17.00

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena