všechny záznamy: ANO / NE
KOUZELNÁ PROMĚNA TEXTILNÍCH SBÍREK V RUKOU KONZERVÁTORA
od 26.04.2016 do 07.08.2016

Oděvy byly ve  všech historických dobách projevem kultury národa. Do dnešních dnů se nám některé v muzejních sbírkách zachovaly.  Materiály, z kterých byly vyrobeny, vlivem okolního prostředí v průběhu času stárnou a díky vnějším i vnitřním vlivům se postupně rozpadají a nastává jejich degradace. Proto je zapotřebí tyto vlivy zpomalit a vytvořit optimální podmínky při jejich ukládání.

 

Výstava připravená Muzeem Těšínska představuje jednu z oblastí, která vyplývá z jeho hlavní činnosti. Jedná se o sbírkovou činnost a s ní související ochranu sbírkových fondů. Problematikou ochrany textilních sbírkových fondů se zabývá muzejní konzervace.

 

Konzervace je soubor činností, kterými pracovníci zachovávají předměty v dochovaném stavu. Snaží se zabránit vzniku škod na sbírkových předmětech. Tato činnost vyžaduje citlivý a kvalifikovaný přístup. V Muzeu Těšínska jsou k tomu určeni specializovaní pracovníci – konzervátoři. Mezi činnosti konzervátorů textilu patří preventivní konzervace, průzkum textilií a přímá konzervace textilních sbírek. Pozornost je také nutné věnovat vhodným podmínkám při vystavování a při jejich transportu.

 

Preventivní konzervace zahrnuje všechny práce, kterými se konzervátoři snaží zabránit poškození textilií a zpomalit přirozenou degradaci předmětů tím, že zajistí optimální podmínky uložení předmětů. Sbírkové předměty se trvale ukládají  v depozitářích. To jsou prostory k tomu přímo určené, podléhající speciálnímu režimu. Součástí prevence  je pravidelná kontrola depozitářů, kde se neustále kontrolují jejich prostory, zapisují se hodnoty teplot a relativní vlhkosti, sleduje se výskyt škůdců.

 

Ve sbírkách jsou však i předměty v různém stupni poškození, proto kromě preventivní konzervace je potřeba provést konzervaci přímou se zásahy konzervátorů a případnými restaurátorskými zásahy. Než k takovému zásahu dojde, je zapotřebí provést průzkum předmětu. Ten je nutný z důvodu zabránění špatného nebo nevhodného způsobu konzervace. Konzervátor zjišťuje stav textilie, jeho materiálové složení, techniky výroby, rozsah poškození a seznamuje se s dostupnými informacemi o konzervovaném předmětu.

 

Výstava představí práci konzervátora textilu ve všech jeho činnostech. Seznámí návštěvníky s postupem konzervace textilu – skeletování, ukáže zkonzervované textilní sbírky, pomůcky při konzervování, různé rozbory textilií, ale i sbírky, které na svoji konzervaci teprve čekají.

 

 

Výstava potrvá do 7. srpna 2016

všechny záznamy: ANO / NE
Kolektivy objednávejte předem na uvedených kontaktech!
od 01.01.2016 do 31.12.2016
všechny záznamy: ANO / NE
Orlová – minulost i současnost

První zmínky o Orlové pocházejí už z první třetiny 13. století. Tehdy patřila řádu krakovských benediktýnů. V držení orlovských statků se poté vystřídalo několik šlechtických rodů. Také Orlovou, stejně jako okolní obce a města, od poloviny 19. století výrazně ovlivnila a změnila rozsáhlá těžba černého uhlí. Z malé vesnice se stalo významné průmyslové centrum. První dřevěné šachtice tu rostly už po roce 1817. Roku 1908 byla Orlová císařským rozhodnutím povýšena na městys a v roce 1922 na město.

 

Novodobé osudy města kráčejí ruku v ruce s těžbou uhlí. V jejím důsledku došlo k zániku některých částí rozvíjejícího se města. Do historie tohoto místa lze nahlédnout ve zdejší výstavní síni Muzea Těšínska například prostřednictvím fotografií, pohlednic, archivních dokumentů a dobových tisků, zhlédnout je zde možné také zámecké, školní a kavárenské aranžmá.

 

 

Vstupné


Masarykova třída 958
73514 Orlová-Lutyně

Telefon: +420 596 531 205
Email:

Pracovní doba:

PO–PÁ

8–12 12.30–16.00
NE

13.00–17.00

 

8.31.8. ZAVŘENO

 

 

 

 

 

Útvar výstavních síní a expozic (ÚVSE)

Juřicová Petra
kustod
+420 596 531 205

Lázničková Dagmar
kustod
+420 596 531 205

Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Pracovní doba

 

MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00


 

Poslední prohlídka s průvodcem je možná 1,5 h před zavírací dobou


Základní prohlídka vstupní budovy a historického areálu trvá cca 1,5 h

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Pracovní doba

SEZONNÍ PROVOZ

KVĚTEN-ŘÍJEN


ÚT–PÁ 8–12 12.30–16.30
SO 9–13
NE
13.00–17.00

 

 

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena