všechny záznamy: ANO / NE
KOUZELNÁ PROMĚNA TEXTILNÍCH SBÍREK V RUKOU KONZERVÁTORA
od 26.04.2016 do 07.08.2016

Oděvy byly ve  všech historických dobách projevem kultury národa. Do dnešních dnů se nám některé v muzejních sbírkách zachovaly.  Materiály, z kterých byly vyrobeny, vlivem okolního prostředí v průběhu času stárnou a díky vnějším i vnitřním vlivům se postupně rozpadají a nastává jejich degradace. Proto je zapotřebí tyto vlivy zpomalit a vytvořit optimální podmínky při jejich ukládání.

 

Výstava připravená Muzeem Těšínska představuje jednu z oblastí, která vyplývá z jeho hlavní činnosti. Jedná se o sbírkovou činnost a s ní související ochranu sbírkových fondů. Problematikou ochrany textilních sbírkových fondů se zabývá muzejní konzervace.

 

Konzervace je soubor činností, kterými pracovníci zachovávají předměty v dochovaném stavu. Snaží se zabránit vzniku škod na sbírkových předmětech. Tato činnost vyžaduje citlivý a kvalifikovaný přístup. V Muzeu Těšínska jsou k tomu určeni specializovaní pracovníci – konzervátoři. Mezi činnosti konzervátorů textilu patří preventivní konzervace, průzkum textilií a přímá konzervace textilních sbírek. Pozornost je také nutné věnovat vhodným podmínkám při vystavování a při jejich transportu.

 

Preventivní konzervace zahrnuje všechny práce, kterými se konzervátoři snaží zabránit poškození textilií a zpomalit přirozenou degradaci předmětů tím, že zajistí optimální podmínky uložení předmětů. Sbírkové předměty se trvale ukládají  v depozitářích. To jsou prostory k tomu přímo určené, podléhající speciálnímu režimu. Součástí prevence  je pravidelná kontrola depozitářů, kde se neustále kontrolují jejich prostory, zapisují se hodnoty teplot a relativní vlhkosti, sleduje se výskyt škůdců.

 

Ve sbírkách jsou však i předměty v různém stupni poškození, proto kromě preventivní konzervace je potřeba provést konzervaci přímou se zásahy konzervátorů a případnými restaurátorskými zásahy. Než k takovému zásahu dojde, je zapotřebí provést průzkum předmětu. Ten je nutný z důvodu zabránění špatného nebo nevhodného způsobu konzervace. Konzervátor zjišťuje stav textilie, jeho materiálové složení, techniky výroby, rozsah poškození a seznamuje se s dostupnými informacemi o konzervovaném předmětu.

 

Výstava představí práci konzervátora textilu ve všech jeho činnostech. Seznámí návštěvníky s postupem konzervace textilu – skeletování, ukáže zkonzervované textilní sbírky, pomůcky při konzervování, různé rozbory textilií, ale i sbírky, které na svoji konzervaci teprve čekají.

 

 

Výstava potrvá do 7. srpna 2016

všechny záznamy: ANO / NE
Kolektivy objednávejte předem na uvedených kontaktech!
od 01.01.2016 do 31.12.2016
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
od 04.05.2016 do 30.06.2016

Termíny komentovaných prohlídek:

 

25. května 2016 začátky v 8.30 a v 10 hodin

– pro školy, veřejnost, doba trvání cca 60 min.

 

16. června 2016 začátky v 8.30 a v 10 hodin

– pro školy, veřejnost, doba trvání cca 60 min.

 

30. června 2016 začátek v 17 h

pro veřejnost, podle zájmu návštěvníků cca 60-90 min.

 

Prohlídky je nutno rezervovat na kontaktech VS Orlová

ORLOVSKÝ JARMARK
25.06.2016

Akce mimo výstavní síň, propagace výstavnísíně na akci města Orlová, určeno veřejnosti

PLSTĚNÍ
24.07.2016

Výtvarná dílna, tvorba plstěných výrobků, určeno pro veřejnost (14.00-16.00)

všechny záznamy: ANO / NE
Orlová – minulost i současnost

První zmínky o Orlové pocházejí už z první třetiny 13. století. Tehdy patřila řádu krakovských benediktýnů. V držení orlovských statků se poté vystřídalo několik šlechtických rodů. Také Orlovou, stejně jako okolní obce a města, od poloviny 19. století výrazně ovlivnila a změnila rozsáhlá těžba černého uhlí. Z malé vesnice se stalo významné průmyslové centrum. První dřevěné šachtice tu rostly už po roce 1817. Roku 1908 byla Orlová císařským rozhodnutím povýšena na městys a v roce 1922 na město.

 

Novodobé osudy města kráčejí ruku v ruce s těžbou uhlí. V jejím důsledku došlo k zániku některých částí rozvíjejícího se města. Do historie tohoto místa lze nahlédnout ve zdejší výstavní síni Muzea Těšínska například prostřednictvím fotografií, pohlednic, archivních dokumentů a dobových tisků, zhlédnout je zde možné také zámecké, školní a kavárenské aranžmá.

 

 

Vstupné


Masarykova třída 958
73514 Orlová-Lutyně

Telefon: +420 596 531 205
Email:

Pracovní doba:

PO–PÁ

8–12 12.30–16.00
NE

13.00–17.00

8.31.8. ZAVŘENO

 

 

 

 

 

Útvar výstavních síní a expozic (ÚVSE)

Juřicová Petra
kustod
+420 596 531 205

Lázničková Dagmar
kustod
+420 596 531 205

Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Pracovní doba

 

MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00


 

Poslední prohlídka s průvodcem je možná 1,5 h před zavírací dobou


Základní prohlídka vstupní budovy a historického areálu trvá cca 1,5 h

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Hlavním zdrojem obživy obyvatel roubenky bylo zemědělství, v zahradě se pěstovala zelenina, luštěniny a ovoce, na poli brambory, žito, pšenice a oves a z ovocných stromů převládaly jabloně, hrušně a švestky. Kromě drobného domácího zvířectva mívala rodina krávu nebo kozu a ovce, přičemž kráva zpravidla už znamenala lepší ekonomické postavení jejích majitelů.
Pracovní doba

SEZONNÍ PROVOZ

KVĚTEN-ŘÍJEN

ÚT–PÁ 8–12 12.30–16.30
SO 9–13
NE
13.00–17.00

 

 

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena