všechny záznamy: ANO / NE
ZIMA NA TĚŠÍNSKU
od 30.11.2017 do 04.02.2018

V minulých staletích byl rytmus života na těšínské vesnici určován ročním obdobím a s ním spojenými obřady daleko silněji než dnes. Období vánočních svátků bylo na Těšínsku spletitým řetězem zvyků a obyčejů, seřazených dle kalendářního roku a podmíněných současně církevními svátky a změnou ročních období. Výstava přiblíží již málo slavené svátky svatého Ondřeje a svaté Barbory, ukáže, jak vypadaly mikulášské průvody v minulosti a jak se slavil svátek svaté Lucie.

 

Na Štědrý den se držel přísný půst a připravovala se štědrovečerní večeře. Dodržovaly se zákazy různých činností a dělaly mnohé magické úkony. Štědrovečerní stůl a vánoční stromeček s tradičními ozdobami přiblíží atmosféru Vánoc slavených na Těšínsku v minulosti. Ve vánočních zvycích se výrazně proplétají antické i křesťanské kulturní prvky a agrární i matrimoniální magie. Dnes některé z nich přetrvávají, avšak často již ve změněné, spíše zábavné formě.

 

Na výstavě bude objasněno, jak se v zimě pracovalo a prostřednictvím sbírkových předmětů poukázáno na činnosti prováděné nejen v lese. Budou předvedeny zimní oděvy nošené v horské části Těšínska a dopravní prostředky používané na sněhu – lyže, brusle a celá řada dalších.

 

Nahlédněte

 

 


NÁVRAT ZTRACENÉHO LESKU
od 22.02.2018 do 29.06.2018

Slavnostní zahájení  22. 2. v 10.00


Řada cenných předmětů z našich sbírek prošla v uplynulých letech odborným restaurováním. Například dřevořezbě Panny Marie z Petřvaldu byla navrácena její pozdně gotická podoba z přelomu 15. a 16. století. Ztracený lesk získala rovněž barokní socha Neposkvrněného početí Panny Marie (Immaculata), dále bohatě členěný barokní, resp. rokokový oltářní rám s vyobrazením 14 svatých pomocníků, jenž byl navíc po desetiletích opět doplněn o původní hlavní obraz Panny Marie Loretánské, či nábytek z původního mobiliáře zámku v Ropici. Výstava představí tyto i další předměty, stejně jako umožní nahlédnout do tajů náročné práce restaurátorů a konzervátorů.

 

Výstava potrvá do 29. 6. 2018

všechny záznamy: ANO / NE
Kolektivy objednávejte předem na uvedených kontaktech!
od 01.01.2017 do 31.12.2018
O NEJHEZČÍHO ČERTA
od 15.11.2017 do 20.12.2017

Výtvarná soutěž pro děti i veřejnost

 

Libovolná výtvarná technika, čertíci budou vystaveni v TMP, kde budou hodnoceni návštěvníky

 

Práci odevzdejte do 30. 11. 2017

Vyhodnocení proběhne 20. 12. 2017

MEDOVÉ VÁNOCE
od 13.12.2017 do 22.12.2017

Výroba a zdobení svíček z medových plátů, určeno pro ZŠ

VÁNOČNÍ DÍLNY
15.12.2017

Dílny pro školy – zdobení perníčků, tvoření z vizovického pečiva, pletení z papírových dutinek

PRSTOVÉ OBRÁZKY
od 15.01.2018 do 19.01.2018

Výtvarná dílna, pro MŠ, 1. st. ZŠ

OD TŘÍ KRÁLŮ DO POPELEČNÍ STŘEDY
od 29.01.2018 do 31.01.2018

Přednáška etnografky Muzea Těšínska Mgr. Kupkové, pro ZŠ, SŠ

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
od 22.02.2018 do 29.06.2018

Pro ZŠ, SŠ a veřejnost lze dohodnout komentovanou prohlídku výstavy Návrat ztraceného lesku s jejími autory

 

všechny záznamy: ANO / NE
Kouzelný svět tramvají

EXPOZICE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ DOČASNĚ UZAVŘENA

 

MODEL TRAMVAJE FUNKČNÍ

 

Tramvaj nás provází již třetím stoletím. Od svých prvních krůčků až po současnost naplňuje touhu lidí zkrátit vzdálenost mezi městy, vesničkami a lidmi, přání bezpečně, rychle a pohodlně cestovat ať již za prací nebo za poznáním v potřebné četnosti a prostorové dostupnosti. Tramvaj je symbolem technického pokroku, která má také v dnešní době v oblasti přepravy osob své nezastupitelné místo a budoucnost. V minulosti i současnosti ovlivňuje stavební charakter měst a patří k jejich koloritu, vnáší poezii do našich životů.

 

Na Ostravsku a Karvinsku se tramvajová doprava stala fenoménem, který obsáhl tramvaje normálního rozchodu (1435 mm) a tramvaje úzkorozchodné (760 mm). Tramvaje zajišťovaly přímé propojení nejvýznamnějších sídel ostravskokarvinského uhelného revíru.

 

Stavebním provedením i režimem provozu se úzkorozchodné veřejné dráhy pohybovaly na pomezí tramvaje a místní dráhy. Některé tratě byly vedeny téměř výhradně po vlastním tělese a silniční komunikace jen protínaly, velikost a provedení vozidel odpovídalo spíše železnici. V oblasti mezi Ostravou, Bohumínem a dnešní Karvinou existovaly čtyři provozy veřejných drah rozchodu 760 mm. Nejstarší z nich byla městská dráha v Bohumíně provozovaná jako jediná veřejná úzkorozchodná dráha na území dnešní ČR postupně v koňské, parní i elektrické trakci (1902). Následovala trať HrušovPolská Ostrava, která se později stala součástí Slezských zemských drah. V roce 1909 vznikl subjekt Místní dráha OstravaKarviná, o tři roky později Slezské zemské dráhy. Bohumínský provoz byl koncesován jako malodráha (Kleinbahn), ostatní tři byly založeny jako místní dráhy (Localbahn). Přechod do kategorie drah pouličních či drobných se uskutečnil během 2. světové války a umožnil provozovatelům některé daňové úlevy a změkčení požadavků na technické povedení a stav vozidel.

 

Sloučením původně samostatných provozovatelů hromadné dopravy na základě zákona o komunálních podnicích vznikl Dopravní podnik města Ostravy. Předchozí zmíněné dráhy byly již součástí DPMO, když v roce 1953 do něj byly začleněny jako poslední drobná dráha Vítkovice-Zábřeh (VítkoviceZábřeh pískové doly) a místní dráha Mariánské horyBrušperk (Zábřeh poštaHrabová Ščučí) s rozchodem kolejí 1435 mm, které do té doby patřily Vítkovickým železárnám. Skutečnost, že řada tramvajových tratí obou rozchodů ležela mimo vlastní území města Ostravy, byla jedním z důvodů jejich likvidace v 60.80. letech 20. století. Značná část příměstských autobusových linek zůstala ve správě nově vzniklého podniku ČSAD Ostrava, respektive jeho závodů v jednotlivých okresech.

 

Počátkem 50. let došlo k poslednímu rozšíření úzkorozchodné sítě a vytvoření dalších rozvojových záměrů. Již v roce 1961 byl zastaven provoz na nejmladší části dráhy od nádraží v Karviné do sídliště Stalingrad Karviná. Definitivní konec úzkorozchodných tramvají přinesl rok 1973. Normálně rozchodné tramvaje provozoval a provozuje rovněž Dopravní podnik Ostrava. Jejich základem se staly tratě parní tramvaje, vybudované Společností brněnských místních drah. Společnost zahájila v roce 1894 provoz na trati od tehdejšího Severního nádraží v Přívoze (dnes Ostravahlavní nádraží) přes Moravskou Ostravu do Vítkovic. V roce 1901 byly tratě parní tramvaje elektrifikovány. V pozdějších letech se pro ostravský provoz B.L.E.G. začal používat název Mährisch Ostrauer Local Bahnen (M.O.L.B).

 

Další vývoj a osudy tramvajových drah přiblíží množství exponátů, pohlednic, nákresů i plánků, které je možno ve stálé expozici shlédnout. A funkční model tramvajového vozu ev. č. 7 M.D.O.K. nás všechny zve k projížďce minulým stoletím.

 

 

Vstupné

Tradice hornictví/Tradycje górnictwa

Černé uhlí je jedním z úžasných darů přírody. Jeho existence, objev a následné využití přineslo lidem netušené možnosti, ohromující průmyslový rozmach i změnu životního stylu. Černouhelné hornictví je součástí každodenního života obyvatel Těšínského Slezska už po více než dvě staletí. První nesmělé krůčky a nálezy uhlí byly učiněny a písemně doloženy v údolí Burňa v Polské (dnes Slezské) Ostravě v roce 1763, o 13 let později pak v Karviné.

 

Expozice seznamuje s dolováním černého uhlí, s jeho počátky i technickým pokrokem v dobývání, řadou důlních podniků, životem v koloniích, těžbou uhlí v současnosti, změnami krajiny a dalšími zajímavostmi. Představuje hornické tradice i slavnosti, které jsou dodnes živé a které jsou spojeny s hornickými kapelami a spolky. Expozice znázorňuje hornický život v celé jeho každodennosti i pestrosti.

 

Węgiel kamienny jest jednym ze wspaniałych darów przyrody. Jego istnienie, odkrycie i wykorzystanie otwarło przed ludzkością niebywałe możliwości, spowodowało rozwój przemysłu i zmianę stylu życia. Już ponad dwieście lat górnictwo węgla kamiennego towarzyszy życiu codziennemu obywateli Śląska Cieszyńskiego. Pierwsze informacje pisane pochodzą z 1763 roku, kiedy w dolinie Burnia w Polskiej (obecnie Śląskiej) Ostrawie odkryto poklady węgla, trzynaście lat później węgiel odkryto również w Karwinie.

 

Ekspozycja zaznajamia z wydobyciem węgla kamiennego, z początkami i zmianami technologicznymi jego wydobycia, z całym szeregiem zakładów górniczych, z życiem w koloniach, z obecnym wydobyciem węgla, zmianami w krajobrazie oraz wieloma ciekawostkami. Pokazuje tradycje górnicze i uroczystości, które do dzisiaj przetrwały i związane są z orkiestrami górniczymi i stowarzyszeniami. Ekspozycja jest obrazem codzienności i barwności życia górniczego.

 

Název projektu / Tytuł projektu: Dvě města - jedna tradice / Dwa miasta - jedna tradycja
Registrační číslo / Numer rejestracyjny: CZ.3.22/3.3.05/10.02025
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ERDF za pośrednictwem Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

 

VSTUP ZDARMA


K Muzeu 89
73541 Petřvald

Telefon: +420 596 541 092
Email:

Pracovní doba:

 

PO–PÁ

8–12 12.30–16.00
NE

13.00–17.00

 

 

 

 

 

Útvar výstavních síní a expozic (ÚVSE)

Szotkowská Jana
průvodkyně
+420 596 541 092

Škráčková Lucie
průvodkyně
+420 596 541 092

Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Pracovní doba
MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00

 
Zimní sezona (říjenduben)

Historická část areálu uzavřena

Prohlídky expozic ve vstupní budově

 

Navštivte náš nový web

www.archeoparkchotebuz.cz

 

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Pracovní doba

SEZONNÍ PROVOZ

ZÁŘÍ–ŘÍJEN


ÚT–PÁ 8–12 12.30–16.00
SO 9–13
NE
12.00–16.00

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena