všechny záznamy: ANO / NE
HISTORICKÝ NÁBYTEK
od 02.06.2016 do 31.12.2016

Nábytek lze charakterizovat jako přenosné zařízení interiéru sloužící k základním potřebám člověka – k sezení, odkládání předmětů, ke stolování, pracovním činnostem, k nočnímu odpočinku. Materiálem převážné části nábytkářské produkce je dřevo. Používají se však –  byť sporadicky – i jiné materiály (kovy, kámen).

 

Vedle své užitkové funkce odpovídal nábytek vždy slohovým představám své doby, především architektuře. V jeho provedení se odrážejí charakteristické prvky, podle kterých jej můžeme zařadit do určitého časového období. V oblasti uměleckého řemesla tvoří nábytkářství specifickou a poměrně rozsáhlou oblast. Výroba nábytku byla dlouhou dobu záležitostí rukodělné a řemeslné výroby, součástí tovární produkce se stala ve druhé polovině 19. století. Na vzniku nábytkových kusů měli svůj podíl řemeslníci zpracovávající dřevo, ale i návrháři či architekti.

 

Nábytek dělíme do šesti základních skupin: sloužící k spánku, sedací, skříňový a ukládací, stolový, sakrální, interiérové doplňky a užitého charakteru. Výstava představí některé druhy dřevěného nábytku, který tvořil součást vybavení interiérů obydlí různých sociálních skupin. Seznámí s materiály, jež byly vhodné pro výrobu nábytkových kusů, s terminologií a slohovými proměnami.

 

Výstava je z části dotyková, díky čemuž bude mít návštěvník možnost poznat na interaktivním stanovišti některé druhy dřeva používané v minulosti k výrobě, seznámí se s technologickými postupy nebo zjistí, jaké způsoby byly možné při jeho úpravě a výzdobě.  Výstava je přizpůsobena i návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním. Výstavní projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem.

 

Výstava potrvá do 31. prosince 2016

 

Realizováno za finanční podpory Moravskoslezského kraje

 

 

 

 

 

 všechny záznamy: ANO / NE
Kolektivy objednávejte předem na uvedených kontaktech!
od 01.01.2016 do 30.12.2016
VÁNOČNÍ ANDĚL
od 01.12.2016 do 15.12.2016

Soutěž o nejhezčího anděla z různých materiálů, nejhezčí  výrobky budou odměněny

MEDOVÉ VÁNOCE
od 13.12.2016 do 22.12.2016

Výroba a zdobení svíček z medových plátů

ŠŤASTNÉ A VESELÉ
od 13.12.2016 do 15.12.2016

Povídání o vánočních zvycích

 

Objednávejte se do  9. 12. 2016

KOUZLO VÁNOC
od 13.12.2016 do 22.12.2016

Výroba vánočních přáníček a drobných dárků ze dřeva a papíru dle vlastní fantazie

 

Akce je určena žákům základních škol i veřejnosti, materiál k dispozici

 

Doprovodná akce k výstavě Historický nábytek, zaměřené na začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti. Financováno MSK.

 

 

všechny záznamy: ANO / NE
Kouzelný svět tramvají

 

Tramvaj nás provází již třetím stoletím. Od svých prvních krůčků až po současnost naplňuje touhu lidí zkrátit vzdálenost mezi městy, vesničkami a lidmi, přání bezpečně, rychle a pohodlně cestovat ať již za prací nebo za poznáním v potřebné četnosti a prostorové dostupnosti. Tramvaj je symbolem technického pokroku, která má také v dnešní době v oblasti přepravy osob své nezastupitelné místo a budoucnost. V minulosti i současnosti ovlivňuje stavební charakter měst a patří k jejich koloritu, vnáší poezii do našich životů.

 

Na Ostravsku a Karvinsku se tramvajová doprava stala fenoménem, který obsáhl tramvaje normálního rozchodu (1435 mm) a tramvaje úzkorozchodné (760 mm). Tramvaje zajišťovaly přímé propojení nejvýznamnějších sídel ostravskokarvinského uhelného revíru.

 

Stavebním provedením i režimem provozu se úzkorozchodné veřejné dráhy pohybovaly na pomezí tramvaje a místní dráhy. Některé tratě byly vedeny téměř výhradně po vlastním tělese a silniční komunikace jen protínaly, velikost a provedení vozidel odpovídalo spíše železnici. V oblasti mezi Ostravou, Bohumínem a dnešní Karvinou existovaly čtyři provozy veřejných drah rozchodu 760 mm. Nejstarší z nich byla městská dráha v Bohumíně provozovaná jako jediná veřejná úzkorozchodná dráha na území dnešní ČR postupně v koňské, parní i elektrické trakci (1902). Následovala trať HrušovPolská Ostrava, která se později stala součástí Slezských zemských drah. V roce 1909 vznikl subjekt Místní dráha OstravaKarviná, o tři roky později Slezské zemské dráhy. Bohumínský provoz byl koncesován jako malodráha (Kleinbahn), ostatní tři byly založeny jako místní dráhy (Localbahn). Přechod do kategorie drah pouličních či drobných se uskutečnil během 2. světové války a umožnil provozovatelům některé daňové úlevy a změkčení požadavků na technické povedení a stav vozidel.

 

Sloučením původně samostatných provozovatelů hromadné dopravy na základě zákona o komunálních podnicích vznikl Dopravní podnik města Ostravy. Předchozí zmíněné dráhy byly již součástí DPMO, když v roce 1953 do něj byly začleněny jako poslední drobná dráha Vítkovice-Zábřeh (VítkoviceZábřeh pískové doly) a místní dráha Mariánské horyBrušperk (Zábřeh poštaHrabová Ščučí) s rozchodem kolejí 1435 mm, které do té doby patřily Vítkovickým železárnám. Skutečnost, že řada tramvajových tratí obou rozchodů ležela mimo vlastní území města Ostravy, byla jedním z důvodů jejich likvidace v 60.80. letech 20. století. Značná část příměstských autobusových linek zůstala ve správě nově vzniklého podniku ČSAD Ostrava, respektive jeho závodů v jednotlivých okresech.

 

Počátkem 50. let došlo k poslednímu rozšíření úzkorozchodné sítě a vytvoření dalších rozvojových záměrů. Již v roce 1961 byl zastaven provoz na nejmladší části dráhy od nádraží v Karviné do sídliště Stalingrad Karviná. Definitivní konec úzkorozchodných tramvají přinesl rok 1973. Normálně rozchodné tramvaje provozoval a provozuje rovněž Dopravní podnik Ostrava. Jejich základem se staly tratě parní tramvaje, vybudované Společností brněnských místních drah. Společnost zahájila v roce 1894 provoz na trati od tehdejšího Severního nádraží v Přívoze (dnes Ostravahlavní nádraží) přes Moravskou Ostravu do Vítkovic. V roce 1901 byly tratě parní tramvaje elektrifikovány. V pozdějších letech se pro ostravský provoz B.L.E.G. začal používat název Mährisch Ostrauer Local Bahnen (M.O.L.B).

 

Další vývoj a osudy tramvajových drah přiblíží množství exponátů, pohlednic, nákresů i plánků, které je možno ve stálé expozici shlédnout. A funkční model tramvajového vozu ev. č. 7 M.D.O.K. nás všechny zve k projížďce minulým stoletím.

 

Vstupné

Tradice hornictví/Tradycje górnictwa

Černé uhlí je jedním z úžasných darů přírody. Jeho existence, objev a následné využití přineslo lidem netušené možnosti, ohromující průmyslový rozmach i změnu životního stylu. Černouhelné hornictví je součástí každodenního života obyvatel Těšínského Slezska už po více než dvě staletí. První nesmělé krůčky a nálezy uhlí byly učiněny a písemně doloženy v údolí Burňa v Polské (dnes Slezské) Ostravě v roce 1763, o 13 let později pak v Karviné.

 

Expozice seznamuje s dolováním černého uhlí, s jeho počátky i technickým pokrokem v dobývání, řadou důlních podniků, životem v koloniích, těžbou uhlí v současnosti, změnami krajiny a dalšími zajímavostmi. Představuje hornické tradice i slavnosti, které jsou dodnes živé a které jsou spojeny s hornickými kapelami a spolky. Expozice znázorňuje hornický život v celé jeho každodennosti i pestrosti.

 

Węgiel kamienny jest jednym ze wspaniałych darów przyrody. Jego istnienie, odkrycie i wykorzystanie otwarło przed ludzkością niebywałe możliwości, spowodowało rozwój przemysłu i zmianę stylu życia. Już ponad dwieście lat górnictwo węgla kamiennego towarzyszy życiu codziennemu obywateli Śląska Cieszyńskiego. Pierwsze informacje pisane pochodzą z 1763 roku, kiedy w dolinie Burnia w Polskiej (obecnie Śląskiej) Ostrawie odkryto poklady węgla, trzynaście lat później węgiel odkryto również w Karwinie.

 

Ekspozycja zaznajamia z wydobyciem węgla kamiennego, z początkami i zmianami technologicznymi jego wydobycia, z całym szeregiem zakładów górniczych, z życiem w koloniach, z obecnym wydobyciem węgla, zmianami w krajobrazie oraz wieloma ciekawostkami. Pokazuje tradycje górnicze i uroczystości, które do dzisiaj przetrwały i związane są z orkiestrami górniczymi i stowarzyszeniami. Ekspozycja jest obrazem codzienności i barwności życia górniczego.

 

Název projektu / Tytuł projektu: Dvě města - jedna tradice / Dwa miasta - jedna tradycja
Registrační číslo / Numer rejestracyjny: CZ.3.22/3.3.05/10.02025
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ERDF za pośrednictwem Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

 

VSTUP ZDARMA


K Muzeu 89
73541 Petřvald

Telefon: +420 596 541 092
Email:

Pracovní doba:

 

PO–PÁ

8–12 12.30–16.00
NE

13.00–17.00

 

 

17. 11. VS UZAVŘENA

 

Útvar výstavních síní a expozic (ÚVSE)

Szotkowská Jana
kustod
+420 596 541 092

Škráčková Lucie
kustod
+420 596 541 092

Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Pracovní doba

 

MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00


 

Poslední prohlídka s průvodcem je možná 1,5 h před zavírací dobou


Základní prohlídka vstupní budovy a historického areálu trvá cca 1,5 h

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Pracovní doba

SEZONNÍ PROVOZ

KVĚTEN-ŘÍJEN


ÚT–PÁ 8–12 12.30–16.30
SO 9–13
NE
13.00–17.00

 

ZAVŘENO

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena