všechny záznamy: ANO / NE
MNICHOV, OKUPACE, OSVOBOZENÍ
od 14.02.2017 do 16.07.2017

Putovní dokumentační panelová výstava Mnichov, okupace, osvobození je výsledkem projektu, jenž vznikl zásluhou učitelů a studentů Střední průmyslové školy Ostrava–Vítkovice ve spolupráci s Městským výborem Českého svazu bojovníků za svobodu za finančního přispění Magistrátu města Ostravy u příležitosti 70. výročí začátku druhé světové války a tragických událostí, které ji provázely.

 

Jak již název napovídá, výstava se věnuje nejen období druhé světové války, ale také událostem, které ji předcházely a následovaly, a to jak na úrovni celorepublikové, tak připomíná historii širšího regionu Slezska a severní Moravy. Nastiňuje historické okamžiky Mnichova a ozbrojený střet u Czajankových kasáren ve Frýdku v březnu 1939. Prezentuje život v protektorátu Čechy a Morava, věnuje se transportům Židů, koncentračním táborům a přibližuje problematiku holokaustu. Několik dílčích panelů, je vzhledem k realizačnímu týmu, jenž zahrnuje pedagogy a studenty z Ostravy–Vítkovic, věnováno situaci v této části Ostravy během válečných let. Závěrem se návštěvník může seznámit s průběhem ostravské osvobozovací operace trvající od března do května 1945 a fenoménem tzv. „Stolperrsteinů“, neboli „Kamenů zmizelých“.

 

Zastřešující organizace Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) je dobrovolný, nestranický a nezávislý spolek, který sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich počínaje 15. rokem věku. Individuálními členy ČSBS se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu politické příslušnosti a náboženského vyznání, jež souhlasí s posláním ČSBS a jeho stanovami.

 

Úkolem ČSBS je přispívat k rozvoji České republiky v duchu humanitních tradic zakladatelů našeho státu a zásad Charty lidských práv, usilovat o posilování národní hrdosti a lidské důstojnosti i o mravní čistotu společnosti na základě principu rovnosti občanů.

 

Dále také seznamovat veřejnost, zejména mládež, s historií a odkazem národního boje za svobodu vydáváním publikací, svazového periodika, přednáškami, besedami a spolupracovat se sdělovacími médii. Nedílnou součástí aktivit ČSBS je za podpory různých občanských sdružení zřizování a udržování památníků, pomníků a pamětních desek obětí národního boje za svobodu.

 

Výstava potrvá do 16. 7. 2017

ZTRACENÁ PAMĚŤ? MÍSTA NACISTICKÉ NUCENÉ PRÁCE V ČR
od 01.08.2017 do 11.09.2017

Čím to, že se ví mnohé o tzv. totalitním nasazení v Německé říši a jen velmi málo o nuceně nasazených na území ČR? Výstava chce poukázat na nepříliš známý příběh nacistické nucené práce v českých zemích. Nuceně nasazené pracovníky jste mohli nalézt v továrnách, na polích i na výstavbě silnic. Na tento aspekt druhé světlové války se však často zapomíná. Fenomén nucené práce se dotýká principů, které bereme za samozřejmé, zároveň na ně však stejně samozřejmě zapomínáme a dáváme tak prostor diskriminaci a vyloučení, ponížení a vykořisťování. Snad ve vás tento zapomenutý příběh probudí chuť se ptát, divit se a hledat vlastní odpovědi.

 

Výstava provází 18 místy – městy, obcemi i opuštěnými oblastmi, na kterých byli během druhé světové války lidé z mnoha evropských zemí  (Židé, Romové a Poláci ze Slezska) naverbováni nebo zavlečeni jako tzv. východní dělníci (Ostarbeiter) západoevropských civilních pracovníků, válečných zajatců. Pracovní nasazení bylo organizováno většinou ve skupinách a nuceně nasazení byli umístěni a střeženi v hromadných ubytovnách – táborech. Polští nuceně pracující v mnoha případech pracovali v českém pohraničí na selských dvorech, kde také bydleli.

 

Aktuální podoba míst je doprovázena výpověďmi pamětníků, snímky objektů a původními historickými fotografiemi. Výstava vůbec poprvé poukazuje na fakt, že se nucená práce nevztahuje jen na území třetí říše, ale také na území československého pohraničí a protektorátu Čechy a Morava.

 

Autorem výstavy je historik Dr. Alfons Adam – Institut Terezínské iniciativy, Praha

 

Na projektu spolupracují: Antikomplex, Živá paměť, KZ-Gedenkstädte Flossenbürg

 

všechny záznamy: ANO / NE
OKUPACE A ODBOJ NA TĚŠÍNSKU
od 01.01.2013 do 31.12.2017

Pracovní listy Muzea Těšínska pro výstavní síň Památník životické tragédie

 

- určeno žákům 9. ročníku ZŠ

- nutno předem objednat

- akce se koná během školního roku

- délku návštěvy lze přizpůsobit (1 - 3 hod)

 

Z obsahu pracovních listů:


- Od Mnichova k okupaci a válce

- Okupační poměry na Těšínsku

- Zločin v Životicích

- Tábory utrpení a smrti

- Odboj proti okupantům

- Osvobození

všechny záznamy: ANO / NE
Okupace a odboj na Těšínsku

Památník životické tragédie slouží jako trvalá připomínka obětí nacistické zvůle. Jako odplata za partyzánskou akci, při níž byli zabiti tři příslušníci těšínského gestapa, byla vykonána 6. srpna 1944 likvidační akce, která si vyžádala životy 36 mužů z obcí Životice (dnes součást Havířova), Horní a Dolní Suché, Dolních Bludovic a Dolního Těrlicka. Jednalo se o nejmasovější likvidační akci na území Těšínského Slezska v době II. světové války. Hrůzná událost z Životic se tak zařadila po bok dalších odvetných akcí, jako bylo vypálení Lidic a vyhlazení Ležáků. Ne nadarmo Životice získaly po válce přídomek „slezské Lidice“.

 

Pomník Matky, slavnostně odhalený v roce 1949, je také mementem všech obětí okupace. Jeho autorem je karvinský akademický sochař a malíř Franciszek Świder. U pomníku byla v letech 1982-1984 vystavěna budova, v níž je umístěna stálá muzejní expozice. Muzeum Těšínska spravuje památník od roku 1990.  V roce 1994 byla vytvořena nová stálá expozice. Kromě vlastní životické tragédie se expozice věnuje i vývoji okupačních poměrů, formám nacistické represe, polskému a českému odboji nebo osvobození. Složité období dokládají unikátní dokumenty, fotografie stejně jako dobové zbraně nebo oděvy.

 

 

Vstupné


Padlých hrdinů 220/47a
736 01 Havířov-Životice

Telefon: +420 596 434 138, 558 436 047
Email:

Pracovní doba:

ÚT

8–12

12.30–16.00


Prohlídku mimo otevírací dobu je možno objednat na zivotice@muzeumct.cz nebo na tel. 558 436 047, 558 436 048 (platí pro skupiny min. 10 osob)

 


Útvar výstavních síní a expozic (ÚVSE)

Szarowská Olga
kustod
+420 596 434 138

Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Pracovní doba
MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00

 
Zimní sezona (říjenduben)

Historická část areálu uzavřena

Prohlídky expozic ve vstupní budově

 

Navštivte náš nový web

www.archeoparkchotebuz.cz

 

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Pracovní doba

SEZONNÍ PROVOZ

KVĚTEN-ŘÍJEN


ÚT–PÁ 8–12 12.30–16.30
SO 9–13
NE
13.00–17.00

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena