pruh.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Dne 17. listopadu 1989 začala v Praze tzv. sametová revoluce. Revoluční atmosféra postupně přecházela i do všech krajů republiky. Českotěšínští obyvatelé se poprvé shromáždili na prostranství před Těšínským divadlem. Divadlo se stalo informátorem o událostech, které probíhaly v hlavním městě, a o jednáních s dosavadními představiteli vlády. Herci absolvovali své obvyklé štace, na nichž besedovali s občany o aktuálním dění. Vzniklo Občanské fórum, které se nejprve scházelo v divadle a pak mělo kancelář na ulici Odboje a začalo vydávat Zpravodaj OF.
Již ve druhém čísle byl zveřejněn program OF v Českém Těšíně.  

Dne 1. listopadu 1924 došlo ve filiálním kostele sv. Hedviky ve Svibici, postaveném v letech 1892–1893, k posvěcení tří nových zvonů, neboť původní, podobně jako zvony jiných chrámů, byly v období první světové války zabaveny, roztaveny a použity pro zbrojní průmysl. Slavnostního aktu se účastnili v hojném počtu místní farníci.

Dne 5. listopadu 1939 zemřel v Těšíně (dnes Cieszyn, PL) Jan Galicz, filolog, historik, účastník polského národního a společenského hnutí na Těšínském Slezsku. Narodil se 28. ledna 1874 v Lískovci. Studoval německé gymnázium v Těšíně a poté germanistiku na Jagellonské univerzitě v Krakově. Působil na polském gymnáziu v Těšíně jako profesor němčiny, latiny a starořečtiny. V letech 1919–1921 se stal ředitelem soukromého ženského seminárního kurzu. Angažoval se ve spolcích Związek Śląskich Katolików, Macierz Szkolna  a Sokol v Těšíně, byl velkým propagátorem turistického hnutí. Publikoval několik rozprav na téma dějin katolicismu a polského národního hnutí na Těšínském Slezsku. Je autorem učebnic dějepisu a turistických průvodců.

Dne 11. listopadu 1944 zemřel ve francouzském St. Omer Ladislav Kuchař, horník, příslušník domácího a zahraničního odboje za druhé světové války, rotmistr. Narodil se 16. října 1916 v Porubě (dnes Orlová-Poruba). V říjnu 1938 byl povolán do základní vojenské služby. Po okupaci a rozpuštění armády žil v Ostravě, kde se zapojil do odbojové skupiny Kořínek (Ostrava-Radvanice). Pomáhal při odchodu československých vojáků a letců do zahraničí. V červnu 1939 emigroval do Francie. Byl příslušníkem 1. čs. pěší divize ve Francii, Čs. samostatné brigády a Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii. Dosáhl hodnosti rotmistra u 1. čs. tankového pluku. Byl zraněn při boji u Dunkerque ve Francii a následkům zranění podlehl. Obdržel několik vojenských vyznamenání, roku 1948 mu byla in memoriam udělena Čs. vojenská pamětní medaile se štítkem Francie a Velké Británie.