slide10.jpg

Dne 2. února 1863 se narodil v Zábřehu (p. Zabrzeg, okr. Bialsko-Biała) Józef Londzin, katolický duchovní, redaktor, národní pracovník, poslanec, historik a bibliograf. Po absolvování Semináře polských teologů v Olomouci (Seminarium Teologów Polskich) byl vysvěcen na kněze. Od roku 1890 až do konce života působil v Těšíně. Téměř 40 let byl reaktorem časopisu Gwiazdka Cieszyńska. Založil Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (1901), byl členem výboru Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego. Jako předseda turistického spolku Beskid Śląski se zasloužil o vybudování útulen na Ropičce a Stožku. V závěru života působil dva roky ve funkci starosty Těšína. Byl nejvýraznější postavou polského národního života na Těšínsku první třetiny 20. století. Zemřel 21. dubna 1929 v Těšíně.

Dne 4. února 1920  bylo na základě rozhodnutí versailleské konference připojeno k československému státu Hlučínsko o rozloze 312 km2. Do území republiky bylo zapojeno jako zvláštní politický okres, který byl současně i okresem soudním. Připojení Hlučínska k Československu se u místního obyvatelstva setkalo vesměs se značnou nedůvěrou.

Dne 6. února 1885 se narodil v Bystřici nad Olší Oskar Michejda, evangelický duchovní. Jako farář působil v Bystřici nad Olší  a Třinci. Inicioval založení archivu evangelického sboru v Třinci, nechal zmodernizovat a zrekonstruovat třinecký evangelický kostel a faru. V roce 1925 založil nábožensko-osvětový týdeník Ewangelik. O dva roky později (1927) byl zvolen superintendentem Augsburské církve evangelické ve východním Slezsku v ČSR. Jako člen vedení Matice školské (Macierz Szkolna) v Českém Těšíně se zasloužil o rozvoj polského školství v československé části Těšínska. Po válce opustil Československo a žil v Těšíně (Polsko). Byl členem městského zastupitelstva a pracoval v polských spolcích. Zemřel v Těšíně 19. února 1966.

Dne 1. února 1929 byla v Českém Těšíně slavnostně otevřena radnice. O jejím vybudování bylo rozhodnuto již v roce 1923, v květnu 1924 vypsalo město architektonickou soutěž na její projekt. Ve druhém kole soutěže zvítězil architekt Vilém Richter z Moravské Ostravy. Konečné plány pro realizaci byly vypracovány v květnu 1925. Stavební práce byly zadány firmě Eugena Fuldy z Českého Těšína, která prováděla i vnitřní řemeslnické práce. Stavba byla realizovaná v průběhu roku 1928. Stavební náklady na objekt činily 2 633 800 Kč. Nová radnice o délce průčelí 54 m se stala dominantou tehdejšího Radničního náměstí (dnes náměstí ČSA). Vyrostla na dosud nezastavěné parcele s jediným obytným stavením, zbořeným až po smrti majitelky v roce 1932. Na náměstí, jež bylo rok nato vydlážděno, se konaly pravidelné týdenní trhy. 

 

 

Dne 5. února 1824 se narodil v Hnojníku Jiří Bees z Chrostiny, velkostatkář, říšský a zemský politik. Pocházel z rodiny staré slezské šlechty. Byl majitelem statků Hnojník-Třanovice a Ráj-Darkov. Hnojník patřil mezi velkostatky s nejvzornějším hospodařením. V letech   1865–1892 byl poslancem slezského zemského sněmu a v letech 1872–1897 členem říšské rady. Slezským zemským výborem byl v letech 1876, 1883 a 1890 pověřen předsednictvím Kuratoria zemské zemědělské školy v Chotěbuzi, na tuto funkci rezignoval v roce 1895. Zemřel v Hnojníku 14. března 1905.

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout