staticka-z-dejin-muzea.jpg

Dne 21. května 1949 byla zahájena v československém Slezsku kolektivizace zemědělství. První jednotné zemědělské družstvo (JZD) bylo ustaveno a úředně schváleno v obci Hradiště na Těšínsku. Bylo zároveň prvním JZD v Ostravském kraji. První přípravný výbor JZD byl ve slezské části Ostravského kraje ustaven již 22. dubna v Nové Vsi u Frýdku.

13. května 1867 se narodil ve Slapech (okres Zbraslav) Stanislav Pokorný. Měl hudební nadání a v roce 1887 přijal místo při městském hudebním sboru v Těšíně, kde působil jako kapelník. V Těšíně založil Klub citeristů, sám vyučoval hře na tento hudební nástroj a také založil soukromou hudební školu. Kromě hudby se věnoval i novinařině. Stal se prvním redaktorem Novin Těšínských (1894). Během čtyřletého působení v redakci upravoval příspěvky do novin a pracoval jako zpravodaj. Byl známý svým vlasteneckým postojem. Zemřel 23. dubna 1899.

Dne 29. května 1868 se narodil v Šenově Wacław Olszak, lékař a veřejný činitel. Studoval na těšínském gymnáziu a v roce 1895 ukončil studia medicíny ve Vídni. V letech 1896–1939 byl lékařem hornické bratrské pokladny v Karviné. Byl významným činitelem Macierze Szkolnej Śląska Cieszyńskiego, v letech 1921–1930 stál v čele hlavního výboru a zasloužil se o rozvoj polského školství. V letech 1928–1938 byl starostou Karviné. V roce 1935 se stal předsedou Rady Naczelnej Polaków v ČSR. V září 1939 byl zatčen gestapem a krátce na to podlehl následkům zranění. Zemřel 10. září 1939 v Karviné.

23. května 1897 se narodil v Útěchovicích pod Stražištěm (okres Pelhřimov) František Slabihoudek, lékař a významný zdravotnický pracovník na Ostravsku. Od roku 1925 žil v Ostravě. Ve své praxi se zaměřil na oblast sociálního zdravotnictví. Jako vedoucí lékař veřejné zdravotnické pojišťovny působil v Masarykově lize proti tuberkulóze, angažoval se i v tzv. Domu zdraví. V letech 1951–1955 byl ředitelem Okresního ústavu národního zdraví v Ostravě a Bohumíně. Vybudoval a vedl ústav sociálního lékařství na Palackého univerzitě v Olomouci. Zemřel 14. dubna 1963 v Ostravě.

Dne 3. května 1984 zemřel v Šenově Vilém Wünsche, akademický malíř. Narodil se 1. prosince 1900 v Šenově. Pocházel z hornické rodiny a sám se vyučil důlním zámečníkem. V roce 1922 byl přijat na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a poté na Akademii výtvarných umění tamtéž. Byl žákem Maxe Švabinského, na jehož doporučení obdržel v roce 1928 studijní stipendium v Paříži. Studia ukončil v roce 1931, vrátil se na Ostravsko a trvale se usídlil v Šenově. V jeho výtvarné tvorbě se objevují četné náměty z hornického prostředí. Počátkem druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře v Osvětimi, odkud byl propuštěn. Hrůzné výjevy z tohoto prostředí, působící velmi expresivně, zobrazil v celé sérii obrazů. Po válce pokračoval v linii dosavadní tvorby, kterou námětově rozšířil o ostravskou vedutu a krajinomalbu. Jeho jméno nese výstavní síň Kulturního domu Leoše Janáčka v Havířově.

Dne 28. května 1998 zemřel v Bílé Vodě (okres Jeseník) Ondřej Bednarčík, vysokoškolský učitel a hudebník. Narodil se 23. července 1929 v Dětmarovicích. V letech 1945–1949 studoval reálné gymnázium v Novém Bohumíně. V roce 1949 byl varhaníkem a vedoucím kůru katolického kostela v Dolní Lutyni. Po získání hudebního vzdělání působil na hudebních školách v Třinci, v Ostravě-Vítkovicích a v Bohumíně. V roce 1961 se stal pedagogem katedry hudební výchovy Pedagogického institutu v Ostravě. V letech 1974–1990 vedl katedru hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity V roce 1985 byl jmenován docentem v oboru hudební výchova. Činnost na Ostravské univerzitě ukončil v roce 1996.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout