slide1.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Dne 20. ledna 1990 byla vyhlášena tzv. Charta pro Moravu a Slezsko, k níž se mohly přihlásit všechny občanské iniciativy usilující o obnovení samosprávy Moravy a Slezska, historických hranic Moravy a ustavení moravskoslezského sněmu.

Dne 17. ledna 1915 zemřel v Těšíně Leonhard Demel, právník, starosta města Těšín a poslanec Říšské rady. Narodil se 6. dubna 1856.  Absolvoval právnická studia na univerzitách ve Vídni, Štýrském Hradci a Heidelbergu. Pracoval v otcově advokátní kanceláři v Těšíně. V letech 1982–1908 a 1913–1915 se stal voleným starostou Těšína. V roce 1895 byl zvolen do poslanecké sněmovny Říšské rady ve Vídni. Zasloužil se o všestranný rozvoj města (výstavba vodovodu, financování městské evangelické nemocnice, založení městské elektrárny aj.). Za své zásluhy byl vyznamenán Řádem železné koruny III. třídy.

Dne 1. ledna 1885 byla v Těšíně založena polská Matice školská pro Knížectví těšínské (Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego). Jednalo se o osvětovou organizaci, jejíž hlavní činností byla podpora polského školství na Těšínsku. Kromě sítě polských základních škol zřídila i dvě gymnázia – v Těšíně (1895) a Orlové (1909). Po rozdělení Těšínska byla ustavena Matice školská v Československu (Macierz Szkolna w Czechosłowacji). Organizace nadále pokračovala v naplňování svého hlavního cíle, tzn. v podpoře a výstavbě polských škol. Ve 20. letech 20. století spravovala na území českého Těšínska orlovské gymnázium, 7 měšťanských a 12 škol obecných, 52 mateřských škol, 2 dívčí školy a 4 internáty.

Dne 9. ledna 1933 zemřel v Opavě Věnceslav Hrubý, právník, filolog, historik a politik. Narodil se 21. listopadu 1848 v Horní Libochové (okr. Žďár na Sázavou). Vystudoval práva a soudní praxi absolvoval v Jihlavě, Brně, Břeclavi a Valašských Kloboukách. Roku 1880 byl přeložen do Těšína a o šest let později do Opavy, kde zastával funkci soudního rady. V říjnu 1908 byl povolán k nejvyššímu soudu do Vídně a byl jmenován dvorním radou. V době působení na Těšínsku se angažoval v národnostně buditelských otázkách a v literárně zábavném spolku Snaha, podněcující zakládání českých škol, knihoven, spolků a časopisů.

Dne 1. ledna 1893 začal být vydáván v Brně deník Lidové noviny. Do druhé světové války patřil k nejvýznamnějším tiskovým médiím. Jeho vydávání bylo zastaveno v roce 1952. V roce 1987 došlo k ilegálnímu obnovení vydávání a od roku 1990 je vydáván legálně. Od svého počátku se Lidové noviny věnovaly zahraniční politice a kultuře. Jako první u nás uveřejňovaly politickou karikaturu.

Dne 21. ledna 1814 zemřel v Těšíně Leopold Jan Šeršník, historik, osvícenec, jezuita, nejvýraznější představitel kulturního života na Těšínsku přelomu 18. a 19. století. Narodil se 1. března 1747 v Těšíně. Pocházel z vážené katolické měšťanské úřednické rodiny. V roce 1764 vstoupil do jezuitského řádu. Řádová teologická studia dokončil na pražské univerzitě a roku 1774 byl vysvěcen na kněze. Do Těšína se vrátil v roce 1776. První období jeho zdejšího působení bylo spjato s pedagogickou prací, až později se zabýval literární a sběratelskou činností. Nejcennějším odkazem jeho úsilí se stala knihovna, první a na dlouhou dobu jediná na území Těšínského Slezska. Šeršník knihovnu rozšířil o sbírky přírodovědné, uměleckohistorické a archivní, jež byly veřejnosti zpřístupněny roku 1802. Stal se tak zakladatelem nejstaršího muzea v zemích Koruny české a jednoho z nejstarších muzeí v habsburské monarchii.