slide3.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Dne 5. dubna 1790 se narodil v Těšíně Philipp Ludwig Saint Genois d’Anneaucourt, průmyslník a sběratel. Pocházel ze starého šlechtického rodu z panství Hennegau (na území dnešní Belgie) usedlého v 17. století také na střední Moravě a ve Slezsku. Na tomto území vlastnil Philipp Ludwig několik statků. Na svém panství zřizoval lihovary, cihelny, vápenky aj. V roce 1838 založil cukrovar v Paskově a o rok později další v Čelechovicích na Hané. Podporoval slezské školství, inicioval řadu sociálních opatření ve prospěch chudých, spolupracoval s Moravskoslezskou společností pro povznesení orby. Byl uznávaným sběratelem umění a numismatikem. Zemřel v rakouském Badenu 30. července 1857.

Dne 22. dubna 1945 osvobodila vojska 4. ukrajinského frontu Opavu. Značná část města byla v bojích zničena. Moravská Ostrava byla osvobozena 30. dubna 1945 vojsky 4. ukrajinského frontu spolu s vojáky 1. československé tankové brigády v SSSR.

Ve dnech 15.–24. dubna 1890 stávkovalo v Ostravsko-karvinském revíru na 30 000 horníků. Kromě dolů se stávkovalo také v továrnách ve Vratimově, Lískovci, Třinci a Bílovci. Při střelbě do stávkujících v Ostravě a v Bílovci bylo zastřeleno 17 lidí, další byli zraněni, 131 stávkujících bylo postaveno před soud a 33 z nich odsouzeno. Po potlačení stávky se na počátku 90. let 19. století začalo na Ostravsku rozvíjet organizované dělnické hnutí. Významným činitelem se stala osobnost Petra Cingra a založení odborového spolku Prokop a jeho časopisů Odborné listy a Na zdar.

Dne 13. dubna 1850 se narodil v rakouském Ebelsbergu hrabě Jindřich Larisch-Mönnich, průmyslník a podnikatel. Vlastnil a spravoval četné statky a průmyslové podniky na Karvinsku, kde zaváděl technickou modernizaci. Značnou pozornost věnoval rozvoji jodobromových lázní v Darkově. V roce 1886 byl jmenován zemským hejtmanem ve Slezsku. Pro své podnikatelské úspěchy se stal předsedou několika odborných spolků. V letech 1886–1898 stál v čele zemědělské a lesnické společnosti pro Rakouské Slezsko, v roce 1887 byl spoluzakladatelem a prvním předsedou centrálního spolku důlních podnikatelů, v roce 1890 stál v čele spolku báňských, hutních a strojírenských podnikatelů v Rakousku. Zastával rovněž předsednictví dámského pomocného spolku Červený kříž ve Slezsku a podporoval spolkovou činnost rakouských Slezanů ve Vídni. Zemřel na zámku Solca 8. prosince 1918.