slide1.jpg

Dne 3. května 1984 zemřel v Šenově Vilém Wünsche, akademický malíř. Narodil se 1. prosince 1900 v Šenově. Pocházel z hornické rodiny a sám se vyučil důlním zámečníkem. V roce 1922 byl přijat na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a poté na Akademii výtvarných umění tamtéž. Byl žákem Maxe Švabinského, na jehož doporučení obdržel v roce 1928 studijní stipendium v Paříži. Studia ukončil v roce 1931, vrátil se na Ostravsko a trvale se usídlil v Šenově. V jeho výtvarné tvorbě se objevují četné náměty z hornického prostředí. Počátkem druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře v Osvětimi, odkud byl propuštěn. Hrůzné výjevy z tohoto prostředí, působící velmi expresivně, zobrazil v celé sérii obrazů. Po válce pokračoval v linii dosavadní tvorby, kterou námětově rozšířil o ostravskou vedutu a krajinomalbu. Jeho jméno nese výstavní síň Kulturního domu Leoše Janáčka v Havířově.

23. května 1897 se narodil v Útěchovicích pod Stražištěm (okres Pelhřimov) František Slabihoudek, lékař a významný zdravotnický pracovník na Ostravsku. Od roku 1925 žil v Ostravě. Ve své praxi se zaměřil na oblast sociálního zdravotnictví. Jako vedoucí lékař veřejné zdravotnické pojišťovny působil v Masarykově lize proti tuberkulóze, angažoval se i v tzv. Domu zdraví. V letech 1951–1955 byl ředitelem Okresního ústavu národního zdraví v Ostravě a Bohumíně. Vybudoval a vedl ústav sociálního lékařství na Palackého univerzitě v Olomouci. Zemřel 14. dubna 1963 v Ostravě.

Dne 1. května 1814 bylo v Opavě založeno Gymnazijní muzeum (Troppauer Gymnasialmuseum). U jeho zrodu stáli gymnazijní profesor Faustin Ens, penzionovaný hejtman Franz von Mükusch von Buchberg a opavský purkmistr Johann Joseph Schößler. Muzeum s převážně přírodovědným zaměřením bylo otevřeno v objektu bývalé jezuitské koleje. Stalo se tak jednou z nejstarších institucí svého druhu v českých zemích a bylo předchůdcem dnešního Slezského zemského muzea.

13. května 1862 se narodil v Bruzovicích Josef Mojžíšek, učitel a sběratel lidových písní z Těšínska. Za 54 let sběratelské činnosti soustředil 957 lidových písní z 69 obcí. Působil jako učitel ve Vyšních Lhotách a Ostravě. V roce 1893 se podílel na založení pěveckého spolku Záboj. Zemřel 9. května 1938 v Ostravě-Zábřehu.

Dne 19. května 1653 zemřela kněžna Alžběta Lukrécie z rodu těšínských Piastovců. Narodila se 7. června 1599. Byla dcerou Adama Václava a kuronské vévodkyně Alžběty Kettlerové. Spolu s otcem a sourozenci konvertovala v roce 1609 ke katolicismu. V roce 1618 byla provdána proti své vůli za Gundakara z Lichtenštejna. Jejich manželství nebylo šťastné, od roku 1625 žili manželé ve formálním odloučení. Po smrti svého bratra Fridricha Viléma († 1625) se ujala jako poslední z rodu této větve Piastovců vlády v Těšínském knížectví. Během jejího panování bylo Těšínsko několikrát zplundrováno vojsky v průběhu třicetileté války, což následně vedlo k hospodářskému úpadku země, která po její smrti připadla jako odumřelé léno českému králi.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout