slide1.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Dne 20. ledna 1990 byla vyhlášena tzv. Charta pro Moravu a Slezsko, k níž se mohly přihlásit všechny občanské iniciativy usilující o obnovení samosprávy Moravy a Slezska, historických hranic Moravy a ustavení moravskoslezského sněmu.

Dne 17. ledna 1915 zemřel v Těšíně Leonhard Demel, právník, starosta města Těšín a poslanec Říšské rady. Narodil se 6. dubna 1856.  Absolvoval právnická studia na univerzitách ve Vídni, Štýrském Hradci a Heidelbergu. Pracoval v otcově advokátní kanceláři v Těšíně. V letech 1982–1908 a 1913–1915 se stal voleným starostou Těšína. V roce 1895 byl zvolen do poslanecké sněmovny Říšské rady ve Vídni. Zasloužil se o všestranný rozvoj města (výstavba vodovodu, financování městské evangelické nemocnice, založení městské elektrárny aj.). Za své zásluhy byl vyznamenán Řádem železné koruny III. třídy.

Dne 21. ledna 1945 začala v Těšíně likvidace zajateckého tábora Stalag VIII B Teschen, načež byli zajatci přemísťováni v několika proudech do tábora ve Weidenu v Bavorsku. Rozhodnutí o evakuaci válečných zajatců a civilních, nuceně nasazených pracovníků z Horního Slezska a ostravsko-karvinského revíru do týlu Německé říše padlo na podzim roku 1944. Evakuace tábora probíhala pěšky v zimě při teplotách −30° C. Zajatcům chyběly potraviny a odpovídající oblečení. V průběhu dne ušli 15–20 kilometrů, noci trávili v barácích, které opustili jiní internovaní, ve školách a veřejných budovách, stodolách či továrních halách. Německá správa Stalagu VIII B Teschen jej opustila koncem ledna 1945 a přemístila se do Nového Jičína, v březnu do Rakovníku. Kmenový tábor VIII B Teschen byl demolován v prvních letech po skončení druhé světové války. Dřevo a cihly byly použity pro výstavbu nové obytné zástavby.   

Dne 1. ledna 1885 byla v Těšíně založena polská Matice školská pro Knížectví těšínské (Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego). Jednalo se o osvětovou organizaci, jejíž hlavní činností byla podpora polského školství na Těšínsku. Kromě sítě polských základních škol zřídila i dvě gymnázia – v Těšíně (1895) a Orlové (1909). Po rozdělení Těšínska byla ustavena Matice školská v Československu (Macierz Szkolna w Czechosłowacji). Organizace nadále pokračovala v naplňování svého hlavního cíle, tzn. v podpoře a výstavbě polských škol. Ve 20. letech 20. století spravovala na území českého Těšínska orlovské gymnázium, 7 měšťanských a 12 škol obecných, 52 mateřských škol, 2 dívčí školy a 4 internáty.