staticka-kmt.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Dne 22. dubna 1964 začala výstavba nového areálu Vysoké školy báňské, původně umístěné v Příbrami a přenesené do Ostravy v roce 1945. Tento vysokoškolský areál se stal nejmodernějším v československé části Slezska i v celém tehdejším Československu.

Dne 6. dubna 1909 byl zahájen pravidelný provoz na úzkorozchodné dráze Ostrava – Karviná. O jejím zřízení se uvažovalo již v roce 1898. Avšak teprve v roce 1907 město Moravská Ostrava obdrželo koncesi pro provoz úzkorozchodné dráhy s parním pohonem (o rok později změněn na elektrický). Jednokolejná trať s výhybnami byla dlouhá přibližně 19,7 km a měla rozchod kolejí 760 mm. Začínala na dnešním Smetanově náměstí v Ostravě, vedla dnešní Karvinskou ulicí, překonala po mostě řeku Ostravici a pokračovala téměř v trase dnešní tramvajové tratě do Kunčic na Hranečník. Dále vedla přes Radvanice, Petřvald a Orlovou do stanice Karviná-nádraží (nádraží v městské části Karviná-Doly). Téměř celá trať vedla po samostatném tělese, po silničních komunikacích byla trasována pouze na kratších úsecích v Ostravě a Karviné. Ke sloučení místní dráhy Ostrava – Karviná s ostatními drahami na Ostravsku do společnosti Dopravní podniky města Ostravy došlo v roce 1949.

Dne 19. dubna 1906 se narodil v Rakové u Konice (okres Prostějov) Josef Jedlička, pedagog, vlastivědný a školský pracovník. Získal učitelské vzdělání a od školního roku 1930/31 byl ustanoven učitelem na jednotřídní škole v Gvotovanech (okres Liptovský Mikuláš). V roce 1938 získal učitelskou způsobilost pro měšťanské školy. V roce 1940 nuceně odešel ze Slovenska a působil na měšťanských školách v prostějovském okrese. Po válce byl přeložen na měšťanskou školu v Jablunkově. Zde se zapojil do veřejné činnosti, založil žákovský divadelní soubor a soubor pěvecký. Koncem roku 1948 byl pověřen funkcí okresního školního inspektora v Českém Těšíně. V letech 1952–1957 studoval při zaměstnání na Vysoké škole pedagogické v Olomouci pedagogiku a psychologii a získal kvalifikaci pro výuku na středních školách. Od roku 1962 působil na Pedagogickém institutu Ostravě a o dva roky později se stal proděkanem Pedagogické fakulty v Ostravě. V roce 1968 získal titul PhDr. Od roku 1970 vedl katedru pedagogiky a psychologie. V roce 1973 se habilitoval na PF UP v Olomouci v oboru pedagogika. Věnoval se učitelství I. stupně základní školy a v této oblasti převážně publikoval. Do důchodu odešel v roce 1976. Zemřel 26. prosince 1997 v Třinci.

Dne 21. dubna 1858 se narodil ve Frýdku Johann Hadaszczok, pedagog, odborný spisovatel a průkopník turistiky. Výrazně se zasloužil o její rozvoj v tehdy turisty málo využitých Beskydech. Stal se spoluzakladatelem Beskidenvereinu, od roku 1894 byl předsedou spolku. Podílel se na projekci a výstavbě turistické útulny arcivévody Albrechta na Lysé hoře, zpřístupněné roku 1895. Podnítil vybudování turistické útulny na Slavíči, otevřené roku 1899, jež na jeho počest nesla jeho jméno (něm. Hadasczok-Hütte). Zemřel 23. září 1895 v Moravské Ostravě.

Dne 22. dubna 1945 osvobodila vojska 4. ukrajinského frontu Opavu. Značná část města byla v bojích zničena. Moravská Ostrava byla osvobozena 30. dubna 1945 vojsky 4. ukrajinského frontu spolu s vojáky 1. československé tankové brigády v SSSR.

Ve dnech 15.–24. dubna 1890 stávkovalo v Ostravsko-karvinském revíru na 30 000 horníků. Kromě dolů se stávkovalo také v továrnách ve Vratimově, Lískovci, Třinci a Bílovci. Při střelbě do stávkujících v Ostravě a v Bílovci bylo zastřeleno 17 lidí, další byli zraněni, 131 stávkujících bylo postaveno před soud a 33 z nich odsouzeno. Po potlačení stávky se na počátku 90. let 19. století začalo na Ostravsku rozvíjet organizované dělnické hnutí. Významným činitelem se stala osobnost Petra Cingra a založení odborového spolku Prokop a jeho časopisů Odborné listy a Na zdar.

Dne 13. dubna 1850 se narodil v rakouském Ebelsbergu hrabě Jindřich Larisch-Mönnich, průmyslník a podnikatel. Vlastnil a spravoval četné statky a průmyslové podniky na Karvinsku, kde zaváděl technickou modernizaci. Značnou pozornost věnoval rozvoji jodobromových lázní v Darkově. V roce 1886 byl jmenován zemským hejtmanem ve Slezsku. Pro své podnikatelské úspěchy se stal předsedou několika odborných spolků. V letech 1886–1898 stál v čele zemědělské a lesnické společnosti pro Rakouské Slezsko, v roce 1887 byl spoluzakladatelem a prvním předsedou centrálního spolku důlních podnikatelů, v roce 1890 stál v čele spolku báňských, hutních a strojírenských podnikatelů v Rakousku. Zastával rovněž předsednictví dámského pomocného spolku Červený kříž ve Slezsku a podporoval spolkovou činnost rakouských Slezanů ve Vídni. Zemřel na zámku Solca 8. prosince 1918.