slide1.jpg

Muzejní knihovna a studovna Silesia je součástí Muzea Těšínska v Českém Těšíně. Veřejnosti slouží od 50. let 20. století. Vznikla postupným sloučením několika původně samostatných knižních fondů a v současnosti čítá více než 30 000 svazků.

Knihovna Silesia je rozdělena na sbírkové a nesbírkové fondy. Sbírkové fondy jsou vedeny v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky. Významnou součástí sbírkových fondů je rozsáhlý soubor tisků slavného těšínského rodáka a evangelického kněze Jiřího Třanovského (1592–1637), dále pak sbírka kramářských tisků, vzácná kolekce plebiscitních tiskovin z období dělení Těšínska mezi Československo a Polsko v letech 1918–1920 či staré tisky a rukopisy různorodého obsahu, torzo ropické zámecké knihovny s odbornou a zábavnou literaturou z 18.–19. století, poutní a svaté obrázky, vzácné a regionální tisky od 19. století do současnosti v češtině, polštině a němčině, také adresáře, kalendáře, učebnice, pozůstalosti někdejších muzejních pracovníků a významných regionálních osobností.

V roce 2001 byl vyčleněn sbírkový fond shromažďující knižní produkci týkající se Těšínského Slezska po obsahové i autorské stránce a rovněž regionální periodika. Tento fond je průběžně rozšiřován formou nákupů, darů (pozůstalosti, rukopisy a strojopisy) a výměny. Vedle sbírkových fondů je v knihovně průběžně vytvářen fond současné vědecké literatury, který slouží jak běžným návštěvníkům knihovny, tak odborným pracovníkům.

Sbírkové předměty, zejména regionální publikace a staré tisky, se často prezentují v rámci výstav Muzea Těšínska a různých spolupracujících institucí. V muzeu se již realizovalo několik samostatných autorských výstav s tematikou dějin knižní kultury, knihtisku, novinářství nebo literárních výstav.

 

Během roku 2009 proběhla rekonstrukce kanceláře a badatelny i depozitárních prostor. Muzeum získalo dotaci na pořízení nového nábytku, pojízdných regálů, klimatizačních jednotek a speciálního knižního skeneru Book Eye (tehdy se jednalo o vůbec první zařízení tohoto typu v Moravskoslezském kraji), který je šetrný ke knižním vazbám. Díky získaným finančním prostředkům se rozšířil automatizovaný knihovní systém Clavius, mj. o online katalog, v němž jsou na webových stránkách muzea zpřístupněny záznamy o jednotlivých předmětech fondů i kompletní bibliografie vlastivědného časopisu Těšínsko a přehled statí ze Studií o Těšínsku, Zpráv okresního muzea v Českém Těšíně, Těšínského muzejního sborníku a z Těšínského kalendáře.

Fondy muzejní knihovny byly od počátku existence knihovny stěhovány, častokrát se stávalo, že prostory, kam byly umístěny, byly naprosto nevyhovující pro dlouhodobé uložení knižních sbírek, pro něž platí stálá teplota mezi 15–20 °C, vlhkost mezi 30–60 % (ideálně na střední hodnotě 45 %) a prostor zcela bez přístupu denního světla. Přesně tyto podmínky nyní nabízejí zrekonstruované místnosti v pravém křídle výstavní budovy Muzea Těšínska na Hlavní třídě. Fondy jsou zde uskladněny v posuvných regálových sestavách v klimatizovaných místnostech bez oken. Díky návaznosti depozitárního prostoru na kancelář a badatelnu knihovny, která je navíc zcela bezbariérová, je usnadněn přístup k fondům a jejich studium pro zájemce z řad veřejnosti.

Muzejní knihovna spolupracuje s informačními institucemi v regionu i mimo něj, především s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, s níž realizovala digitalizaci regionálního tisku (Novin Těšínských, Obrany Slezska), adresářů, Těšínského kalendáře, dalších regionálních publikací a vlastivědného časopisu Těšínsko, jehož plnotextová verze je zájemcům k dispozici přes rozhraní Digitální knihovny Moravskoslezského kraje. K dalším spolupracujícím institucím patří mj. Knihovna Slezského zemského muzea v Opavě, Odborná studijní knihovna Muzea Novojičínska, Vědecká knihovna v Olomouci nebo Národní knihovna v Praze. Pracovnice muzejní knihovny je pověřena vedením krajské sekce Knihovnické komise Asociace muzeí a galerií České republiky v Moravskoslezském kraji.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout