slide8.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Na podzim roku 1957 začalo muzeum v Českém Těšíně vydávat vlastivědný časopis Těšínsko, ve kterém byly zveřejňovány výsledky vlastivědného bádání či přehledy aktuálního kulturního dění. Od té doby vychází časopis nepřetržitě, od roku 2015 dvakrát ročně. Přináší zajímavé a vědecky hodnotné články a obrazový materiál z oblasti společenských a přírodních věd a sehrává v této národnostně smíšené oblasti významnou úlohu.

Časopis Těšínsko začal vycházet především zásluhou doc. dr. Andělína Grobelného, CSc., ze Slezského ústavu v Opavě a vlastivědných pracovníků Ladislava Báči, Vladislava Baďury, Karla Gaury, Bedřicha Havlíčka, Huberta Laštůvky a dalších.

V současné době je vydáván Muzeem Těšínska, výkonným redaktorem je prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., ze Slezské univerzity v Opavě, odpovědným redaktorem PaedDr. Zbyšek Ondřeka, ředitel Muzea Těšínska, tajemníkem redakce PhDr. Radim Jež, Ph.D., a redaktory Mgr. et Bc. Lenka Novákova, Ph.D, a  PhDr. David Pindur, Ph.D.

V roce 1976 byl vydán první díl „Bibliografie časopisu Těšínsko“, který obsahuje záznamy o článcích a studiích, publikovaných v letech 1957–1974. Druhý díl z roku 1984 obsahuje anotované záznamy z let 1975–1984. Tyto bibliografie zpracovala Mgr. Jiřina Veselská. Na její práci navázaly knihovnice muzejní knihovny Silesia, Mgr. Gabriela Chromcová a Bc. Marta Holoušková, které sestavily bibliografii časopisu za léta 1985–2006, vydanou Muzeem Těšínska u příležitosti padesátého jubilea časopisu v roce 2007. Bibliografii následujících ročníků supluje přehled obsahů umožňující fulltextové vyhledávání (viz níže).

Elektronicka bibliografie

ELEKTRONICKÁ BIBLIOGRAFIE

S finanční podporou Moravskoslezského kraje v rámci Programu rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji byla téhož roku vydána také elektronická bibliografie na CD obsahující v úplnosti citace článků vydaných v letech 1957–2006. Záznamy jsou utříděny abecedně. Nechybí rejstříky a hypertextové odkazy, které umožňují vyhledávání jednoduchým způsobem. Tato databáze obsahuje 3 892 záznamů. Digitální podobu všech ročníků Těšínska do roku 2000, zpracovanou ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, najdete také na stránkách Digitální knihovny Moravskoslezského kraje.

I když je toto periodikum vázáno na poměrně úzký region, setkává se s ohlasem nejen u regionálních pracovníků, kronikářů, učitelů a čtenářů, ale i zájemců o dění v regionu a odborníků mimo Těšínsko včetně zahraničí. I tato skutečnost mj. přispěla k tomu, že byl časopis Těšínsko zařazen v roce 2008 mezi neimpaktovaná recenzovaná periodika České republiky, mezi nimiž obstál i při revizi Rady pro výzkum, vývoj a inovace České republiky v první polovině roku 2010.

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA 1957–2000  DIGITÁLNÍ KNIHOVNA 2001–2014

Bibliografie časopisu Těšínsko 1957–2006 Obsahy časopisu Těšínsko od roku 2007