slide4.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Dle Článku 1 Knihovního řádu Muzejní knihovny Silesia Muzea Těšínska, příspěvkové organizace (dále jen knihovní řád) je Muzejní knihovna a studovna Silesia Muzea Těšínska, příspěvkové organizace, v souladu se Zřizovací listinou Muzea Těšínska ev. č. ZL/344/2003 vydanou na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 15/475/1 ze dne 27. 3. 2003 a následnými platnými dodatky k této zřizovací listině, schválenými usnesením zastupitelstva kraje, veřejně přístupnou muzejní knihovnou se specializovanými fondy ve smyslu § 3, odst. d. zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Vstup do knihovny je bezplatný, registrační poplatky nejsou vybírány.

Při první návštěvě knihovny a při případných návštěvách v dalších kalendářních letech vyplní návštěvník/badatel „Badatelský list“.

Dle Článku 4 knihovního řádu poskytuje knihovna výpůjční služby v souladu se svým posláním a zásadami ochrany knihovních fondů. Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu pouze do studovny. Vzácnější materiály se půjčují pouze jednotlivě. Prezenční výpůjčky jsou možné pouze u předmětů, u nichž to dovoluje jejich fyzický stav.

Publikace dle tematického zaměření, oblasti zájmu apod. jsou badatelům připravovány po předchozí domluvě na dohodnutý den.