slide13.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Mgr. Martina Uhlářová

Archeologické nálezy vrcholného středověku v Těšínském Slezsku

Přednáška podává informace o dosud objevených archeologických lokalitách spadajících do období vrcholného středověku na území Těšínského Slezska. Po stručném úvodu do vrcholného středověku (chronologie, hlavní změny) se zaměřuje na hmotnou kulturu se zřetelem na keramiku a kachle z Fryštátu, Albrechtic, Stonavy a dalších.

Archeologické výzkumy na hradisku Chotěbuz-Podobora

Trojdílné výšinné hradisko v Chotěbuzi-Podoboře je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek nejenom Těšínského Slezska, ale i České republiky. Impozantní valy a příkopy (dnešní výškový rozdíl až osm metrů) již na sklonku 19. století budily pozornost historiků a amatérských archeologů. První moderní výzkumy této lokality byly prováděny v letech 1952 a 1954 Lumírem Jislem. Od roku 1978 zde probíhá systematický archeologický výzkum, který realizuje Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně pod vedením doc. PhDr. Pavla Kouřila, Csc., ve spolupráci s Muzeem Těšínska. Archeologické výzkumy přinesly důležité poznatky o osídlení hradiska jak v pozdní době bronzové a době halštatské, tak i v období raného středověku.