slide7.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Obsahy časopisu Těšínsko od 2007

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 64 • 2021 • ČÍSLO 1

[1] Editorial | Zbyšek Ondřeka

ČLÁNKY A STUDIE

[3] Renesanční velmož v soukolí osudu | Životní příběh těšínského knížete Fridricha Kazimíra (1541/1542–1571) | Radim Jež

[33] Rozdělení Těšínska (1920) v české poezii | Martin Tichý

[41] K bezpečnostním dopadům hornoslezských povstání v československém pohraničí v letech 1920–1922 | Ivana Kolářová – Ondřej Kolář

[55] Legionář a strážmistr finanční stráže Jan Čondl (1887–1921) | Příspěvek k historii oddělení finanční stráže v Dětmarovicích | Tomáš Rusek

MATERIÁLY

[69] Biodiverzita vrcholu Girové a blízkého okolí | 3. část – Obratlovci | Tomáš Krajča – Daniel Křenek – Jitka Kačalová – Michaela Drgová

ROZMANITOSTI

[79] Muzeum Těšínska v roce 2020 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[91] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Slunéčko východní (Harmonia axyridis), Pallas, 1773 | Daniela Podstawková

[95] Slezská ornitologická společnost se představuje | Patrik Molitor

[96] Nástin historie působení redemptoristů a jejich exercičního domu ve Frýdku | Ludmila Pavlíková

[114] Za třemi kněžími z Těšínska | Stanisław Jochymek, Adam Rucki, Walerian Bugel | Jan Larisch

[120] Vlastislav Mokrosz, turista tělem i duší | Václav Pokorný

[122] Odešel Ing. Lubomír Matěj | Pavla Dudysová

[123] Projekt Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století | Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková

Z nové literatury (nejen) o Těšínsku

[127] Lenart, Jan – Šigutová, Hana – Hykel, Michal – Lysek, Miroslav: Krajina Regionu Slezská brána | Jana Glombová

[128] Koudelová, Jana – Nitra, Tomáš – Rosová, Romana: Dřevěné stavitelství v Regionu Slezská brána | Lenka Nováková

[130] Jež, Radim – Pindur, David – Pindurová, Pavla a kolektiv: Řepiště. Historie slezské obce | Radek Lipovski

[131] Hruboň, Pavel: Farní kostel sv. Máří Magdalény v Dětmarovicích | David Pindur

[133] Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník 7 | Agáta Kravčíková

[135] Hochel, Marian – Haničák, Ondřej – Šíl, Jiří (ed.) – Rosová, Romana a kol.: Opavský kongres 1820. Křižovatka evropské diplomacie | Radim Jež


TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 63 • 2020 • ČÍSLO 2

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Osobnosti těšínského dějepisectví VI | Dějepisci měst a měšťanů | Janusz Spyra

[19] Knížecí dům v Jablunkově | K historii, stavebnímu vývoji a architektonickým souvislostem objektu | Ondřej Haničák – Radim Jež

[59] Povolání fotograf | Wilhelm Pateisky a další fotografové z jeho rodiny | Jiří Hrdina

MATERIÁLY

[77] Antonín Landsfeld píše Vincenci Praskovi | Připomínka k 80. výročí úmrtí | Pavel Šopák

[83] Korespondence Gustawa Morcinka s Pawłem Kubiszem | Libor Martinek

[95] Rozšíření jmelí v Havířově | Jak souvisí s architekturou města? | Petr Pyszko – Nela Kotásková – Vendula Zbytovská – Šárka Cimalová – Lukáš Choleva

ROZMANITOSTI

[107] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima /Mill./ Swingle) | Karolína Ondřeková

[109] Zapomenutá inspirace | Vzpomínka na první sochařské sympozium na Hukvaldech | Karel Bogar

[116] „Projekt stará KARVINNÁ“ v novém hávu | Zaniklá místa a možnosti jejich digitální prezentace prostřednictvím interaktivní mapy | Agáta Kravčíková

[119] V sovím světle měsíce | František Všetička

[122] Za obnovitelem zašlé krásy | Petr Bittner (1954–2020) | David Pindur

[125] Za Jiřím Stiborem | Karel Müller

[127] Na další cestu Bronisława Liberdy | Karel Bogar

[130] Vzpomínka na Karla Budina | Lenka Nováková

[132] Nové výtvarné katalogy regionu | Karel Bogar

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[135] Acrocephalus (Ostrava). Zpravodaj Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě / Bulletin of the Silesian Ornithological Society the branch of the Czech Society for Ornithology in Ostrava 34/2019 | Jana Glombová

[136] Pokorný, Vojtěch – Šopák, Pavel (edd.): Paměť krajiny: české Slezsko 1750–1950. Kulturní krajina jako celek v proměnách dvou století, její dokumentace, studium, analýza a prezentace grafickými díly a odbornými a popularizačními texty. Kritický katalog výstavy | Ilona Pavelková

[138] Jež, Radim – Lipovski, Radek – Pindur, David a kol.: Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace. Kritický katalog výstavy | Agáta Kravčíková

[140] Majer, Petr: Trnitá cesta k Dunkerque. Občané Těšínska na západní frontě 2. světové války v letech 1944–1945 | Martin Krůl

[140] Kiełkowski, Wojciech – Kasztura, Grzegorz – Sadowski, Piotr: Bitwa o Śląsk Cieszyński 1945 | Martin Krůl

[142] Pindur, David a kol.: Prašivá | Andrea Pokludová

[143] Jež, Radim – Pindur, David – Wawreczka, Henryk a kolektiv: Český Těšín 1920–2020 | Zdeněk Kravar

[144] Wawreczka, Henryk: Jablunkov včera a dnes / Jablunkov Yesterday and Today / Jabłonków wczoraj i dziś | Radek Lipovski

[145] Orlita, Zdeněk – Polách, Radek – Zezulčík, Jaroslav: Památník Františka Palackého v Hodslavicích | Helena Macurová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 63 • 2020 • ČÍSLO 1

TÉMA ČÍSLA: STARONOVÁ MUZEJNÍ BUDOVA V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

[1] Editorial | Zbyšek Ondřeka

[5] Nástin dějin muzejnictví na Těšínsku od 19. století do meziválečného období | Ilona Pavelková

[15] Příběh Historické budovy Muzea Těšínska | Lenka Nováková – Zbyšek Ondřeka – Ilona Pavelková

[49] Muzejní knihovna a studovna Silesia | Helena Macurová

ČLÁNKY A STUDIE

[59] Nelehká existence přádelny lnu v Jablunkově-Žihle (1867–1903) | Radek Lipovski

[75] Těšínský odbojář Ludvík Ciahotný | Tomáš Krömer

MATERIÁLY

[85] Záchranný archeologický výzkum v areálu bývalého kláštera alžbětinek v Jablunkově | Martina Uhlářová

ROZMANITOSTI

[95] Muzeum Těšínska v roce 2019 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[106] Významné osobnosti z rodu Žebráků z Heřmanic | Robert Musialek

[117] Ke 40. výročí Dětského folklorního souboru Slezanek | Monika Kupková

[119] K významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Blaženy Gracové, CSc. | Ludmila Nesládková

[122] Pavlu Kouřilovi k jeho životnímu běhu po stezkách archeologické vědy | Dalibor Prix

[129] Za českotěšínskou skautskou a sportovní legendou | Petra Nevelöšová

[131] Odešel Jan Sládek – znalec historie beskydské turistiky | Břetislav Boháč

[134] Josef Lang – člověk dobrého srdce a bezelstné duše | Kateřina Janásová

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[139] Tesař, Petr (ed.): Vůkol Slezska / Circum Silesiae | Lenka Nováková

[141] Wawreczka, Henryk: Z Bystřice do Beskyd / Z Bystrzycy w Beskidy / From Bystrice to Beskid | Lukáš Turoň

[143] Hlas zvonů. 100. výročí zavěšení zvonů ve věži evangelického kostela v Orlové | David Pindur

[145] Polášek, Zdeněk – Rozbrojová, Zdenka: Zámecký park v Šenově. Příroda parku a jeho obyvatelé | Karolína Ondřeková

[146] Dragonová, Martina – Szturcová, Monika: Kramářské tisky ze sbírky Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea v Opavě | Helena Macurová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 62 • 2019 • ČÍSLO 2

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Osobnosti těšínského dějepisectví V | Šlechtické památníky z území Těšínského Slezska | Janusz Spyra

[17] Heinrich Larisch-Mönnich | Život slezského aristokrata na sklonku monarchie | Petr Šúth

[37] Úprava hranic farnosti Staré Hamry na podzim roku 1939 | Příspěvek k dějinám církevní správy Slezska | David Pindur

[61] Těšínsko v České republice – tentokrát prizmatem jazyka | Irena Bogoczová

MATERIÁLY

[73] Záchranný archeologický výzkum u kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné 1 – Fryštátě v roce 2012 | Marek Kiecoň – Dalibor Prix

[89] Biodiverzita vrcholu Girové a blízkého okolí | 2. část – Bezobratlí (se zaměřením na coleoptero a odonatofaunu a se zohledněním některých dalších taxonů) | Petr Pyszko – Stanislav Ožana – Michaela Drgová – Tomáš Krajča

ROZMANITOSTI

[103] 25 let od založení sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání ve Frýdku | Stručné ohlédnutí | Zdeněk Buchta

[110] Dvacet let Regionu Slezská brána | Miroslav Lysek

[119] K významnému výročí Gymnázia a Obchodní akademie Orlová | Lenka Nováková

[123] Nová stálá expozice v Muzeu Třineckých železáren a města Třince | Eva Zamarská

[125] Emílie Haroková a Těšínsko | Petr Liďák

[129] K životnímu jubileu etnografky Věry Tomolové | Eva Hovorková

[131] Karel Bogar dnes | Jiřina Veselská

[135] Etnografická literatura na webových stránkách | Jiřina Veselská

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[137] Nešpor, Zdeněk R.: Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století | Daniel Spratek

[138] Martinek, Libor: Wilhelm Przeczek. Monografie | František Všetička

[139] Slepička, Martin: Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914–1919 | Lenka Nováková

[140] Stöhrová, Pavla (ed.): Umění emailu / Technika smaltu; Stöhrová, Pavla (ed.): Smalt/Email. Uměleckořemeslná technika i moderní povrchová úprava kovů | Karel Bogar

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 62 • 2019 • ČÍSLO 1

[1] Editorial | Zbyšek Ondřeka

ČLÁNKY A STUDIE

[3] Utváření nové hranice Slezska roku 1742 se zřetelem k Těšínskému knížectví | Michal Kubica

[17] Krvavá epizoda česko-polské války | Malé Kunčice a Žibřidovice 26. ledna 1919 | Daniel Korbel

[29] Památník bojů o Těšínsko v Orlové | Lenka Nováková

MATERIÁLY

[47] Konfese před prosperitou? | Sonda do tématu konfesijní (e)migrace v Těšíně ve druhé polovině 17. století | Veronika Chmelařová

[65] Biodiverzita vrcholu Girové a blízkého okolí | 1. část – Botanika | Agata Krausová – Tomáš Krajča

ROZMANITOSTI

[75] Muzeum Těšínska v roce 2018 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[87] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides, Gray, 1834) | Vendula Zbytovská

[89] Návrat paměti místa aneb K obnovenému kříži v Lipinském lese ve Frýdku | David Pindur

[93] Zapomenutý ostravský hudebník a pedagog Václav Ševčík | Robert Musialek

[97] Československé státní hranice na Těšínsku a Kysucích v roce 1938 | Zbyšek Ondřeka

[101] Padesát let festivalu Slezské dny v Dolní Lomné | Monika Kupková

[113] Sto let od narození popraveného letce a odbojáře Vladimíra Pitky | Svatopluk Kučera – Ivanka Kučerová

[115] Nedohrál vítr | František Všetička

[117] Konference „Na rozhraní starých monarchií a nových republik“ v Katovicích | Ondřej Kolář

[118] Za Olgou Tlučkovou | Jiřina Veselská

[121] Místecký děkan a farář Josef Maňák (1950–2018) ve vzpomínkách kněze | Marek Večerek

[125] Odešel Mariusz Makowski, těšínský historik, muzejník a přítel | Zbyšek Ondřeka

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[127] Drápala, Daniel: Portáši. Historie a tradice | Martin Krůl

[128] Jež, Radim – Pindur, David et al.: Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska / Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska | Petr Zajíček

[131] Augustinková, Lucie – Barcuchová, Kateřina: Zámek v Rychvaldě. Stavba, obyvatelé, proměny | David Pindur

[133] Jež, Radim – Pindur, David a kol.: Bohumín. Pohledy do minulosti města | Veronika Chmelařová

[134] Majer, Petr – Ondřeka, Zbyšek – Saheb, Jan: Českoslovenští legionáři z Těšínska | Tomáš Adamec

[136] Przeperski, Michał: Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku | Daniel Korbel

[141] Hrčková, Michaela: Antonín Kroča. Malíř života a duše | Karel Bogar

[142] Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek 15 | David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 61 • 2018 • ČÍSLO 2

[1] Editorial | Zbyšek Ondřeka

ČLÁNKY A STUDIE

[3] Osobnosti těšínského dějepisectví IV | Deník rodiny Herdů a Pragenusů | Janusz Spyra

[15] Náboženské vyznání a polské národní hnutí na těšínském venkově v „dlouhém“ 19. století | Dan Gawrecki

[43] Uprchlíci v Ostravici v letech 1938–1939 | Lenka Nováková

[63] Stavby rozměrných roubených sýpek ve Slezsku – památky tradičního stavitelství | Jana Koudelová

MATERIÁLY

[79] Klenoty, šperky, šaty a další výbava těšínské kněžny | Inventář pozůstalosti Alžběty Lukrécie z roku 1653 (II. část) | Radim Jež

[113] Nové migrační koridory v okolí Jablunkova | Tomáš Krajča – Tomáš Černý

ROZMANITOSTI

[121] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Štětinec laločnatý (Echinocystis lobata) – indiánská okurka | Nela Kotásková

[123] Žádné tři měsíce čekat nebudeme! K podílu polské diplomacie na rozbití Československa v roce 1938 | Zbyšek Ondřeka

[141] Z historie železničního provozu na Těšínsku a v Českém Těšíně po roce 1918 | Jan Neslaník

[158] Akce „Za Československo“ | Ján Labák – Lenka Ježová Bichlerová

[163] Projekt města Bohumína „Republika má narozeniny“ | Pavla Skokanová

[166] Regionální pracoviště v Muzeu Těšínska a Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice | Eva Hovorková

[176] Padesátiny Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku | Karel Bogar

[183] Historička umění a muzejnice Marie Schenková jubilantkou | Ondřej Haničák

[185] K významným narozeninám Jiřiny Veselské | Eva Hovorková

[189] Životní jubileum prof. dr hab. Janusze Spyry | Wacław Gojniczek

[191] Vzpomínka na Milana Klegu | Tomáš Adamec

[194] Za válečným veteránem, plukovníkem v. v. Adolfem Kaletou | Petr Majer

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[197] Janík, Mário – Jesenský, Miloš – Matula, Pavol – Paštrnák, Ladislav – Turóci, Martin: Kysuce 1938–1945 | Martin Krůl

[198] Haničák, Ondřej – Kolář, Ondřej (edd.): 140 let Matice opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace ve Slezsku | Lenka Nováková

[200] Slepička, Martin: Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost | Lenka Nováková

[202] Maršálek, Petr – Pindur, David a kol.: Frýdlant nad Ostravicí. Pohledy do minulosti | Ludmila Nesládková

[204] Strakoš, Martin (ed.): Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury | Ilona Pavelková

[205] Sborník Zemského archivu v Opavě 2017 | Petr Zajíček

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 61 • 2018 • ČÍSLO 1

TÉMA ČÍSLA: 750 LET KARVINÉ

[1] Editorial | Zbyšek Ondřeka

[3] Pokladní truhla z Fryštátu | K poznání městských elit na Těšínsku ve druhé polovině 17. století | David Pindur

[23] Pivovar Larisch-Mönnichů v Karviné | Příklad úspěšné transformace pivovaru šlechtického velkostatku v moderní průmyslový závod | Radoslav Daněk

ČLÁNKY A STUDIE

[39] Zámek v Chotěbuzi – svědek pomíjejícího času | Romana Rosová

[53] K počátkům kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a farnosti v Radvanicích | Pavel Březinský

[65] Krvavý Bílý Kříž | Nevydařený zásah SNB proti banderovcům v Moravskoslezských Beskydech v noci z 29. na 30. září 1947 | Jaromír Kalus

MATERIÁLY

[89] Zbrojnice, mešní výbava a oděvy těšínské kněžny | Inventář pozůstalosti Alžběty Lukrécie z roku 1653 (I. část) | Radim Jež

ROZMANITOSTI

[101] Muzeum Těšínska v roce 2017 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[113] 150 let zděné budovy někdejší evangelické školy v Gutech | Vlastimil Ciesar

[118] Z historie železničního provozu na Těšínsku a v Těšíně od počátků do konce první světové války | Jan Neslaník

[133] Ke dvěma loňským kulturním výročím v Raškovicích | Jiřina Veselská – Marie Zemanová

[139] Ohlédnutí za 35. výročím Dětského folklorního souboru Ostravička | Monika Kupková

[141] K benedikci a znaku břevnovského arciopata Petra Prokopa Siostrzonka | David Pindur – Karel Müller

[145] Rudolf Žáček sedmdesátníkem | Karel Müller

[147] PhDr. Karel Müller šedesátiletý | Irena Moravcová – Petr Tesař

[148] Vzpomínka na Miroslava Pallu | Eva Hovorková

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[151] Adamec, Tomáš – Kouřil, Pavel – Pokludová, Andrea – Řeha, Tomáš: Sviadnov | David Pindur

[156] Pindur, David: Domus orationis. Farní chrám sv. Jana a Pavla v Místku v proměnách staletí | Radek Lipovski

[157] Bizacka, Katarzyna: „Historia Baranów“ Jana Kupca z Łąki. Przyczynek do dziejów życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku; Kupiec, Jan: Sejmik w Jassach (edd. Dariusz Rott – Aleksander Spyra); Spyra, Aleksander: Jan Kupiec jako folklorysta | Monika Szturcová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 60 • 2017 • ČÍSLO 2

TÉMA ČÍSLA: KOSTEL BOŽÍHO TĚLA V GUTECH

[1] Editorial | Zbyšek Ondřeka

[3] Guty – Tichá – Hrabová | Proměna vnímání památkových hodnot a přístupů k obnově dřevěných kostelů | Romana Rosová

[13] Epigrafické památky zaniklého dřevěného kostela Božího těla v Gutech | David Pindur

[31] Verbum Domini manet in aeternum | Zvony gutského kostela zničené při požáru v roce 2017 | Tomáš Foldyna

ČLÁNKY A STUDIE

[37] Osobnosti těšínského dějepisectví III | Jakub Schickfuss | Janusz Spyra

[49] Zaniklý dřevěný kostel sv. Jana Křtitele ve Vratimově | Martin Slepička

[61] Schiller, nebo Komenský? | Učitelské organizace ve Frýdku a okolí před rokem 1918 | Marzena Bogus

[75] Kurlok z Košařisk č. p. 10 | Příspěvek k archaickým formám bydlení na Těšínsku | Petr Liďák

Materiály

[87] Kresby Jaroslava Zahradníka ve sbírkách Muzea Těšínska | Veronika Chmelařová

ROZMANITOSTI

[95] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) | Daniela Podstawková

[99] Společenské vnímání vodohospodářsky upravených a přírodě blízkých vodních toků na příkladu Moravskoslezských Beskyd a jejich předpolí | Zuzana Poledniková – Tomáš Galia

[105] Ondrášovské slavnosti v Janovicích | Monika Kupková

[110] Stálá expozice k dějinám Bohumína | Ilona Pavelková

[113] Rekonstrukce barokního krovu zámecké věže ve Frýdku | Marek Weissbrod

[119] K výstavbě české školy v Nýdku-Hluchové | Svědectví nalezeného pamětního listu z roku 1934 | Pavel Báča

[122] Mineralog a pedagog doc. RNDr. Antonín Waleczek | Vzpomínka 100. výročí narození | Petr Kašing

[126] Za Blaženou Przybylovou | Karel Müller

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[129] Štreit, Jindřich – Pindur, David: Prozřetelnost Boží | Marie Schenková

[130] Matejko-Peterka, Ilona – Haničák, Ondřej – Janák, Martin: Spolkový život ve Slezsku. Spolky ve světle dochovaných památek | Ilona Pavelková

[131] Gawrecki, Dan: Jazyk a národnost ve sčítáních lidu na Těšínsku v letech 1880–1930 | Ludmila Nesládková

[136] Martinek, Libor: Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky | František Všetička

[137] Hyvnar, Kryštof: Ivančena. 70 let ve vzpomínkách a obrazech | Hana Krutílková

[139] Czajkowski, Krzysztof – Zářický, Aleš (edd.): Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku. Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku (Following Traces of the Poles in Czech/Austrian Silesia) | Marie Gawrecká

[141] Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek 14 | David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 60 • 2017 • ČÍSLO 1

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Kauza obležení paskovské tvrze v roce 1484 | Beneš a Dobeš Černohorští z Boskovic v zápase o lenní statek Paskov | Jan Saheb

[15] Ženy a sociální demokracie na Ostravsku a Karvinsku před rokem 1907 | Hana Prymusová

[31] K perzekuci českých důlních úředníků na Těšínsku za první světové války | Ondřej Kolář – Tomáš Rusek

[45] Reálné gymnázium v Místku a jeho studenti v letech 1918–1938 | Lukáš Lisník

[61] Pomíjivé dny Piotra Horzyka | Libor Martinek

MATERIÁLY

[67] Využití migračních koridorů v okolí Jablunkova velkými savci v letech 2011–2014 | Tomáš Krajča

ROZMANITOSTI

[85] Muzeum Těšínska v roce 2016 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[96] Masarykovy pomníky v Bohumíně | Petra Blažejová

[103] Čtyři roky změn v areálu paskovského zámku | Miroslav Lysek

[110] Ohlédnutí za pěti sezonami Svatojánské věže ve Frýdku (2011–2015) | Dagmar Čaplyginová – David Pindur

[116] Patnáct let Dětského folklorního souboru Ondrášek | Monika Kupková

[118] Za prof. PhDr. Mečislavem Borákem, CSc. | Rudolf Žáček

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[129] Acrocephalus (Ostrava). Zpravodaj Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě. Bulletin of the Silesian Ornithological Society the branch of the Czech Society for Ornithology in Ostrava 30/2015 | Jana Glombová

[130] Filipová, Kamila a kol.: Příroda a krajina Moravskoslezského kraje | Daniela Podstawková

[131] Novák, David W.: Příběh sebeobnovy: Revitalizace brownfieldů v Třanovicích | Daniela Podstawková

[132] Baránek, Daniel: Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství a jeho tvůrci | Janusz Spyra

[133] Larisch, Jan: Mons. ThDr. P. Ludwik Wrzoł. Kněz, vysokoškolský pedagog a mučedník | David Pindur

[135] Mezihoráková, Klára: Kostel sv. Alberta v Třinci | David Pindur

[137] Ondřeka, Zbyšek – Pindur, David (red.): Ivančena. Kamenné svědectví hrdinství a odvahy | Hana Prymusová

[138] Cinciała, Andrzej: Dziennik 1846–1853 (ed. Marzena Bogus) | Radek Lipovski

[141] Martinek, Libor: Henryk Jasiczek. Monografie | Szymon Broda

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 59 • 2016 • ČÍSLO 2

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Životní osudy „soldáta“ Jana Němčického z Němčic | Ke klientelským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období | II. část | Jan Saheb

[21] Osobnosti těšínského dějepisectví II | Eleazar Tilisch | Janusz Spyra

[37] Mons. Otto Furch | Významná osobnost římskokatolické církve na Těšínsku ve 20. století | David Pindur

[51] Ropice a její proměny v 19. a v první polovině 20. století | Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková

MATERIÁLY

[63] Narození v obcích Darkov, Ráj a Staré Město v 19. století | Marek Laryš

[77] Příspěvek k poznání vertebratofauny údolí Černé Ostravice | Jana Glombová – Kateřina Janová

ROZMANITOSTI

[89] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) | Daniela Podstawková

[92] Gymnázium v Jablunkově | Epizoda z dějin českého středního školství na Těšínsku | Ilona Pavelková

[96] K výstavbě nové Bezručovy chaty KČT na Lysé hoře | Břetislav Boháč

[103] Diakonické a vzdělávací centrum Vladislava Santariuse s Muzeem protestantismu v Českém Těšíně | Anna Macurová

[105] Pamětní síň v Tyře | Eva Haltofová

[107] K loňskému výročí 60 let existence folklorního souboru Slezan | Monika Kupková

[109] Na návštěvě u Ledy Pešatové | Karel Bogar

[113] Za předním historikem hospodářských dějin | Milan Myška (1933–2016) | Radek Lipovski

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[117] Acrocephalus (Ostrava). Zpravodaj Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě. Bulletin of the Silesian Ornithological Society the branch of the Czech Society for Ornithology in Ostrava 29/2014 | Jana Glombová

[118] Dudała, Halina (ed.): Clerus decanatus Plesnensis w świetle protokołów kongregacji dekanalnych pszczyńskich z lat 1691–1756. Edycja źródłowa | David Pindur

[121] Bogus, Marzena: Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Uwarunkowanie prawne i zawodowe | Józef Szymeczek

[123] Majer, Petr: Na perutích RAF. Plukovník in memoriam Antonín Velebnovský | Martin Krůl

[124] Martinek, Libor: Identita v literatuře Těšínska. Monografie | Daniel Spratek

[125] Poklady muzeí a galerie Moravskoslezského kraje | Ilona Pavelková

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 59 • 2016 • ČÍSLO 1

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Životní osudy „soldáta“ Jana Němčického z Němčic | Ke klientelským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období | I. část | Jan Saheb

[31] Od konskripcí duší k prvnímu modernímu sčítání obyvatelstva v roce 1869 | Nejen lidnatost Těšínska v zrcadle statistických šetření | Ludmila Nesládková

[47] K okolnostem potlačení tzv. orlovské stávky v roce 1925 | Ivana Kolářová – Ondřej Kolář

MATERIÁLY

[57] Pečeti fryštátských cechů | Karel Müller

ROZMANITOSTI

[63] Muzeum Těšínska v roce 2015 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[74] Skalní sesuv na Girové | Jedna z největších svahových deformací na území ČR | Markéta Jochymková

[78] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Želva nádherná (Trachemys scripta elegans) | Jana Byrtusová

[81] Ke 100. výročí narození Mons. Miloslava Klisze | Tomáš Peterek

[85] Vzpomínka na Štěpána Kotka | Karel Bogar

[87] Mezinárodní projekt Vojenské zajatecké tábory Teschen během 2. světové války / Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej | Pavlína Badurová – Martin Krůl – Joanna Lusek

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[91] Kutal, Miroslav – Suchomel, Josef a kol.: Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku | Jana Glombová

[92] Acta Musei Beskidensis, tom. 7, 2015 | Markéta Jochymková

[93] Kouřil, Pavel (ed.): Velká Morava a počátky křesťanství | Eva Teuerová

[94] Dokoupil, Lumír – Nesládková, Ludmila – Lipovski, Radek: Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace (od 60. let 19. století do první světové války) | Zbyšek Ondřeka

[97] Barcuch, Antonín a kol.: Beskydy turistickými stezkami | Pavla Pindurová

[100] Al Saheb, Jan – Pindur, David a kol.: Malenovice. Minulost a současnost obce pod Lysou horou | Drahomír Velička

[102] Jež, Radim – Pindur, David a kol.: Mosty u Jablunkova včera a dnes / Mosty koło Jabłonkowa wczoraj i dziś | Dan Gawrecki

[104] Gojniczek, Wacław – Tomiczková, Monika – Cierniak, Aleksander: Zahrada dvou břehů 2013–2015 Těšín – Český Těšín | David Pindur

[105] Bieberle, Josef: Lidé ze Starých Hamrů ve 20. století (Valašské hory jsou naše otčina) | Karel Bogar

[106] Martinek, Libor: Władysław Sikora (monografie) | Szymon Broda

[108] Slepička, Martin: Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové | Jan Saheb

[111] Kożusznik, Janusz (red.): Evangelický kalendář / Kalendarz ewangelicki 2016 | David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 58 • 2015 • ČÍSLO 2

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Vodovod na Velké šanci v Mostech u Jablunkova | Martin Krůl

[15] Těšínsko a Frankfurt | Těšínští poslanci ve Frankfurtském národním shromáždění v letech 1848–1849 | Michal Valeček

[27] Jak se z Polské Ostravy stalo město Slezská Ostrava | Dan Gawrecki

[41] Osobnosti těšínského dějepisectví I | Zachariáš Starck | Janusz Spyra

MATERIÁLY

[55] Ó přelíbezná kytičko, Krista Pána Matičko… | Kramářské poutnické mariánské písně ve sbírkách Muzea Těšínska | Monika Szturcová

ROZMANITOSTI

[65] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) | Daniela Podstawková

[67] Oslavy 150. výročí posvěcení kostela sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích | David Pindur

[71] Konference Památky Těšínského knížectví | Klára Mezihoráková

[73] Dvě mezinárodní konference věnované osobnosti, dílu a odkazu pastora Vladislava Santariuse | Daniel Spratek – Tomáš Tyrlík

[77] Za Antonim Szpyrcem, malířem obrázků na skle | Ilona Pavelková

[80] Odešel do muzikantského nebe… | Jaromír Václavík (1934–2015) | Martina Poláchová

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[81] Roháček, Jindřich – Ševčík, Jan – Vlk, Petr (edd.): Příroda Slezska | Daniela Podstawková

[82] Lenart, Jan – Mižičová, Hana – Galia, Tomáš – Škarpich, Václav: Příroda regionu Slezská brána | Jana Glombová

[83] Juchelka, Jiří: Lužická kultura v českém Slezsku | Eva Teuerová

[84] Nowak, Krzysztof a kol.: Śląsk Cieszyński w latach 1918–1945 | Zbyšek Ondřeka

[86] Lášek, Radan: Jednotka určení SOS | Zbyšek Ondřeka

[89] Hermann, Vojtěch a kol.: Jablunkovské tunely | Petra Blažejová

[89] Mlčák, Leoš: Zvony na Moravě a ve Slezsku | David Pindur

[92] Madej, Grzegorz – Kenig, Piotr: Bielscy książęta Sułkowscy, jakich nie znacie / Dukes Sulkowski of Bielsko you don’t know / Die unbekannten Fürsten Sulkowski von Bielsko | Radim Jež

[94] Al Saheb, Jan – Müller, Karel: Galerie držitelů Paskova | David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 58 • 2015 • ČÍSLO 1

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Zaniklý dřevěný kostel sv. Mikuláše v Šenově v historickém a kulturním kontextu | David Pindur

[27] Obrazem k duši | Těšínský řád sv. Jana z Boha a role malířských děl v jeho raně novověké působnosti | Veronika Chmelařová

[39] Viktor Rumpelmayer ve Slezsku | Kapitola z dějin středoevropské architektury druhé poloviny 19. století | Pavel Šopák

[47] Dva příběhy z Muglinova (1905–1908) | Dan Gawrecki

[57] Alexander Ludwik Sułkowski | IX. vlastník bílského fideikomisu | Grzegorz Madej

MATERIÁLY

[73] Instrukce pro tzv. vybrance z roku 1715 | Příspěvek k vojenským dějinám Těšínska | Martin Krůl – Jan Saheb

ROZMANITOSTI

[89] Muzeum Těšínska v roce 2014 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[100] Obnova větrných mlýnků na území Regionu Slezská brána | Miroslav Lysek

[102] Za předním znalcem díla Petra Bezruče | Jiří Urbanec (1932–2014) | Libor Martinek

[104] Vzpomínka na Vladimíra Knybla | Eva Haltofová

[106] Skauti z Ivančeny | 70 let od popravy skautů z „Odboje slezských junáků“ v Těšíně | Zbyšek Ondřeka

[107] Zajímavosti přírody Těšínska | „Naši“ obojživelníci | Jiří Kupka

[109] Jazyk příhraničního mikrosvěta | Několik poznámek k nové publikaci | Zbyšek Ondřeka

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[121] Gojniczek, Wacław: Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego (1477–1653) | Jan Saheb

[123] Kaiser, Vladimír – Patráková, Helena: Obrazové album ze života ústeckého archiváře Franze Josefa Umlaufta | David Pindur

[124] Drobik, Andrzej (red.): Rozmowy o Śląsku Cieszyńskim | Jan Saheb

[125] Jesenský, Miloš a kol.: Zborník z medzinárodnej etnografickej konferencie. Etnografia Kysúc a Tešínska | Petra Blažejová

[126] Jesenský, Miloš (ed.): Zborník Kysuckého múzea, 16/2014 | Jana Glombová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 57 • 2014 • ČÍSLO 4

[1] Editorial – proměna časopisu Těšínsko v roce 2015 | Zbyšek Ondřeka

[2] Hostinské živnosti v Bruzovicích | II. část | Pavla Pindurová

[17] K problematice válečného humoru ve Slezsku | Ondřej Kolář

[23] Proměny sídelní struktury v okresech Karviná a Frýdek-Místek | Iva Tichá – David W. Novák

[29] Pobezkydský spolek a „Výlet na Moravu“ v roce 1895 | K počátkům české turistiky na Těšínsku | Jan Sládek

[32] Dvě významná výročí Panských Nových Dvorů | Jiří Karásek

[33] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Křídlatka japonská (Reynoutria japonica) | Daniela Podstawková

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Horní Lomná | Pavlína Badurová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 57 • 2014 • ČÍSLO 3

[1] Hostinské živnosti v Bruzovicích | I. část | Pavla Pindurová

[10] K činnosti dámských odborů Slezské matice osvěty lidové na Těšínsku | Hana Prymusová

[19] Mortalita obratlovců na rychlostní silnici R48 | Jana Glombová

[24] Koupaliště v bílském Cikánském lese | Jakub Krajewski

[28] Adolf Dostal – básník nenaplněných nadějí | Libor Martinek

[32] Počátky učňovského vzdělávání v Těšíně a Českém Těšíně | K výročí dnešní Albrechtovy střední školy | Ilona Pavelková

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Jablunkov | Ilona Pavelková

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 57 • 2014 • ČÍSLO 2

[1] „… tělesně krásná, s tváří jemnou a půvabnou…“ | Funerální portrét Anny Lucemburské, urozené chráněnky knížete Přemysla I. Těšínského na cestě do Anglie | Rudolf Žáček – Irena Korbelářová – Radmila Dluhošová

[13] Židovská identita na pomezí | Konverze a sňatky židů na Frýdecku a Místecku | Daniel Baránek

[22] „Moje jméno zní tak jako v polštině Těšín, který jste ukradli“ | Trampoty dr. Franciszka K. Cieszyńského při cestě přes Československo v roce 1936 na pozadí československo-polských vztahů | Jiří Friedl

[29] Polská menšina na českém Těšínsku ve světle sčítání lidu z roku 2011 | Zbyšek Ondřeka

[34] Zajímavé druhy zimní avifauny | Jana Strakošová

[35] Vzpomínka na Vlastu Byrtusovou | Irena Adamczyk

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Dolní Lomná | Martina Uhlářová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 57 • 2014 • ČÍSLO 1

[1] Šlonzáci na Těšínsku a sčítání lidu v letech 1910 a 1921 | Dan Gawrecki

[9] K činnosti finanční stráže na Bohumínsku v letech 1918–1938 | Ondřej Kolář

[15] Současný rozvoj dopravní infrastruktury Těšínska a jeho vliv na životní prostředí | Daniela Podstawková – Jana Strakošová

[24] Za jezuitou Rudolfem Zubkem | David Pindur

[28] Muzeum Těšínska v roce 2013 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Slezská Ostrava | Eva Teuerová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 56 • 2013 • ČÍSLO 4

[1] Od „vařecí krčmy“ k akciové společnosti | Pivovar v Radvanicích u Ostravy v 19. a první polovině 20. století | Radoslav Daněk

[9] Německé politické strany na Těšínsku v letech 1930–1938 | Michal Valeček

[17] Zatajené popravy | Oběti „velkého teroru“ z let 1937–1938 v Sovětském svazu původem z Těšínska a případ Józefa Gibiece z Třince | Mečislav Borák

[32] Jan Martinek (1862–1920) | Polský učitel, společenský a národní aktivista | Michael Morys-Twarowski

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Kaňovice | David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 56 • 2013 • ČÍSLO 3

[1] Soumrak domáckého průmyslu v Těšínském knížectví | Milan Myška

[9] Sedlišťská beseda | Příspěvek k dějinám českého národního hnutí na Těšínsku | Pavla Pindurová

[25] Německé politické strany na Těšínsku v letech 1920–1929 | Michal Valeček

[33] Jaroslav Ludvík Mikoláš a rozhlasové vysílání | Jiřina Veselská

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Řepiště | David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 56 • 2013 • ČÍSLO 2

[1] Pompa nobilitatis | Hrabata z Hohenemsu a těšínská knížata v období manýrismu | II. část | Radim Jež

[15] Úmrtnost malých dětí na Těšínsku na přelomu 19. a 20. století | Lumír Dokoupil – Ludmila Nesládková – Radek Lipovski

[24] Karvinsko mění image devastované hornické krajiny | Jan Havrlant

[31] Hodnocení stavu ovzduší na základě mechorostů | Daniela Podstawková

[33] Mezinárodní vědecká konference „Slezská gotika Mistra Jacoba Beinharta“ | David Pindur

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Vyšní Lhoty | Jana Strakošová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 56 • 2013 • ČÍSLO 1

[1] Pompa nobilitatis | Hrabata z Hohenemsu a těšínská knížata v období manýrismu | I. část | Radim Jež

[14] Katolík versus protestant | Každodennost studentů těšínských konfesijních škol v předtoleranční době | Veronika Chmelařová

[20] Vzpomínka na Františku | Olga Szymanská

[22] Šľachta na Kysuciach a jej susedia / Šlechta na Kysucích a její sousedé | Výsledek mezinárodní spolupráce | Veronika Chmelařová

[24] Muzeum Těšínska v roce 2012 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Dolní Lutyně | Kateřina Stenchlá

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 55 • 2012 • ČÍSLO 4

[1] Hrabata Taaffové (z Carlingfordu) | Irské stopy v historické topografii Těšínska | Jiří Brňovják

[15] Zámecká knihovna v Ropici | Sonda do knižní kultury těšínské šlechty 18.–20. století | Veronika Marková

[22] Nemocnice v Českém Těšíně | Z historie lékařské a ošetřovatelské nemocniční péče na Těšínsku | Martina Cichá

[32] Vzpomínky Franka Sikory na dětství a mládí na Těšínsku | Jan Kubica

[34] Boučkova lokalita v Bystřici nad Olší | Petr Majer

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Vojkovice | Pavla Karbanová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 55 • 2012 • ČÍSLO 3

[1] Ze života evangelických elit na Těšínsku v tolerančním období | K nálezu pozoruhodného náhrobníku v Gutech | David Pindur

[10] Bruzovská beseda – příspěvek k dějinám českého národního hnutí na Těšínsku | Pavla Karbanová

[24] Spor o výstavbu mostu mezi Frýdkem a Místkem ve světle dokumentů z roku 1639 | Jan Al Saheb

[27] Demografické stárnutí v okresech Karviná a Frýdek-Místek | Iva Tichá – David W. Novák

[31] Osmdesátiny Stanisława Zahradnika | Jerzy Czap

[33] Kurucké války a jejich ohlas v historii, kultuře a umění | Zpráva o sborníku | Veronika Chmelařová

[35] K publikaci Varhany v kostelích Slezské církve evangelická a. v. | Jiří Krátký

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Dětmarovice | Kateřina Stenchlá

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 55 • 2012 • ČÍSLO 2

[1] Z uhorsko-sliezskych sporov o štátnu hranicu (na základe archívnych prameňov zo Štátného archívu Bytča) | Andrea Paráčová

[12] K založení prvních akciových společností na Těšínsku | Milan Myška

[18] Básník a emigrant Adolf Fierla | K problematice česko-polských literárních vztahů na českém Těšínsku v meziválečném období | Libor Martinek

[25] Jindřich Wielgus a sochařství 20. století na Ostravsku | Pavel Šopák

[31] Hlášení o pohybu cikánského obyvatelstva na moravsko-slezském pomezí z poloviny 18. století | Lenka Vašutová

[33] Zajímavosti přírody Těšínska | O svítící žížale | Jiří Kupka

[34] Dvě města – jedna tradice | David Durczok

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Malenovice | Jan Al Saheb – David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 55 • 2012 • ČÍSLO 1

[1] Markéta Těšínská | Zapomenutá dcera Přemysla I. Nošáka na dvoře anglického krále Richarda II. | Bohdan Małysz

[11] Lidová kultura na stránkách školních kronik okresu Frýdek | Pavlína Běrská

[22] K životnímu jubileu Pavla Ruska | Česlav Valošek

[23] Nové národopisné bibliografie | Jiřina Veselská

[25] Muzeum Těšínska v roce 2011 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Václavovice | Pavla Karbanová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 54 • 2011 • ČÍSLO 4

[1] „Stříbra Její knížecí milosti“ | Stolní souprava Alžběty Lukrécie Těšínské podle inventáře z roku 1649 | Radim Jež

[10] Fryštátské bratrstvo sv. Jana Nepomuckého a jeho působení v 18. století – výrazná stopa svatojánského kultu na Těšínsku | Veronika Chmelařová

[16] Rothschildovy peníze… | Milan Myška

[21] Jakob Reichmann a Teschner Zeitung | Edyta Żyła

[26] Zbraně orientálního původu ve sbírkách Muzea Těšínska | Martin Krůl

[29] Čtyři nová chráněná území na Těšínsku | Zbyšek Ondřeka

[31] Těšínský muzejní sborník 4 | Robert Heś

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Bohumín | Veronika Chmelařová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 54 • 2011 • ČÍSLO 3

[1] Osídlení Pobeskydí v závěru doby bronzové a na počátku doby železné | Jiří Juchelka – Miriam Nývltová Fišáková – Ondřej Tůma

[16] „… Di jest tam co bráti…“ | Příklad rabování obyvatel v Místku během pruského vpádu v roce 1741 | Lenka Vašutová

[19] Sociální zabezpečení třineckých hutníků v letech 1840–1948 | Stanisław Zahradnik

[24] Jeden letoun zůstal nezvěstný… | Pavel Tofel z Janovic-Bystrého ve službách RAF | Pavel Vančata

[28] Neznámé pečeti těšínských cechů ze 17. století | Karel Müller

[31] Druhý život loveckého zámku Pleniska v Písku | František Musil

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Sedliště | Pavla Karbanová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 54 • 2011 • ČÍSLO 2

[1] Kontešinec aneb o dlouhověkosti lidské paměti | Janusz Spyra

[5] Mzdové podmínky ostravských horníků v období první republiky na příkladu dolu Zárubek | Jakub Hubert

[9] Akce K (kulak) v obci Bruzovice | Pavla Karbanová

[15] Jerzy Stanisław Polaczek – Amicus Bohemiae | Libor Martinek

[18] Počátky lehké atletiky v Třinci | Stanislav Vincour

[20] Mizející rostliny Těšínska | Konitrud lékařský (Gratiola officinalis L.) | Miroslav Skarka

[21] Deset let činnosti Výstavní síně Muzea Těšínska v Jablunkově | Ilona Pavelková

[25] Oslavy 90 let chaty KČT na Prašivé | Jan Sládek

[27] Česlav Valošek (1925–2010) | Ondřej Tůma

[29] Publikace „Dějiny Frýdlantu nad Ostravicí, Lubna a Nové Vsi“ | Radek Lipovski

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Třanovice | David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 54 • 2011 • ČÍSLO 1

[1] Raci na českém Těšínsku | Jiří Kristian

[8] Krátké vyprávění o životních osudech posledních těšínských Habsburků | Aleš Zářický

[16] Genealogie malíře Petra Brygierského | Michael Morys-Twarowski

[18] Dopis z fronty. Petřvaldský občan Augustin Havlásek a první světová válka | Otakar Kochan

[19] Odešel PhDr. Jaroslav Štika, CSc. | Jiřina Veselská

[21] Odraz 300. výročí těšínského Ježíšova kostela v publikační činnosti | II. část | Daniel Spratek

[23] Muzeum Těšínska v roce 2010 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Bruzovice | Pavla Karbanová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 53 • 2010 • ČÍSLO 4

[1] Osudy evangelíků v Bystřici v období rekatolizace (1654–1709) | David Pindur

[9] Proces s těšínskými pietisty v letech 1726–1730 | Stanislav Piętak

[16] Hostinec U Johanna v Horní Lomné | Radek Lipovski

[19] Odstranění pomníku T. G. Masaryka ve Frýdku | Tomáš Adamec

[22] Nový Masarykův pomník v Českém Těšíně | Zbyšek Ondřeka

[24] Perspektivy archeologie v českém Slezsku | K životnímu jubileu Pavla Kouřila | Vratislav Janák

[28] Odešel Radim Prokop | Zbyšek Ondřeka

[30] Odraz 300. výročí těšínského Ježíšova kostela v publikační činnosti | I. část | Daniel Spratek

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Hnojník | Ilona Pavelková

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 53 • 2010 • ČÍSLO 3

[1] Těšínské Slezsko a „šlonzácké hnutí“ | Marie Gawrecká

[9] Klub techniků v Těšíně 1878–1910 | Milan Myška

[19] Hostinec „Salajka“ v Horní Lomné | Radek Lipovski

[28] Jak překládat pojem Zaolzie? | Libor Martinek

[31] Jablunkov na skle malovaný | Ilona Pavelková

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Orlová | Petra Blažejová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 53 • 2010 • ČÍSLO 2

[1] Před devadesáti lety | Několik úvah o rozdělení Těšínska v roce 1920 v evropských souvislostech | II. část | Dan Gawrecki

[7] Český Těšín devadesát let samostatným městem | Radim Prokop

[16] Nevydařená oslava | Příspěvek k česko-polským vztahům na Těšínsku v roce 1947 | Jiří Friedl

[20] František Autrata – uznávaný pedagog nebo kontroverzní osoba? | Petra Blažejová

[25] Genealogie sochaře Josefa Prackera (Proczkera) | Michael Morys-Twarowski

[26] Vzpomínky na poválečný hokej v Českém Těšíně | Stanislav Vincour

[28] Mezinárodní vědecká konference Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.–19. století) | David Pindur

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Český Těšín | Pavlína Badurová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 53 • 2010 • ČÍSLO 1

[1] Před devadesáti lety | Několik úvah o rozdělení Těšínska v roce 1920 v evropských souvislostech | I. část | Dan Gawrecki

[7] Těšínsko ve vědomí české a polské mládeže | Denisa Labischová

[13] Humor v díle Henryka Jasiczka | Libor Martinek

[17] Raškovice a jejich Památník | Jiřina Veselská

[19] K devadesátým narozeninám Miloslava Kročka | Karel Jiřík

[20] Památce Ivo Stolaříka | Mečislav Borák

[21] Publikace Počátky kostela Všech svatých v Místku | Pavlína Běrská

[22] Kniha Těšínsko – země Koruny české | Petr Kozák

[24] Muzeum Těšínska v roce 2009 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Pražmo | David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 52 • 2009 • ČÍSLO 4

[1] Slavnosti na dvorech těšínských knížat renesančního věku | Radim Jež

[11] Osudy evangelíků v Bystřici v období reformace (do roku 1654) | David Pindur

[17] K šenovskému epilogu Jana ml. Bruntálského z Vrbna | Irena Korbelářová

[21] Z dějin šlechtického sídla v Havířově-Dolní Suché | František Musil

[25] Václavovický fotograf Josef Kostial | Milan Pastrňák

[28] Malý velký Kamenec | Chráněný mokřad v obci Dobrá | Miroslav Skarka

[30] Národopisná encyklopedie | Jiřina Veselská

[31] Malé ohlédnutí za vzpomínkami života | Milan Nogol

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Bartovice a Radvanice | Jiří Kristian

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 52 • 2009 • ČÍSLO 3

[1] K pokusu o připojení Těšínska k Protektorátu Čechy a Morava na podzim 1939 | Jiří Friedl

[6] Vzpomínky na počátky Občanského fóra v Českém Těšíně | Rudolf Marek

[11] Z historie lazeckých kolonií | Stanislav Durčák

[20] Hostinec „U Žida“ neboli „U Płoszka“ v jablunkovské osadě Žihla | Radek Lipovski

[25] Hornická tragédie na dole Dukla ve vzpomínkách obyvatel města Havířov | Jana Jílková

[28] Zajímavá židle z Těšína | Mečislav Borák

[29] K významnému životnímu jubileu Emilie Harokové | Radim Prokop

[30] „Milovat život a práci“ | K životnímu jubileu Karla Bogara | Jiřina Veselská

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Chotěbuz | Radim Jež

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 52 • 2009 • ČÍSLO 2

[1] Stávky na Těšínsku před 1. světovou válkou | Stanislav Knob

[9] Městys Lazy – medailon z meziválečných let | Jan Steiner

[17] Hostinec „Heinrichsdorf“ v jablunkovské osadě Žihla | Radek Lipovski

[23] Obnovený Památník Ferdiše Duši | Karel Bogar

[24] Životní dráha PhDr. Bohumila Čepeláka | Gustav Novotný

[27] Josef Vařeka a lidová kultura na Těšínsku | Jiřina Veselská

[29] Teolog Vladimír Poláček (1925–2009) | David Pindur

[31] Sborníky o Těšínském Slezsku | Radim Jež

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Komorní Lhotka | Ilona Pavelková

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 52 • 2009 • ČÍSLO 1

[1] K počátkům obce Čeladná | Jan Al Saheb

[7] Władysław Sikora – představitel moderní polské poezie Těšínska | Libor Martinek

[17] Archeologická sezona 2007 na hradisku v Chotěbuzi-Podoboře | Ondřej Tůma

[19] Jaroslav Bakala (1931–2008) | Petr Kozák

[21] K jubileu docenta Dušana Janáka | Mečislav Borák

[23] Muzeum Těšínska v roce 2008 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Hrčava | Radek Lipovski

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 51 • 2008 • ČÍSLO 4

[1] Manželské soužití knížete Václava III. Adama s Marií z Pernštejna v polovině 16. století | Radim Jež

[15] Horské chaty na Bílém Kříži | Zuzana Gnidová

[18] Miroslav Malura nejen v Českém Těšíně | Jan Malura

[21] Zkáza přišla z oblohy aneb Co způsobilo řádění nedávných vichřic v Českém Těšíně a okolí | Jiří Kristian

[25] Tragický podzim 1938 | Ivo Baran

[28] Úpravy zeleně v Havířově | Jiří Kristian

[30] Seminář Etnografické komise AMG v Chotěbuzi | Wiesława Branna

[32] Nová bibliografie časopisu Těšínsko | Gabriela Chromcová

[33] Města a obce Těšínska se představují | Bystřice | Radim Jež

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 51 • 2008 • ČÍSLO 3

[1] Zaniklý dřevěný farní kostel sv. Jakuba Většího v Horních Domaslavicích | David Pindur

[11] Ferdiš Duša a knižní kultura | Na okraj výstavy ve Slezském zemském muzeu v Opavě | Pavel Šopák

[18] Keramik Ferdiš Duša | Karel Bogar

[23] 40 let Pobeskydského klubu přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku | Jana Hradilová – Miroslava Žembová

[28] Kouzlo poutních obrázků | Z fondů knihovny Silesia | Marta Holoušková

[29] Setkání s Rudolfem Žáčkem | Zbyšek Ondřeka

[31] Padesátiny PhDr. Karla Müllera | Jan Al Saheb

[33] Města a obce Těšínska se představují | Šenov u Ostravy | Jiří Kristian

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 51 • 2008 • ČÍSLO 2

[1] Nález lidských pozůstatků z hradiska v Chotěbuzi-Podoboře | Miriam Nývltová Fišáková

[4] Archeologický výzkum v Dolní Líštné, poloze „Grodisko“ | Ondřej Tůma

[6] Záchranný archeologický výzkum u kostela Narození Panny Marie v Orlové | Ondřej Tůma

[7] Skauting po 2. světové válce v Českém Těšíně | Stanislav Vincour

[14] Dva zámky v Dolní (Německé) Lutyni | František Musil

[18] Most Sokolovských hrdinů v Karviné-Darkově | Vlasta Byrtusová

[21] Nábytek z ohýbaného dřeva ve sbírkách Muzea Těšínska | Ilona Pavelková

[25] Ordinář českotěšínský Antonín Veselý | Tomáš Zbranek

[28] Dva nové zvony baziliky minor ve Frýdku | David Pindur

[30] Ladislav Báča – otec a synové | Jaromír Báča

[31] Třetí svazek Těšínského muzejního sborníku | Recenze | Radim Jež

[33] Města a obce na Těšínsku se představují | Ropice | Jiřina Pavlíková

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 51 • 2008 • ČÍSLO 1

[1] Osmičkový rok a Těšínsko | Zbyšek Ondřeka

[2] Generace almanachu Światłocienie | Libor Martinek

[12] Jerry Pasternak | Milan Pastrňák

[14] Výbuch na hlubinném dole Gabriela v Karviné v roce 1924 | Vlasta Byrtusová

[17] Klavírové orchestriony ve sbírce Muzea Těšínska | Kateřina Stenchlá

[19] Jan Turek a Mánesův pomník ve Střítěži | Zdeňka Ovčaříová

[22] 100. výročí narození Pavla Zogaty – slezského gajdoše | Eva Hovorková

[24] Výstavba Archeoparku pokračuje | Zbyšek Ondřeka

[25] Nová publikace o Bystřici nad Olší | Radim Jež

[26] Muzeum Těšínska v roce 2007 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[33] Města a obce na Těšínsku se představují | Frýdek | Kateřina Osuchová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 50 • 2007 • ČÍSLO 4

[1] Těšínská kultura v mých vzpomínkách | Libor Havlíček

[4] Dějiny Těšínského Slezska 1938–1945 na stránkách Těšínska | Mečislav Borák

[7] Politický a správní vývoj po roce 1945 na stránkách Těšínska | Dušan Janák

[10] Spor o pohřbení apostaty v Puncově roku 1712 | K 300. výročí Altranstädtské konvence | Pavel Balas – David Pindur

[16] Těšínské osudy | Augustin Lipowski – Z Mostů u Jablunkova až na Ural v uniformě německého vojáka | Radek Lipovski

[28] Jubilující sochař | Josef Bartoň

[31] Plž vřetenatka hrubá (Vestia gulo) | V České republice pouze na Těšínsku | Jiří Kupka

[33] Města a obce Těšínska se představují | Třinec | Zuzana Gnidová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 50 • 2007 • ČÍSLO 3

[1] Doc. Andělín Grobelný, DrSc. | Blažena Gracová

[5] Zprávy Okresního muzea v Českém Těšíně 1954–1983 | Zbyšek Ondřeka

[7] Dějiny středověku a raného novověku na stránkách Těšínska | Irena Korbelářová – Rudolf Žáček

[11] Těšínsko o letech 1783–1938 | Dan Gawrecki

[17] Osobnost Ondřeje Fabiána, důchodního písaře hukvaldského panství | Jan Al Saheb

[25] Neznámé prameny k dějinám kostelů v okolí Těšína z přelomu 19. a 20. století | Bogusław Czechowicz

[28] Výtvarník Muzea Těšínska Pavel Žabka (* 17. 5. 1942) | Ilona Pavelková

[30] Přírodní památka – Vodopády Satina | Miroslav Skarka

[31] Recenze | První monografie ostravské hornické kolonie | Tomáš Jarmara

[33] Města a obce Těšínska se představují | Petrovice | Martin Krůl

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 50 • 2007 • ČÍSLO 2

[1] „Pan ředitel“ | (Vladimír Škuta 1892–1987) | Jiřina Veselská

[4] Dva listy olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic těšínské kněžně Kateřině Sidonii z let 1579 a 1580 | Jan Al Saheb

[6] Lidová strava na Těšínsku | Marie Bojková Šrédlová

[12] Básník z Potoků – Jan Pyszko | Libor Martinek

[18] Jak ve Frýdku stavěli pomník TGM | Tomáš Adamec

[21] Turistické mapy českého Těšínského Slezska po roce 1989 | Zbyšek Ondřeka

[27] Těšínské mosty | Vlasta Byrtusová

[31] Objevný katalog o funkcionalistické architektuře v regionu | Karel Bogar

[33] Města a obce Těšínska se představují | Karviná | Kateřina Stenchlá

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 50 • 2007 • ČÍSLO 1

[1] Větrná smršť nad Petřvaldem v roce 1921 | Jindřich Benatzky

[5] Jezdecká elita na hradisku v Chotěbuzi-Podoboře | Pavel Kouřil

[9] Účast slezské šlechty na tažení proti Turkům v roce 1566 | Rudolf Žáček

[14] Z dějin farnosti Ropice v 17. století | David Pindur

[19] Zámky v Kocurovicích a Třinci – doplněk k nejnovějším pracím o šlechtických sídlech na Těšínsku | František Musil

[24] Bratrská studánka v Těšíně | Vlasta Byrtusová

[28] Zajímavosti přírody Těšínska | Modranka karpatská – ozdoba Těšínských Beskyd | Jiří Kupka

[29] Nález chrta na hradisku Chotěbuz-Podobora | Miriam Nývltová Fišáková

[31] Zemřela historička PhDr. Blanka Pitronová, CSc. | Blažena Gracová

[33] Města a obce Těšínska se představují | Havířov | Vlasta Byrtusová