Knihovna

Muzejní knihovna a studovna Silesia

Muzejní knihovna a studovna Silesia je součástí Muzea Těšínska v Českém Těšíně. Veřejnosti slouží od 50. let 20. století. Vznikla postupným sloučením několika původně samostatných knižních fondů a v současnosti čítá více než třicet tisíc svazků.

 

Knihovna Silesia je rozdělena na sbírkové a nesbírkové fondy. Sbírkové fondy jsou vedeny v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky. Významnou součástí sbírkových fondů je rozsáhlý soubor tisků slavného těšínského rodáka a evangelického kněze Jiřího Třanovského (1592–1637), dále pak sbírka kramářských tisků, vzácná kolekce plebiscitních tiskovin z období dělení Těšínska mezi Československo a Polsko v letech 1918–1920 a rozsáhlý soubor českých, polských i německých silesiak. Své místo zde rovněž nalezly staré tisky a rukopisy různorodého obsahu, torzo bibliotéky zámku v Ropici s odbornou a zábavnou literaturou z 18.–19. století, poutní a svaté obrázky, vzácné a regionální tisky od 19. století do současnosti, adresáře, kalendáře, učebnice, pozůstalosti někdejších muzejních pracovníků a významných regionálních osobností.

 

Kniha 2

 

V roce 2001 byl vyčleněn další sbírkový fond shromažďující knižní produkci týkající se Těšínského Slezska po obsahové i autorské stránce a rovněž regionální periodika. Tento fond je průběžně rozšiřován formou nákupů, darů (pozůstalosti, rukopisy a strojopisy) a výměny. Vedle sbírkových fondů je v knihovně průběžně vytvářen fond současné vědecké literatury, který slouží jak běžným návštěvníkům knihovny, tak odborným pracovníkům.

 

V průběhu roku 2009 se knihovna Silesia plně přenesla do 21. století. Díky štědré státní dotaci, zajištěné na návrh Ing. Karla Sehoře, poslance Parlamentu České republiky, byly postupně vytvořeny moderní, kvalitní a v dnešní době nejideálnější podmínky pro uchovávání, zpracování a zpřístupňování knihovních fondů a služeb. Knihovní depozitáře byly vybaveny pevnými a mobilními regály, které zajistí absenci rizika poškození sbírek a navýší dosavadní úložné prostory. Regály jsou vybaveny prachotěsnými doplňky. Úložná délka polic regálů nyní činí bezmála 550 běžných metrů.

 

Realizací této investice byl usnadněn transport dokumentů badatelům. S novinkami v depozitářích knihovny souvisí také pořízení klimatizačních jednotek, zajišťujících stabilní klimatické poměry s přihlédnutím k charakteru a potřebám uchovávaných fondů. Pro kancelář a badatelnu byl vyroben moderní, funkční nábytek i regály pro příruční fond a dočasné uložení rezervovaných dokumentů. Nezbytnou součástí změn bylo rovněž zajištění nového technického vybavení (PC, hardware, software). Významným krokem k digitalizaci knihovních sbírek a jejich ochrany pro další generace byl nákup profesionálního knižního skeneru Book Eye, který je šetrný k rozměrným knižním vazbám. Digitální formy vzácných dokumentů budou zpřístupněny na webových stránkách Muzea Těšínska nebo v badatelně muzejní knihovny. Nové knižní přírůstky jsou průběžné zpracovávány v programu Clavius, jehož nejnovější verze byla rozšířena o nové moduly rovněž v roce 2009. Online katalog programu Clavius obsahuje přibližně polovinu sbírek knihovny. Na doplňování starších přírůstků se pracuje.

 

Kniha 3

Celková revitalizace zařadila Muzejní knihovnu Silesia mezi nejšpičkovější pracoviště svého druhu v rámci Moravskoslezského kraje. Knihovna dlouhodobě spolupracuje s knihovnami v regionu a mimo něj (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Knihovna Slezského zemského muzea v Opavě, muzejní a veřejné knihovny a jiné). Knihovna se podílí na přípravě výstav, přednášek pro školy i veřejnost, projektů a akcí Muzea Těšínska, které sehrává v mnoha ohledech nezastupitelnou úlohu v multikulturním a multietnickém regionu, kterým je Těšínské Slezsko.

Registrace
Archeopark
Stálá expozice
Stálá expozice
Otevírací doba
MĚSÍC ÚT-PÁ SO-NE
IV.-VI., IX. 8.00-16.00 9.00-17.00
VII.- VIII. 9.00-17.00 9.00-17.00
X.-III. 8.00-16.00 8.00-16.00

 

AKROPOLE UZAVŘENA

Probíhá rekonstrukce dřevěné palisády. Návštěvníky žádáme, aby dbali zvýšené opatrnosti a řídili se pokyny průvodců!

 

UPOZORŇUJEME

omezení provozu

výlukový jízdní řád

 

Navštivte náš nový web

www.archeoparkchotebuz.cz

 

 

Kontakt
+ 420 552 309 133
archeopark@muzeumct.cz
zobrazit více
Kotulova dřevěnka
Stálá expozice
Otevírací doba

 

ÚT–PÁ

 

8–12

 

12.30–15.30

SO 9–13
NE
12.00–16.00
SEZONNÍ PROVOZ

 

 

 

Kontakt
+420 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz
zobrazit více

MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena

 

Ochrana osobních údajů GDPR