slide12.jpg

Národní zahájení 18. ročníku Festivalu muzejních nocí

20. května 2022 * VSTUP ZDARMA 

 

leták veřejnost na web kopie

 
Festival muzejních nocí 2022 
Plakát Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2022 

Program muzejní noci - leták

Mapa muzejní noci - ke stažení

Vážení návštěvníci, Muzeum Těšínska se v letošním roce stalo hostitelem prestižní události – Národního zahájení XVIII. ročníku Festivalu muzejních nocí. Přijměte pozvání na Muzejní noc, která se koná v pátek 20. května 2022 od 18 hodin v Historické budově Muzea Těšínska v Českém Těšíně (Hlavní třída 115/15) a na dalších místech Českého i polského Těšína. O bohatý doprovodný program se postará celkem 32 organizací a spolků na obou stranách řeky Olše. Vstup je ZDARMA! 

Pořadatelé a partneři Národního zahájení festivalu: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), Asociace krajů České republiky, Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, město Český Těšín, Muzeum Těšínska. Akce se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., a starostky města Český Těšín Mgr. Gabriely Hřebačkové. 
Záštitu 18. ročníku festivalu i Národnímu zahájení poskytla Asociace krajů České republiky

Festival muzejních nocí 2022 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury. 

NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU (PRO ZVANÉ)   PROGRAM V HISTORICKÉ BUDOVĚ 
              PROGRAM V ČESKÉM TĚŠÍNĚ   PROGRAM V TĚŠÍNĚ (PL)

 

Program Muzejní noci v Českém Těšíně

Historická budova Muzea Těšínska, https://www.muzeumct.cz/, 18:00–24:00
Muzejní noc bude zahájena v 18 hodin před hlavním vchodem do Historické budovy Muzea Těšínska zdravicí zástupce organizace a symbolickým výstřelem z repliky historického děla, poté vystoupí Folklorní soubor Slezan. Celá budova i dvůr se budou hemžit řemeslníky a živnostníky provozující svůj um v 17.–19. století. Tradiční řemesla, zvyky a obyčeje spojené se salašnickým hospodařením představí Spolek Koliba, užitkovou keramiku volně točenou z ruky na hrnčířském kruhu předvede keramička Ivona Davidová, jejíž motivy jsou inspirovány zdejší přírodou a tradicemi slezských horalů a navazují na bohatou hrnčířskou tradici v Jablunkově, nejvýchodnějším městě ČR. Pokračovatel čtvrté generace drátenického řemesla v rodině Hozáků, dráteník Róbert Hozák, návštěvníky zasvětí do unikátní technologie založené na ručním tvarování, vázání a splétání kovových vláken bez svařování či pájení. Nebude chybět ani prezentace řezbářského řemesla v podání Klementa Brokeše či ukázka zdobení tradičních perníčků (U perníkářky). Ručně malovanou keramiku ve stylu majoliky 16. a 17. století podle dochovaných vzorů vystaví The Pottery Paintress Wandering shop s Helenou Pecháčkovou. O šití dokonalých replik historických oděvů z období raného novověku nemůže hovořit nikdo jiný než Łomnicki – Krawiectwo Historyczne, který s sebou přiveze celou dílnu. Doplní jej Jan a Adam Ledwońovi (Warsztat po Dziadku), švec a tobolečník/rukavičník, zabývající se ručním šitím z kůže. Pracownia alchemika (Michal Szymański) představí první rekonstrukci lékárny a alchymistické dílny z raného novověku ve střední Evropě, Studio Bez Kliky zase černé tiskařské řemeslo v jeho nejčernější formě. Mohlo by se zdát, že už je toho dost, ale v programu nesmí chybět ani obuvník Slawek Rokita, který návštěvníky zasvětí do tajů šití koletů – pánských kaftanů nošených v 17.–18. století, a zbrojíř a švadlena ze Stowarzyszenie Kondotier. Pomyslnou řemeslnou uličku uzavře flétnař a ponocný (U člověka).
Součástí programu budou komentované prohlídky jednotlivých částí expozice Příběh Těšínského Slezska, individuální prohlídka výstavy Říční krajina Těšínska a její proměny, prohlídka Muzejní knihovny a studovny Silesia včetně běžně nepřístupného depozitáře v podzemí, vystoupení Folklorního souboru Slezan a žáků Základní umělecké školy Pavla Kalety v Českém Těšíně či poslech všech osmi písní orchestrionu Dalibor. Budeme razit mince těšínského knížete Adama Václava a na památku si návštěvníci mohou odnést tematickou fotografii pořízenou v naší fotobudce.

18:00                     zahájení Muzejní noci slavnostním výstřelem z repliky historického děla, vystoupení Folklorního souboru Slezan

18:10–24:00          Spolek Koliba – zachovávání tradičních řemesel a zvyků a obyčejů spojených se salašnickým hospodařením

                               Ivona Davidová – keramička, výrobky volně točené z ruky na hrnčířském kruhu, motivy inspirovány přírodou a tradicemi slezských horalů

                               Róbert Hozák – dráteník, unikátní technologie založená na ručním tvarování, vázání a splétání kovových vláken bez svařování či pájení

                               Klement Brokeš – řezbář, od misek a lžic až po betlémy s vůní lipového dřeva

                               U pernikářky – tradiční české perníčky, nešizené a s láskou pečené

                               The Pottery Paintress Wandering shop – Helena Pecháčková, ručně malovaná keramika ve stylu majoliky 16. a 17. století

                               Łomnicki – Krawiectwo Historyczne – krejčovská dílna, šití dokonalých replik historických oděvů z období raného novověku

                               Warsztat po Dziadku – Jan a Adam Ledwońovi, švec a tobolečník/ rukavičník, ruční šití z kůže

                               Pracownia alchemika – Michał Szymański, první rekonstrukce lékárny a alchymistické dílny z raného novověku ve střední Evropě

                               Studio Bez Kliky – černé tiskařské řemeslo v jeho nejčernější podobě

                               Sławek Rokita – obuvník, šití koletů (pánských kaftanů nošených v 17.–18. století)

                               Stowarzyszenie Kondotier – Maciej Kasprzycki, Urszula Wesołowska-Kasprzycka, zbrojíř a švadlena

                              Folklorní soubor Slezan – tance, písně a zvyky z oblasti Těšínského Slezska

                                U člověka – ponocný s rohem ohlásí nejen půlnoc        

                                Ražba třígroše těšínského knížete Adama Václava z roku 1596

                               Fotobudka – památeční fotografie z Muzejní noci pro všechny návštěvníky                                            

18:00–20:00         vystoupení žáků Základní umělecké školy Pavla Kalety (v části expozice věnované kavárně Avion)

18:00–22:00         prohlídka Muzejní knihovny a studovny Silesia včetně běžně nepřístupného depozitáře v podzemí

Orchestrion neboli moderní jukebox: hrajeme v 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00, 22:40, 23:20

Komentované prohlídky expozice: Hornictví (19:00), Těšínští Piastovci (20:00), Průmyslový rozvoj a Josef Božek (21:00), Těšínsko v moderní době (22:00)

 

Městská knihovna Český Těšín, www.knihovnatesin.cz, ul. Ostravská, 18:00–22:00
Návštěvníci se mohou zúčastnit netradiční večerní prohlídky knihovny a zjistit, co dělají knížky v noci.

Kavárna a Čítárna Avion, https://www.knihovnatesin.cz/avion/, 18:00–22:00
Zažijte jedinečnou atmosféru prvorepublikové kavárny Avion, k šálku lahodné kávy nebo k džbánku voňavého čaje si dejte chutný zákusek. V čase 19:00–21:00 koncert kapely Czymuni.

Turistické informační centrum MOST, https://www.ic-tesin.cz/, 18:00–22:00
Informuje o aktuálním dění na obou stranách řeky Olše.

Těšínské divadlo, https://www.tdivadlo.cz/, 18:00–22:00
Komentované prohlídky divadla (šatny, zákulisí, jeviště, dilen, kde se vyrábějí kulisy, kostýmy, paruky, propagace), kavárna, fotokoutek, setkání s řezbářem loutek, ukázky modelů jevištních návrhů, český i polský průvodce. Doporučujeme rezervaci na www.tdivadlo.cz/program

Radnice, https://www.tesin.cz/, 18:00–22:00
Dominantou náměstí ČSA je budova radnice, postavená v letech 1928–1929 firmou Eugena Fuldy. Pozemek darovala městu Jana Tetlová, jejíž chalupa z roku 1830 stála uprostřed nového náměstí ještě roku 1932. Půdorys domu je na náměstí dodnes vyznačen. Prohlídka interiéru radnice s úvodním komentářem historičky Lenky Novákové.

Náměstí ČSA – panelová výstava Muzeum jde ulic Moravskoslezského kraje

Evangelický kostel Na Nivách, http://niwy.sceav.cz/,  18:00–21:00

Diakonické a vzdělávací centrum, https://www.slezskadiakonie.cz/, 18:00–24:00
Na historii protestantismu, vliv totalitního systému na církev, ale také na vývoj sociálních služeb Slezské diakonie lze nahlédnout prostřednictvím malého muzea.
Komentované prohlídky v každou celou hodinu, poslední ve 23:00

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, https://www.farnosttesin.cz/
19:00 přednáška historika Davida Pindura: Světec z Těšína – Melichar Grodecký

SDH Český Těšín – Město, Masarykovy sady, 18:00–21:00
Komentovaná prohlídka hasičské zbrojnice, výjezdových vozů a další techniky, děti si mohou vyzkoušet hašení vodou

Původní budova Prochaskovy tiskárny, https://www.finidr.cz/aktuality/tiskarska-tradice-pokracuje/, ul. Štefánikova, 18:00–20:00
Nejstarším nositelem tiskařské tradice v Českém Těšíně je Těšínská tiskárna, v minulosti známá jako Prochaskova tiskárna, dnes součástí Finidru, jednoho z největších výrobců knih ve střední Evropě. Nenechte si ujít příležitost nahlédnout do míst, kde knihy vznikají. Komentované prohlídky, rezervace na tel. 558 711 866.

 

Program Muzejní noci v polském Těšíně (Cieszyn)

Muzeum Protestantyzmu w Kościele Jezusowym
pl. Kościelny 6, boční vchod
19:00–24:00 stálá expozice; prezentace ex libris Jiřího Třanovského a jedinečné tvorby Jana Amose Komenského k 430. výročí narození obou osobností
19:15, 20:00, 21:00, 22:00 Joanna Lazar-Chmielowska a Wojciech Wantulok – hra na varhany

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
ul. Regera 6
19:00 zahájení 13. Těšínské muzejní noci – dělová salva Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego, další v 20:00, 21:00, 22:00, Park Pokoju
19:15–24:00 „Na skrzyżowaniu dziejów i kultur” (Na křižovatce dějin a kultur) – stálá expozice; Józef Piłsudski a arcivévoda Evžen – modely navržené Janem Raszkou; nádraží z LEGA; starodávná hudba v Larischově paláci
20:15, 21:15, 22:15, 23:15 Tajemství „Orlątka” – ukázka, Egyptský sál
„Wałka 1942 – współczesność i pamięć” (Wałka 1942 – současnost a paměť), výstava, Galeria Wystaw Czasowych
„Plebiscyt 1920 / Plebiscit 1920”, výstava ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, Římský sál

Wielkomorawska Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Leszy”
Park Pokoju u Muzea Śląska Cieszyńskiego
19:30–21:00 ukázky středověkého kovářství a setkání se slovanskými obchodníky s otroky

Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich
ul. Frysztacka 2
19:00–24:00 stálá expozice s ukázkami atrakcí pro nadšence novodobé historie
20:00 „Broń czarnoprochowa od Powstania Kościuszkowskiego do Powstania Styczniowego” (Palné zbraně od Kościuszkova povstání po Lednové povstání) – výklad Wojciecha Jasioka s ukázkami
21:00 „Bagnety Wojska Polskiego 1914–1939” (Bajonety polské armády 1914–1939) – ukázky sbírek Jarosłava Maliny

Izba Cieszyńskich Mistrzów
Stary Targ 2
19:00–24:00 Mistři starých řemesel – ukázky

Książnica Cieszyńska
ul. Mennicza 46, rezervace v čítárně nebo na tel. +48 33 851 38 42
19:00–24:00 Noc s knězem Leopoldem Janem Šeršníkem; návštěva knihovny; ukázka miniaturní modlitební knížky těšínské kněžny Alžběty Lukrécie a dalších předmětů z těšínských sbírek; multimediální projekce; historická soutěž o ceny; aktivity a hry pro děti o zajímavé ceny; nakladatelství Książnicy Cieszyńskiej
19:30, 21:00 „Białe kruki z biblioteki ks. Leopolda Jana Szersznika” (Unikátní knižní tisky z knihovny kněze Leopolda Jana Šeršníka) – prohlídka výstavy s kurátorem (nutná rezervace)
20:00, 22:00 ukázky konzervace knih (nutná rezervace)

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
ul. Mennicza 46, 2. patro
19:00–24:00 výstavy: „Był sobie dokument…” (Byl jednou jeden dokument…) a „Rzuć wszystko, jedź w góry” (Zanech všeho, jeď na hory) – horská turistika v archivech; „Podróże dalekie i bliskie utrwalone na dawnych fotografiach i pocztówkach” (Výpravy dlouhé i krátké zachycené na starých fotografiích a pohlednicích) – multimediální projekce; návštěva archivního skladu; dětský koutek

Zamek Cieszyn
ul. Zamkowa 3 abc
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 procházka po okolí Hradního vrchu, sraz u pomníku Jana Kubisze, skupiny do 10 osob (nutná rezervace)
18:00–21:00 Magický Ekopapír – workshopy vede Spółdzielnia Socjalna OFKA i ASK UŚ Cieszyn, nádvoří
19:00–24:00
Na Holasickém hradišti – ukázky historické rekonstrukce, nádvoří
Graduation Projects 2022 – komentovaná prohlídka výstavy, budova A
Piastovská věž a hradní kaple sv. Mikuláše a sv. Václava
Světelná komnata – selfie art room, budova B
19:00–22:00 Tvorba vlastních iniciál – výtvarné dílny, budova B
21:00–22:00 Rekonstrukce v historii, historie v rekonstrukci – přednáška Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Gołęszyce”, budova B
22:00–24:00 Tajemství Hradního vrchu pod rouškou noci – vycházka, sraz před PIT Zamek Cieszyn

Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie
pl. Londzina 1
20:00, 21:00, 22:00, 23:00 archiv a knihovna – komentovaná prohlídka, skupiny do 15 osob, sraz před kostelem (nutné ochranné roušky či respirátory)

Muzeum Sióstr Boromeuszek
ul. Górny Rynek 6 (vchod z ul. Wyższa Brama)
19:00, 20:00 Kaple svaté Rodiny a Muzeum sester boromejek – komentovaná prohlídka, skupiny do 30 osob

Teatr im. Adama Mickiewicza
Plac Teatralny 1
19:00, 21:00 prohlídka divadla – historie objektu, prezentace mechanických jevištních zařízení a protipožární ochrany, skupiny do 50 osob

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
19:00, 20:00, 21:00 „3x Dorman”: „Kaczka i Hamlet”, „Młynek do kawy”, „Konik” – přehlídka studentské dramaticko-pedagogické experimentální tvorby, Muzeum Drukarstwa, ul. Głęboka 50
19:00–24:00 Noc animátorské kreativity – ukázky, umělecko-animační workshopy, Park Pokoju u Muzea Śląska Cieszyńskiego

Urząd Miejski
Rynek 1
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00 Zasedací místnost na radnici – prohlídka s průvodcem

Koło Przewodników PTTK w Cieszynie
19:00 Řemesla a průmysl na obou stranách Olzy/Olše – vycházka s průvodcem, sraz u pomníku těšínské Niké, náměstí sv. Melichara Grodeckého

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
Rynek 12
12:00–22:00 „Fauna i zmora” (Fauna a zhouba) Paulina Poczęta – výstava, Miejska Galeria Sztuki Współczesnej 12
12:00–22:00 „Między Wschodem a Zachodem” (Mezi Východem a Západem) – ikony a obrazy Jerzego Wojtowicze, výstava, Galeria Ceglana
18:00–22:00 Noc v Centru Folkloru Těšínského Slezska – prohlídka expozice, workshopy, lidová hudba, Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego
Noc Otevřených Ateliérů – ateliéry malby, kresby, keramiky a fotografie COK
Výtvarné dílny se studenty Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych w Cieszynie, konferenční sál COK
19:00–21:00 návštěva soudruha Gierka v Cieszynie v 70. letech a oslavy pohraniční stráže na náměstí v letech osmdesátých – filmová projekce, hlediště, do 150 osob

Biblioteka Miejska w Cieszynie
ul. Głęboka 15
18:0020:00 burza přečtených knih (pro děti), přízemí 
18:00–23:00 burza použitých knih, 1. patro
„Výrobna (při) soumraku” – dílničky pro děti, přízemí 

ZHP Hufiec Ziemi Cieszyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 2

19:00–01:00 výstavy: stálá expozice tradiční jizby; „90-lecie tragedii w Cierlicku” (90. výročí tragédie v Těrlicku), „95 lat hymnu Polskiego” (95. výročí polské hymny), Instruktorzy, którzy odeszli na wieczną wartę” (Instruktoři, kteří odešli na věčnou stráž)

Browar Zamkowy Cieszyn
ul. Dojazdowa 2
19:00–24:00 prohlídka pivovaru: varna, sklepy, ledový tunel, Jizba pivovarů s historií pivovarnictví, vstup přední bránou na Hradním vrchu

Muzeum Drukarstwa
ul. Głęboka 50
19:00–24:00 návštěva muzea a galerie „Przystanek Grafika”

Café Muzeum
ul. Regera 6
Císařský dezert v historickém interiéru bývalé zámecké konírny

Změna programu vyhrazena.

 

Srdečně Vás zveme do Archeoparku Chotěbuz-Podobora, kde se bude o víkendu  21.–22. května konat tradiční akce Na Jantarové stezce, hradiště bude oživeno množstvím účastníků v dobových oděvech.

Sobota 21. května
9:30                            Raně středověká módní přehlídka
10:30                          Hudební vystoupení skupiny Ragojka                       
10:00–14:00              Tábořiště s ukázkami života našich předků
11:00                           Slovanský víceboj
14:00                          Scénka Spolku historie a šermu Tizon
14:30–15:00               Hudební vystoupení skupiny Ragojka
16:00                          Do zbraně! Bojové ukázky a výcvik dětí

Neděle 22. května
10:00                          Raně středověká módní přehlídka
10:00–15:00               Tábořiště s ukázkami života našich předků
10:45–11:30                Hudební vystoupení skupiny Ragojka
12:00                          Turnaj v boji s nožem
14:00                          Do zbraně! Bojové ukázky a výcvik dětí
15:00                          Scénka SHŠ Tizon
15:30                          Hudební vystoupení skupiny Ragojka

AP Na Jantarové stezce

 

 

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout