karvina.jpg

Historická budova Muzea Těšínska

Hlavní třída 115/15
737 01 Český Těšín

Doručovací adresa
Masarykovy sady 103/19
737 01 Český Těšín 

T: +420 558 711 866, +420 728 077 217
E: ceskytesin@muzeumct.cz

Otevírací doba

  Září–červen Červenec–srpen
Út–Pá 8.00–16.00 9:00–17:00
So–Ne 9:00–17:00 9:00–17:00

 

Od čtvrtka 1. června 13:00 do soboty 3. června včetně z technických důvodů zavřeno.

Objekt je bezbariérový, možnost zapůjčení invalidního vozíku.
Nosnost plošiny max. 250 kg.
 

QUESTING – HOREM DOLEM KONTEŠINECKÝM DVOREM (ke stažení zde)

 

Výstava Elegance ohýbaného dřeva

Mgr. Ilona Pavelková, Ph.D.

26. 4. – 8. 10. 2023
Historická budova Muzea Těšínska

Nábytek z ohýbaného dřeva si svou jednoduchostí, dokonalostí a elegancí získá nejednoho obdivovatele. U zrodu výrobní technologie stál truhlář z porýnského Boppardu Michael Thonet (1796–1871), jenž dovedl své experimenty s ohýbáním dřeva k dokonalému továrnímu technologickému postupu. V roce 1849 přesídlil do Vídně, kde si zřídil samostatnou živnost. Roku 1853 převedl firmu na syny, jež pak nesla název Gebrüder Thonet. Thonetovy továrny začaly být budovány od 50. let 19. století. Výrobky s označením Thonet sklízely úspěchy na světových výstavách. Sedací nábytek našel uplatnění v kavárnách, divadlech, kancelářích, sálech a bytových interiérech. S vypršením platnosti Thonetova privilegia na výrobu ohýbaného nábytku v roce 1869 došlo k zakládání konkurenčních firem. Z počátku přebíraly vzory Thonetovy výroby, posléze zaváděly vlastní. Jednalo se o firmy Jacob & Josef Kohn (J. & J. Kohn), D. G. Fischel Söhne, L. A. Bernkop a Mundus. Výroba tohoto sortimentu byla soustředěna také na Těšínsko. Vsetínská firma Jacob a Josef Kohn otevřela roku 1871 pobočku svého hlavního vsetínského závodu v Těšíně. Roku 1906 vznikla akciová společnost Mundus, sdružující hned několik firem na výrobu ohýbaného nábytku, mezi nimi i těšínskou firmu Josefa Jaworka a bílskou Josef Hofmann Nacht. Později se stal Mundus pro Thonety i Kohny partnerem.

Výstava nastiňuje historický vývoj jednotlivých výše uvedených firem. Pozornost je soustředěna především na výrobky firem Thonet a Jacob & Josef Kohn. Je představen výběr ze širokého sortimentu výrobků. Vše doplňuje neméně zajímavý ikonografický materiál. Historická produkce dokládá preciznost, účelnost, praktičnost a vysokou estetickou úroveň prezentovaných výrobců. Vzory a typy tohoto nábytku se stále odrážejí v současných výrobcích firem TON a.s., v Bystřici pod Hostýnem a L. A. Bernkop, jež zůstaly věrny odkazu svých zakladatelů. 

Sbírkové předměty pro výstavu zapůjčili: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace; Muzeum nábytku; TON a.s.; Ostravské muzeum; Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace; Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace; Muzeum Śląska Cieszyńskiego; Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; Státní okresní archiv Česká Lípa; Státní okresní archiv Karviná; L. A. Bernkop; Henryk Wawreczka          

Mgr. Ilona Pavelková, Ph.D.

 

 LETÁK

           
 

 

Akce

Komentovaná prohlídka výstavy Elegance ohýbaného dřeva

15. 06. 2023

Mgr. Ilona Pavelková, Ph.D.

Vivat Albert – mezi vlnou a galerií

17. 06. 2023 | 10:00 - 17:00

slavnost na počest 285. výročí narození Alberta Kazimíra Sasko-Těšínského a 3. výročí otevření Historické budovy

Genealogická poradna

28. 06. 2023 | 12:00 - 16:00

Kdo jsme, odkud jsme přišli? Kdo byli naši předkové, čím se živili, jak žili? To jsou otázky, které si spousta lidí v průběhu svého života položí. Zajímá vás genealogie, začínáte pátrat po svých předcích? ...

Do muzea s Amosem

26. 07. 2023 | 10:00 - 14:00

prohlídka výstavy o ohýbaném nábytku a návrhářská dílna „Vytvoř židli“

v rámci akce Prázdniny 2023

Muzejní dvorek

29. 07. 2023 | 10:00 - 15:00

Workshop - papírové tkaní a drátování

Letní muzeum

12. 08. 2023 | 10:00 - 15:00

víkendové kreativní tvůrčí dílny k výstavě Elegance ohýbaného dřeva

Letní muzeum

13. 08. 2023 | 10:00 - 15:00

víkendové kreativní tvůrčí dílny k výstavě Elegance ohýbaného dřeva

Do muzea s Amosem

23. 08. 2023 | 10:00 - 14:00

prohlídka výstavy o ohýbaném nábytku a návrhářská dílna „Vytvoř židli“

v rámci akce Prázdniny 2023

Genealogická poradna

27. 09. 2023 | 12:00 - 16:00

Kdo jsme, odkud jsme přišli? Kdo byli naši předkové, čím se živili, jak žili? To jsou otázky, které si spousta lidí v průběhu svého života položí. Zajímá vás genealogie, začínáte pátrat po svých předcích? ...

Základní informace

Nemovitost s popisnými čísly 13 a 15, nacházející se na Hlavní třídě v Českém Těšíně, byla postavena v letech 1885–1886 jako privátní dům těšínského architekta Aloise Jedeka, jenž byl zároveň autorem projektu. Jedná se
o nejhonosnější stavbu v této části města s bohatě zdobenou fasádou, balkóny s kamennou balustrádou, klenutými průjezdy se štukovou výzdobou a dalšími segmenty ve stylu historismu. Objekt byl posléze rozdělen do několika samostatných bytových jednotek, které byly pronajímány a dále prodávány do osobního vlastnictví. V roce 1951 část prostor v přízemí získalo Muzeum Těšínska a zřídilo v nich své depozitáře
a expozici k dějinám regionu.

V roce 1967 byla veřejnosti zpřístupněna nová expozice v prvním patře, o devět let později ji nahradila stálá výstava přibližující návštěvníkům historicko-etnografický vývoj Těšínska v průběhu staletí. Expozice byla uzavřena kvůli plánované rekonstrukci celého objektu v srpnu 1998.

 budova

 

Z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů byl však tento záměr přerušen. K obnově historické výstavní budovy došlo až v letech 2018–2019. V objektu, zpřístupněném veřejnosti v polovině roku 2020, se nachází moderní muzejní expozice představující vývoj Těšínského Slezska od dob prehistorických po nedávnou minulost. Jejím prostřednictvím je návštěvník seznámen nejen s bohatou historií regionu zasazenou do širších souvislostí, ale rovněž s krajinným prostředím, hmotnou kulturou a zvyky spjatými s touto historickou zemí. Součástí budovy je i studovna a depozitář muzejní knihovny Silesia, přednáškový sál a herna pro děti. Nádvoří je upraveno jako odpočinková zóna s lapidáriem.

 

 

 

 

žralok

 

 

V další části se po časové ose, po níž je zvídavý návštěvník expozicí provázen, dostává do období konce čtvrtohor. Příroda, která se zde začala rozvíjet, nabízí pohled do pralesa, v němž pobíhají šelmy, létají draví ptáci a okolí řeky obývají bobři. Do této krajiny vstupuje člověk, který ji začíná před několika tisíci lety kultivovat k obrazu svému. Unikátní nálezy z archeologických lokalit pak prostřednictvím názorné ukázky doplňuje animace pražení obilí Slovany. Další sál již návštěvníky uvádí do dob středověku, kdy Těšínsko ze svých opevněných hradů ovládala piastovská knížata. Gotické umění zastupuje nejcennější exponát celé expozice – madona z Těrlicka, malba na dřevě objevená celkem náhodou teprve před pár lety. Nahlédnout do životního stylu barokní šlechty umožňuje zámecká komnata s bohatým interiérem, jemuž kontrastuje vesnické obydlí poddaných se způsobem jejich hospodaření.

 

 

 

archeo

 

vlak


pověsti

 Muzeum 5

 

V objektu, zpřístupněném veřejnosti v červnu 2020, se nachází moderní muzejní expozice představující vývoj Těšínského Slezska od dob prehistorických po nedávnou minulost. Je koncipována jako procházka dějinami tohoto území s cílem přiblížit rovněž krajinu, v níž se vše odehrávalo. Na pěti podlažích se návštěvníci mají možnost prostřednictvím více než 1 200 exponátů seznámit s minulostí specifického regionu, jeho bohatou hmotnou kulturou a rozmanitou přírodou. A nejen to. Celá expozice je doplněná řadou multimediálních prvků – animacemi, projekcemi, zvukovými efekty či dotykovými monitory –, které celkový vjem dotváří a umocňují.

Od počátečního seznámení se základními informacemi o Těšínském Slezsku návštěvníka čeká v suterénu pomyslný exkurz do hlubin země. Dozví se více mimo jiné o geologickém vývoji v období prvohor, kdy vznikly mohutné uhelné sloje, jež ovlivnily životy celých generací obyvatel zdejšího regionu. A právě fenoménu těžby uhlí na Těšínsku je věnována imitace důlní šachty s představením báňského podnikání v průběhu 19. a 20. století.

   

příroda

 

IMG 0957

 

V dalším podlaží se návštěvník ocitá v době průmyslové revoluce, a proto se na něj vyřítí z tunelu lokomotiva zahalená párou, s níž do kraje dorazil nebývalý rozvoj těžkého průmyslu. Pro dělníky se začaly stavět kolonie, do jejichž obydlí lze nahlédnout, obchod a služby byly na strmém vzestupu. Historické území Těšínského Slezska však vývoj po první světové válce za dramatických okolností rozdělil mezi Československo a Polsko. Události, které se odehrály přesně před 100 lety, připomíná dobový dokumentární film, množství fotografií a dalších exponátů. Život v nových podmínkách demokratického státu je názorně přiblížen v kavárně Avion, jež se stala symbolem prvorepublikového Českého Těšína.

Nová muzejní expozice nabízí zábavnou formou cestu za poznáním Těšínského Slezska. Zvláště pro ty nejmenší je připraveno podkroví s komiksem a postavami, které vypráví tajuplné pověsti o bratrské studánce, jedné černé kněžně či zbojnících loupících v beskydských lesích.

 

 

etno

Organizační informace

Dopravit se k nám můžete vlakem, autobusem, autem i na kole.

Železniční a autobusová zastávka se nachází asi 5 minut volnou chůzí od muzea.

Prohlídka expozice zabere průměrně 2 h, počítejte tedy, že u nás strávíte více času.

Vstup se psem není možný. Neplatí pro vodící psy.

Kouření je striktně zakázáno v celém areálu Muzea Těšínska včetně dvora.

V expozici není možné konzumovat jakékoli nápoje či potraviny.

Pro uložení batohů či tašek použijte šatní skříňky, vratná kauce 5 Kč. K dispozici rovněž šatna.

Objekt je bezbariérový, možnost zapůjčení invalidního vozíku. Nosnost plošiny max. 250 kg.  

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout