petrvald.jpg

Historická budova Muzea Těšínska

Hlavní třída 115/15
737 01 Český Těšín

Doručovací adresa
Masarykovy sady 103/19
737 01 Český Těšín 

T: +420 558 711 866, +420 728 077 217
E: ceskytesin@muzeumct.cz

Otevírací doba

  Září–červen Červenec–srpen
Út–Pá 8.00–16.00 9:00–17:00
So–Ne 9:00–17:00 9:00–17:00

 

Objekt je bezbariérový, možnost zapůjčení invalidního vozíku.
Nosnost plošiny max. 250 kg.
 

 Ve dnech 6. června od 12:00 a 7. a 8. června z technických důvodů zavřeno.

QUESTING – HOREM DOLEM KONTEŠINECKÝM DVOREM (ke stažení zde)

 

Výstava Plicní sanatorium v Jablunkově

Mgr. Ilona Pavelková, Ph.D.

24. 4. – 10. 11. 2024
Muzeum trojmezí

Výstava připomíná 100. výročí existence plicního sanatoria v Jablunkově. Jeho objekt je dnes jako významná funkcionalistická stavba státem chráněnou kulturní památkou. Současně se vznikem ústavu byl na přilehlých pozemcích zřízen park s arboretem, který byl v roce 1994 registrován jako „významný krajinný prvek – Jablunkovský park“. Od roku 2005 je součástí Unie botanických zahrad ČR.

Význam sanatoria tkví v tom, že již od počátku svého založení bylo zaměřeno na nemocné tuberkulózou plic. Věda učinila v průběhu let v oblasti léčby této nemoci významné objevy a pokroky. Zatím se ji však nepodařilo definitivně vymýtit z naší společnosti.

Vývoj účinných léčebných prostředků proti tuberkulóze trval několik desítek let. Rozhodujícím mezníkem byl teprve slavný objev Roberta Kocha v roce 1882, kdy popsal původce nemoci bakterii Mycobacterium tuberculosis. Očkovací látky proti tuberkulóze byly uplatňovány teprve od roku 1924 a účinná medikamentózní léčba se rozvíjela během druhé světové války. Proto byla tuberkulóza léčena hlavně klidovým režimem, a to především v sanatoriích, která začala vznikat už na počátku 20. století. K prvním patřila sanatoria zahraniční, jež se stala příkladem i pro některé z našich ústavů.

Počátky plicního sanatoria v Jablunkově souvisí s Okresní nemocenskou pojišťovnou ve Fryštátě, která začala budovat provizorní ozdravovnu pro pacienty s plicním onemocněním na pozemcích v Lazech u Jablunkova. První pacienti zde nastoupili už 1. září 1924. Nově vznikající zařízení převzal roku 1925 spolek Slezská humanita se sídlem v Orlové.  Z iniciativy spolku vznikl celkový generální stavební projekt sanatoria zpracovaný Karlem Roštíkem. Dne 23. prosince 1928 byl tzv. Johanisův pavilon s kapacitou 120 lůžek otevřen. Od roku 1930 se v další výstavbě angažoval spolek Humanita pro Moravu a Slezsko. Projekt celkové přestavby navrhl Miloš Laml. V lednu 1935 byl ústav dobudován. Moderní zdravotnické zařízení fungovalo v předválečné době pouhé tři roky. Po druhé světové válce byla jeho činnost obnovena. Po roce 1948 došlo ve správě sanatoria ke změnám. Spolek Humanita pro zemi Moravskoslezskou předal léčebnu do správy Ústřední sociální pojišťovny, poté se ještě několikrát zřizovatel ústavu změnil. Dnes je akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj, a od roku 2008 působí pod názvem Sanatorium Jablunkov, a.s. Působí zde oddělení pneumologie a ftizeologie, léčebna dlouhodobě nemocných a jednotka ošetřovatelské péče. Celková kapacita ústavu je 155 lůžek. Přicházejí se zde léčit nejen pacienti z regionu, ale i z ostatních částí republiky. Dokumentační materiál a prezentované zdravotnické vybavení dokládají počátky vzniku a provozu tohoto léčebného zařízení.

Mgr. Ilona Pavelková, Ph.D.

 

 LETÁK

           
 

 

Akce

Vivat Prochaska! 4. výročí otevření Historické budovy

22. 06. 2024 | 10:00 - 17:00

Vivat Prochaska!  4. výročí otevření Historické budovy, celodenní program s workshopy tentokrát v tiskařském a knižním duchu.Akce připravena na počest 195. výročí narození Karla II. Albina Prochasky (3. října 1...

Genealogická poradna

26. 06. 2024 | 12:00 - 16:00

Kdo jsme, odkud jsme přišli? Kdo byli naši předkové, čím se živili, jak žili? To jsou otázky, které si spousta lidí v průběhu svého života položí. Zajímá vás genealogie, začínáte pátrat po svých předcích? ...

Vernisáž výstavy Štětcem i dlátem. Díla regionálních umělců ve sbírkách Muzea Těšínska

16. 07. 2024

Výstava představí obrazy a plastiky již nežijících autorů, kteří se narodili, žili či jsou jinak spjati s oblastí Těšínského Slezska. Zároveň připomene bohaté kulturní dědictví regionu zastoupené ve fondech Muzea Těšínsk...

Muzejní dvorek - Muzika v muzeu

26. 07. 2024 | 18:00 - 20:00

 

 

Muzejní dvorek - Muzika v muzeu

30. 08. 2024 | 18:00 - 20:00

 

 

Genealogická poradna

25. 09. 2024 | 12:00 - 16:00

Kdo jsme, odkud jsme přišli? Kdo byli naši předkové, čím se živili, jak žili? To jsou otázky, které si spousta lidí v průběhu svého života položí. Zajímá vás genealogie, začínáte pátrat po svých předcích? ...

Den seniorů a Svatý František

05. 10. 2024 | 09:00 - 17:00

 

 

Základní informace

Nemovitost s popisnými čísly 13 a 15, nacházející se na Hlavní třídě v Českém Těšíně, byla postavena v letech 1885–1886 jako privátní dům těšínského architekta Aloise Jedeka, jenž byl zároveň autorem projektu. Jedná se
o nejhonosnější stavbu v této části města s bohatě zdobenou fasádou, balkóny s kamennou balustrádou, klenutými průjezdy se štukovou výzdobou a dalšími segmenty ve stylu historismu. Objekt byl posléze rozdělen do několika samostatných bytových jednotek, které byly pronajímány a dále prodávány do osobního vlastnictví. V roce 1951 část prostor v přízemí získalo Muzeum Těšínska a zřídilo v nich své depozitáře
a expozici k dějinám regionu.

V roce 1967 byla veřejnosti zpřístupněna nová expozice v prvním patře, o devět let později ji nahradila stálá výstava přibližující návštěvníkům historicko-etnografický vývoj Těšínska v průběhu staletí. Expozice byla uzavřena kvůli plánované rekonstrukci celého objektu v srpnu 1998.

 budova

 

Z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů byl však tento záměr přerušen. K obnově historické výstavní budovy došlo až v letech 2018–2019. V objektu, zpřístupněném veřejnosti v polovině roku 2020, se nachází moderní muzejní expozice představující vývoj Těšínského Slezska od dob prehistorických po nedávnou minulost. Jejím prostřednictvím je návštěvník seznámen nejen s bohatou historií regionu zasazenou do širších souvislostí, ale rovněž s krajinným prostředím, hmotnou kulturou a zvyky spjatými s touto historickou zemí. Součástí budovy je i studovna a depozitář muzejní knihovny Silesia, přednáškový sál a herna pro děti. Nádvoří je upraveno jako odpočinková zóna s lapidáriem.

 

 

 

 

žralok

 

 

V další části se po časové ose, po níž je zvídavý návštěvník expozicí provázen, dostává do období konce čtvrtohor. Příroda, která se zde začala rozvíjet, nabízí pohled do pralesa, v němž pobíhají šelmy, létají draví ptáci a okolí řeky obývají bobři. Do této krajiny vstupuje člověk, který ji začíná před několika tisíci lety kultivovat k obrazu svému. Unikátní nálezy z archeologických lokalit pak prostřednictvím názorné ukázky doplňuje animace pražení obilí Slovany. Další sál již návštěvníky uvádí do dob středověku, kdy Těšínsko ze svých opevněných hradů ovládala piastovská knížata. Gotické umění zastupuje nejcennější exponát celé expozice – madona z Těrlicka, malba na dřevě objevená celkem náhodou teprve před pár lety. Nahlédnout do životního stylu barokní šlechty umožňuje zámecká komnata s bohatým interiérem, jemuž kontrastuje vesnické obydlí poddaných se způsobem jejich hospodaření.

 

 

 

archeo

 

vlak


pověsti

 Muzeum 5

 

V objektu, zpřístupněném veřejnosti v červnu 2020, se nachází moderní muzejní expozice představující vývoj Těšínského Slezska od dob prehistorických po nedávnou minulost. Je koncipována jako procházka dějinami tohoto území s cílem přiblížit rovněž krajinu, v níž se vše odehrávalo. Na pěti podlažích se návštěvníci mají možnost prostřednictvím více než 1 200 exponátů seznámit s minulostí specifického regionu, jeho bohatou hmotnou kulturou a rozmanitou přírodou. A nejen to. Celá expozice je doplněná řadou multimediálních prvků – animacemi, projekcemi, zvukovými efekty či dotykovými monitory –, které celkový vjem dotváří a umocňují.

Od počátečního seznámení se základními informacemi o Těšínském Slezsku návštěvníka čeká v suterénu pomyslný exkurz do hlubin země. Dozví se více mimo jiné o geologickém vývoji v období prvohor, kdy vznikly mohutné uhelné sloje, jež ovlivnily životy celých generací obyvatel zdejšího regionu. A právě fenoménu těžby uhlí na Těšínsku je věnována imitace důlní šachty s představením báňského podnikání v průběhu 19. a 20. století.

   

příroda

 

IMG 0957

 

V dalším podlaží se návštěvník ocitá v době průmyslové revoluce, a proto se na něj vyřítí z tunelu lokomotiva zahalená párou, s níž do kraje dorazil nebývalý rozvoj těžkého průmyslu. Pro dělníky se začaly stavět kolonie, do jejichž obydlí lze nahlédnout, obchod a služby byly na strmém vzestupu. Historické území Těšínského Slezska však vývoj po první světové válce za dramatických okolností rozdělil mezi Československo a Polsko. Události, které se odehrály přesně před 100 lety, připomíná dobový dokumentární film, množství fotografií a dalších exponátů. Život v nových podmínkách demokratického státu je názorně přiblížen v kavárně Avion, jež se stala symbolem prvorepublikového Českého Těšína.

Nová muzejní expozice nabízí zábavnou formou cestu za poznáním Těšínského Slezska. Zvláště pro ty nejmenší je připraveno podkroví s komiksem a postavami, které vypráví tajuplné pověsti o bratrské studánce, jedné černé kněžně či zbojnících loupících v beskydských lesích.

 

 

etno

Organizační informace

Dopravit se k nám můžete vlakem, autobusem, autem i na kole.

Železniční a autobusová zastávka se nachází asi 5 minut volnou chůzí od muzea.

Prohlídka expozice zabere průměrně 2 h, počítejte tedy, že u nás strávíte více času.

Vstup se psem není možný. Neplatí pro vodící psy.

Kouření je striktně zakázáno v celém areálu Muzea Těšínska včetně dvora.

V expozici není možné konzumovat jakékoli nápoje či potraviny.

Pro uložení batohů či tašek použijte šatní skříňky, vratná kauce 5 Kč. K dispozici rovněž šatna.

Objekt je bezbariérový, možnost zapůjčení invalidního vozíku. Nosnost plošiny max. 250 kg.  

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout