havirov.jpg

Památník životické tragédie

Padlých hrdinů 220/47a
736 01 Havířov-Životice

T: +420 596 434 138
E: zivotice@muzeumct.cz

Otevírací doba

Út 9.00–12.30 13.00–17.00


Objekt je částečně bezbariérový

Dne 12. října 2021 z provozních důvodů zavřeno, mimořádně otevřeno ve středu 13. října

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Výstava Proutí, sláma, šustí


Proutí, sláma a kukuřičné šustí byly v minulosti hojně využíványk výrobě předmětů každodenní potřeby, především drobných hospodářských výrobků, užitkových předmětů a módních doplňků, ale i stavebních prvků, zejména slaměných došků. Ve venkovském prostředí bylo splétání výše uvedených přírodních surovin do tvarů typické pro domácí výrobu. Každé hospodářství si tak bylo schopné obstarat drobné užitkové předměty. Výjimku tvořilo košíkářství, které patřilo ke klasickým řemeslům. Košíkáři vyráběli zboží náročnějších tvarů, avšak jednoduché koše z vrbového proutí využívané v hospodářství se vyráběly rovněž podomácku. Nejhojněji používaným materiálem byla sláma. Pro vlastní potřebu si lidé vyráběli ošatky na kynutí chleba, zásobnice na obilí různých velikostí a třeba i včelí úly, sláma byla vhodnou střešní krytinou. Výrobky z proutí byly rovněž oblíbené a často využívané. Jednalo se především o koše se specifickým využitím – na brambory, na sběrovoce, koše s popruhy na záda (nůše) aj. Kromě košů to byly například kukaně pro slepice, zásobnice, obaly na demižony ad. Kukuřičné šustí pak sloužilo k výrobě dóz, různých schránek, nákupních tašek či prostírek. Figurky se vyráběly příležitostně jako hračky pro děti a až později se začaly koncepčně vyrábět jako vkusné suvenýry, které jsou stále v oblibě. Prostřednictvím vystavených exponátů si návštěvníci mohou představit, jakým způsobem bylo možné dané přírodniny zpracovat a jaké bylo jejich využití od tradičních výrobků, užitkových předmětů až po výtvory lidového uměleckého řemesla a dekorativní předměty. Výstava je další z cyklu tzv. dotykových výstav, zaměřených na začleňování handicapovaných osob do společnosti.

Mgr. Ilona Pavelková, Ph.D.

Výstava je financována Moravskoslezským krajem

Výstava potrvá do 31. prosince 2021

Podívejte se na krátké video z výstavy

 

LETÁK VIDEO

 

 

 

 

 

 

Stálá expozice

Okupace a odboj na Těšínsku

Památník životické tragédie slouží jako trvalá připomínka obětí nacistické zvůle. Jako odplata za partyzánskou akci, při níž byli zabiti tři příslušníci těšínského gestapa, byla vykonána 6. srpna 1944 likvidační akce, která si vyžádala životy 36 mužů z obcí Životice (dnes součást Havířova), Horní a Dolní Suché, Dolních Bludovic a Dolního Těrlicka. Jednalo se o nejmasovější likvidační akci na území Těšínského Slezska v době II. světové války. Hrůzná událost z Životic se tak zařadila po bok dalších odvetných akcí, jako bylo vypálení Lidic a vyhlazení Ležáků. Ne nadarmo Životice získaly po válce přídomek „slezské Lidice“.

Pomník Matky, slavnostně odhalený v roce 1949, je také mementem všech obětí okupace. Jeho autorem je karvinský akademický sochař a malíř Franciszek Świder. U pomníku byla v letech 1982–1984 vystavěna budova, v níž je umístěna stálá muzejní expozice. Muzeum Těšínska spravuje památník od roku 1990. V roce 1994 byla vytvořena nová stálá expozice. Kromě vlastní životické tragédie se expozice věnuje i vývoji okupačních poměrů, formám nacistické represe, polskému a českému odboji nebo osvobození. Složité období dokládají unikátní dokumenty, fotografie stejně jako dobové zbraně nebo oděvy.

VSTUPNÉ