slide9.jpg

logo cz pl eu rgb

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A Česká republika – Polsko).
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR (Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska).

 

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko
Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Název / Tytuł projektu: Toulky údolím Olše

Registrační číslo / Numer rejestracyjny: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
Realizace / Realizacja projektu: 1/2017 - 12/2020
Vedoucí partner / Partner wiodący: Gmina Hażlach
Partner: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Financování - základní informace / Finansowanie - podstawowe informacje

Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:
1 899 850,00 € (1/2017)

Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:
1 614 872,50 € (1/2017)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A Česká republika – Polsko).
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR (Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska).

Popis projektu

Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení atraktivity oblasti pohraničí podél údolí řeky Olše a to prostřednictvím doplnění chybějící infrastrukury a jejího propojení společnou trasou. Produktem projektu bude nová přeshraniční turistická nabídka založená na kulturním a přírodním dědictví údolí řeky Olše. Ačkoliv Olše nepatří svou délkou mezi nejdelší říční toky a měří pouhých 87 km, samotné její údolí a samotná řeka představuje na dnešním polsko-českém pohraničí velký odkaz.

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj přeshraničního trhu práce v oblasti cestovního ruchu založeného na přírodním a kulturním dědictví údolí řeky Olše. Dále je cílem vytvoření nové přeshraniční turistické nabídky.

Specifickým cílem projektu je zvýšení turistické atraktivity oblasti na obou stranách řeky Olše, založené na zpřístupňující infrastruktuře (trasa dědictví údolí řeky Olše procházející ve dvou místech hranici) a přibližující přírodní a kulturní dědictví (v rámci trasy Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře, Dům přírodovědce v Hazlachu) a zároveň její spojení v jeden společný turistický produkt.

Společný turistický produkt bude určen především rodinám s dětmi v rámci tzv. víkendového cestovního ruchu, seniorům, aktivní turistice atp. Díky balíčkování nabídky a jejího odlišení dle potřeb a fyzických možností různých cílových skupin bude cíl projektu realizován efektivně.

Klíčové aktivity

 1. Příprava projektu
 2. Řízení projektu
 3. Propagační a informační činnosti
 4. Vytvoření platformy přeshraniční spolupráce pro vytvoření a koordinaci přeshraničního produktu
 5. Vytyčení, označení přeshraniční cyklotrasy a vytvoření společné základny pro zpřístupňování jízdních kol k dopravě mezi hlavními objekty trasy
 6. Dům přirodovědce - adaptace historické sýpky a okolních prostor v Hazlachu
 7. Revitalizace a zachování dřevěných opevnění slovanského hradiště v Archeoparku
 8. Balík stálých mechanismů přeshraniční spolupráce a dopadu využívaných na základě realizované infrastruktury
 9. Propagační a informační aktivity společného turistického produktu

Opis projektu

Dzięki realizacji projektu dojdzie do podniesienia atrakcyjności obszaru pogranicza wzdłuż Doliny Olzy poprzez uzupełnienie brakującej infrastruktury i połączenie jej wspólnym szlakiem. Produktem projektu będzie nowa, transgraniczna oferta turystyczna oparta na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Doliny Olzy. Choć Olza swą długością nie należy do najdłuższych toków rzecznych i mierzy jedynie 87 km, to sama rzeka i jej Dolina stanowią na dzisiejszym polsko-czeskim pograniczu wielką spuściznę.

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju transgranicznego rynku pracy w branży turystycznej w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Doliny Olzy i nową, transgraniczną ofertę turystyczną.

Celem szczegółowym projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru po obu stronach Olzy w oparciu o infrastrukturę udostępniającą (szlak dziedzictwa Doliny Olzy przecinający granicę w dwóch miejscach) i przybliżającą dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe (w ramach szlaku - Archeopark w Kocobędzu-Podoborze, Dom Przyrodnika w Hażlachu) jednocześnie łączącą ją w jeden wspólny produkt turystyczny.

Wspólny produkt turystyczny będzie dedykowany głównie rodzinom z dziećmi w ramach tzw. turystki weekendowej, seniorom, turystyce aktywnej itp. Dzięki pakietowaniu oferty i zróżnicowaniu jej według potrzeb i możliwości fizycznych różnych grup docelowych cel projektu zostanie zrealizowany efektywniej.

Kluczowe działania

 1. Przygotowanie projektu
 2. Zarządzanie projektem
 3. Działania promocyjne i informacyjne
 4. Stworzenie platformy współpracy transgranicznej na rzecz stworzenia i koordynacji produktu transgranicznego
 5. Wyznaczenie, oznakowanie transgranicznego szlaku rowerowego i stworzenie wspólnej bazy udostępniania rowerów do komunikacji pomiędzy głównymi obiektami szlaku
 6. Dom Przyrodnika - Adaptacja zabytkowego spichlerza i teren wokół w Hażlachu
 7. Rewitalizacja i zachowanie drewnianych fortyfikacji repliki grodziska słowiańskiego w Archeoparku
 8. Pakiet stałych mechanizmów współpracy i oddziaływania transgranicznego wdrażanych w oparciu o zrealizowaną infrastrukturę
 9. Działania promocyjne i informacyjne wspólnego produktu turystycznego

Seznam akcí

Tisková zpráva 3

PROPAGAČNĚ-HISTORICKÁ AKCE

Partneři projektu Toulky údolím Olše / Wędrówki doliną Olzy obec Hażlach (Polsko) a Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, zvou na propagační událost, která se koná ve dnech 11. a 12. září 2020.

V pátek 11. září 2020 od 10:00 do 15:00 proběhne otevření Domu přírodovědce (Hażlach, Polsko). Od 11:30 se uskuteční konference propagující nový turistický produkt (knihovna).

V sobotu 12. září 2020 se od 9:00 do 17:00 bude konat otevření Archeoparku po revitalizaci. Na návštěvníky čeká bohatý program plný nejrůznějších řemesel. Těšit se můžete na zpracování kopřivy, kosti, kůže nebo na výrobu kroužkové košile, dobovou módní přehlídku či bojové ukázky. Součástí akce bude i stánek s dobovými hrami a hudební vystoupení.

 

Na obě uvedené akce je bezplatný vstup.

Mgr. Lenka Ježová Bichlerová
PR, tisková mluvčí Muzea Těšínska
+420 734 686 969
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumct.cz

Projekt: Toulky údolím Olše
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A Česká republika – Polsko).

 

 

Tisková zpráva 2

PROPAGAČNĚ-HISTORICKÁ AKCE

Partneři projektu Toulky údolím Olše / Wędrówki doliną Olzy obec Hażlach (Polsko) a Muzeum Těšínska, příspěvková organizace zvou na propagační událost, která se koná během prvního zářijového víkendu.

V sobotu 1. září 2018 proběhne od 16.00 hodin v areálu Sboru dobrovolných hasičů v Rudniku (Hażlach, PL) výstava zemědělské techniky a dožínková slavnost spojená s ukázkou starých zvyků.

V neděli 2. září 2018 se v Archeoparku, pobočce Muzea Těšínska v Chotěbuzi-Podoboře bude konat tematická akce Od hlavy až k patě. Návštěvníci se dozvědí, jak se odívali dávní Slované od nejchudších vrstev po velmože, čekají na ně praktické ukázky barvení přírodními barvivy, možnost vyzkoušet si tkalcovské techniky, ukázky různých druhů kožešin a látek, zbroje.

Tisková zpráva 1

ZAČALA OPRAVA FORTIFIKACÍ V ARCHEOPARKU

V Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře, jedné z poboček Muzea Těšínska, byla po řadě jednání a pečlivých příprav konečně zahájena oprava chátrajících dřevěných fortifikací – palisád, věže a komorové slovanské hradby.   V červnu došlo k výběru dodavatele opravy, kterým je třinecká akciová společnost Beskydská stavební a následnému předání staveniště. Zároveň došlo ke sjednání dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu, který musí opravám předcházet. Zajistí jej Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně. Končí tím doba předchozích administrativních a projektových příprav.

Pokud nedojde k nepředvídaným okolnostem, budou stavební práce probíhat až do závěru roku 2019, kdy by měl být celý opravený areál předán Muzeu Těšínska k užívání. Obnova dřevěných palisád a hradeb se může uskutečnit díky finančním prostředkům, poskytnutým z evropského projektu česko-polské přeshraniční spolupráce s názvem Toulky údolím Olše / Wędrówki Doliną Olzy. Celá oprava si vyžádá náklady přesahující 25 milionů korun. Muzeum uspělo se svou žádostí o dotaci společně se svým partnerem – nedalekou polskou obcí Hażlach. Také polský partner již v realizaci pokročil a vybral dodavatele na opravu historické sýpky, v níž vznikne Dům přírodovědce. I zde budou náklady kryty z evropské dotace, jejich výše je srovnatelná s náklady na českou část projektu. Obě místa spojí díky uvedenému projektu také cyklotrasa a v budoucnu i řada společných aktivit pro veřejnost, zejména pro rodiče s dětmi a mládež.

Po dobu oprav nedojde k uzavření Archeoparku. Nadále je plně k dispozici nová vstupní budova s expozicemi, dílnou a promítacím sálem. V souvislosti s předáním prostoru staveniště dodavateli v tzv. akropoli ale muselo Muzeum Těšínska přistoupit k omezením v programové nabídce. Návštěvníci se také musí připravit na omezení pohybu po areálu repliky slovanského hradiska pro zachování jejich bezpečnosti. Na druhé straně mohou právě v době realizace oprav nahlédnout přímo v terénu pod ruce skutečných archeologů. A také získat i nevšední možnost pozorovat při práci tesaře a další odborné pracovníky dodavatelské firmy.

Iva Lupková, PR a nová média, tisková mluvčí Muzea Těšínska
737 327 965, 734 284 589
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumct.cz

Projekt: Toulky údolím Olše
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A Česká republika – Polsko).

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout