slide1.jpg

Názov projektu: Tradičné zvykoslovia u nás a u susedov

Identifikačné číslo: SK/FMP/02/007
Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR) a Muzeum Těšínska, příspěvková organizace (ČR)
Realizácia projektu: 11/2010 - 9/2011
Celkové náklady projektu: 19.631,25 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 16.686,56 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 1.963,12 € (10 %)
Vlastné zdroje: 931,57 € (5 %)

Popis a hlavný cieľ projektu

Vytváranie a posilňovanie kontaktov a trvalá cezhraničná spolupráca obyvateľov, regiónov a regionálnych štruktúr.

Špecifické ciele:

Zvýšenie motivácie u folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov,  ktoré zastupujú česko-slovenský pohraničný región v uchovávaní a sprístupňovaní dedičstva ľudovej kultúry hudobnej a jazykovej, propagácia a popularizácia ich práce u širokej verejnosti,  ako aj poskytovanie informácií širokej verejnosti o existujúcich folklórnych skupinách a súboroch v cezhraničných regiónoch prostredníctvom vydaných propagačných materiálov.

Zachovávať a obnovovať kultúrne tradície regiónu,  kultúrne dedičstvo a tradičnú ľudovú kultúru prostredníctvom realizácie kultúrno-spoločenských podujatí.

Upevňovanie partnerstva medzi cezhraničnými múzeami a ich pracovníkmi prostredníctvom aktívnej spolupráce na realizácii mikroprojektu počas spoločných stretnutí

Cieľové skupiny

 • folklórne skupiny, folklórne súbory z cezhraničných regiónov
 • návštevníci expozícii múzeí
 • rodiny v produktívnom veku s deťmi z okolitých miest a regiónov, ktoré prichádzajú na rekreáciu
 • seniori, ľudía v dôchodkovom veku
 • mládež
 • pracovníci múzeí
 • miestne a regionálne orgány a kultúrne organizácie

Partneri projektu sa budú spoločne podieľať na realizácii nasledujúcich aktivít

 1. propagačné materiály
 2. publicita projektu
 3. organizačné zabezpečenie podujatí
 4. realizácia podujatí a stretnutí
  4.1 „Od Lucie do Troch kráľov“, december 2010
  4.2 „Veľká noc ide...“, apríl 2011
  4.3 „Na svätého Jána“, jún 2011
  4.4 „Ospievané Beskydy“, august 2011
  4.5 Stretnutia s partnerom

Kontaktná osoba pre projekt

Ing. Michaela Perďochová
koordinátor projektu
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca
tel.: +421 414 321 386
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seznam akcí

 

logoSK

„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.“

 

Ospievané Beskydy - Rok na dedine

(21.8.2011, Múzeum kysuckej dediny Nová Bystrica–Vychylovka)

Ospievane Beskydy – zvyky a tradície v podaní folklórnych skupín Kysúc.
Opäť k nám zavíta Folklórny súbor Gorole z Mostov u Jablunkova.

Ľudová kultúra predstavuje spôsob života roľníkov, pastierov, remeselníkov v minulosti.  Základom ľudovej kultúry je kolobeh života človeka (narodenie, svadba, úmrtie) v tesnej súvislosti s jeho činnosťou, teda s kolobehom práce (orba, žatva,..), ktorý strieda kolobeh sviatkov (Vianoce, fašiangy, Veľká noc).


Na folklóre je podľa nás najkrajšie, že sa nedá robiť bez emócií. Aby nám to šlo, tak sa spolu musíme radovať i hádať, presvedčovať samých seba i ostatných, že to, čo robíme, je láska v tej najvzrušujúcejšej podobe.

Ľudové umenie vo všetkých svojich formách (hudba, spev, tanec, atď.) je veľmi cenným dokladom schopnosti a umu ľudí. Jeho hodnoty a dosah do dnešných dní si mnohokrát ani neuvedomujeme. Možno preto, že je na mnohých miestach ešte živé - medzi nami.

Hudba, pieseň, tanec je spôsob ako oslobodiť myseľ od denných starosti. Takúto možnosť Vám ponúkame dňa 21.8.2011 ak navštívite Múzeum kysuckej dediny Nová Bystrica - Vychylovka, kde sa prenesiete do minulosti a priblížite si spôsob života obyvateľov na Kysuciach. Zvyky a tradície, ktoré sa konali počas roka na dedine Vám priblížia folklórne skupiny z Kysúc.

V usadlosti U Hruškuliaka sa Vám predstaví Folklórna skupina Zborovanka zo Zborova nad Bystricou s pásmom Na lúkach. Prácu s ľanom nám sprítomní  pri objekte U Poništa Folklórna skupina Dedovanka z Oščadnice a vlakové nástupište bude patriť Folklórnej skupine Vajčovci z Horného Vadičova, s ktorými si zaspomíname na  odchod Regrútov. Okrem spevu, tanca  a hudby Vám ponúkame  prezentáciu remeselníkov a ich výrobkov, svätú omšu a ako hosťa programu Folklórny súbor Gorole z Mostov u Jablunkova  z Českej republiky. Aby si prišli na svoje aj gurmáni, v objete U Rybou si môžete zakúpiť voňavé kapustniaky. Nezabudnite sa zviesť na Historickej lesnej úvraťovej železnici a vychutnať si čaro kysuckej prírody.

Program:
10.30 hod. - 12.30 hod. - Účinkovanie folklórnych skupín pri objektoch
12.45 hod. - Krojovaný sprievod skanzenom
13.00 hod. - Svätá omša v Kaplnke Panny Márie Ružencovej
14.00 hod. - Kultúrny program na pódiu pri Krčme z Korne

Na podujatie Vás srdečne pozýva a praje deň naplnený emóciami a spomienkami na minulosť Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorému sa vďaku projektu „Tradičné zvykoslovie u nás a u susedov“ podarilo zrealizovať uvedené podujatie.

Darina Hnidková
Kysucké múzeum v Čadci

Ospievané Beskydy - Rok na dedine

 

Na svätého Jána

(18.6.2011, Múzeum kysuckej dediny Nová Bystrica–Vychylovka)

Jánske ohne sa pálili v podvečer 24. júna. Pastieri už dlho predtým zbierali raždie na jednu hromadu. V deň, keď sa mala páliť svätojánska vojana /vatra/, mládenci a pastieri postavili zo žrdi kostru, ktorú vyplnili nazbieraným raždím a väčšími kusmi dreva. Keď sa zotmilo zapálili najskôr zvolávacie ohníky, na ktoré dievky čakali ako na signál, aby išli ku vojane spievať a prekárať sa. Mládenci a pastieri preskakovali ohníky a dievky spievali ľubozvučné piesne.

Keď oheň dohorel, mládenci a dievčatá sa rozišli. Pastieri mali narobené z kôry zo stromu a smoly „kadlubky“ malé fakličky, ktorými si svietili na cestu domov. Dievky sa rozutekali bosé po rose, aby mali zdravé nohy. Cestou domov nazbierali kvety, navili si venčeky, ktoré pred východom slnka hádzali na jabloň. Tej, ktorej sa na prvýkrát zachytil na konári, tá sa do roka vydala. Tej, ktorej sa neprichytil, ostala slobodná.

Popol z ohňa chudobnejší ľudia pozbierali a rozsypali po roli ako hnojivo. V súčasnosti sa pálenie ohňov u nás zachovalo, ale ostatné zvyky zanikli.

Na svätého Jána

„Na svätého Jána“ to je názov programu, ktorý si môžu návštevníci pozrieť dňa 18.6.2011 /sobota/ od 15.00 hod. v Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke.

Program:
15.00 hod. - Program „Na svätého Jána“
15.00 - 15.30 hod. - Účinkovanie DFS Kelčovan z Čadce na pódiu pri objekte Krčma z Korne
15.30 - 16.00 hod. - Účinkovanie FS Slezan z Českého Tešína
16.00 hod. - Sprievod folklórnych súborov Slezan a Kelčovan ku Kaplnke Panny Márie Ružencovej na svätú omšu
16.15 hod. - Svätá omša
17.00 hod. - Zapálenie svätojánskej vojany na lúke pri objekte Cholvárok

Účinkuje DFS Kelčovan s piesňami, hudbou a tancom Venčeny, FS Slezan sa predstaví hudbou a piesňami.

Podujatie pripravilo Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci projektu „Tradičné zvykoslovie u nás a u susedov“.

Všetkým návštevníkom, ktorí sa rozhodli stráviť voľné chvíle v skanzene, prajeme príjemný slnečný deň a veľa krásnych zážitkov.

Darina Hnidková
Kysucké múzeum v Čadci

Na svätého Jána - plakát

Od Lucie do Troch kráľov

(12.12.2010, Kaštieľ Radoľa)

December spájame s najkrajšími sviatkami v roku – Vianocami.

Obdobie príprav na vianočné sviatky, na vytvorenie tej neopakovateľnej atmosféry sprevádza často zhon, nervozita a to len preto, lebo chceme, aby všetko bolo naj... Pritom viacerí zabúdame na zvyky a tradície, ktoré dávajú tomuto sviatku niečo nevšedné, výnimočné a slávnostné. Skrývajú múdrosť našich predkov, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu.

Pri príležitostí blížiacich sa vianočných sviatkov, Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v expozícií Kaštieľ Radoľa v nedeľu 12.12.2010 podujatie, ktoré sa nesie pod názvom „Od Lucie do Troch kráľov“. 

Podujatie je realizované v rámci projektu „Tradičné zvykoslovie u nás a u susedov“.

Program:
15.00 hod. - vernisáž výstavy „Betlehemy ako ich nepoznáme“
15.30 hod. - program zvykov a tradícií „Od Lucie do Troch kráľov“ v podaní Folklórnej skupiny Staškovanka spojený s koledami mužského speváckeho súboru Chór Gorol z Jablunkova.

Oživením podujatia bude prezentá cia remeselníkov - zdobenie perníkov, maľovanie na sklo, pečenie oblátok a paličkovanie.

Darina Hnidková
Kysucké múzeum v Čadci

 

Veľká noc ide...

(3.4.2011, Kaštieľ Radoľa)

Jar, jarné obdobie. Tak dlho očakávaná zmena po zime, mraze. Slniečko, pohoda, aj na duši, prebúdzanie prírody, mláďatká, teplý vetrík... Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Je to pohyblivý sviatok, ktorému predchádza obdobie štyridsaťdňového pôstu, v tradičnej kultúre späté i s obradným vynášaním zimy a prinášaním leta. K samotným sviatkom Veľkej noci sa viazali najmä úkony súvisiace so zabezpečením hospodárskej prosperity. Dôležitú úlohu v tomto období zohrávala voda, s ktorou sa spájala predstava nového života a oheň so svojou očistnou funkciou. Magická moc bola pripisovaná i dotyku s čerstvou zeleňou, ako prostriedkom zabezpečujúcim zdravie. Veľký význam v tomto období malo i vajíčko symbolizujúce znovuzrodenie a kolobeh života.

Kysucké múzeum v Čadci, pripravuje k blížiacim sa Veľkonočným sviatkom v expozícií Kaštieľ Radoľa v rámci projektu „Tradičné zvykoslovie u nás a u susedov“ z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, dňa 3.4.2011 podujatie „Veľká noc ide...“. 

Veľká noc ide

V programe sa Vám predstavia so zvykmi a tradíciami viažucich sa k sviatkom jari Folklórny súbor Mionší z Dolní Lomné z Českej republiky a Folklórny súbor Drevár z Krásna nad Kysucou. Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci - Žilinský samosprávny kraj.

Program:
15.00 hod., areál Kaštieľa Radoľa

 • Sprístupnenie výstavy Veľká noc s Jozefom Prázdnovským
 • Obliekanie Moreny v podaní Folklórneho súboru Mionší z Dolní Lomné z Českej republiky
 • Sprievod folklórnych súborov Mionší a Drevár s Morenou k potoku
 • Účinkovanie FS Drevár z Krásna nad Kysucou
 • Účinkovanie FS Mionší z Dolní Lomné

Srdečne Vás pozývame a prajeme Vám, aby ste sviatky jari prežili v láske a v porozumení.

Darina Hnidková
Kysucké múzeum v Čadci

 

Veľká noc ide

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout