slide10.jpg

Názov projektu: Kultúrne hodnoty bez hraníc 

Identifikačné číslo: SK/FMP/06/003
Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR) a Muzeum Těšínska, příspěvková organizace (ČR)
Realizácia projektu: 4/2012 - 12/2012
Celkové náklady projektu: 19.021 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 16.167,85 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 1.902,10 € (10 %)
Vlastné zdroje: 951,05 € (5 %)

Popis a hlavný cieľ projektu

Cezhraničná integrácia a zintenzívnenie dlhodobých foriem spolupráce v oblasti prezentácie kultúrneho dedičstva.

Špecifické ciele

Zachovávať a obnovovať kultúrne tradície regiónu,  kultúrne dedičstvo a tradičnú ľudovú kultúru prostredníctvom realizácie kultúrno-spoločenských podujatí.

Vytvorenie trvalého partnerstva medzi cezhraničnými partnermi a ich pracovníkmi prostredníctvom aktívnej spolupráce na realizácii mikroprojektu.

Zvýšenie motivácie folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov,  ktoré zastupujú česko-slovenský pohraničný región v uchovávaní a sprístupňovaní dedičstva ľudovej kultúry hudobnej a jazykovej, propagácia a popularizácia ich práce u širokej verejnosti prostredníctvom propagačný materiálov a dvd nosičov.

Cieľové skupiny

 • návštevníci expozícií múzeí
 • široká verejnosť
 • pracovníci múzeí

Partneri projektu sa budú spoločne podieľať na realizácii nasledujúcich aktivít

 1. Organizačné a materiálne zabezpečenie podujatí
 2. Propagácia a publicita
 3. Realizácia pracovných stretnutí s cezhraničným partnerom
 4. Realizácia kultúrnych podujatí na rozvoj tradícií
  - Máj, máj, máj zelený...
  - Svadba - Ide svadba z hory, odkrývajme stoly...
  - Na salaši...
  - Dožinky...
  - Jeseň na dedine...
  - Regrúti, regrúti už je Vám čas...

Kontaktná osoba pre projekt

Ingrid Ticháková
koordinátor projektu
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca
tel.: +421 414 321 386
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seznam akcí

Kultúrne hodnoty bez hraníc - Plakát

Kultúrne hodnoty bez hraníc - Plakát

Kultúrne hodnoty bez hraníc - Plakát

 

logoSK

„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.“

 

Dožinky...

(26.8.2012, Múzeum kysuckej dediny Nová Bystrica–Vychylovka)

 • Dožinková slávnosť spojí dva národy v Múzeu kysuckej dediny Nová Bystrica–Vychylovka
 • V programe sa predstaví FS zo Slovenska a Česka
 • Tradičná ľudová strava prezentovaná priamo v objektoch na dobových peciach
 • Krojovaný sprievod skanzenom
 • Svätá omša v kaplnke Panny Márie Ružencovej

(Z výskumu obce Staškov)

Z posledných kláskov obilia žnice uvili veniec a ozdobil farebnými stužkami a ružičkami, ktoré boli vyrobené z krepového papiera. Takto uvitý veniec niesli mládenec a dievča v sprievode ostatných žencov a žníc ku gazdovi, ktorý bol v obci najbohatší a spievali pieseň: „Gazda náš gazda náš, gazda náš, daj že nám holdomáš, ak nám ho ty nedáš hneď hlavu dolu máš“.

Mládenec a dievča s vencom vkročili až do príbytku a takto vinšovali gazdovi a gazdinej: „A my vaši ženci už sme Vám dožali z vašich zlatých kláskov veniec sme uvili. Na jar sme zasiali v žatve pozbierali a v láske štedrosti sme Vám vymlátili. Koľko v tom venci ja zŕn žita, toľko rokov vám prajeme žitia. By ste dlho žili a sa radovali a sto krát veselších dožiniek slávili. Obzvlášť zdravie, šťastie to Vám tu prajeme a po smrti kráľovstvo nebeské želáme.“

Žencov a žnice potom gazda častoval pálenkou a rôznymi  domácimi pripravenými jedlami. (upečeným chlebíkom, koláčmi, slaninou, klobásou...) Nechýbala hudba, tanec a spev, niekedy až do neskorých nočných hodín, alebo do bieleho rána. Gazda zavesil veniec v dome nad dverami a použil ho, ak sa v dome vydávalo dievča. Pred príchodom ženícha ho dali  na hlavu družičke a tú predstavili ženíchovi, či je to tá pravá, keď si prišiel po nevestu na sobáš. Niektorí gazdovia veniec zavesili von pred dvere, aby aj vtáci mali obživu počas zimy.

Prišiel čas, keď aj na Kysuciach nastalo obdobie  pozbierať úrodu z polí a pripraviť sa na tuhú zimu. Pri tejto príležitosti Kysucké múzeum v Čadci pripravilo návštevníkom Múzea kysuckej dediny Nová Bystrica–Vychylovka podujatie, ktoré nám pripomenie čas dožiniek na Kysuciach.

V nedeľu  26. augusta 2012  bude skanzen patriť zvykom a tradíciám, ktoré budú previazané piesňami a hudbou folklórnych súborov z Kysúc a Česka. Folklórny súbor Zaolzi z Jablunkova z Českej republiky sa predstaví so svojim programom o 12.00 hod. na lúke pri základnom kameni. V tom čase ožije hudbou, spevom, buchotom cepov a voňavými jedlami aj objekt richtárov dom U Poništa, kde bude účinkovať Detský folklórny súbor Oščadnička z Oščadnice. Pestrosť krojov si môžete vychutnať krojovaným sprievodom folklórnych súborov skanzenom od 12.45 hod. Aká by to bola nedeľa, keby nebola slávená svätou omšou s poďakovaním za úrodu, za chlieb náš každodenný. Táto slávnosť začína o 13.00 hod. v Kaplnke Panny Márie Ružencovej. Pódium pri objekte Krčma z Korne od 14.00 hod. bude patriť folklórnym súborom, ktoré nám priblížia dožinkovú slávnosť. Počas celého dňa budú zaváňať skanzenom rôzne vône jedál našich mám, pripravených priamo v objektoch na dobových peciach. Nebudú chýbať remeselníci a jazda vláčikom Historickou lesnou úvraťovou železnicou.

Dožinky...

 

Podujatie sa nám podarilo pripraviť a zrealizovať vďaka mikroprojektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na podujatie Vás srdečne pozýva a praje pekný deň, Kysucké múzeum v Čadci a jeho zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj.

Darina Hnidková
Kysucké múzeum v Čadci

Piate podujatie v rámci projektu

Mesiace september a október jednoducho patria  k jeseni, ktorá je najkrajším  obdobím v roku.  Jej jedinečná krása spočíva v pestrosti, rozmanitosti a farebnosti. A práve v týchto mesiacoch Kysucké múzeum v Čadci  pripravilo v Múzeu kysuckej dediny Nová Bystrica–Vychylovka  podujatia viažuce sa práve k tomuto obdobiu. 23. september 2012 patril už v poradí piatemu podujatiu pripravovanému v rámci projektu „Kultúrne hodnoty bez hraníc“, ktorý je zrealizovaný vďaka  mikroprojektu, spolufinancovaným Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Jeseň na dedine nám vo svojom  programe priblížil folklórny súbor Oldrzychowice z Třinca z Českej republiky a Folklórna skupina Staškovanka zo Staškova prezentujúca Slovensko. Lúka pri objekte Do Rybov sa zaplnila od 13.00 hod. členmi FS Staškovanka a zvedavými návštevníkmi, ktorí mali možnosť započúvať sa do nádherných kysuckých piesní a ľubozvučných tónov heligónky. Pódium pri objekte Krčma z Korne patril od 13.30 hod. Folklórnemu súboru Oldrzychowice, ktorý svojou temperamentnosťou, farebnosťou krojov a autentickými zvykmi, tancami a piesňami z oblasti Tešínska nadchol nejedného návštevníka.

Práce na jeseň a prípravu na zimu nám priblížila vo svojom programe Folklórna skupina Staškovanka zo Staškova. Okrem kysuckých piesní a tajuplných melódií heligónky spojenými s humorným rozprávaním predviedli šikovnosť a pracovitosť kysuckého ľudu ukážkami: lúskaním strukovín, plátaním vriec a plachiet, hrabaním lístia a opravou poľnohospodárskeho náradia. Okrem kultúrneho programu a teplých slnečných lúčov si návštevníci pochutnali na tradičných ľudových jedlách, ktoré boli pripravované priamo v objektoch na dobových peciach. Sviatočný deň si obohatili  zároveň aj jazdou na vláčiku Historickej lesnej úvraťovej železnice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, klenotom a zároveň aj pýchou Kysúc a Slovenska. Podujatie pre návštevníkov pripravilo Kysucké múzeum v Čadci a jeho zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj.

Darina Hnidková
Kysucké múzeum v Čadci

 

Regrúti, regrúti už je Vám čas...

(7.10.2012, Múzeum kysuckej dediny Nová Bystrica–Vychylovka)

 • Odchod regrútov na vojnu v podaní FS Vajčovci z Horného Vadičova
 • Opäť hosť z Českej republiky, DFS Vonička z Havířova

Čas plynie ako voda. Je tomu len niekoľko rokov, („vyše dvadsať“) kedy sa nejedna matka musela na dva roky rozlúčiť so svojím synom, ktorý odchádzal na povinnú základnú vojenskú službu. Dlhé dva roky a v minulosti aj viac rokov odlúčenia sa od rodiny od blízkych, kamarátov a hlavne milej, boli pre týchto mládencov nekonečne dlhé. Prvý október bol pre mládencov, ktorí dosiahli osemnásty rok dňom odchodu na vojnu. Železničné stanice sa zaplnili regrútmi, ktorí boli na kabátoch, košeliach, svetroch označení trojfarebnou stužkou – trikolórou. Na nástupištiach sa ozývali spevy sprevádzané harmonikou. Plačúce matky, dievčatá, kamaráti, frajerky a príbuzní odprevádzali chlapcov – regrútov na základný vojenský výcvik do kasárni rôznych kútov nielen Slovenskej, ale vtedy a Českej republiky. Počas tých dvoch rokoch mali možnosť návštevy svojej rodiny formou  vojenskej dovolenky, alebo na pár dní na takzvaný „opušták“. Nedaj Boh, aby sa do kasárni nevrátili na čas, ktorý im bol určený. Boli za to potrestaní a to basou – väzením. Dni, ktoré tam strávili si museli  nadsluhovať – predlžila sa im základná vojenská služba a  tak sa vrátili domov neskôr. Čo si myslíte, malo to nejaký význam? Veľa ľudí hovorí „ÁNO“ vraj sa naučili  samostatnosti, poslušnosti, zdvorilosti, úcty k starším a veľa užitočných činnosti pre svoj život. Väčšinou vojakov sa  po návrate zo základnej vojenskej služby oženili, niektorí aj  počas nej.

Podujatie „Regrúti, regrúti už je Vám čas...“ bude realizované vďaka mikroprojektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom a je posledným programom tohto projektu. Stanica Skanzen Historickej lesnej úvraťovej železnice Nová Bystrica–Vychylovka sa zaplní dňa 7. októbra 2012 o 13.00 hod. REGRÚTMI.  Hudbou, spevom, tancom, zvykmi a tradíciami viažucimi sa k odchodu mládencov na vojnu sa nám vo  svojom programe predstavia Folklórna skupina Vajčovci z Horného Vadičova a Detský folklórny súbor Vonička z Havířova z Českej republiky. O 14.00 hod. bude kultúrny program pokračovať na pódiu pri objekte Krčma z Korne. V prípade nepriaznivého počasia si môžu návštevníci celý program pozrieť priamo v novootvorenom objekte Stanička v Múzeu kysuckej dediny Nová Bystrica–Vychylovka.

Plakát - Regrúti, regrúti už je Vám čas...

 

Kysucké múzeum v Čadci a jeho zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj, srdečne pozýva na uvedené podujatie všetkých, ktorí si chcú spríjemniť sviatočný deň návštevou prírody, národnej kultúrnej pamiatky a oživiť si spomienky  na minulosť.

Darina Hnidková
Kysucké múzeum v Čadci

 

Na salaši...

(22.7.2012, Múzeum kysuckej dediny Nová Bystrica–Vychylovka)

 • Ponuka jedál z Kuchyne starých materí
 • Výroba syrových korbáčikov spojená s predajom
 • Baraní guláš, bryndzové halušky
 • Ukážky strihania oviec
 • Prezentácia FS zo Slovenska a Česka

Na Kysuciach sa salašníctvo rozšírilo v 16. a 17. storočí, kedy boli liptovské i oravské hole pretkané salašmi a tisíckami oviec. Každý bača bol pyšný na svoju palicu, valašku a fujaru. Palica pomáhala pri pochôdzkach za ovcami, valaškou sa bránil proti divej zveri v horách – vlkom a medveďom. No a na fujare vyhrával svoju túžbu, žiaľ i radosť zo života. Množstvo tradičných výrobkov je dnes veľmi vzácnych a sú vďačným suvenírom a spomienkou pre každého zahraničného turistu i slovenského návštevníka.

Srdečne pozývame návštevníkov do Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke  na podujatie, ktoré sa nesie pod názvom „Na salaši...“ – ovčiarska nedeľa. 22. júla 2012 skanzen ožije  celodenným kultúrnym programom, ktorý bude venovaný ovčiarskemu remeslu.  Počas podujatia môžete vidieť strihanie oviec, výrobu a ochutnávku syrových korbáčikov,  bryndzových halušiek a baranieho gulášu. Sviatočnú nedeľu obohatí o 13.00 hod. pri objekte Cholvarok pri základnom kameni Folklórna skupina Vysočanka s piesňami z Kysúc. Pódium pri objekte Krčma z Korne bude patriť od 13.30 hod. Folklórnemu súboru Górole z Mostov u Jablunkova (ČR) a Folklórnej skupine Vysočanka z Vysokej nad Kysucou (SR).

Podujatie sa nám podarilo pripraviť vďaka mikroprojektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na podujatie Vás srdečne pozýva a praje pekný deň, Kysucké múzeum v Čadci a jeho zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj.

Darina Hnidková
Kysucké múzeum v Čadci

Plakát - Na salaši...

Podujatie „Na salaši...“ navštívilo vyše tisíctristo návštevníkov

 • Doposiaľ najvyššia návštevnosť v skanzene počas sezóny
 • Jedlá pripravené priamo v objektoch nestačili nasýtiť návštevníkov
 • Bohatstvo folklórneho umenia v podaní slovenského a českého súboru

22. júl 2012 sa  opäť zapíše do rekordov návštevníkov v Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovka. Podujatie „Na salaši...“, ktoré sa nám podarilo pripraviť vďaka mikroprojektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom navštívilo vyše tisíctristo návštevníkov. Bohatý kultúrny program spojený s tradičnou Kuchyňou starých materí prilákal k nám milovníkov folklóru, zvykov, tradícií a dobrých jedál nielen z Kysúc, ale aj z iných kútov Slovenska a zahraničia. Od rána pracovníci skanzenu pripravovali v objektoch Múzea kysuckej dediny Nová Bystrica – Vychylovka priamo na dobových peciach baraniu polievku s domácimi rezancami, bryndzové halušky, piekli zemiaky s bryndzou a ťahali syrové korbáčiky. Pri základnom kameni rozvoniaval pravý baraní guláš a v košiari pri objekte Cholvárok ovečkám bača strihal huňatú kožušinu. O 13.00 hod. sa v Kaplnke Panny Márie Ružencovej zišli veriaci, členky Folklórnej skupiny Vysočanka z Vysokej nad Kysucou a spoločne oslávili svätou omšou sviatočný deň. 

Pódium pri objekte Krčma z Korne ožilo o 14.00 hod. kultúrnym programom, v ktorom sa s pásmom Na salaši predstavil Folklórny súbor Górole z Mostov u Jablunkova z Českej republiky. Nechýbali ani kysucké zvyky a tradície obohatené kysuckými ľubozvučnými piesňami a tradičnou ľudovou muzikou v podaní Folklórnej skupiny Vysočanka z Vysokej nad Kysucou.

V rámci  projektu “Kultúrne hodnoty bez hraníc“ pripravujeme ďalšie podujatia, v ktorých sa predstavia folklórne skupiny nielen z Kysúc, ale aj z Českej republiky. Už 26. augusta 2012 Vám predstavíme v rámci programu DOŽINKY zvyky a tradície, ktoré boli veľmi obľúbené v každej obci nielen na Kysuciach, ale na celom Slovensku a v Česku. 23. september 2012 bude patriť podujatiu JESEŇ NA DEDINE a projekt ukončíme podujatím  REGRÚTI, REGRUTI, UŽ JE VÁM ČAS – Keď mi prišla karta narukovať dňa 7. októbra 2012.

Veríme, že pestrosť programov pripravovaných aj mimo projektov priláka do Múzea kysuckej dediny Nová Bystrica – Vychylovka návštevníkov zo širokého okolia, ktorí nám zachovajú priazeň s peknými spomienkami na kultúrne hodnoty našich predkov. Na všetky podujatia Vás srdečne pozýva Kysucké múzeum v Čadci a jeho zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj.

Darina Hnidková
Kysucké múzeum v Čadci

 

Máj, máj, máj zelený...

(6.5.2012, Múzeum kysuckej dediny Nová Bystrica–Vychylovka)

 • Otvorenie brán skanzenu a železnice
 • Slávnostné zakúrenie v parnej lokomotíve
 • Stavanie mája
 • Svätá omša
 • Kuchyňa starých materí

„Stavanie mája je zvyk a tradícia viažuca sa k prvému máju spojená s hudbou spevom a tancom. Tento zvyk je na Kysuciach uchovávaný dodnes na základe starobylej tradície, podľa ktorej máje – z kôry olúpané smreky s ozdobeným stromčekom - stávali mládenci dievčatám posledného apríla vždy v noci a potom spievali pieseň, ktorou dievča zobúdzali:

„Stavaj dievča hore, staviame Ti máje. Ak hore nevstaneš mája nedostaneš.“  Každá dievka mala pripravené krepové farebné stužky, alebo papieriky, ktorými stromček ozdobila. Pri stávaní mája mládenci hrali na heligónke spievali a tancovali. Máj nestavali iba tým dievkam, ktoré sa previnili, alebo na zábave odmietli tancovať a chlapci im dali „vyhrať marš“.

Ak si chcete vychutnať prebúdzanie sa prírody zo zimného spánku, príďte do Múzea kysuckej dediny Nová Bystrica – Vychylovka, ktoré po zimnej prestávke opäť začína slúžiť verejnosti. Dňa 6. mája 2012 sa po polročnej prestávke opäť otvoria brány týchto expozícií Kysuckého múzea. Návštevníci, ktorí zavítajú na otvorenie sezóny Múzea kysuckej dediny a Historickej lesnej úvraťovej železnice, čaká bohatý kultúrny program.

Program:
9.00 hod. - Otvorenie brán skanzenu a slávnostné zakúrenie v parnej lokomotíve
12.00 hod. - Stavanie mája pri základnom kameni v podaní Folklórneho súboru Drevár z Krásna nad Kysucou a hosťujúceho folklórneho súboru Mionší z Dolní Lomné
12.45 hod. - Krojovaný sprievod  folklórnych  súborov od základného kameňa  do Kaplnky Panny Márie Ružencovej
13.00 hod. - Slávnostná svätá omša
14.00 hod. - Účinkovanie Folklórneho súboru Drevár z Krásna nad Kysucou a folklórneho súboru z Českej republiky

Počas celého dňa Vám ponúkame Kuchyňu starých materí – tradičné ľudové jedlá, ktoré budeme pripravovať priamo v objektoch na dobových peciach.

 

Plakát - Máj, máj, máj zelený...

 

Kysucké múzeum v Čadci podujatie "Máj, máj, máj, zelený...", na ktoré Vás srdečne pozýva a praje krásny slnečný deň, pripravilo vďaka finančnej podpore v rámci projektu „Kultúrne hodnoty bez hraníc“.

Darina Hnidková
Kysucké múzeum v Čadci

 

Zmoknuté Dožinky...

 • Dážď neodradil milovníkov folklóru
 • Hlavný program Dožiniek pod strechou Staničky

„Folklór je most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov, je prístav, ktorý zabíja smútok a maže starosti...“

Áno, folklór je most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov a patrí  nie len na Slovensku, ale aj v iných štátoch medzi najväčšiu pýchu krajiny. Každá oblasť, mesto, dedina, obec má svoj vlastný charakter a svoj vlastný folklór - kroje, hudbu, piesne, architektúru, zvyky, tradície, tance, nárečie. Kysucké múzeum v Čadci umožňuje širokej verejnosti predstaviť formou rôznych podujatí prezentovaných v Múzeu kysuckej dediny Nová Bystrica–Vychylovka práve folklór aj z iných štátov. Dňa 26. augusta 2012 mali návštevníci skanzenu možnosť zoznámiť so zvykmi a tradíciami počas dožiniek u nás na Kysuciach a v Česku vďaka mikroprojektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Ani dážď neodradil milovníkov folklóru, ktorí si prišli  zaspomínať na minulosť. Pochmúrne mračna sa preháňali ponad dolinu Chmúra a hustý dážď neumožnil vycifrovaným folklórnym súborom predstaviť sa návštevníkom so svojim programom v plnej paráde priamo pri objektoch. Toto však neodradilo FS Zaolzi z Jablunkova z Českej republiky a Detský folklórny súbor Oščadnička z Oščadnice predviesť pestrosť krojov v krojovanom sprievode  skanzenom ku Kaplnke Panny Mária Ružencovej, kde sa konala svätá omša. Pódium pri objekte Krčma z Korne  nahradil  novootvorený objekt Stanička, nakoľko dážď stále neutíchal. Folklórne súbory boli neoblomné a dokázali svojím bohatým kultúrnym programom i v tomto počasí spríjemniť návštevníkom chvíle strávené v skanzene a priblížiť im bohatstvo folklórneho umenia. Na príprave a realizácii sa podieľalo Kysucké múzeum v Čadci a jeho zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj.

Darina Hnidková
Kysucké múzeum v Čadci

 

Ide svadba z hory, prikrývajme stoly...

(17.6.2012, Múzeum kysuckej dediny Nová Bystrica–Vychylovka)

 • Svadobné zvyky a tradície
 • Prezentácia v podaní folklórnych súborov zo Slovenska a Česka

„Muž a žena sú dve noty, bez ktorých struny ľudskej duše nevydajú správny a plný akord.“ (G. Mazzini)

„Jednou z najkrajších a najpôsobivejších ceremónií je obliekanie nevesty. V tomto obrade je veľa tajuplnosti, ktorá sa ešte väčšmi umocňovala tým, že prebiehala vo svetlici len za prítomnosti zasvätených. Čepiec zakladali neveste dievčence, ale na obliekanie dohliadali aj ženy. To oni jej vkladali do topánky hrach, aby ľahko rodila, do rúk zázračnú byľ, ktorá keď ju potajme zastrčila nastávajúcemu pod halenu, chránila mladuchu pred hnevom muža. Keby ju chcel biť, načisto by mu skľaveli ruky...“
Karol Fajth: Taká veru svadba na Kysuciach bývala...

Svadobný deň si vyslúžil prívlastok najkrajší, najdôležitejší či najzodpovednejší okamih v živote človeka. Svadba - to je určitý prechod z jedného stavu do druhého, rozlúčenie sa s doterajším spôsobom života, s rodičmi, rodinou, blízkymi i rovesníkmi a vstup do života nového, do novej rodiny, k novým výzvam a povinnostiam. Svadobné obrady patria oddávna k najväčším rodinným udalostiam. Dňa 17. júna 2012 si v podaní Folklórnej skupiny Ozvena z Čierneho a Folklórneho súboru Jackové z Jablunkova z Českej republiky pripomenieme zvyky a obyčaje našich predkov, ktoré sa so svadbou v minulosti spájali. Niektoré z nich pretrvávajú dodnes, a tie, ktoré sa nám v súčasnosti môžu zdať trochu komické alebo originálne, mali v danej dobe hlboký zmysel a symbolický charakter.

Program:
12.00 hod. - Účinkovanie FS Ozvena pri objekte Do Potoka
12.00 hod. - Účinkovanie DFS Jackové pri objekte U Rybov
13.00 hod. - Svadobný sprievod Folklórnych skupín od objektu U Poništa na ceste k pódiu
13.30 hod. - Účinkovanie folklórnych súborov na pódiu pri objekte Krčma z Korne

Kysucké múzeum v Čadci uvedené podujatie, na ktoré Vás srdečne pozýva a praje všetkým návštevníkom krásny zážitok a spomienky na časy minulé, pripravilo vďaka finančnej podpore v rámci projektu „Kultúrne hodnoty bez hraníc“.

Darina Hnidková
Kysucké múzeum v Čadci

 

Plakát - Ide svadba z hory, prikrývajme stoly...

 

Jeseň na dedine...

(23.9.2012, Múzeum kysuckej dediny Nová Bystrica–Vychylovka)

 • Piate podujatie v rámci projektu „Kultúrne hodnoty bez hraníc“
 • Opäť k nám zavítajú hostia z Českej republiky

Matka Príroda je známa čarodejnica. Oddávna čaruje celý rok s prírodou. Nastáva čas keď si začína obliekať pestrofarebné  šaty zdobené pestrofarebnými kvapôčkami rosy. Jeseň je krásne ročné obdobie. Či je uplakaná, alebo vysmiata od ucha k uchu. Vždy sa nájde čo poteší. Návšteva prírody a prechádzky po nej sú  v tomto ročnom období najkrajšie, ale netreba zabúdať ani na jesenné práce, ktoré sú veľmi dôležité, aby sa polia, záhrady pripravili na zimný spánok.

Kysucké múzeum v Čadci pripravuje v Múzeum kysuckej dediny Nová Bystrica–Vychylovka (GPS súradnice: Latitude: 49º22'55,424″N, Longitude: 19º5'40,260″E) v poradí už piate podujatie v rámci projektu „Kultúrne hodnoty bez hraníc“. Toto podujatie sa nesie pod názvom „Jeseň na dedine...“ a je zrealizované vďaka mikroprojektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Dňa 23. septembra 2012 pestrofarebný jesenný skanzen ožije spevom, tancom a hudbou.  V programe  od 13.00 hod. na pódiu Krčma z Korne bude opäť účinkovať hosť z Českej republiky, Folklórny súbor  Oldrzychowice z Třinca, ktorý vo svojom programe predstaví autentické tešínske zvyky, tance, piesne a kroje horskej a nížinnej oblasti Tešínska. Slovensko zastúpi Folklórna skupina Staškovanka zo Staškova s programom „Jeseň na dedine“ – prezentácia prác na dedine počas jesene – príprava na zimu. V objektoch sa opäť rozkúria dobové pece, budú sa na nich pripravovať tradičné ľudové jedlá  starých mám, na ktorých si pochutí nejeden návštevník. Ponúkame vám jazdu vláčikom na Historickej lesnej úvraťovej železnici a  obdivovať dolinu Chmúra oblečenú do pestrofarebných šiat.

Jesenné počasie je nevyspytateľné. V prípade dažďa sa program  presunie z pódia pri objekte Krčma z Korne do novootvoreného objektu „Stanička“.

 

Plakát - Jeseň na dedine...

 

Na príprave podujatia sa podieľal Žilinský samosprávny kraj, zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci.

Darina Hnidková
Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum rozbehlo nový projekt

 • Kultúrne hodnoty bez hraníc
 • Prezentácia zvykov a tradícií regiónu Kysúc a Tešínska

V nedeľu 6. 5. 2012 sa v Múzeu kysuckej dediny začalo s realizáciou kultúrnych podujatí pripomínajúcich zvyky a tradície Slovenska a Česka – regiónu Kysúc a Tešínska. Podujatie „Máj, máj, máj zelený...“ bolo prvým zo série, ktoré ešte čakajú na návštevníkov v Múzeu kysuckej dediny Nová Bystrica – Vychylovka počas celej tohtoročnej sezóny.

Máj – lásky čas. Už od pradávna tento mesiac patrí zaľúbeným. Postavenie „Mája“ znamenalo, že je dievča súce na vydaj. „Máj“ sa stal symbolom záujmu o dievča. Stavanie Májov patrí medzi tie najromantickejšie tradície, ktoré sa uchovávajú dodnes. Presvedčili nás o tom Folklórne súbory Drevár z Krásna nad Kysucou (SK) a Mionší z Dolní Lomné (CZ). V priateľskej atmosfére folklórne súbory pripomenuli svojou prezentáciou návštevníkom zvyky pri stavaní Mája pri základnom kameni Múzea kysuckej dediny. Tradície pri stavaní Mája – zdobenie stromčekov, zo slovenskej strany smrekového a z českej strany brezového pestrofarebnými stužkami z krepového papiera, dopĺňali ľubozvučné piesne v podaní krojovaných dievčat členiek folklórnych súborov sprevádzané ľudovými hudbami oboch súborov.

Ozdobený smrekový stromček mládenci pripevnili na vysoký drevený olúpaný smrek a spoločnými silami ho postavili na lúku, kde dievčatá tancovali a spievali. Nasledoval spoločný krojovaný sprievod ku Kaplnke Panny Márie Ružencovej kde bola odslúžená svätá omša.

V poobedňajších hodinách sa pri objekte Krčma z Korne na pódiu roztancovali folklórne súbory Drevár a Mionší a skvosty ľudových tancov predviedli širokej verejnosti, ktorá si prišla do prebúdzajúcej sa prírody spríjemniť sviatočný deň.

Už v mesiaci jún čaká na návštevníkov vystúpenie ďalších folklórnych skupín a súborov zo Slovenska a Česka, ktoré budú prezentovať svadobné zvyky Kysúc a Tešínska. Kysucké múzeum v Čadci podujatia pre návštevníkov počas sezóny 2012 pripravuje vďaka finančnej podpore v rámci projektu „Kultúrne hodnoty bez hraníc“.

Darina Hnidková
Kysucké múzeum v Čadci

 

Oslavy svadobných zvykov v duchu spevu a tanca

Dňa 17. júna 2012 Kysucké múzeum v Čadci v rámci projektu „Kultúrne hodnoty bez hraníc“ organizovalo vo svojej expozícii Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovka, prezentáciu svadobných zvykov regiónu pod názvom „Ide svadba z hory, prikrývajme stoly...“ s programom:

Program:
12.00 - 13.00 hod. - Účinkovanie FS Ozvena Čierne pri objekte Do Potoka
12.00 - 13.00 hod. - Účinkovanie DFS Jackové pri objekte U Rybov
13.00 hod. - Krojovaný sprievod od objektu Poništu
13.30 hod. - Účinkovanie folklórnych súborov na pódiu pri objekte Krčma z Korne

Samotný názov v sebe skrýva symboliku hornatého hôrneho regiónu Kysúc, ktorého lazovité osídlenie bolo a aj v súčasnosti v niektorých oblastiach stále je. Roztrúsenosť obydlí nútila lazníkov prekonávať dlhé pešie túry z jednej doliny do druhej. Rovnako to bolo aj pri svadobných oslavách. 

Skupina svadobníkov ženícha, cestou k obydliu nevesty si cestu skracovala spevom na oslavu výnimočného dňa, ktorým určite deň svadby je. Spev sa rozliehal po celom chotári, upozorňujúc, že sa svadobčania blížia.

Medzitým zasvätené svadobčanky nevestu, držiac sa tradícií, vo svetlici pripravovali tiež za spevu piesní obyčajného ľudu regiónu. V duchu spevu, tanca a osláv sa niesol celý svadobný deň až do neskorej noci. Polnocou sa nevesta stáva ženou. Skladanie venca nevesty, ako obradový vrchol svadby symbolizoval stratu slobody a panenstva nevesty.

Folklórne súbory predstavili a aspoň ukážkou priblížili tieto a ďalšie zvyky pospolitého ľudu, spojené s vytvorením nového manželského páru a pripomenuli ešte nie tak dávnu dobu časti života na Kysuciach.

Ingrid Ticháková
Kysucké múzeum v Čadci

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout