slide3.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Názov projektu: Spoločné potulky po expozíciách

Identifikačné číslo: SK/FMP/18/021
Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR) a Muzeum Těšínska, příspěvková organizace (ČR)
Realizácia projektu: 4/2015 - 6/2015
Celkové náklady projektu: 9.136 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 7.765,60 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 913,60 € (10 %)
Vlastné zdroje: 456,80 € (5 %)

Popis a hlavný cieľ projektu

Podpora rozvoja domáceho i cezhraničného cestovného ruchu  prostredníctvom cielenej propagácie expozícii múzeí ako destinácií cestovného ruchu v prihraničnom regióne.

Špecifické ciele

Zabezpečenie profesionálnej propagácie expozície a aktivít múzeí prostredníctvom propagačných materiálov zabezpečujúcich prezentáciu najdôležitejších atraktivít cezhraničných regiónov.

Ponúknuť a poskytnúť všetky dostupné informácie potencionálnych návštevníkom regiónov prostredníctvom prezentácie uceleného obrazu o kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostiach pohraničného regiónu.

Nadviazať bližšiu spoluprácu partnerov projektu ďalším prepojovaním aktivít cezhraničných  múzeí.

Cieľové skupiny

  • návštevníci expozícií múzeí, laická aj odborná verejnosť
  • zdelávacie inštitúcie, študujúca mládež, pedagógovia
  • záujemcovia o históriu, široká kultúrna obec
  • kultúrne inštitúcie - Kysucké múzeum v Čadci, Muzeum Těšínska, p. o.
  • obce, mestá prihraničných regiónov - Žilinský a Moravskoslezský kraj

Partneri projektu sa budú spoločne podieľať na realizácii nasledujúcich aktivít

  1. Administratívne riadenie projektu
  2. Vydanie propagačných materiálov
  3. Publicita a propagácia projektu
  4. Pracovné stretnutia s partnerom

Kontaktná osoba pre projekt

Mgr. Michaela Jozeková
koordinátor projektu
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca
tel.: +421 414 321 386
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkazy

Seznam akcí

 

logoSK

„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.“

 

Podpora propagácie múzeí vďaka novým propagačným materiálom

Kysucké múzeum v Čadci spolupracuje s Muzeum Těšínska na realizácii spoločných projektov  už od roku 2010. Doteraz sa im podarilo spolupodieľať na  šiestich cezhraničných projektoch a v týchto dňoch končí realizácia  v poradí už siedmeho s názvom „Spoločné potulky po expozíciách“. Všetky projekty boli úspešné v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Prostredníctvom posledného projektu spolupracovali partneri na vydaní nových propagačných materiálov informujúcich verejnosť o ich expozíciách a múzejnej činnosti. Sústredili sa na podporu rozvoja domáceho i cezhraničného cestovného ruchu pomocou cielenej propagácie expozícií múzeí ako destinácií cestovného ruchu v prihraničnom regióne. Prezentáciu svojich múzejných expozícií a aj  expozícií svojho českého partnera bude Kysucké múzeum uskutočňovať prostredníctvom drobných propagačných predmetov, ako sú magnetky, tašky, letáky, roll-up, ktoré budú propagovať  najdôležitejšie expozície a atraktivity cezhraničných regiónov  a  naopak Muzeum Těšínska bude propagovať expozície svojho slovenského partnera.

Vďaka propagačným materiálom je možné poskytnúť potencionálnym návštevníkom regiónov všetky dostupné informácie o kultúrnych, historických a  prírodných zaujímavostiach pohraničného regiónu, ktoré sú v kompetenciách oboch partnerov.

Uskutočnenie projektu umožnilo  rozvíjať cezhraničným partnerom spoluprácu, ktorá  bude pokračovať a už v súčasnosti sa zvažujú námety k realizácií ďalších spoločných projektov.

Kysucké múzeum v Čadci

 

Cezhraničná spolupráca partnerských múzeí ešte neskončila

Kysucké múzeum v Čadci začalo s realizáciou už siedmeho cezhraničného projektu  v spolupráci s cezhraničným partnerom v rámci programovacieho obdobia 2007-2013,  Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Projekt pod názvom „Spoločné potulky po expozíciách“ je zameraný na podporu rozvoja domáceho i cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom cielenej propagácie expozícii múzeí ako destinácií cestovného ruchu v prihraničnom regióne. Cezhraniční partneri sa spoločne budú podieľať na vydani propagačných materiálov informujúcich verejnosť o ich expozíciách a múzejnej činnosti.

Aby sa dosiahol stanovený cieľ, je nutné zrealizovať niekoľko dielčich cieľov ako napr. zabezpečenie profesionálnej propagácie expozície a aktivít múzeí prostredníctvom propagačných materiálov zabezpečujúcich prezentáciu najdôležitejších atraktivít cezhraničných regiónov a zároveň ponúknuť a poskytnúť všetky dostupné informácie potencionálnym návštevníkom regiónov prostredníctvom prezentácie uceleného obrazu o kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostiach pohraničného regiónu.

Úlohou projektu je taktiež ďalšie rozvíjanie spolupráce s cezhraničným partnerom, podieľať sa spoločne na implementácii projektu - utužovanie cezhraničného partnerstva. Projekt sa bude realizovať v mesiacoch apríl – jún 2015. Výstupom z projektu bude nielen vydanie niekoľkých druhov propagačných materiálov jednotlivých expozícií múzeí, ale aj obstaranie propagačných predmetov  a roll-upov. Už v apríli sa stretnú zástupcovia oboch cezhraničných múzeí v súvislosti s plánovaním aktivít na zabezpečenie všetkých plánovaných výstupov projektu. Partneri budú  naďalej v kontakte až do úspešného dokončenia celého projektu.

Kysucké múzeum v Čadci