slide2.jpg

Názov projektu: Spoločné potulky po expozíciách

Identifikačné číslo: SK/FMP/18/021
Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR) a Muzeum Těšínska, příspěvková organizace (ČR)
Realizácia projektu: 4/2015 - 6/2015
Celkové náklady projektu: 9.136 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 7.765,60 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 913,60 € (10 %)
Vlastné zdroje: 456,80 € (5 %)

Popis a hlavný cieľ projektu

Podpora rozvoja domáceho i cezhraničného cestovného ruchu  prostredníctvom cielenej propagácie expozícii múzeí ako destinácií cestovného ruchu v prihraničnom regióne.

Špecifické ciele

Zabezpečenie profesionálnej propagácie expozície a aktivít múzeí prostredníctvom propagačných materiálov zabezpečujúcich prezentáciu najdôležitejších atraktivít cezhraničných regiónov.

Ponúknuť a poskytnúť všetky dostupné informácie potencionálnych návštevníkom regiónov prostredníctvom prezentácie uceleného obrazu o kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostiach pohraničného regiónu.

Nadviazať bližšiu spoluprácu partnerov projektu ďalším prepojovaním aktivít cezhraničných  múzeí.

Cieľové skupiny

  • návštevníci expozícií múzeí, laická aj odborná verejnosť
  • zdelávacie inštitúcie, študujúca mládež, pedagógovia
  • záujemcovia o históriu, široká kultúrna obec
  • kultúrne inštitúcie - Kysucké múzeum v Čadci, Muzeum Těšínska, p. o.
  • obce, mestá prihraničných regiónov - Žilinský a Moravskoslezský kraj

Partneri projektu sa budú spoločne podieľať na realizácii nasledujúcich aktivít

  1. Administratívne riadenie projektu
  2. Vydanie propagačných materiálov
  3. Publicita a propagácia projektu
  4. Pracovné stretnutia s partnerom

Kontaktná osoba pre projekt

Mgr. Michaela Jozeková
koordinátor projektu
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca
tel.: +421 414 321 386
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkazy

Seznam akcí

 

logoSK

„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.“

 

Podpora propagácie múzeí vďaka novým propagačným materiálom

Kysucké múzeum v Čadci spolupracuje s Muzeum Těšínska na realizácii spoločných projektov  už od roku 2010. Doteraz sa im podarilo spolupodieľať na  šiestich cezhraničných projektoch a v týchto dňoch končí realizácia  v poradí už siedmeho s názvom „Spoločné potulky po expozíciách“. Všetky projekty boli úspešné v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Prostredníctvom posledného projektu spolupracovali partneri na vydaní nových propagačných materiálov informujúcich verejnosť o ich expozíciách a múzejnej činnosti. Sústredili sa na podporu rozvoja domáceho i cezhraničného cestovného ruchu pomocou cielenej propagácie expozícií múzeí ako destinácií cestovného ruchu v prihraničnom regióne. Prezentáciu svojich múzejných expozícií a aj  expozícií svojho českého partnera bude Kysucké múzeum uskutočňovať prostredníctvom drobných propagačných predmetov, ako sú magnetky, tašky, letáky, roll-up, ktoré budú propagovať  najdôležitejšie expozície a atraktivity cezhraničných regiónov  a  naopak Muzeum Těšínska bude propagovať expozície svojho slovenského partnera.

Vďaka propagačným materiálom je možné poskytnúť potencionálnym návštevníkom regiónov všetky dostupné informácie o kultúrnych, historických a  prírodných zaujímavostiach pohraničného regiónu, ktoré sú v kompetenciách oboch partnerov.

Uskutočnenie projektu umožnilo  rozvíjať cezhraničným partnerom spoluprácu, ktorá  bude pokračovať a už v súčasnosti sa zvažujú námety k realizácií ďalších spoločných projektov.

Kysucké múzeum v Čadci

 

Cezhraničná spolupráca partnerských múzeí ešte neskončila

Kysucké múzeum v Čadci začalo s realizáciou už siedmeho cezhraničného projektu  v spolupráci s cezhraničným partnerom v rámci programovacieho obdobia 2007-2013,  Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Projekt pod názvom „Spoločné potulky po expozíciách“ je zameraný na podporu rozvoja domáceho i cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom cielenej propagácie expozícii múzeí ako destinácií cestovného ruchu v prihraničnom regióne. Cezhraniční partneri sa spoločne budú podieľať na vydani propagačných materiálov informujúcich verejnosť o ich expozíciách a múzejnej činnosti.

Aby sa dosiahol stanovený cieľ, je nutné zrealizovať niekoľko dielčich cieľov ako napr. zabezpečenie profesionálnej propagácie expozície a aktivít múzeí prostredníctvom propagačných materiálov zabezpečujúcich prezentáciu najdôležitejších atraktivít cezhraničných regiónov a zároveň ponúknuť a poskytnúť všetky dostupné informácie potencionálnym návštevníkom regiónov prostredníctvom prezentácie uceleného obrazu o kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostiach pohraničného regiónu.

Úlohou projektu je taktiež ďalšie rozvíjanie spolupráce s cezhraničným partnerom, podieľať sa spoločne na implementácii projektu - utužovanie cezhraničného partnerstva. Projekt sa bude realizovať v mesiacoch apríl – jún 2015. Výstupom z projektu bude nielen vydanie niekoľkých druhov propagačných materiálov jednotlivých expozícií múzeí, ale aj obstaranie propagačných predmetov  a roll-upov. Už v apríli sa stretnú zástupcovia oboch cezhraničných múzeí v súvislosti s plánovaním aktivít na zabezpečenie všetkých plánovaných výstupov projektu. Partneri budú  naďalej v kontakte až do úspešného dokončenia celého projektu.

Kysucké múzeum v Čadci

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout