slide1.jpg

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007–2013
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007–2013
Fundusz Mikroprojektów / Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Tytuł / Název projektu: Muzeum otwarte na świat
Numer rejestracyjny / Registrační číslo: PL.3.22/3.3.05/10.02020
Realizacja / Realizace projektu: 1/2011 - 12/2011
Odbiorca końcowy / Konečný uživatel: Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Partner: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Opis projektu

Projekt ma na celu głównie digitalizację wszystkich eksponatów wchodzących w skład działu fotografii i pomieszczeń ekspozycji stałej oraz prezentację jej efektów na stronie internetowej Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Digitalizacja jest niezbędnym procesem, ponieważ znacznie usprawnia poruszanie się po zbiorach muzealnych, co jest szczególnie istotne w przypadku dużych placówek kulturalnych, a taką jest również Muzeum Śląska Cieszyńskiego. W ramach przedsięwzięcia zostanie stworzony specjalny program do archiwizacji opracowanego materiału oraz wirtualnego zwiedzania nie tylko ekspozycji stałej, ale i magazynów.

Projekt realizowany jest we współpracy z Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie, dzięki pomocy którego jest możliwa digitalizacja eksponatów szczególnych, ponieważ dysponuje ono specjalistycznym sprzętem przeznaczonym właśnie w tym celu. W zamian za pomoc pracownicy Muzeum Śląska Cieszyńskiego wykonają dla swojego przygranicznego partnera wirtualną wycieczkę po ekspozycji oraz digitalizację wybranych eksponatów w formie zdjęć obrotowych, co zostanie udostępnione na stronie internetowej Muzeum Těšínska. W celu nawiązania na przyszłość bardziej aktywnej współpracy między obydwoma instytucjami zostanie uruchomiony elektroniczny kanał informacyjny, za pośrednictwem którego obie strony będą zamieszczały treści dotyczące bieżących wydarzeń. Ponadto dla obydwu instytucji w ramach projektu zostanie przygotowana i zrealizowana szeroko pojęta akcja reklamowa.

 

Popis projektu

Projekt si klade za cíl digitalizaci všech exponátů, které jsou součástí oddělení fotografie a prostor stálé expozice a prezentace digitalizace na internetových stránkách Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Digitalizace je nezbytným procesem, jelikož výrazně zlepšuje přístup k muzejním sbírkám, což je důležité zvláště v případě velkých kulturních zařízení, mezi které patří také Muzeum Śląska Cieszyńskiego. V rámci projektu bude vytvořen speciální software vyvinutý pro archivaci materiálu a virtuální prohlídky, a to ne jen pro stálou expozici, ale také pro speciální internetové stránky.

Projekt je realizován ve spolupráci s Muzeem Těšínska v Českém Těšíně. Jelikož partnerské muzeum disponuje patřičným speciálním zařízením, lze díky jeho pomoci digitalizovat vybrané exponáty. Na oplátku pracovníci Muzeum Śląska Cieszyńskiego vytvoří pro svého příhraničního partnera virtuální prohlídku jeho expozice a digitalizaci vybraných exponátů ve formě otočných fotografií. Tyto výstupy budou zpřístupněny na internetových stránkách Muzea Těšínska. Za účelem vytvoření aktivnější budoucí spolupráce mezi oběmi institucemi bude zřízen elektronický informační kanál, prostřednictvím kterého budou obě strany prezentovat své příspěvky týkající se aktuálního dění. Kromě toho bude v rámci projektu pro obě instituce připravena a zrealizována široce pojatá reklamní kampaň.

Seznam akcí

 

cz

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ERDF za pośrednictwem Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

 

Wirtualne wycieczki / Virtuální prohlídky (2011)

Zapraszamy do wirtualnej wycieczki

Zveme k virtuální prohlídce

  • Muzeum Śląska Cieszyńskiego (MŚC, Cieszyn, PL)
  • Muzeum Těšínska (Kotulova dřevěnka, Havířov, CZ)

TUTAJ / ZDE

Kanał informacyjny / Informační kanál

Muzeum Śląska Cieszyńskiego (Cieszyn, PL)

Zobrazený informační kanál obsahuje často aktualizovaný obsah.

Při přihlášení k odběru bude informační kanál přidán do seznamu běžných informačních kanálů. Aktualizované informace z informačního kanálu jsou automaticky stahovány do počítače a mohou být zobrazeny pomocí aplikace Internet Explorer a dalších programů.

RSS kanál TUTAJ / ZDE

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout