slide12.jpg

International Visegrad Fund (http://www.visegradfund.org)

Tytuł / Název projektu: ”Těšínská” / “Cieszyńska” by Jaromír Nohavica – the song that unites
Realizacja / Realizace projektu: 5/2013 - 9/2013
Odbiorca końcowy / Konečný uživatel: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
Partner: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.
Projekt spolufinancuje Mezinárodní visegrádský fond.

Opis projektu

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie (Cieszyn) oraz Muzeum Těšínska, p. o. (Český Těšín) wspólnie realizują projekt o nazwie ”Těšínská” / “Cieszyńska” by Jaromír Nohavica – the song that unites. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach małych projektów transgranicznych.

Głównym owocem projektu jest wystawa zatytułowana Gdybym się urodził przed stu laty „Cieszyńska” Jarka Nohavicy / Kdybych se narodil před sto lety „Těšínská” Jarka Nohavici, poświęcona jednej z najsłynniejszych kompozycji znanego czeskiego barda, Jaromíra Nohavicy – pieśni Těšínská (Cieszyńska), za sprawą której wracamy do Cieszyna sprzed stu lat, do początków XX wieku, do niepodzielonego jeszcze granicą, wielokulturowego, wielonarodowościowego i wielowyznaniowego miasta.

 

Produkty projektu:

  • wystawa
  • kameralny wieczór
  • materiały promocyjne

Szczegółowe informacje na: http://www.tesinska.muzeumcieszyn.pl

Popis projektu

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie (Cieszyn) a Muzeum Těšínska, p. o. (Český Těšín) společně realizují projekt pod názvem ”Těšínská” / “Cieszyńska” by Jaromír Nohavica – the song that unites. Tento projekt je spolufinancován z Mezinárodního visegrádského fondu, v rámci malých přeshraničních projektů.

Hlavním výstupem projektu je výstava Gdybym się urodził przed stu laty „Cieszyńska” Jarka Nohavicy / Kdybych se narodil před sto lety „Těšínská” Jarka Nohavici, která je věnována jedné z nejznámějších skladeb slavného českého písničkáře, Jaromíra Nohavici – písni Těšínská (Cieszyńska), díky které se přeneseme do Těšína před sto lety, na pokraji 20. století, do hranicí nerozděleného města mnohých kultur, národností a vyznání.

 

Výstupy projektu

  • výstava
  • komorní večer
  • propagační materiály

Podrobné informace na: http://www.tesinska.muzeumcieszyn.pl

Seznam akcí

 

visegrad

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.
Projekt spolufinancuje Mezinárodní visegrádský fond.

 

Wystawa / Výstava

Gdybym się urodził przed stu laty „Cieszyńska” Jarka Nohavicy
Kdybych se narodil před sto lety „Těšínská” Jarka Nohavici
(12.6.2013 - 27.10.2013, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Cieszyn)

Oryginalny tekst piosenki Jaromíra Nohavicy oraz jego polski przekład autorstwa Antoniego Murackiego stanowi wspaniały motyw do pokazania widoków dawnego Cieszyna i przedmiotów, jakimi otaczali się wówczas jego mieszkańcy. Nie jest to wystawa historyczna, ale niezwykle atrakcyjna wizualizacja tego sugestywnego tekstu prezentowana w dawnym pałacu Larischów! Dzięki eksponatom z epoki, pochodzącym z kolekcji partnerskich muzeów obu Cieszynów oraz graficznej aranżacji projektu, wykonanej przez firmę Paté Media z Bielska-Białej, próbujemy uchwycić urok dawnego miasta z czasów, kiedy jego mieszkańcom obca była myśl o granicy na Olzie, kiedy nie znano jeszcze pojęcia wojny światowej, kiedy na ulicach słychać było kilka języków, a miasto przeżywało okres swego największego rozkwitu. Kiedy to introligator z drukarni Prochaski kochał córkę szewca...

Celem wystawy jest uświadomienie zwiedzającym, szczególnie młodszym generacjom oraz osobom z dalszych rejonów Polski i Republiki Czeskiej, że oba miasta mają wspólną historię, że kiedyś tworzyły jeden organizm, ale przed wszystkim były przykładem wielce poprawnej koegzystencji różnych społeczności: Polaków, Czechów, Niemców, Słowaków i Węgrów, tak jak i katolików, protestantów oraz żydów. W wyniku dramatów XX wieku miasto utraciło nie tylko naturalną spójność – okaleczone przez wytyczenie granicy rzeką Olzą, ale też swój wyjątkowy charakter stanowiący niezwykle cenne dziedzictwo kulturowe.

Zapraszamy także do wpisania się do kroniki wystawy, w której w dzień otwarcia komentarz swój złożył Jaromír Nohavica oraz Antoni Muracki, autor polskiego przekładu.

Przez cały okres wakacyjny wystawa będzie udostępniana nieodpłatnie.

Originální text písně Jaromíra Nohavici a jeho polský předklad (autor Antoni Muracki) představuje nádherné téma k zobrazení dávného Těšína a předmětů, kterými byli obklopeni jeho obyvatelé. Nejedná se však o historickou výstavu, ale o velmi atraktivní vizualizaci tohoto sugestivního textu, jež je prezentována v bývalém zámku Larischů! Díky dobovým exponátům ze sbírek obou partnerských těšínských muzeí a grafické úpravě projektu, kterou realizovala firma Paté Media (Bielsko-Biała), se snažíme zachytit kouzlo starého města v době, kdy byla jeho obyvatelům cizí myšlenka mít hranici na Olze, kdy  ještě neměl nikdo ponětí o světové válce, kdy bylo možno na ulici slyšet několik jazyků a město zažívalo období svého největšího rozkvětu. Kdy knihař z Prochaskovy knihtiskárny miloval dceru ševce...

Cílem výstavy je, aby si návštěvníci, zejména mladší generace a osoby z dalších částí Polska a České republiky, uvědomili, že obě města mají společnou historii, že kdysi tvořila jeden celek, ale především, že byla příkladem velmi dobrého soužití různých komunit: Poláků, Čechů, Němců, Slováků a Maďarů, stejně tak katolíků, protestantů a židů. V důsledku dramatických událostí 20. století ztratilo město nejen přirozenou soudržnost – ochromeno vymezením hranice na řece Olze/Olši, ale také svůj unikátní charakter tvořící velmi cenné kulturní dědictví.

Zveme vás také k zápisu do kroniky výstavy, do které v den jejího zahájení zapsali své příspěvky Jaromír Nohavica a Antoni Muracki, autor polského překladu.

Po celou dobu prázdnin bude na výstavu vstup zdarma.

 

Výstava - Těšínská / Cieszyńska by Jaromír Nohavica – the song that unites

Kameralny wieczór / Komorní večer

12. 6. 2013, w dniu otwarcia wystawy Gdybym się urodził przed stu laty „Cieszyńska” Jarka Nohavicy / Kdybych se narodil před sto lety „Těšínská” Jarka Nohavici, na kameralnym wieczoru w Café Muzeum spotkali się Jaromír Nohavica oraz Artur Andrus, który śpiewa „Cieszyńską” w przekładzie autorstwa Antoniego Murackiego. Towarzyszyli mu dwaj muzycy, Wojciech Stec oraz Łukasz Borowiecki, zaś z Jaromírem Nohavicą przyjechał akordeonista Robert Kuśmierski. Wieczór prowadził dziennikarz, Jan Matuszyński.

Spotkanie zostało zarejestrowane przez Radio Katowice, a zapis dźwiękowy dostępny będzie w całości na: http://www.tesinska.muzeumcieszyn.pl

12. 6. 2013, v den zahájení výstavy Gdybym się urodził przed stu laty „Cieszyńska” Jarka Nohavicy / Kdybych se narodil před sto lety „Těšínská” Jarka Nohavici, se na komorním večeru v Café Muzeum setkali Jaromír Nohavica a Artur Andrus, který zpívá polskou verzi písně „Těšínská” (překlad Antoni Muracki). Doprovázeli ho dva hudebníci, Wojciech Stec a Łukasz Borowiecki, s Jaromírem Nohavicou zase přijel akordeonista Robert Kuśmierski. Večerem provázel novinář Jan Matuszyński.

Setkání bylo zaznamenáno Rádiem Katowice a celý zvukový záznam bude dostupný na: http://www.tesinska.muzeumcieszyn.pl

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytické
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout