slide9.jpg

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007–2013
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007–2013
Fond mikroprojektů / Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Název / Tytuł projektu: Těšínský muzejní sborník 4 / Cieszyńskie Studia Muzealne 4
Registrační číslo / Numer rejestracyjny: CZ.3.22/3.3.05/10.01737
Realizace / Realizacja projektu: 7/2010 - 6/2011 
Konečný uživatel / Odbiorca końcowy: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Partner: Muzeum Śląska Cieszyńskiego

 

cz

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ERDF za pośrednictwem Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

 

Prezentace publikace / Promocja publikacji

Muzeum Těšínska ve spolupráci s Muzeum Śląska Cieszyńskiego vydává již čtvrtý svazek Těšínského muzejního sborníku. Sborník nemohl být samo zřejmě vydán bez kvalitních autorských příspěvků ani bez odborné redakce a spolupráce řady znalců, působících rovněž v jiných institucích, českých (Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Břeclav, Moravské zemské muzeum v Brně, Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, Arcidiecézní muzeum Olomouc), polských (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) i německých (Heinrich Heine Universität Düsseldorf), jež se věnují dějinám Slezska.

Slezsko, celá tato původně velmi rozsáhlá historická země, je příkladem staletého prolínání českých, polských, německých i dalších jazykových a kulturních vlivů a v současném evropském kontextu si bezpochyby zaslouží mnohem větší pozornost, než tomu bylo dosud. Platí to zejména o té části Slezska, jejíž osudy ve své práci mapují obě výše zmíněné instituce a jíž se primárně věnuje i čtvrtý díl Těšínského muzejního sborníku, tedy o Slezsku Těšínském. Věříme, že výsledky bádání odborníků, které jsou zde prezentovány, přispějí nejen k lepšímu poznání a pochopení slezského prostředí, ale stanou se zároveň i příkladem moderně vnímané přeshra niční spolupráce historiků a dalších odborníků. Kromě odborných statí je proto již tradičně součástí sborníku i ohlédnutí za činností obou muzeí v uplynulém období. Skutečnost, že Těšínský muzejní sborník byl připraven a vydán za významné finanční podpory Euroregionu Těšínské Slezsko, náš záměr podtrhuje více než symbolicky.

Muzeum Těšínska wspólnie s Muzeum Śląska Cieszyńskiego przygotowało cztwarty tom Cieszyńskich Studiów Muzealnych. Publikacja rzecz jasna nie mogłaby się ukazać bez fachowych przyczynków autorskich, profesjonalnej edycji i współpracy z wieloma specjalistami działającymi również w innych instytucjach czeskich (Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Břeclav, Moravské zemské muzeum v Brně, Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, Arci diecézní muzeum Olomouc), polskich (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) i niemieckich (Heinrich Heine Universität Düssel dorf), zajmujących się historią Śląska.

Śląsk, pierwotnie rozległy obszar historyczny – będący przy kładem ciągłego przenikania się czeskich, polskich, niemieckich oraz innych językowych i kulturowych wpływów – w obecnym europejskim kontekście bez wątpienia zasługuje na dużo większą uwagę, niż miało to miejsce do tej pory. Dotyczy to zwłaszcza tej części Śląska, której losami na co dzień zajmują się wyżej wymienione instytucje, i którą przede wszystkim zajmuje się czwarty tom Cieszyńskich Studiów Muzealnych, a więc Śląska Cieszyńskiego. Miejmy nadzieję, że przedstawione w wydawnictwie wyniki badań specjalistycznych przyczynią się do lepszego poznania i zrozumienia środowiska śląskiego i będą równocześnie przykładem nowo czesnego pojęcia współpracy przygranicznej historyków i innych fachowców. Oprócz artykułów naukowych zawiera więc ono także tradycyjnie podsumowanie działalności obu muzeów w poprzednim okresie. Fakt, że Cieszyńskie Studia Muzealne zostały przygotowane i wydane dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu Unii Europejskiej, waloryzuje nasze dążenia w sposób więcej niż symboliczny.

Těšínský muzejní sborník 4

Slavnostní prezentace publikace se uskuteční / Uroczysta promocja publikacji odbędzie się
21. 6. 2011, 12 h Muzeum Śląska Cieszyńskiego Sala Rzymska, Cieszyn, ul. Regera 6
23. 6. 2011, 16 h Klub Muzea Těšínska Český Těšín, Hlavní tř. 15
28. 6. 2011, 17 h Státní okresní archiv Karviná, přednáš. sál, Karviná, ul. Fryštátská 17 

File Leták ke stažení

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytické
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout