pruh.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Název projektu: Vojenské zajatecké tábory Teschen během 2. světové války
Rozhodnutí: č. j.: 96558_2015_OVD k projektu 08_2015_czpl_MUZTES
Realizace projektu: 1/2015 - 10/2015
Příjemce dotace: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Partner: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra.

Popis projektu

Záměrem je pomocí intenzivní česko-polské spolupráce naplnit hlavní cíl projektu, kterým je přiblížení historie specifického typu vojenských zajateckých táborů a na jejich základě pak obecně formy represí a realitu 2. světové války. Problematika zkoumaných zajateckých táborů, jež se nacházely v příhraničí dnešní České republiky a Polské republiky, je v daném prostoru poměrně dlouhodobě nedoceněna, což se mimo jiné projevuje také v nedostatečné informovanosti odborné i laické veřejnosti o tomto tématu. Zmiňovaný kontext 2. světové války pak může například sloužit k pochopení dalších širších souvislostí.

S ohledem na charakter projektu je jeho realizace řešena dvěma významnými kulturními institucemi – na české straně Muzeem Těšínska, p. o., a na polské straně Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Uvedeného cíle bude dosaženo zejména prostřednictvím tematické výstavy, vydaného tištěného průvodce k dané výstavě a uspořádáním mezinárodní konference.

Výstupy projektu

 • propagační materiály (tištěný průvodce a pozvánka či leták k výstavě + pozvánka, plakát a program ke konferenci)
 • tematická výstava
 • mezinárodní konference

Seznam akcí

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra.

 

Brožura doplňuje českotěšínskou výstavu o zajateckých táborech

Muzeum Těšínska a polské Hornoslezské muzeum v Bytomi (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu) připravila k letošnímu 70. výročí konce 2. světové války výstavu, která je od 7. května přístupná v českotěšínské výstavní síni. Spolupráce muzeí probíhala v rámci projektu Vojenské zajatecké tábory Teschen během 2. světové války / Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej. K výstavě vyšel také tištěný průvodce – doprovodná publikace. Autorkou je Dr. Joanna Lusek z bytomského Hornoslezského muzea. Brožura představuje administrativní vývoj táborů Stalag Teschen, životní podmínky vězňů a bohatý ikonografický meteriál, který doposud nebyl z velké části publikován. V české i v polské jazykové verzi je na vyžádání zájemců zdarma k dispozici v českotěšínské výstavní síni Muzea Těšínska, kde zmíněná výstava probíhá až do 4. října letošního roku. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra.

Brožura formátu A5 přináší na 36 stranách více než pět desítek fotografií. Jednotlivé kapitoly čtenáři představí život v zajateckých táborech velmi zblízka. Dozvídáme se v ní mnoho často překvapivých informací o umístění, vzájemných vazbách a správě táborů, o evidenci zajatců, ale také o jejich životních podmínkách, způsobu stravování, hygienické situaci a lékařské péči. Autorka popisuje i pohřby zemřelých zajatců, nucené práce, které vykonávali, cenzuru jejich pošty, stejně jako sportovní a kulturní život, praktikování náboženství a oslavy svátků v zajetí. Své místo tu má i oddíl o útěcích a samozřejmě o osvobození.

Výstava je připomenutím a uctěním památky všech, kteří se zasloužili o ukončení nejtragičtějšího válečného konfliktu v dějinách. „Je založena zejména na unikátních fotografiích ze života válečných zajatců, které dokumentují jejich životní podmínky a nezlomnou sílu ducha v podmínkách zajetí. Samozřejmě je doplněna o trojrozměrné předměty, většinou originální věci, které se po nich dochovaly -  jídelní náčiní, knihy, výrobky, zajatecké známky, pošta, deníky, kresby. K vidění je i model těšínského tábora ze sbírek Muzea Těšínska nebo sako anglického zajatce. Většina těchto předmětů je zapůjčena ze sbírek Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych v Łambinowicach-Opolu. Bohatý obrazový materiál pak pochází zejména z fondu Vojenského ústředního archivu v Praze,“ uvádí některé podrobnosti k výstavě Mgr. Martin Krůl, historik Muzea Těšínska.

 

Vojenské zajatecké tábory - brožura

Muzea pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

Na přelomu září a října (30. září – 1. října 2015) se v budově českotěšínského Kulturního a společenského střediska Střelnice bude konat mezinárodní vědecká konference s názvem „ČAS – MÍSTA – LIDÉ“ Systém nacistických táborů v letech 2. světové války/„CZAS – MIEJSCA – LUDZIE“ Nazistowski system obozowy w latach II wojny światowej. Konference je otevřena široké veřejnosti a přístupná bezplatně.

Jejími organizátory jsou Muzeum Těšínska a Hornoslezské muzeum v Bytomi (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu). Dvoudenní konference se koná pod záštitou Velvyslanectví Polské republiky v České republice, Velvyslanectví České republiky v Polské republice a Města Český Těšín.

Konference je realizována v rámci mezinárodního projektu Vojenské zajatecké tábory Teschen během 2. světové války / Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej. Od května je v českotěšínské výstavní síni Muzea Těšínska k vidění stejnojmenná výstava (do 4. října 2015). Do projektu patří také vydání tištěného průvodce touto výstavou, který je k dispozici zdarma v české i polské jazykové verzi. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra. Konference je jednou z akcí připomínající 70. výročí ukončení 2. světové války.

File Plakát ke stažení

File Program ke stažení

Bohatý dvoudenní program je nabitý odbornými referáty. Jsou seřazeny do pěti hlavních bloků:
1. blok: Těšínsko a Sudety za války a zdejší táborový systém
1 sesja: Śląsk Cieszyński i Sudety podczas wojny oraz system obozowy
2. blok: Nacistický táborový systém a vězni z řad civilního obyvatelstva
2 sesja: Nazistowski system obozowy oraz więżniowie z szeregów mieszkańców cywilnych
3. blok: Důsledky táborového systému a zajatci po skončení války
3 sesja: Konsekwencje systemu obozowego oraz jeńcy po zakończeniu wojny
4. blok: Stalagy Teschen a Lamsdorf
4 sesja: Stalagy Teschen i Lamsdorf
5. blok: Reflexe, diskuse
5 sesja: Refleksje, dyskuzja

V závěru prvního konferenčního dne (středa 30. září) proběhne večerní filmová projekce snímku francouzského režiséra N. B. Vidala Le Charme des impossibilités (75 min.) představující život v zajateckém táboře, vznik slavného hudebního díla Kvartet pro konec Času a jeho premiéru v táboře Stalag VIII A Görlitz.

Mezinárodní konference - přihláška

Mezinárodní konference / Międzynarodowa konferencja
(30.9.2015, Český Těšín)

Druhá světová válka, nejtragičtější období v dějinách lidstva, zanechala své stopy v osudech miliónů jednotlivců, společenství a celých národů. Stále je varováním a ponaučením. Válku charakterizují chaos, destrukce a lidské utrpení determinované pocitem nejistoty a strachu, neustálé obavy o vlastní život, ztráta blízkých a všudypřítomná smrt. Ve válečné době příznačné „neustálým bojem“ bylo mnoho civilních osob a vojáků nuceno prožívat traumata a nepohodlí života v zajetí, existovat v izolaci, za ostnatými dráty. Tato problematika netvoří oddělený úsek historie druhé světové války, nýbrž je její nedílnou součástí.

V roce 2015 si symbolicky připomínáme 70. výročí ukončení druhé světové války a událostí s ní související. Je to příležitost k zamyšlení a možnost ohlédnout se za dramatickým obdobím v dějinách lidstva jak z pohledu obecné, tak rovněž místní historie. S ohledem na zvolené téma je potřeba zdůraznit mnohovrstevnatost pohledů na válečné události – tzn. zkušenosti civilního obyvatelstva a válečných zajatců z let druhé světové války, stejně jak paměť o MÍSTECH (místa internace) a LIDECH (po obou stranách ostnatého drátu – vězněných i civilního obyvatelstva) v povědomí místní společnosti. V návaznosti se stává nezbytnou reflexe, do jaké míry a zda i nadále jsou doba války a památná místa přítomny v kolektivním povědomí nastupujících generací.

Tematické okruhy referátů budou zaměřeny na:

 • systém nacistických táborů v letech druhé světové války
 • tábory pro civilní obyvatelstvo s přihlédnutím k území Slezska
 • zajatecké tábory s přihlédnutím k území Slezska
 • válka a místa internace v povědomí společnosti

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci (30.9.2015).

Zájemce o aktivní účast prosíme, aby se se svým tématem přihlásili do 30. dubna 2015.
Vzhledem k omezenému počtu míst prosíme zájemce o účast na konferenci, kteří nepřednášejí referáty, aby se rovněž přihlásili do 30. dubna 2015.
Účastnický poplatek nebude vybírán.
Jednacími jazyky konference jsou čeština, polština a němčina.
Délka příspěvku: maximálně 20 minut.
Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaném časopise Těšínsko.

Vyplněné přihlášky posílejte poštou nebo elektronicky na níže uvedené adresy:
ČR - Mgr. Martin Krůl (+420 558 761 228, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Muzeum Těšínska, p. o., Hlavní třída 115/15, ČESKÝ TĚŠÍN 737 01
PL - dr. Joanna Lusek (+48 32 281 97 33, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, ul. Wojciecha Korfantego 34, BYTOM 41-902

Přílohy:

 • další informace, ZDE
 • přihláška, ZDE

 

Druga wojna światowa – szczególny okres w dziejach Europy, zbiorowości i setek tysięcy ludzkich istnień. Wciąż jest przestrogą i nakazuje pamięć. Wojna definiowana jest w kategoriach chaosu i destrukcji oraz ludzkiego cierpienia, determinowanego uczuciem niepewności i lęku, ciągłej obawy o życie własne, przed utratą bliskich i poczuciem wszechogarniającej świat śmierci. W świecie zdominowanym podczas wojny przez pojęcie „nieustannej walki” wiele osób cywilnych oraz żołnierzy zmuszonych było przeżywać traumę i niedogodności życia w niewoli – egzystować w odosobnieniu – za drutami. Problem ten nie stanowi wyizolowanego wycinka historii II wojny światowej, ale jej komplementarną część.

Rok 2015 ma szczególne znaczenie dla upamiętnienia wydarzeń związanych z 70. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Jest to okazja do refleksyjnego spojrzenia na ten dramatyczny w dziejach ludzkości okres zarówno z punktu widzenia historii powszechnej, jak również historii lokalnej. Z punktu widzenia podejmowanego tematu konieczne wydaje się zaakcentowanie wieloaspektowości recepcji wydarzeń historycznych reprezentatywnych dla historii powszechnej i lokalnej – tj. doświadczeń ludności cywilnej i jeńców wojennych w latach II wojny światowej, jak też form pamięci o MIEJSCACH (miejscach internowania) i LUDZIACH (po obydwu stronach drutów – przetrzymywanych i ludności cywilnej z terenów zamieszkujących miejsca osadzenia) w świadomości lokalnej społeczności regionu z refleksją, w jakim wymiarze i czy nadal czas wojny oraz miejsca pamięci obecne są w świadomości zbiorowej kolejnych pokoleń.

Proponujemy skoncentrowanie się na kręgach tematycznych:

 • nazistowski system obozowy w latach II wojny światowej
 • obozy dla ludności cywilnej na Śląsku w latach II wojny światowej
 • obozy jenieckie na Śląsku w latach II wojny światowej
 • wojna i miejsca internowania w świadomości społecznej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji (30.9.2015).

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2015 r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji bez wygłoszenia referatu o zgłoszenie swego udziału w terminie do 30 kwietnia 2015.
Organizatorzy nie pobierają opłat za uczestnictwo w konferencji.
Języki konferencji: czeski, polski i niemiecki.
Czas wystąpienia: max. 20 minut.
Wybrane referaty zostaną opublikowane w recenzowanym czasopiśmie Těšínsko.

Wypełnione zgłoszenia należy nadsyłać pocztą tradycyjną oraz internetową na adres:
CZECHY - mgr Martin Krůl (+420 558 761 228, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Muzeum Těšínska, p. o., Hlavní třída 115/15, ČESKÝ TĚŠÍN 737 01
POLSKA - dr Joanna Lusek (+48 32 281 97 33, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, ul. Wojciecha Korfantego 34, BYTOM 41–902

Załączniki:

Vojenské zajatecké tábory Teschen během 2. světové války / Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej

Vojenské zajatecké tábory Teschen během 2. světové války / Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej
(7.5.2015 - 4.10.2015, Výstavní síň Český Těšín)

File Leták ke stažení

V letošním roce uběhlo 70 let od konce 2. světové války, proto se Muzeum Těšínska ve spolupráci s polským partnerem rozhodlo tuto důležitou událost připomenout a připravit výstavu věnující se zajateckým táborům.

Německá říše vytvořila rozsáhlý táborový systém, který se stal jednou z nejcharakterističtějších forem nacistické represe. Zajatecké tábory byly určeny k internaci vojáků bojujících proti Německé říši a jejím spojencům. Životní podmínky a zacházení se zajatci se měly řídit Ženevskou úmluvou z roku 1929. Realita byla však odlišná, což se týkalo zejména zajatých sovětských vojáků.

Výstava představí kmenové zajatecké tábory Stalag Teschen a jejich vývoj během 2. světové války. Zajatecké tábory umístěné na území dnešního Českého Těšína spolu s pracovními komandy působícími většinou u zdejších průmyslových podniků, v nichž nuceně pracovaly desítky tisíc lidí, dotvářely místní okupační poměry. 

Výstava přiblíží život v zajateckých táborech. Ukáže, jakým způsobem si dokázali zajatci zpříjemnit každodenní šeď života v prostoru omezeném táborovými předpisy. Jejich kulturní, sportovní a jiné aktivity jsou dokladem, že i za ostnatými dráty, v zajetí, dokázala přežít nezlomná lidská víra a touha po svobodě navzdory sebekrutějšímu represivnímu režimu. Výstava je zároveň připomenutím a uctěním památky všech, kteří se zasloužili o ukončení tohoto nejtragičtějšího válečného konfliktu v dějinách.

Výstava realizována ve spolupráci s Muzeem Górnośląskim w Bytomiu.

Výstava potrvá od 7.5.2015 (slavnostní zahájení v 17 h) do 4.10.2015.