slide8.jpg

Název projektu: Vojenské zajatecké tábory Teschen během 2. světové války
Rozhodnutí: č. j.: 96558_2015_OVD k projektu 08_2015_czpl_MUZTES
Realizace projektu: 1/2015 - 10/2015
Příjemce dotace: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Partner: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra.

Popis projektu

Záměrem je pomocí intenzivní česko-polské spolupráce naplnit hlavní cíl projektu, kterým je přiblížení historie specifického typu vojenských zajateckých táborů a na jejich základě pak obecně formy represí a realitu 2. světové války. Problematika zkoumaných zajateckých táborů, jež se nacházely v příhraničí dnešní České republiky a Polské republiky, je v daném prostoru poměrně dlouhodobě nedoceněna, což se mimo jiné projevuje také v nedostatečné informovanosti odborné i laické veřejnosti o tomto tématu. Zmiňovaný kontext 2. světové války pak může například sloužit k pochopení dalších širších souvislostí.

S ohledem na charakter projektu je jeho realizace řešena dvěma významnými kulturními institucemi – na české straně Muzeem Těšínska, p. o., a na polské straně Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Uvedeného cíle bude dosaženo zejména prostřednictvím tematické výstavy, vydaného tištěného průvodce k dané výstavě a uspořádáním mezinárodní konference.

Výstupy projektu

 • propagační materiály (tištěný průvodce a pozvánka či leták k výstavě + pozvánka, plakát a program ke konferenci)
 • tematická výstava
 • mezinárodní konference

Seznam akcí

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra.

 

Brožura doplňuje českotěšínskou výstavu o zajateckých táborech

Muzeum Těšínska a polské Hornoslezské muzeum v Bytomi (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu) připravila k letošnímu 70. výročí konce 2. světové války výstavu, která je od 7. května přístupná v českotěšínské výstavní síni. Spolupráce muzeí probíhala v rámci projektu Vojenské zajatecké tábory Teschen během 2. světové války / Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej. K výstavě vyšel také tištěný průvodce – doprovodná publikace. Autorkou je Dr. Joanna Lusek z bytomského Hornoslezského muzea. Brožura představuje administrativní vývoj táborů Stalag Teschen, životní podmínky vězňů a bohatý ikonografický meteriál, který doposud nebyl z velké části publikován. V české i v polské jazykové verzi je na vyžádání zájemců zdarma k dispozici v českotěšínské výstavní síni Muzea Těšínska, kde zmíněná výstava probíhá až do 4. října letošního roku. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra.

Brožura formátu A5 přináší na 36 stranách více než pět desítek fotografií. Jednotlivé kapitoly čtenáři představí život v zajateckých táborech velmi zblízka. Dozvídáme se v ní mnoho často překvapivých informací o umístění, vzájemných vazbách a správě táborů, o evidenci zajatců, ale také o jejich životních podmínkách, způsobu stravování, hygienické situaci a lékařské péči. Autorka popisuje i pohřby zemřelých zajatců, nucené práce, které vykonávali, cenzuru jejich pošty, stejně jako sportovní a kulturní život, praktikování náboženství a oslavy svátků v zajetí. Své místo tu má i oddíl o útěcích a samozřejmě o osvobození.

Výstava je připomenutím a uctěním památky všech, kteří se zasloužili o ukončení nejtragičtějšího válečného konfliktu v dějinách. „Je založena zejména na unikátních fotografiích ze života válečných zajatců, které dokumentují jejich životní podmínky a nezlomnou sílu ducha v podmínkách zajetí. Samozřejmě je doplněna o trojrozměrné předměty, většinou originální věci, které se po nich dochovaly -  jídelní náčiní, knihy, výrobky, zajatecké známky, pošta, deníky, kresby. K vidění je i model těšínského tábora ze sbírek Muzea Těšínska nebo sako anglického zajatce. Většina těchto předmětů je zapůjčena ze sbírek Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych v Łambinowicach-Opolu. Bohatý obrazový materiál pak pochází zejména z fondu Vojenského ústředního archivu v Praze,“ uvádí některé podrobnosti k výstavě Mgr. Martin Krůl, historik Muzea Těšínska.

 

Vojenské zajatecké tábory - brožura

Muzea pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

Na přelomu září a října (30. září – 1. října 2015) se v budově českotěšínského Kulturního a společenského střediska Střelnice bude konat mezinárodní vědecká konference s názvem „ČAS – MÍSTA – LIDÉ“ Systém nacistických táborů v letech 2. světové války/„CZAS – MIEJSCA – LUDZIE“ Nazistowski system obozowy w latach II wojny światowej. Konference je otevřena široké veřejnosti a přístupná bezplatně.

Jejími organizátory jsou Muzeum Těšínska a Hornoslezské muzeum v Bytomi (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu). Dvoudenní konference se koná pod záštitou Velvyslanectví Polské republiky v České republice, Velvyslanectví České republiky v Polské republice a Města Český Těšín.

Konference je realizována v rámci mezinárodního projektu Vojenské zajatecké tábory Teschen během 2. světové války / Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej. Od května je v českotěšínské výstavní síni Muzea Těšínska k vidění stejnojmenná výstava (do 4. října 2015). Do projektu patří také vydání tištěného průvodce touto výstavou, který je k dispozici zdarma v české i polské jazykové verzi. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra. Konference je jednou z akcí připomínající 70. výročí ukončení 2. světové války.

File Plakát ke stažení

File Program ke stažení

Bohatý dvoudenní program je nabitý odbornými referáty. Jsou seřazeny do pěti hlavních bloků:
1. blok: Těšínsko a Sudety za války a zdejší táborový systém
1 sesja: Śląsk Cieszyński i Sudety podczas wojny oraz system obozowy
2. blok: Nacistický táborový systém a vězni z řad civilního obyvatelstva
2 sesja: Nazistowski system obozowy oraz więżniowie z szeregów mieszkańców cywilnych
3. blok: Důsledky táborového systému a zajatci po skončení války
3 sesja: Konsekwencje systemu obozowego oraz jeńcy po zakończeniu wojny
4. blok: Stalagy Teschen a Lamsdorf
4 sesja: Stalagy Teschen i Lamsdorf
5. blok: Reflexe, diskuse
5 sesja: Refleksje, dyskuzja

V závěru prvního konferenčního dne (středa 30. září) proběhne večerní filmová projekce snímku francouzského režiséra N. B. Vidala Le Charme des impossibilités (75 min.) představující život v zajateckém táboře, vznik slavného hudebního díla Kvartet pro konec Času a jeho premiéru v táboře Stalag VIII A Görlitz.

Mezinárodní konference - přihláška

Mezinárodní konference / Międzynarodowa konferencja
(30.9.2015, Český Těšín)

Druhá světová válka, nejtragičtější období v dějinách lidstva, zanechala své stopy v osudech miliónů jednotlivců, společenství a celých národů. Stále je varováním a ponaučením. Válku charakterizují chaos, destrukce a lidské utrpení determinované pocitem nejistoty a strachu, neustálé obavy o vlastní život, ztráta blízkých a všudypřítomná smrt. Ve válečné době příznačné „neustálým bojem“ bylo mnoho civilních osob a vojáků nuceno prožívat traumata a nepohodlí života v zajetí, existovat v izolaci, za ostnatými dráty. Tato problematika netvoří oddělený úsek historie druhé světové války, nýbrž je její nedílnou součástí.

V roce 2015 si symbolicky připomínáme 70. výročí ukončení druhé světové války a událostí s ní související. Je to příležitost k zamyšlení a možnost ohlédnout se za dramatickým obdobím v dějinách lidstva jak z pohledu obecné, tak rovněž místní historie. S ohledem na zvolené téma je potřeba zdůraznit mnohovrstevnatost pohledů na válečné události – tzn. zkušenosti civilního obyvatelstva a válečných zajatců z let druhé světové války, stejně jak paměť o MÍSTECH (místa internace) a LIDECH (po obou stranách ostnatého drátu – vězněných i civilního obyvatelstva) v povědomí místní společnosti. V návaznosti se stává nezbytnou reflexe, do jaké míry a zda i nadále jsou doba války a památná místa přítomny v kolektivním povědomí nastupujících generací.

Tematické okruhy referátů budou zaměřeny na:

 • systém nacistických táborů v letech druhé světové války
 • tábory pro civilní obyvatelstvo s přihlédnutím k území Slezska
 • zajatecké tábory s přihlédnutím k území Slezska
 • válka a místa internace v povědomí společnosti

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci (30.9.2015).

Zájemce o aktivní účast prosíme, aby se se svým tématem přihlásili do 30. dubna 2015.
Vzhledem k omezenému počtu míst prosíme zájemce o účast na konferenci, kteří nepřednášejí referáty, aby se rovněž přihlásili do 30. dubna 2015.
Účastnický poplatek nebude vybírán.
Jednacími jazyky konference jsou čeština, polština a němčina.
Délka příspěvku: maximálně 20 minut.
Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaném časopise Těšínsko.

Vyplněné přihlášky posílejte poštou nebo elektronicky na níže uvedené adresy:
ČR - Mgr. Martin Krůl (+420 558 761 228, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Muzeum Těšínska, p. o., Hlavní třída 115/15, ČESKÝ TĚŠÍN 737 01
PL - dr. Joanna Lusek (+48 32 281 97 33, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, ul. Wojciecha Korfantego 34, BYTOM 41-902

Přílohy:

 • další informace, ZDE
 • přihláška, ZDE

 

Druga wojna światowa – szczególny okres w dziejach Europy, zbiorowości i setek tysięcy ludzkich istnień. Wciąż jest przestrogą i nakazuje pamięć. Wojna definiowana jest w kategoriach chaosu i destrukcji oraz ludzkiego cierpienia, determinowanego uczuciem niepewności i lęku, ciągłej obawy o życie własne, przed utratą bliskich i poczuciem wszechogarniającej świat śmierci. W świecie zdominowanym podczas wojny przez pojęcie „nieustannej walki” wiele osób cywilnych oraz żołnierzy zmuszonych było przeżywać traumę i niedogodności życia w niewoli – egzystować w odosobnieniu – za drutami. Problem ten nie stanowi wyizolowanego wycinka historii II wojny światowej, ale jej komplementarną część.

Rok 2015 ma szczególne znaczenie dla upamiętnienia wydarzeń związanych z 70. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Jest to okazja do refleksyjnego spojrzenia na ten dramatyczny w dziejach ludzkości okres zarówno z punktu widzenia historii powszechnej, jak również historii lokalnej. Z punktu widzenia podejmowanego tematu konieczne wydaje się zaakcentowanie wieloaspektowości recepcji wydarzeń historycznych reprezentatywnych dla historii powszechnej i lokalnej – tj. doświadczeń ludności cywilnej i jeńców wojennych w latach II wojny światowej, jak też form pamięci o MIEJSCACH (miejscach internowania) i LUDZIACH (po obydwu stronach drutów – przetrzymywanych i ludności cywilnej z terenów zamieszkujących miejsca osadzenia) w świadomości lokalnej społeczności regionu z refleksją, w jakim wymiarze i czy nadal czas wojny oraz miejsca pamięci obecne są w świadomości zbiorowej kolejnych pokoleń.

Proponujemy skoncentrowanie się na kręgach tematycznych:

 • nazistowski system obozowy w latach II wojny światowej
 • obozy dla ludności cywilnej na Śląsku w latach II wojny światowej
 • obozy jenieckie na Śląsku w latach II wojny światowej
 • wojna i miejsca internowania w świadomości społecznej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji (30.9.2015).

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2015 r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji bez wygłoszenia referatu o zgłoszenie swego udziału w terminie do 30 kwietnia 2015.
Organizatorzy nie pobierają opłat za uczestnictwo w konferencji.
Języki konferencji: czeski, polski i niemiecki.
Czas wystąpienia: max. 20 minut.
Wybrane referaty zostaną opublikowane w recenzowanym czasopiśmie Těšínsko.

Wypełnione zgłoszenia należy nadsyłać pocztą tradycyjną oraz internetową na adres:
CZECHY - mgr Martin Krůl (+420 558 761 228, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Muzeum Těšínska, p. o., Hlavní třída 115/15, ČESKÝ TĚŠÍN 737 01
POLSKA - dr Joanna Lusek (+48 32 281 97 33, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, ul. Wojciecha Korfantego 34, BYTOM 41–902

Załączniki:

Vojenské zajatecké tábory Teschen během 2. světové války / Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej

Vojenské zajatecké tábory Teschen během 2. světové války / Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej
(7.5.2015 - 4.10.2015, Výstavní síň Český Těšín)

File Leták ke stažení

V letošním roce uběhlo 70 let od konce 2. světové války, proto se Muzeum Těšínska ve spolupráci s polským partnerem rozhodlo tuto důležitou událost připomenout a připravit výstavu věnující se zajateckým táborům.

Německá říše vytvořila rozsáhlý táborový systém, který se stal jednou z nejcharakterističtějších forem nacistické represe. Zajatecké tábory byly určeny k internaci vojáků bojujících proti Německé říši a jejím spojencům. Životní podmínky a zacházení se zajatci se měly řídit Ženevskou úmluvou z roku 1929. Realita byla však odlišná, což se týkalo zejména zajatých sovětských vojáků.

Výstava představí kmenové zajatecké tábory Stalag Teschen a jejich vývoj během 2. světové války. Zajatecké tábory umístěné na území dnešního Českého Těšína spolu s pracovními komandy působícími většinou u zdejších průmyslových podniků, v nichž nuceně pracovaly desítky tisíc lidí, dotvářely místní okupační poměry. 

Výstava přiblíží život v zajateckých táborech. Ukáže, jakým způsobem si dokázali zajatci zpříjemnit každodenní šeď života v prostoru omezeném táborovými předpisy. Jejich kulturní, sportovní a jiné aktivity jsou dokladem, že i za ostnatými dráty, v zajetí, dokázala přežít nezlomná lidská víra a touha po svobodě navzdory sebekrutějšímu represivnímu režimu. Výstava je zároveň připomenutím a uctěním památky všech, kteří se zasloužili o ukončení tohoto nejtragičtějšího válečného konfliktu v dějinách.

Výstava realizována ve spolupráci s Muzeem Górnośląskim w Bytomiu.

Výstava potrvá od 7.5.2015 (slavnostní zahájení v 17 h) do 4.10.2015.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout