staticka-kmt.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Názov projektu: Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Identifikačné číslo: SK/FMP/03/018
Žiadateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Partner projektu: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007–2013, Fond mikroprojektov
Celkové oprávnené náklady: 19 419,92 €
Termín realizácie projektu: 1.2.2011 – 31.1.2012

Popis a hlavný cieľ projektu

Protihabsburské stavovské povstania 17. a 18. storočia predstavujú fenomén, ktorý bol neoodeliteľnou súčasťou dejín nielen Slovenska, ale i Moravy, Sliezska, Poľska, Maďarska a Rakúska. Vo veľkej miere ovplyvnili mocenskopolitické dianie v daných krajinách ale tiež vývoj, hospodárstvo a život všetkých vrstiev spoločnosti. Hlavným cieľom pripravovaného projektu je priblíženie vplyvu a vzájomného prepojenia týchto udalostí na regionálny historický vývoj, hospodárstvo a život obyvateľov. V neposlednom rade je to i dokumentácia odkazu kuruckých vojen v umení a kultúre jednotlivých regiónov.

Hlavné aktivity projektu

 • výskum
 • výstava (2 000 návštěvníkov)
 • konferencia
 • kolektívna monografia

Seznam akcí

 

logoSK

„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.“

 

Medzinárodná vedecká konferencia

Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení
(7.9.2011, Oravský Podzámok)

V priestore Rytierskej sály Oravského hradu, ktorý je súčasťou Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa dňa 7. septembra 2011 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia  „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“. Konferencia bola jednou z plánovaných aktivít cezhraničnej spolupráce Oravského múzea POH v Dolnom Kubíne a Muzea Těšínska v Českom Těšíne a realizovala sa v rámci európskeho medzinárodného projektu rovnomenného názvu. Spolupráca obidvoch inštitúcií je pokračovaním už započatej spolupráce, ktorá sa začala rozvíjať od roku 2010, keď Oravské múzeum a Muzeum Těšínska realizovali pilotný medzinárodný európsky projekt „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“ a úspešne pokračuje i v súčasnosti práve realizovaným projektom s tematikou kurucov a stavovských povstaní.

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Uhorské protihabsburské stavovské povstania 17. a 18. storočia predstavujú fenomén, ktorého priebeh a dôsledky tvoria neoddeliteľnú súčasť dejín niekdajšieho Uhorska, ale i Moravy, Sliezska, Poľska či Rakúska. Kurucké vojny ovplyvnili nielen mocenskopolitické aspekty vývoja Uhorska, ale zároveň zasiahli i do hospodárstva a sociálneho života všetkých vrstiev obyvateľstva. Druhotne sa ich vplyv prejavil aj v umení a kultúre krajín, ktorých sa bezprostredne dotýkali.

Konferenciu otvorila riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá privítala účastníkov a vo svojom príhovore zdôraznila: „Napriek tomu, že problematike kuruckých vojen už bola v doterajšej historiografii venovaná dosť veľká pozornosť, niektoré momenty, a to predovšetkým dopad týchto udalostí v konkrétnych regiónoch, poskytujú stále možnosti na nové výskumy. A práve to je i jeden z cieľov konferencie, porovnanie dôsledkov v navzájom geograficky nesúvisiacich regiónoch, ktoré tieto udalosti vzájomne prepojili.“ Druhý príhovor predniesol zástupca riaditeľa Muzea Těšínska v Českom Těšíne, PhDr. David Pindur, ktorý srdečne pozdravil v mene riaditeľa PaedDr. Zbyšeka Ondřeku všetkých účastníkov konferencie.

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Tematicky bola konferencia rozčlenená na tri okruhy. V prvom, pod názvom „Prológ – premeny vojenstva v 16. – 18. storočí“ s odbornými prednáškami vystúpili Mgr. Jiří Hofman z Univerzity Palackého v Olomouci a PhDr. Tomáš Klubert PhD. z Ústavu pamäti národa v Bratislave, v druhom „Kurucké povstania – priebeh, okolnosti a dôsledky“ odzneli prednášky Prof. PhDr. Peter Kónyu, PhD. z Prešovskej univerzity, PhDr. Zuzany Lopatkovej, PhD. z Trnavskej univerzity, PhDr. Jana Al Saheba PhD., Mgr. Martina Krůla a PhDr. Davida Pindura z Muzea Těšínska, PhDr. Martina Chmelíka z Oravského múzea a Mgr. et Bc. Lenky Vašútovej zo Slezskej univerzity v Opave. Tretí tematický okruh „Obraz doby – hospodárstvo, kultúra a náboženstvo“ prezentovali prednáškami Mgr. Iveta Floreková a PhDr. Elena Beňušová z Oravského múzea.

Súčasťou konferencie bola i vernisáž výstavy, ktorá sa realizovala ako plánovaná aktivita už spomínaného projektu. Autorsky ju pripravil pracovník Oravského múzea PhDr. Martin Chmelík a obsahovo naväzuje na konferenciu a hlavný cieľ projektu.

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Obohatením samotnej vernisáže výstavy bola prezentácia a krst novo vydanej publikácie „Alchýmia v Čaplovičovej knižnici“, ktorej autorom je riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci MVDr. Miloš Jesenský, PhD. Publikácia vychádza z realizovaného výskumu knižničného fondu alchymistickej a staršej chemickej literatúry, ktoré sú deponované v Čaplovičovej knižnici, súčasti Oravského múzea.

Mgr. Iveta Floreková
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Výskum

Medzi hlavné aktivity projektu patrí štúdium pramenného materiálu v archívoch na Slovensku a v zahraničí. Na Slovensku sa bude výskum realizovať v archívoch: MV - SR - Slovenský národný archív v Bratislave, MV - SR - Štátny archív v Bytči a MV - SR - Štátny archív v Bytči, pobočka Dolný Kubín. V zahraničí sa výskum bude realizovať v Maďarskom národnom archíve v Budapešti, v Rakúskom štátnom archíve vo Viedni a Národnej knižnici vo Viedni.

Na výskume sa budú podieľať:

 • Mgr. Iveta Floreková (Oravské múzeum)
 • PhDr. Martin Chmelík (Oravské múzeum)
 • PhDr. Jan Al Saheb, Ph.D. (Muzeum Těšínska)
 • Mgr. Martin Krůl (Muzeum Těšínska)

Výstava

Výstava Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení
(7.9. - 21.11.2011, Oravský Podzámok)

Výstava poskytla náhľad do pohnutých dejín druhej polovice 17. a začiatku 18. storočia, ktoré boli predovšetkým ovplyvnené mocenským a ideologickým zápasom medzi Habsburskou ríšou a Osmanskou ríšou. Súčasťou tohto konfliktu boli protihabsburgské povstania v Uhorsku, ktorých záverečnú epochu tvorili kurucké vojny.

Výstava prezentovala vypuknutie a priebeh kuruckých vojen na Orave a tiež náhľad na ich vplyv v oblasti východnej Moravy a Tešínska. Počiatkom kuruckých vojen bolo neúspešné sprisahanie, ktoré viedol vtedajší palatín Vešeléni a následné represie cisárskej vlády. Oravu priamo zasiahlo prenasledovanie stúpencov sprisahania, vojenské akcie kuruckého hnutia v 70. rokoch 17. storočia, priebeh veľkých stavovských povstaní Imricha Tököliho a Františka II. Rákociho.

Výstava Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Výstava bola inštalovaná v kontexte historickej expozície Oravského múzea P. O. Hviezdoslava na Oravskom hrade, v priestore Výstavnej miestnosti a realizuje sa v rámci projektu „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“. Okrem prezentačnej funkcie pre širokú laickú i odbornú verejnosť bola využitá aj ako učebná pomôcka pre výučbu dejepisu pre základné školy a ako podklad pre metodický deň učiteľov dejepisu.

Počet návštevníkov výstavy: 17 236

Výstava Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Výstava Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Výstava Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Kolektívna monografia

Jednou z aktivít projektu „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“, ktorý  realizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v spolupráci s Muzeom Těšínska v Českom Těšíne bol i odborný výstup z vedeckej konferencie, rovnomenného názvu, ktorá sa uskutočnila 7. 9. 2011 v priestore Rytierskej sály Oravského hradu.

Kolektívna monografia svojím obsahovým členením kopíruje programové členenie konferencie a odborné štúdie sú radené za sebou v troch tematických okruhoch. Príspevky jedenástich autorov, ktoré v skrátenej podobe prednášok a prezentácií odzneli na vedeckej konferencii sú v kolektívnej monografii uverejnené vo svojom pôvodnom rozsahu.

Odborné príspevky, ktoré čitateľom a najmä záujemcom o históriu predkladá uvedená kolektívna monografia, sú zhodnotením a charakteristikou situácie politického, vojenského a hospodárskeho života v období kuruckých povstaní v priestore vtedajšieho Uhorska, Moravy, Sliezska a ich vplyvu na všetky vrstvy obyvateľstva. Samotné texty sú doplnené čiernobielou obrazovou prílohou.

Kolektívna monografia bola vydaná v decembri 2011 v náklade 500 kusov.

Kolektívna monografia

Kolektívna monografia