slide6.jpg

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007–2013
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007–2013
Fundusz Mikroprojektów / Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Tytuł / Název projektu: Via Ducalis - interaktywny przewodnik - GPS
Numer rejestracyjny / Registrační číslo: PL.3.22/3.3.05/10.01719
Realizacja / Realizace projektu: 9/2010 - 12/2011
Odbiorca końcowy / Konečný uživatel: Powiat Cieszyński
Partner: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Opis projektu

Śląsk Cieszyński posiada bogatą historię, której świadkami są liczne zabytki architektury na całym obszarze Śląska Cieszyńskiego - po polskiej i czeskiej stronie. Wiele z nich powstało dzięki Piastom i Habsburgom - dwóm wielkim europejskim dynastiom, które od średniowiecza do XX wieku panowały w dawnym Księstwie Cieszyńskim.

W roku 2002 Powiat Cieszyński wytyczył szlak tematyczny "Via Ducalis - Droga Książęca", który w sposób zwięzły opisał zabytki architektury powiatu cieszyńskiego noszące ślady Habsburgów i Piastów. W roku 2005 szlak został poszerzony o zabytki Śląska Cieszyńskiego położone w Republice Czeskiej i w powiecie bielskim oraz Bielsku-Białej. Obecnie szlak obejmuje 58 zabytków usytuowanych po obu stronach granicy ujętych w formie publikacji: folderu i mapy. Jest to jedyny materiał, który w sposób zwięzły i rzeczowy opisuje poszczególne zabytki.

W roku 2010 i 2011 realizowany będzie projekt dofinansowany z Funduszu Mikroprojektów POWT 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska, w ramach którego zabytki po polskiej stronie szlaku zostaną oznaczone, a po stronie czeskiej zaktualizowane poparte publikacjami.

Projekt ma na celu rozwój turystyki a przez to poprawę warunków w zakresie wzrostu gospodarczego obszaru przygranicznego, popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu po obu stronach granicy oraz integracje transgraniczną i zacieśnienie współpracy przygranicznej między mieszkańcami, instytucjami i organizacjami pogranicza.

Seznam akcí

 

cz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

 

Prezentacja multimedialna / Multimediální prezentace

W roku 2002 z inicjatywy Powiatu Cieszyńskiego powstał szlak tematyczny "Via Ducalis - Droga Książęca", który opisał zabytki architektury powiatu cieszyńskiego noszące ślady Habsburgów i Piastów. W roku 2005 szlak ten został poszerzony o zabytki Śląska Cieszyńskiego położone w Republice Czeskiej i w powiecie bielskim oraz mieście Bielsko-Biała. Ostatecznie szlak obejmuje 58 zabytków usytuowanych po obu stronach granicy ujętych w formie publikacji: folderu i mapy, które zostały wydane w ramach projektu „ Droga Książęca – Via Ducalis – poszerzenie produktu turystycznego”. Podczas realizacji tego samego projektu wszystkie obiekty po stronie polskiej zostały wyposażone w tablice informacyjne.

W latach 2010/2011 został zrealizowany projekt w partnerstwie z Muzeum w Czeskim Cieszynie, dofinansowany z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska, w ramach którego powstał multimedialny przewodnik GPS. Jest to dwujęzyczne (pl, cz) narzędzie ułatwiające turystom poruszanie się po szlaku i dotarcie do obiektów nim objętych. 

Jest on oparty na nawigacji satelitarnej, ograniczonej do wyznaczonego obszaru, stwarzający możliwość udostępnienia informacji turystom na urządzeniach PDA, PND, GPS. Prowadzi on ustaloną trasą, a dzięki informacji głosowej i pisemnej pozwala na wyszukiwanie i poznanie ujętych w szlaku obiektów. Stanowi interaktywny system nawigacyjny z treścią turystyczną i funkcjami przewodnika głosowego oraz planera podróży. W najszybszy i najwygodniejszy sposób dostarcza turyście komplet informacji przed i w czasie podróży. Pokazuje także całą infrastrukturę turystyczną wokół szlaku. Multimedialny przewodnik GPS skierowany jest do turystów odwiedzających tereny Śląska Cieszyńskiego po obu stronach granicy,  a także mieszkańców Śląska Cieszyńskiego pragnących zapoznać się z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowy.

Prezentacja multimedialna / Multimediální prezentace: TUTAJ / ZDE

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout