slide3.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007–2013
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007–2013
Fundusz Mikroprojektów / Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Tytuł / Název projektu: Via Ducalis - interaktywny przewodnik - GPS
Numer rejestracyjny / Registrační číslo: PL.3.22/3.3.05/10.01719
Realizacja / Realizace projektu: 9/2010 - 12/2011
Odbiorca końcowy / Konečný uživatel: Powiat Cieszyński
Partner: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Opis projektu

Śląsk Cieszyński posiada bogatą historię, której świadkami są liczne zabytki architektury na całym obszarze Śląska Cieszyńskiego - po polskiej i czeskiej stronie. Wiele z nich powstało dzięki Piastom i Habsburgom - dwóm wielkim europejskim dynastiom, które od średniowiecza do XX wieku panowały w dawnym Księstwie Cieszyńskim.

W roku 2002 Powiat Cieszyński wytyczył szlak tematyczny "Via Ducalis - Droga Książęca", który w sposób zwięzły opisał zabytki architektury powiatu cieszyńskiego noszące ślady Habsburgów i Piastów. W roku 2005 szlak został poszerzony o zabytki Śląska Cieszyńskiego położone w Republice Czeskiej i w powiecie bielskim oraz Bielsku-Białej. Obecnie szlak obejmuje 58 zabytków usytuowanych po obu stronach granicy ujętych w formie publikacji: folderu i mapy. Jest to jedyny materiał, który w sposób zwięzły i rzeczowy opisuje poszczególne zabytki.

W roku 2010 i 2011 realizowany będzie projekt dofinansowany z Funduszu Mikroprojektów POWT 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska, w ramach którego zabytki po polskiej stronie szlaku zostaną oznaczone, a po stronie czeskiej zaktualizowane poparte publikacjami.

Projekt ma na celu rozwój turystyki a przez to poprawę warunków w zakresie wzrostu gospodarczego obszaru przygranicznego, popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu po obu stronach granicy oraz integracje transgraniczną i zacieśnienie współpracy przygranicznej między mieszkańcami, instytucjami i organizacjami pogranicza.

Seznam akcí

 

cz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

 

Prezentacja multimedialna / Multimediální prezentace

W roku 2002 z inicjatywy Powiatu Cieszyńskiego powstał szlak tematyczny "Via Ducalis - Droga Książęca", który opisał zabytki architektury powiatu cieszyńskiego noszące ślady Habsburgów i Piastów. W roku 2005 szlak ten został poszerzony o zabytki Śląska Cieszyńskiego położone w Republice Czeskiej i w powiecie bielskim oraz mieście Bielsko-Biała. Ostatecznie szlak obejmuje 58 zabytków usytuowanych po obu stronach granicy ujętych w formie publikacji: folderu i mapy, które zostały wydane w ramach projektu „ Droga Książęca – Via Ducalis – poszerzenie produktu turystycznego”. Podczas realizacji tego samego projektu wszystkie obiekty po stronie polskiej zostały wyposażone w tablice informacyjne.

W latach 2010/2011 został zrealizowany projekt w partnerstwie z Muzeum w Czeskim Cieszynie, dofinansowany z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska, w ramach którego powstał multimedialny przewodnik GPS. Jest to dwujęzyczne (pl, cz) narzędzie ułatwiające turystom poruszanie się po szlaku i dotarcie do obiektów nim objętych. 

Jest on oparty na nawigacji satelitarnej, ograniczonej do wyznaczonego obszaru, stwarzający możliwość udostępnienia informacji turystom na urządzeniach PDA, PND, GPS. Prowadzi on ustaloną trasą, a dzięki informacji głosowej i pisemnej pozwala na wyszukiwanie i poznanie ujętych w szlaku obiektów. Stanowi interaktywny system nawigacyjny z treścią turystyczną i funkcjami przewodnika głosowego oraz planera podróży. W najszybszy i najwygodniejszy sposób dostarcza turyście komplet informacji przed i w czasie podróży. Pokazuje także całą infrastrukturę turystyczną wokół szlaku. Multimedialny przewodnik GPS skierowany jest do turystów odwiedzających tereny Śląska Cieszyńskiego po obu stronach granicy,  a także mieszkańców Śląska Cieszyńskiego pragnących zapoznać się z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowy.

Prezentacja multimedialna / Multimediální prezentace: TUTAJ / ZDE