slide2.jpg

Názov projektu: Šance - Valy Spoločné historické dedičstvo plné tajomstiev
Identifikačné číslo: SK/FMP/04/006
Žiadateľ: Združenie obcí Mikroregiónu Kysucký triangel
Partner projektu: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007–2013, Fond mikroprojektov
Celkové oprávnené náklady: 19 980 €
Termín realizácie projektu: 1.6.2011 – 31.1.2012

Popis a hlavný cieľ projektu

Snahou obcí, v katastri ktorých sa zbytky obranného systému chrániaceho Jablunkovský priesmyk nachádzajú je, aby boli jednotlivé časti systému zachované ako vzácny príklad fortifikačnej architektúry aj pre budúce generácie. Pre ich zachovanie je samozrejme potrebné poznať rozsah a význam takýchto stavieb, aby sme vedeli občanom a návštevníkom územia prezentovať tieto pamiatky so všetkými súvislosťami. Na Slovensku ide o územie obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité, v Českej republike o obce Mosty u Jablunkova, Bukovec a Hrčavu.

Očakávaným výsledkom tohto projektu je získanie nových poznatkov o tomto unikátnom pevnostnom systéme, čo prispeje k lepšiemu poznaniu histórie tohto územia, využitie výsledkov nielen v oblasti výuky lokálnej histórie na školách všetkých stupňov, ale aj v oblasti cestovného ruchu a rozšírení ponuky pre návštevníkov tohto prihraničného regiónu.

 V tomto kraji, ktorý neoplýva množstvom historických pamiatok ako niektoré iné regióny, je poznanie a následná ochrana a propagácia tohto pevnostného systému o to dôležitejšia.

Hlavným cieľom realizácie projektu je zachovanie spoločného kultúrneho a historického dedičstva.

Hlavné aktivity projektu

  • výskum
  • odborná konferencia + zborník odborných prednášok
  • informačné panely
  • turistická mapa

Seznam akcí

 

logoSK

„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.“

 

Tlačová správa

V uplynulom roku v rámci projektu s názvom Šance - Valy, spoločná história plná tajomstiev  sa uskutočnilo niekoľko aktivít o ktorých chceme touto formou poinformovať. Nositeľom tohto projektu bolo Združenie obcí, Mikroregión Kysucký triangel, ktorého členovia sú obce Svrčinovec, Čierne a Skalité. Samotný projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a to z fondu mikroprojektov. Partnerom v tomto projekte bolo Těšínske múzeum v Českom Těšíně.

Dňa 25. januára tohto roku sa v Čadci uskutočnila záverečná konferencia, na ktorej boli prezentované výsledky hlavných aktivít projektu.

Prvá aktivita bola zameraná na očistenie jednej časti obranného systému zo 17 - 18 storočia, ktorý sa rozprestiera v dĺžke asi 1,5 kilometra nad obcou Čierne a ktorý bol vybudovaný pôvodne ako ochrana Sliezska proti predpokladaným nájazdom Turkov po prehranej bitke pri Moháči 29. augusta 1526 a ich následnej expanzii na sever. Neskôr toto opevnenie zohralo svoju úlohu počas 30 ročnej vojny a protihabsburgských povstaniach, ktoré sa na tomto území odohrávali v 18 storočí.

V rámci projektu boli získané prostriedky, ktoré umožnili vyčistiť od náletových drevín pozostatky reduty (obrannej veže) a následne tam mohol byť vykonaný pracovníkmi Archeologického ústavu SAV v Nitre a odbornými pracovníkmi Kysuckého múzea v Čadci zisťovací archeologický výskum zameraný na výškopisné a polohopisné zameranie tejto lokality, ako aj uskutočnenie sondážneho výskumu. Všetky nálezy, ktoré boli pri tomto výskume nájdene sú uložené v Kysuckom múzeu v Čadci a po ich odbornom spracovaní budú využité pre expozičnú a inú činnosť.

Druhou aktivitou, umožnenou vďaka zdrojom tohto mikroprojektu bol študijný pobyt historikov najmä v Kriegsarchíve vo Viedni s cieľom nájsť zatiaľ neznáme dokumenty alebo mapové podklady ktoré by bližšie osvetlili zatiaľ neznáme detaily fungovania tohto, nielen v našom regióne ojedinelého obranného systému, ktorý mal v časoch svojho najväčšieho rozmachu celkovo 17 jednotlivých objektov, ktoré sa dnes nachádzajú na území troch štátov a to Čiech, Slovenska a Poľska. Tohto historického výskumu sa zúčastnili traja historici, pracovníci Těšínskeho múzea v Českom Těšíne, Kysuckého múzea v Čadci ako aj Štátneho archívu v Bytči, pobočke Čadca.

Na záver by som chcela podotknúť, že objekty patriace do tohto pevnostného systému ktoré sa nachádzajú v Čadci - Milošovej, Svrčinovci a Čiernom, sú o to vzácnejšie, že sú jediným svedkom starších čias v tomto, na pamiatky tak chudobnom regióne a preto by sme mali venovať ich ochrane, ale aj poznaniu viac našej pozornosti.

Tiež pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým ktorí svojou prácou a pomocou prispeli k posunutiu vedomostí o histórii tohto regiónu trochu ďalej, najmä však kolegom, starostom obcí Svrčinovec a Čierne, ako aj obyvateľom obce Čierne, ktorí svojou prácou napomohli pri prácach na redute. Taktiež patrí vďaka Regionálnej rozvojovej agentúre v Čadci, ktorá svojou odbornou činnosťou zaisťuje celý tento mikroprojekt.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce Skalité
predsedníčka Mikroregiónu Kysucký triangel

 

Šance - Valy Spoločné historické dedičstvo plné tajomstiev

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout