slide12.jpg

Významné milníky v historii Muzea Těšínska

1948

V Českém Těšíně zřízeno muzeum pod vedením Ladislava Báči

1951

Muzeum institucí města Českého Těšína

1952

Muzeum okresní institucí okresu Český Těšín (do roku 1960)

1953

Kruh vlastivědných pracovníků ustaven z dobrovolníků pod vedením Bedřicha Havlíčka

1954

Začaly vycházet Zprávy Okresního muzea v Českém Těšíně

1955

Slavnostní odhalení pomníku Josefa Mánesa ve Stříteži, o jehož vybudování se muzeum výrazně zasloužilo

1957

Začal vycházet vlastivědný zpravodaj Těšínsko

1958

Muzeum získalo pod svou správu knihovnu Silesia

1963

Ředitelem Okresního vlastivědného ústavu v Českém Těšíně Bohumil Čepelák

Otevřeno Muzeum boje proti fašismu se stálou expozicí v Havířově-Životicích v budově životického zámku, které působilo pod správou muzea

1965

Muzeum působilo pod názvem Vlastivědný ústav okresu Karviná se sídlem v Českém Těšíně

Historická budova na dnešní Hlavní třídě 13 začala sloužit účelům muzea

Do roku 1973 k muzeu přičleněno Muzeum socialistické výstavby v Havířově (dnešní výstavní síň Musaion v Havířově)

1967

Slavnostní otevření expozice Těšínsko od pravěku k dnešku

1970

Na historické budově muzea obnovena fasáda

1972

Začaly vycházet svazky ediční řady Studie o Těšínsku, od roku 1999 jsou v ní publikovány samostatné monografie

1973

Slavnostní shromáždění k 25. výročí založení muzea bylo pořádáno ve Slezském domě v Českém Těšíně

1976

Ředitelem muzea Karel Rzyman

Otevření nové expozice Život lidu na Těšínsku – revoluční a pokrokové tradice

1978

Muzeum přejmenováno na Vlastivědné muzeum okresu Karviná

Zahájení dlouhodobé spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně a systematického archeologického výzkumu

v Chotěbuzi-Podoboře pod vedením Pavla Kouřila

1981

Ředitelem muzea Bohuslav Javorek

1982

Zahájena výstavba budovy Památníku životické tragédie v Havířově-Životicích, dokončena v roce 1984

1984

Ředitelkou muzea Věra Tomolová

1985

Otevření výstavní síně na zámku v Karviné-Fyštátě (od ledna 1999 je výstavní síň na Masarykově náměstí)

1989

Pod správu muzea se vrátil opět Památník životické tragédie v Havířově-Životicích a výstavní síň v Havířově (původní Muzeum socialistické výstavby v Havířově)

1990

Muzeum získalo název Muzeum Těšínska

1993

Muzeum Těšínska navštívil prezident republiky Václav Havel

1994

Reinstalace expozice v Památníku životické tragédie s názvem Okupace a odboj na Těšínsku

1995

Muzeum Těšínska připravilo výstavu Partnerské město Orlová/Partnerstadt Orlová ve švýcarském Effretikonu

1996

Zahájení činnosti Regionálního informačního centra, které působilo při Muzeu Těšínska do roku 2010

Muzeum bylo jedním z hlavních spolupořadatelů Veletrhu muzeí České republiky, jehož hlavním organizátorem je i nadále Muzeum Vysočiny v Třebíči

1997

Otevřeno Technické muzeum v Petřvaldě jako pobočka Muzea Těšínska

Muzeum Těšínska ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm vydalo první díl monografie Těšínsko

1998

Vystěhování budovy muzea na Hlavní třídě 15 z důvodu plánované rekonstrukce

Zahájení činnosti Výstavní síně v Orlové na Starém náměstí č. 74, v roce 2005 přestěhována do prostor DDM v Orlové-Lutyni

1999

Generální rekonstrukce Kotulovy dřevěnky

Ředitelem muzea Jaroslav Keller

2001

Zahájena výstavba Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře

Zahájen provoz Výstavní síně v Českém Těšíně v náhradních prostorách na Hlavní třídě 3 dlouhodobou výstavou Obrázky z minulosti Těšínského Slezska

Otevření pobočky muzea v Jablunkově se stálou expozicí Z minulosti Jablunkova a okolí

2002

Zřizovatelem muzea Moravskoslezský kraj

2003

Ředitelem muzea Zbyšek Ondřeka

Vydáno první číslo česko-polského sborníku Cieszyńskie Studia Muzealne/Těšínský muzejní sborník jako výsledek vzájemné spolupráce Muzea Těšínska a Muzeum Śląska Cieszyńskiego

2004

Účast Muzea Těšínska na výstavním projektu Poklady Moravskoslezského kraje – 190 let muzejnictví, jehož organizátorem byl MSK, akce proběhla v Domě umění v Ostravě

2006

Veřejnosti zpřístupněn Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře

2007

K 50. jubileu časopisu vyšla Bibliografie časopisu Těšínsko 1985–2006 v tištěné i elektronické verzi

2008

Zahájen provoz výstavních prostor na Pražské ulici 3/14 dlouhodobou expozicí

Obrázky z minulosti Těšínského Slezska a výstavou Město Český Těšín

2009

Zahájena dlouhodobá spolupráce mezi Muzeem Těšínska a Kysuckým múzeem v Čadci

Otevření nové expozice Střípky z dějin Karviné ve výstavní síni Karviná

2010

Zřízen Klub Muzea Těšínska pro dospělé zájemce o vlastivědu Těšínska

Muzejní knihovna Silesia představila nově vybavené prostory na Pražské ulici 3/14 v Českém Těšíně

Pořádání mezinárodní vědecké konference Český Těšín 1920–1989 ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě

Odhalení pomníku T. G. Masaryka v Masarykových sadech, jehož realizaci Muzeum Těšínska iniciovalo Muzeum Těšínska společně s Těšínskou oblastí Matice slezské vydalo sborník přednášek z let 2008–2009 Těšínsko v proměnách staletí

2011

Slavnostní otevření prostor Klubu Muzea Těšínska na Hlavní třídě 15 v Českém Těšíně

Zpřístupnění reinstalované hornické expozice Tradice hornictví v Technickém muzeu Petřvald

Vydána publikace Muzeum na hranici k 10. výročí trvání pobočky v Jablunkově

2012

Muzeum Těšínska spoluorganizátorem 44. prestižního sympozia Archeologie středověku pořádané Archeologickým ústavem AV ČR v Brně, které se konalo v KaSS Střelnice v Českém Těšíně

2013

Slavnostní otevření pobočky Musaion v nových prostorách na Pavlovově ulici 583/2 v Havířově

V areálu Archeoparku se natáčelo dokudrama Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů

65. výročí Muzea Těšínska a 105. výročí narození jeho zakladatele Ladislava Báči

Vydán pátý svazek Těšínského muzejního sborníku/Cieszyńskie Studia Muzealne s názvem V dobách umění bez hranic/W czasach sztuki bez granic

2014

Vydán katalog Malovaný nábytek ve sbírkách Muzea Těšínska, prezentující především kolekci lidových truhel, která je chloubou národopisné sbírky. Připravila jej etnografka muzea Mgr. Wiesława Branna

Zahájena dostavba moderní vstupní a výstavní budovy v Archeoparku v Chotěbuzi a dvou replik slovanských staveb, železné pece a kultovního objektu v prostoru tamní akropole

2015

V průběhu roku se vedení a pracovníci muzea stěhovali do uvolněných prostor v budově bývalé hotelové školy v Masarykových sadech. V tomto objektu se nacházejí kanceláře vedení muzea, odborných pracovníků a depozitární prostory

Časopis Těšínsko vstoupil s 58. ročníkem do nové etapy své existence – ve formátu B5 vychází dvě čísla ročně tištěná barevně, obsah, členěný do několika rubrik (Články a studie, Materiály, Rozmanitosti, Z nové literatury (nejen) o Těšínsku), se rozšířil na 128 stran

Ve dnech 30. září – 1. října se konala mezinárodní vědecká konference s názvem „ČAS – MÍSTA – LIDÉ“ Systém nacistických táborů v letech 2. světové války / „CZAS– MIEJSCA – LUDZIE“ Nazistowski system obozowy w latach II wojny światowej

Organizátory byli Muzeum Těšínska a Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Akce byla realizována k 70. výročí ukončení druhé světové války

Vydána publikace Světla a stíny barokní církve ve Slezsku, autora PhDr. Davida Pindura, PhD., historika Muzea Těšínska

2016

Dne 30. dubna byl nově otevřen Archeopark v Chotěbuzi. Návštěvníkům je k dispozici moderní výstavní budova se zázemím, archeologickou a přírodovědnou expozicí, keramickou dílnou a multifunkčním sálem, dvě nové repliky slovanských objektů, železná pec a kultovní objekt na akropoli a kovová lávka v korunách stromů. Archeopark může být tak v celoročním provozu. Projekt finančně podpořil Moravskoslezský kraj. Projekt získal v 10. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje zvláštní ocenění – Cenu hejtmana MSK

V rámci putovní výstavy Místa utrpení, smrti a hrdinství, probíhaly ve Výstavní síni Musaion besedy s pamětníky druhé světové války – Michaelem Salomonovičem (vězeň koncentračního tábora) a Asafem Auerbachem (jeden z dětí zachráněných Nicholasem Wintonem). Besed se účastnilo celkem 293 žáků především 8. a 9. tříd ZŠ

Dne 25. dubna proběhlo v Muzeu Těšínska pracovní setkání účastníků mezinárodního projektu Elevator, zaměřeného na vzdělávání dospělých v oblasti přístupného cestovního ruchu. Muzeum Těšínska přispělo k této problematice zkušenostmi z realizací výstav, které jsou již od roku 2008 zaměřeny rovněž na návštěvníky se zdravotním postižením

V Technickém muzeu Petřvald byla vystavena pozdně gotická dřevořezba Panny Marie z Petřvaldu z doby kolem roku 1500 ze sbírek Muzea Těšínska. Také věřící mohli tuto dřevořezbu obdivovat ve farním kostele sv. Jindřicha v Petřvaldě při nedělní bohoslužbě 29. května. Alespoň tak se na chvíli vrátila na místo, kam patřila

V červnu byla slavnostně otevřena stálá muzejní expozice v prostorách domu Pod Zeleným dubem v Bohumíně připravená pracovníky Muzea Těšínska. Je zaměřena na historii Starého Bohumína

V září zavítal na nádraží v Českém Těšíně Legiovlak – replika legionářského vlaku z let 1918–1920 s mobilním muzeem mapující historii čs. legií v Rusku. Muzeum Těšínska se zapojilo četnými doprovodnými akcemi připomínající legionářskou problematiku. Především se jednalo o výstavu Jan Čapek, bratr a legionář a sérii tematických přednášek

U příležitosti 70 let od založení kamenné mohyly na beskydském hřebeni Ivančena vydalo Muzeum Těšínska publikaci s názvem Ivančena, kamenné svědectví hrdinství a odvahy (autoři: Mečislav Borák, Tomáš Foldyna, Zbyšek Ondřeka, David Pindur)

2017

Dne 12. ledna došlo k havárii vody v dočasném sídle Muzea Těšínska na ulici Pražská a objekt byl zcela vytopen. Muzeum v důsledku toho opustilo provizorní výstavní prostor a momentálně žádný v Českém Těšíně nemá

Zahájena realizace projektu s názvem Toulky údolím Olše, jenž muzeum vypracovalo společně s polským parterem, obcí Hažlach, z programu podpory česko-polské přeshraniční spolupráce. V rámci projektu Muzeum Těšínska dokončí opravy dřevěných staveb v Archeoparku v Chotěbuzi

Ve dnech 26.–27. dubna proběhla mezinárodní vědecká konference Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska, kterou v rámci realizace společného projektu Hmotná a duchovní kultura, pořádalo Muzeum Śląska Cieszyńskiego a Muzeum Těšínska

Vydán 23. svazek publikace v rámci řady Studie o Těšínsku s názvem Jazyk a národnost ve sčítáních lidu na Těšínsku v letech 1880–1930, jejímž autorem je prof. Dan Gawrecki

Muzeum Těšínska 19. května hostilo setkání členů Polsko-české vědecké společnosti. Odborníci z knihoven, univerzit a dalších institucí se zde sešli na svém pravidelném zasedání

Paní Blažena Slováčková z Českého Těšína obdržela od Rady Moravskoslezského kraje na základě návrhu Muzea Těšínska titul Mistr rukodělné výroby Moravskoslezského kraje za uchovávání řemeslné tradice: práci s textilem – bílou ruční výšivku a plastickou kovovou výšivku

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout