pruh.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Gawrecki, Dan: Jazyk a národnost ve sčítáních lidu na Těšínsku v letech 1880-1930. Studie o Těšínsku 23. Český Těšín 2017.

Publikace sleduje národnostní problematiku ve sčítáních lidu na Těšínsku jak v lokálních, tak i celostátních a mezinárodních souvislostech. Autor popisuje různé soupisy a pokusy o zjišťování jazykové a etnické příslušnosti obyvatel Těšínska do poloviny 19. století a analyzuje jednotlivá sčítání lidu z let 1880-1930. Všímá si rovněž sporů a snah o vymezování tzv. jazykové hranice. Situaci komplikovalo přistěhovalectví z Haliče i českého vnitrozemí, konfesní různorodost, existence tzv. Šlonzáků, jejich společenských aktivit i způsob registrace při československých sčítáních lidu. Zpočátku převažovaly spory mezi slovanskými národy a Němci, od 90. let 19. století se vyhrotily česko-polské vztahy, které přerostly v animozitu. Představy o "čechizaci odedávna etnicky polského Těšínska" nebo o "popolšťování tamních Moravců" se v různých variantách střetávaly. Poskytovaly argumentaci nejen pro národně politické soupeření uvnitř regionu, ale i pro vyhrocování mezistátních vztahů. Národnostní rozbroje při sčítáních na Těšínsku patřily nesporně k největším konfliktům svého druhu v rámci monarchie i Československé republiky.

Vázaná, bohatý obrazový doprovod, mapy, tabulky, resumé v anglickém, německém a polském jazyce

Počet stran: 304
Rok vydání: 2017
ISBN: 978-80-86696-44-7

Cena: 390 Kč

Jazyk a národnost

Objednejte si tuto knihu

Vaše údaje

* Zboží není možné odeslat do zahraničí

 • 1850

  Dne 26. března 1850 došlo v Opavě ke zřízení zájmové organizace s názvem Obchodní živnostenská komora. Opavská obchodní komora patřila k nejmenším z 57 takovýchto center v rámci monarchie....

  Číst dál...

 • 1855

  Dne 11. března 1855 došlo na Ostravsku a Karvinsku k vytvoření jednotného Ostravského kamenouhelného revíru, jenž byl řízen tříčlenným revírním výborem, což mimo jiné umožňovalo sjednotit postup...

  Číst dál...

 • 1868

  Dne 17. března 1868 zemřel v Těšíně Eduard Cyril Feitzinger, knihkupec, knihvazač a komunální politik. Narodil se 25. září 1808 v Opavě v rodině obchodníka s vínem a knihaře. V roce 1835 otevřel v Těšíně...

  Číst dál...

 • 1869

  Dne 19. března 1869 se narodil ve Slavkově (okres Opava) Josef Vluka, učitel, sběratel a národopisný pracovník. V roce 1891 ukončil studia na učitelském ústavu v Opavě a začal vyučovat na české...

  Číst dál...

 • 1905

  Dne 25. března 1905 se narodil v Místku Zdeněk Hapala, režisér, loutkář, herec a výtvarník. Velká a obětavá láska k loutkám jej provázela celý život. V době druhé světové války působil jako člen...

  Číst dál...

 • 1918

  Dne 18. března 1918 se narodil v Darkově Józef Ondrusz, spisovatel, prozaik, folklorista, redaktor a učitel polské národnosti. Zajímal se o folklor Těšínského Slezska, sbíral lidovou slovesnost,...

  Číst dál...

 • 1946

  Dne 17. března 1946 byla v Praze v Národním muzeu uspořádána Slezským kulturním ústavem v Praze výstava s názvem Slezsko vpřed. Výstava trvala do 31. března. Seznamovala s poválečným stavem oblasti a a...

  Číst dál...

 • 1998

  Dne 10. března 1998 zemřel v Karviné Jindřich Benatzky, odborník v oblasti památkové péče, dějin umění a kulturní historie. Narodil se 14. února 1929 v Českém Těšíně. Pro svou německou národnost nemohl...

  Číst dál...