slide7.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník 5, 2012
Radim Jež – David Pindur a kol.: V dobách umění bez hranic / W czasach sztuki bez granic, Český Těšín: Muzeum Těšínska 2013, 383 s., ISBN 978-80-86696-31-7, ISSN 1733-9820

Úvod
(s. 7–8)

Wstęp
(s. 9–10)

Introduction
(s. 11–12)

 

Mistr Jakob Beinhart – umělec, dílo a jeho doba / Mistrz Jakob Beinhart – artysta, dzieło i jego czasy

IVO HLOBIL
Úvahy o vratislavské Madoně Jakoba Beinharta z roku 1499
(s. 13–20)

ROMUALD KACZMAREK
Problem rzeźbiarskiej twórczości malarza Jakoba Beinharta
Rzeźba w piaskowcu
(s. 21–42)

ZOFIA HERMAN
Św. Łukasz malujący Marię Jakoba Beinharta w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
(s. 43–56)

WOJCIECH MARCINKOWSKI
Reliefy maryjne w neogotyckiej strukturze nastawy ołtarza głównego w kościele parafialnym śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Nieznane dzieło Jakoba Beinharta
(s. 57–66)

ADAM SOĆKO
Madonna z probostwa farnego w Poznaniu
Domniemane dzieło Jakoba Beinharta
(s. 67–80)

KRZYSZTOF PRZYLICKI
Figura Złotej Katarzyny z Katternecke we Wrocławiu
Dzieło warsztatu Jakoba Beinharta
(s. 81–86)

HELENA DÁŇOVÁ
Jakob Beinhart a Mistr olomouckých madon
Možnosti spolupráce a kulturní výměna mezi regiony první třetině 16. století
(s. 87–98)

MILAN DOSPĚL
Výtvarná kultura východních Čech v pohusitské době a její vztah k Dolnímu Slezsku
(s. 99–118)

 

Rodina Panny Marie ze Stonavy – ikonografie a význam / Rodzina Matki Bożej ze Stonawy – ikonografia i znaczenie

MAKSYMILIAN KAPALSKI
Wizje mistyczne źródłem dzieła sztuki w średniowieczu
Rodzina Matki Bożej w widzeniu św. Kolety Boylet
(s. 119–130)

DANIELA RYWIKOVÁ
Reliéfy Svaté Rodiny ze Stonavy a zobrazování Kristovy ženské genealogie v umění pozdního středověku
(s. 131–158)

BARBARA BUDZIASZEK
Problematyka konserwatorska reliefu „Wielka Rodzina Marii” ze Stonawy (komunikat)
(s. 159–164)

DAVID PINDUR
Zaniklé kostely ve Stonavě a Těrlicku-Kostelci
Prostředí umístění díla Jakoba Beinharta na Těšínsku
(s. 165–186)

 

Sebeprezentace v raněnovověkém umění na Těšínsku / Autoprezentacja w sztuce wczesnonowożytnej na Śląsku Cieszyńskim

RADIM JEŽ
Portréty těšínských Piastovců
Umělecká (sebe)prezentace knížat a její autoři
(s. 187–210)

KAREL MÜLLER
Zmizelá pohřebiště rodu Sedlnických z Choltic ve Slezské Ostravě a Hrušově
(s. 211–220)

DAWID DUCH
XVII-wieczne malowane epitafia rodziny Bludowskich z Dolnych Błędowic
Rekonstrukcja i opis
(s. 221–240)

VERONIKA CHMELAŘOVÁ
Úvaha nad mecenátem výzdoby fasády těšínské radnice z roku 1661
(s. 241–246)

 

Těšínsko a moderna / Śląsk Cieszyński i moderna

JANUSZ SPYRA
„Paryżanin” w Cieszynie
Henri Adell Trouk (ok. 1855–1934)
(s. 247–160)

EWA JANOSZEK
Willa Henrica Trouka i cieszyńskie projekty Ludwiga Kametza
(s. 261–270)

MARIUSZ MAKOWSKI
Juliusz Saint Genois d’Anneaucourt (1887–1961)
Nieznany hrabia ze znanego portretu
(s. 271–276)

MICHAŁ KAWULOK
Teoria i dydaktyka drzeworytu w korespondencji Jerzego Warchałowskiego do Jana Wałacha
(s. 277–293)

PIOTR KENIG
Portréty těšínských muzejníků / Sylwetki muzealników śląska Cieszyńskiego
(5) Edward Schnack
(s. 293–300)

ZBYŠEK ONDŘEKA
Muzeum Těšínska v letech 2010–2012
(s. 301–308)

MARIAN DEMBINIOK
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w latach 2010–2012
(s. 309–314)

 

Zkratky / Skróty
(s. 315–316)

Seznam pramenů a literatury / Wykaz źródeł i literatury
(s. 317–344)

Summaries
(s. 345–352)

List of Illustrations
(s. 353–362)

Jmenný rejstřík / Indeks osobowy
(s. 363–383)

Projekt:

Cieszyńskie Studia Muzealne / Tĕšínský muzejní sbornik t.5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Těšínský muzejní sborník 5, 2012