slide5.jpg

Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník 5, 2012
Radim Jež – David Pindur a kol.: V dobách umění bez hranic / W czasach sztuki bez granic, Český Těšín: Muzeum Těšínska 2013, 383 s., ISBN 978-80-86696-31-7, ISSN 1733-9820

Úvod
(s. 7–8)

Wstęp
(s. 9–10)

Introduction
(s. 11–12)

 

Mistr Jakob Beinhart – umělec, dílo a jeho doba / Mistrz Jakob Beinhart – artysta, dzieło i jego czasy

IVO HLOBIL
Úvahy o vratislavské Madoně Jakoba Beinharta z roku 1499
(s. 13–20)

ROMUALD KACZMAREK
Problem rzeźbiarskiej twórczości malarza Jakoba Beinharta
Rzeźba w piaskowcu
(s. 21–42)

ZOFIA HERMAN
Św. Łukasz malujący Marię Jakoba Beinharta w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
(s. 43–56)

WOJCIECH MARCINKOWSKI
Reliefy maryjne w neogotyckiej strukturze nastawy ołtarza głównego w kościele parafialnym śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Nieznane dzieło Jakoba Beinharta
(s. 57–66)

ADAM SOĆKO
Madonna z probostwa farnego w Poznaniu
Domniemane dzieło Jakoba Beinharta
(s. 67–80)

KRZYSZTOF PRZYLICKI
Figura Złotej Katarzyny z Katternecke we Wrocławiu
Dzieło warsztatu Jakoba Beinharta
(s. 81–86)

HELENA DÁŇOVÁ
Jakob Beinhart a Mistr olomouckých madon
Možnosti spolupráce a kulturní výměna mezi regiony první třetině 16. století
(s. 87–98)

MILAN DOSPĚL
Výtvarná kultura východních Čech v pohusitské době a její vztah k Dolnímu Slezsku
(s. 99–118)

 

Rodina Panny Marie ze Stonavy – ikonografie a význam / Rodzina Matki Bożej ze Stonawy – ikonografia i znaczenie

MAKSYMILIAN KAPALSKI
Wizje mistyczne źródłem dzieła sztuki w średniowieczu
Rodzina Matki Bożej w widzeniu św. Kolety Boylet
(s. 119–130)

DANIELA RYWIKOVÁ
Reliéfy Svaté Rodiny ze Stonavy a zobrazování Kristovy ženské genealogie v umění pozdního středověku
(s. 131–158)

BARBARA BUDZIASZEK
Problematyka konserwatorska reliefu „Wielka Rodzina Marii” ze Stonawy (komunikat)
(s. 159–164)

DAVID PINDUR
Zaniklé kostely ve Stonavě a Těrlicku-Kostelci
Prostředí umístění díla Jakoba Beinharta na Těšínsku
(s. 165–186)

 

Sebeprezentace v raněnovověkém umění na Těšínsku / Autoprezentacja w sztuce wczesnonowożytnej na Śląsku Cieszyńskim

RADIM JEŽ
Portréty těšínských Piastovců
Umělecká (sebe)prezentace knížat a její autoři
(s. 187–210)

KAREL MÜLLER
Zmizelá pohřebiště rodu Sedlnických z Choltic ve Slezské Ostravě a Hrušově
(s. 211–220)

DAWID DUCH
XVII-wieczne malowane epitafia rodziny Bludowskich z Dolnych Błędowic
Rekonstrukcja i opis
(s. 221–240)

VERONIKA CHMELAŘOVÁ
Úvaha nad mecenátem výzdoby fasády těšínské radnice z roku 1661
(s. 241–246)

 

Těšínsko a moderna / Śląsk Cieszyński i moderna

JANUSZ SPYRA
„Paryżanin” w Cieszynie
Henri Adell Trouk (ok. 1855–1934)
(s. 247–160)

EWA JANOSZEK
Willa Henrica Trouka i cieszyńskie projekty Ludwiga Kametza
(s. 261–270)

MARIUSZ MAKOWSKI
Juliusz Saint Genois d’Anneaucourt (1887–1961)
Nieznany hrabia ze znanego portretu
(s. 271–276)

MICHAŁ KAWULOK
Teoria i dydaktyka drzeworytu w korespondencji Jerzego Warchałowskiego do Jana Wałacha
(s. 277–293)

PIOTR KENIG
Portréty těšínských muzejníků / Sylwetki muzealników śląska Cieszyńskiego
(5) Edward Schnack
(s. 293–300)

ZBYŠEK ONDŘEKA
Muzeum Těšínska v letech 2010–2012
(s. 301–308)

MARIAN DEMBINIOK
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w latach 2010–2012
(s. 309–314)

 

Zkratky / Skróty
(s. 315–316)

Seznam pramenů a literatury / Wykaz źródeł i literatury
(s. 317–344)

Summaries
(s. 345–352)

List of Illustrations
(s. 353–362)

Jmenný rejstřík / Indeks osobowy
(s. 363–383)

Projekt:

Cieszyńskie Studia Muzealne / Tĕšínský muzejní sbornik t.5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Těšínský muzejní sborník 5, 2012

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout