slide4.jpg

Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník 6, 2018
Radim Jež – David Pindur et al.: Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska / Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 607 s., ISBN 978-80-86696-47-8, ISSN 1733-9820

Úvod
(s. 7–8)

Wstęp
(s. 9–10)

Introduction
(s. 11–12)

 

Šlechtická sídla ve Slezsku v historickém, stavebním a kulturním kontextu
Szlacheckie siedziby na Śląsku w historycznym, architektonicznym i kulturalnym kontekście

MAŁGORZATA CHOROWSKA
Typologia siedzib feudalnych na Śląsku w okresie średniowiecza i wczesnej nowożytności
(s. 17–34)

ROMANA ROSOVÁ
Architektura zámků Těšínského Slezska (vybrané příklady)
(s. 35–56)

JIŘÍ BRŇOVJÁK
Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii (1740–1918)
(s. 57–96)

 

Hmotné vybavení raně novověkých obydlí ve světle písemných pramenů
Wyposażenie wczesnonowożytnych domów w świetle źródeł rękopiśmienych

WACŁAW GOJNICZEK
Testamenty i inwentarze pośmiertne szlachty księstwa cieszyńskiego jako źródło do badań nad życiem codziennym
(s. 97–108)

HALINA DUDAŁA
Testamenty oraz pośmiertne spisy mienia jako źródła do badań nad kulturą materialną i umysłową duchowieństwa doby wczesnonowożytnej na Śląsku
(s. 109–130)

RADIM JEŽ
Vybavení knížecí rezidence a životní styl posledních těšínských Piastovců ve světle pozůstalosti Alžběty Lukrécie z roku 1653
(s. 131–158)

DAVID PINDUR
„Item truhlička malá zelená, od kterej jsme klíča najíti nemohli“
Dva šlechtické pozůstalostní inventáře z Těšínska ze druhé poloviny 17. století
(s. 159–176)

JAN SAHEB
Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí (na příkladu Paskova)
(s. 177–196)

MARTIN KRŮL
Formy „kvartýrování“ vojáků v raném novověku na příkladu Těšínska
(s. 197–218)

LENKA NOVÁKOVÁ
Měšťanská domácnost na hukvaldském panství ve druhé polovině 17. a v 18. století
(s. 219–234)

 

Rozkvět a úpadek šlechtických rezidencí Horního Slezska v proměnách staletí
Rozkwit i upadek szlacheckich rezydencji na Górnym Śląsku na przestrzeni wieków

PETRA KANIOVÁ – DANA KOUŘILOVÁ – MARKÉTA KOUŘILOVÁ
Blücherův palác v Opavě – aristokratická městská rezidence v kulturně-stavebním kontextu
(s. 235–256)

LUCIE AUGUSTINKOVÁ
Zámek Rychvald jako rezidence
(s. 257–270)

PAVEL KUFA
Letní sídlo Larisch-Mönnichů ve Fryštátě
(s. 271–286)

PAVLÍNA BADUROVÁ – ILONA PAVELKOVÁ
Osudy zámeckých objektů a jejich mobiliáře po roce 1945 na území Těšínského Slezska – nástin problematiky
(s. 287–300)

KAREL MÜLLER
Konfiskace velkostatků v českém Slezsku a na severní Moravě po druhé světové válce
Písemnosti zemědělského odboru Krajského národního výboru v Ostravě jako pramen k dějinám zámeckých objektů
(s. 301–304)

MARTA DĄBROWSKA
Nowe funkcje zabytkowych rezydencji na Śląsku Cieszyńskim
(s. 305–334)

 

Těšínské měšťanské domy, jejich stavebně-historický vývoj a vybavení
Cieszyńskie kamienice i ich architektoniczne przemiany oraz wyposażenie

ONDŘEJ HANIČÁK
Jezuitský konvikt Nejsvětější Trojice v Těšíně
Stavební vývoj, formální vazby a možnosti interpretace
(s. 335–348)

IRENA KWAŚNY
Kamienica Konczakowskich przy Rynku 19 w Cieszynie – historia powstania i przemian budowlanych
(s. 349–364)

IRENA FRENCH
Inskrypcje na elewacjach cieszyńskich budowli przełomu XIX i XX w.
(s. 365–380)

 

Sběratelství, sebeprezentace a architektura na pohraničí Těšínska a Malopolska od baroka po modernu
Kolekcjonerstwo, autoprezentacja i architektura na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Małopolski od baroku do modernizmu

GRZEGORZ MADEJ
Bielscy książęta Sułkowscy i ich kolekcje w Matzleinsdorf i Feistritz am Wechsel
(s. 381–402)

JAN PAWEŁ BOROWSKI
Trumna baronowej Elżbiety Petroczy
(s. 403–410)

TERESA DUDEK BUJAREK
Konterfekty przemysłowców i ich rodzin w zbiorach Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej
Wybrani twórcy z drugiej połowy XIX i początku XX wieku
(s. 411–434)

EWA JANOSZEK
Wystrój kamienic i willi Bielska-Białej – od baroku do secesji
(s. 435–458)

JUSTYNA WERONIKA ŁABĄDŹ
Dwór Lipnicki – ukryty wśród parkowej zieleni zamek bialski
(s. 459–468)

IRENA KONTNY
Dom własny architekta Emanuel Rost juniora w Białej
(s. 469–488)

KRZYSZTOF J. CZYŻEWSKI
Militaria z kolekcji Brunona Konczakowskiego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
(s. 489–504)

VERONIKA CHMELAŘOVÁ
Portréty těšínských muzejníků / Sylwetki muzealników śląska Cieszyńskiego
(6) Jaroslav Zahradník
(s. 505–514)

ZBYŠEK ONDŘEKA
Muzeum Těšínska 2013–2016
(s. 515–518)

MARIAN DEMBINIOK
Muzeum Śląska Cieszyńskiego 2013–2016
(s. 519–522)

 

Zkratky / Skróty
(s. 523–526)

Seznam pramenů a literatury / Wykaz źródeł i literatury
(s. 527–568)

Summaries
(s. 569–576)

List of Illustrations
(s. 577–586)

Jmenný rejstřík / Indeks osobowy
(s. 587–607)

Projekt:

Cieszyńskie Studia Muzealne / Tĕšínský muzejní sbornik t.6

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Těšínský muzejní sborník 6, 2018

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout